Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop pro VP ZŠ – wvp 3 a 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop pro VP ZŠ – wvp 3 a 4"— Transkript prezentace:

1 Workshop pro VP ZŠ – wvp 3 a 4
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „Metodika spolupráce základních škol a středních škol s technickými obory z okresu Děčín“ v rámci projektu „ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA DĚČÍNSKU“ s registračním číslem CZ.1.07/1.1.34/

2 Motto „Je konečně třeba překonat mezi lidmi neustále přežívající předsudky, že, strojírenství je „černé“ (rozuměj tedy špinavé) řemeslo. Že učební obory jsou pro méně schopné žáky a v neposlední řadě, že strojírenské obory nejsou vhodné pro dívky. Opak je pravdou a dokládá to skutečnost, že tito absolventi nejsou v evidenci úřadu práce a jejich průměrný výdělek po vyučení je nesrovnatelný s některými jinými obory (např. služeb). A právě tyto informace budou pravidelně díky našemu projektu poskytovány žákům ZŠ, výchovným poradcům i rodičovské veřejnosti v okrese Děčín.“ Mgr. Bc. Jana Férová, ředitelka SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín

3 Obsah a uživatelé Uživateli této příručky budou zejména výchovní poradci na základních školách, jejich středoškolští kolegové a kontaktní osoby firem, zodpovědné za spolupráci se školami. První kapitola je věnována několika vybraným metodám a formám spolupráce ZŠ, SŠ a firem. