Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farmakologie neodkladné resuscitace MUDr. Vladimír Moravec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farmakologie neodkladné resuscitace MUDr. Vladimír Moravec."— Transkript prezentace:

1

2 Farmakologie neodkladné resuscitace MUDr. Vladimír Moravec

3 Základní neodkladná resuscitace (neodkladná oxygenace)  Azajištění volných cest dýchacích z Bpodpora dýchání z Cpodpora cirkulace

4 Rozšířená neodkladná resuscitace (obnova spontánní cirkulace)  Azajištění volných cest dýchacích zBpodpora dýchání (oxygenoterapie + mechanická ventilace) zCpodpora cirkulace zDléky a tekutiny (zajištění přístupu do žíly) zEmonitorace EKG zFdefibrilace (léčba fibrilace)

5 Bezvědomí Udržuj volné dýchací cesty (Stabilizovaná poloha) ANO NE ANO 2 umělé vdechy NE Vyčistit ústa Usilovný vdech NE 5 úderů do zad 5 stlačení hrudníku či nadbřišku Hmatný tep? Na vel.tepnách Umělé dýchání ANO NE Umělé dýchání a srdeční masáž Je puls stále hmatný? NE Neodkladná péče (RZP, ARO, popř. JIP ANO Dýchá?? Zdvihá se hrudník? Výdechový proud? Umělé dýchání!!!

6 Léky a tekutiny Intravenózně ! (aplikace i.m., s.c. je bezcenná !) z alternativní přístupy : periferní žilní linka na HK (optimum !)  v. femoralis, v. saphena, v. jugularis externa z intraosseálně (spina iliaca anterior superior, tuberositas tibiae)  Intratracheálně: Pouze!adrenalin, trimekain, atropin, naloxon zdávkování: dvojnásobek jednotlivé dávky pro i.v aplikaci v 10 – 15 ml fyziol. Roztoku, sterilní H 2 O.

7 1. Léčiva používaná při neodkladné resuscitaci: zadrenalin 0,5 – 1,0 mg (lze opakovat každých 5 minut) event. ředění:1 mg/10ml F.R.- 0,1 ml / kg (= 0,01 mg/kg) v ředění 1:10 000 efekt: stimulace alfa a beta receptorů. znoradrenalin 0,5 – 1,0 mg (lze opakovat každých 5 minut)event. ředění: 1 mg/10ml F.R.- 0,1 ml/kg (= 0,01 mg/kg) efekt :stimulace alfa receptorů a slabá stimulace beta receptorů zvasopresin přirozeně se vyskytující ADH. Ve vysokých dávkách působí jako neadrenergní periferní vasokonstriktor. Vasopresin zvyšuje koronární perfůzi, krevní tlak, průtok krve. Biol poločas 10-20min.

8 2. Léčiva používaná při neodkladné resuscitaci: z bikarbonát sodný 1 mmol / kg každých 5 minut= 2 ml 4,2% roztoku/kg = 1 ml 8,4% roztoku/ kg efekt : neutralizace kyselých produktů metabolismu, stand. Dávka je 50 ml. Cave : nepodávat s adrenalinem současně do stejné žíly - inaktivace ! z kalcium 1 – 2 mg / kg příznivý efekt sporný (spazmus koronárních arterií ?. zhoršení mozkové perfuze ?) z Farmakologická depolarizace (GIK roztok) při resistentních dysrytmiích, rozhodně ne běžný postup 1 g glukózy/kg + 1,5 j inzulínu +10 mmol kaliumchloridu během 10min. efekt : zvýšení srdečního výdeje, snížení centrálního ž ilního tlaku, sní ž ení hladiny laktátu

9 3. Léčiva používaná při neodkladné resuscitaci: Antiarytmická léčba zamiodaron u neúspěšné defibrilace. Algoritmus počítá s 3.výboji za sebou, potom KPR s aplikací adrenalinu ( vasopresinu). zamiodaron a prokainamid pro stabilní tachykardie s širokými komplexy u pacientů se zhoršenou funkcí myokardu. zamiodaron a sotalol jsou léky pro léčbu stabilní monomorfní nebo polymorfní komorové tachykardie. zbretylium - mnoho vedlejších účinků (hypotenze) zlidokain - antiarytmikum druhé volby.  trimekain bolus 1 mg / kg tuto dávku lze ev. opakovat po 5 – 10 minutách do celkové maximální dávky 3 mg / kg !

10 Léčiva používaná při prodloužené resuscitaci Po obnovení srdeční činnosti zisoprenalin 0,05 – 0,1 ug / kg / min, při těžkých bradyarytmiích nebo A-V blokádě III.stupně zatropin 0,5 – 1,0 mg / 5kg při ev. sinusové bradykardii zdopamin 5 – 10 ug / kg / min. Cave : nemísit s bikarbonátem – neutralizace! zamrinon, milrinon inhibitory fosfodiesterázy III. U závažného srdečního selhání neodpovídajícího na standardní therapii. Studie u oběhové nedostatečnosti neprokázaly příznivý účinek podání Ca ++ iontů.

11 Oční příznaky při bezvědomí 1.Barbituráty, fenytoin, TAD 2.Morfinomimetika,krvácení do pontu - kvadruplegie. 3.Poškození kmene krvácením,.. 4.Stejnostranná hemoragie do mozku hledí od.. a nebo kontralat v obl pontu-hledí k… 5.Supratentoriální léze-krvácení, edém z infarzace, komprese n.III 6.Poškození mezencefala

12 Akutní Q - IM (doporučení pro přednemocniční neodkladnou péči) zVždy (není-li individuálních kontraindikací): zOpiáty - obvykle Fentanyl 1-4 ml podle efektu zKyslík zKyselina acetylsalicylová (Aspirin, Aspegic) 300 - 500 mg p.o. nebo i.v. zZklidnění pacienta – diazepam z zFakultativně: zHeparin - pouze u transportu na PTCA v dávce 70 j/kg zAtropin - při bradykardii 0,5 - 1,0 mg. Při asystolii 2 - 3 mg i.v. zBetablokátor - při tachykardii a HT, ale bez známek srdečního selhání. zNitráty - při známkách srdečního selhání, při hypertenzi, při recidivujících či perzistujících stenokardiích. z Diuretika - při městnavém srdečním selhání (plicním edému) 40 - 80 mg

13 Akutní Q - IM (pokrač. Doporučení ČKS) zAntiarytmika - při komorové tachykardii nad 120/min. Mesocain 1-1,5 mg/kg (případně zopakovat v poloviční dávce), Alternativně amiodaron 150 mg/10 minut. Při protrahované resuscitaci pro fibrilaci komor Mesocain 100 mg iv. zKatecholaminy - při rozvoji kardiogenního šoku, není-li závažná arytmie: Dopamin (5-15 ug/kg/min), případně v kombinaci s Dobutaminem (5 - 10 ug/kg/min), pokud je to třeba k udržení TK, i s Adrenalinem (Noradrenalinem) 0,5 - 20 ug/min. Adrenalin při fibrilaci komor. zPrehospitalizační trombolýza je indikovaná tam, kde předpokládaný čas zahájení TL v nemocnici překročí 90 minut. zResuscitace v případě náhlé zástavy oběhu (pro fibrilaci komor) zTranskutánní kardiostimulace u extrémních bradykardií nereagujících na léčbu.

14 ŠOK - kardiogenní zmorfin 5mg i.v. - anodyna zprochlorperazin, thioridazin – proti úzkosti zKyslík zdobutamin 2,5-10mg zdopamin 2-4ug/kg min – vazodilatace v ledvinách zIM: streptokináza a dále heparin

15 ŠOK - hypovolemický zPodávat roztoky: zFyziol roztok, Haemacel (plasmaexpandery) zKrevní transfůze (ztráta více než 15%- 70ml/kg ) zkyslík

16 Těžký plicní edém zPosadit nemocného zKyslík maskou 100% zfurosemid 40-80mg i.v., morfin 5 mg. znitráty – ISDN 2-7 mg/hod zPři fibrilaci síní – digoxin 1,25mg.p.o (0,5inf)

17 Těžký astmatický záchvat zPosadit nemocného, opora pomocných dých.slů zKyslík zsalbutamol 5mg (max 10mg) do nebulizátoru zipratropium 0,5mg zhydrocortison 200mg i.v, prednisolon 30mg/d zaminophylin, theofylin 250 mg během 20min zATB (Erytromycin 500mg/3xd)

18 LÉČENÍ AKUTNÍ HORSKÉ NEMOCI http://www.hagy.sk/hm/

19 Taktika léčení akutní horské nemoci 1.acetazolamid 2 x 250 mg, 2.Nevystupovat výše, odpočinek 3.dexametazon 4mg 4.ASA, ibuprofen 5.ATB-vyvarovat se. 6.Popřípadě sestoupit

20 Acetazolamid zSulfonamidové diuretikum zInhibitor karbonanhydrázy zMírní příznaky výškové nemoci- pO 2 zvýší ventilaci a poklesne pCO 2 = respirační alkaloza. zZtráta hydrogenuhličitanu ledvinami, která brání vzniku respirační alkaloze. zKI:jaterní cirhoza, metabolická acidoza

21 VYSOKOHORSKÝ OTOK MOZKU 1.Sestup, transport, kyslík 2.dexamethason 8 mg, pak 4 mg po 6 hodinách 3.acetazolamid 2 x 250 mg 4.Přetlakový vak VYSOKOHORSKÝ OTOK PLIC 1.Sestup, transport, kyslík 2.nifedipin 10 mg, pak retardovaný po 6 h 3.Přetlakový vak 4.PEEP-Ventil, VPPB, PLB KOMBINACE VYSOKOHORSKÉHO OTOKU MOZKU A PLIC 1.Sestup, transport, kyslík 2.dexamethason+nifedipin+acetazolamid 500 mg 3.Přetlakový vak

22 Lékárnička na hory zPRO HOROLEZCE A VHT zBOLEST,HOREČKA : Paralen, Acylpyrin, zSPASMOLYTIKUM: Algifen zNACHLAZENÍ dekongestivní nosní kapky: Nasivin zKAŠEL: Kodynal zPRŮJEM: Imodium + střevní desinficiens zZVRACENÍ: Cerucal metoclopramid, droperidol, Torecan zHRDLO: Streptils - pastilky rozpustné v ústech zANTACIDUM: omeprazol, famotidin zOČI: Ophthalmo–Azulen mast RTY: Labiosan apod., nebo fenol-zinc oxidová mast DEZINFEKCE: Jodisol sprej nebo Betadine mast

23 Lékárnička na hory  PRO LÉKAŘE-HOROLEZCE zANGINA PECTORIS: Nitroglycerin zVÝŠKA: Diluran (acetazolamid), Corinfar Retard, dexamethazon 0,5mg 1d-4 mg,prednisolon 250 mg zVYČERPÁNÍ: glukóza v tbl, vitamíny  NESPAVOST: Stilnox  zolpidem) nebo Dormicum  midazolam) zANTIBIOTIKA: Rulid 150, Zinnat nebo co-trimazol 160/800 mg zANTIALERGICUM: Claritin zadrenalin 1 mg, zsilná analgetika (ketamin,opiáty), tramadol, midazolam

24 A na závěr odkazy: z www.farmakologie.net www.farmakologie.net z http://kar.lf2.cuni.cz/http://kar.lf2.cuni.cz/ z http://www.zachrannasluzba.cz/http://www.zachrannasluzba.cz/  www.zzshmp.czwww.zzshmp.cz  Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrofČeská společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof z www.rescue.czwww.rescue.cz


Stáhnout ppt "Farmakologie neodkladné resuscitace MUDr. Vladimír Moravec."

Podobné prezentace


Reklamy Google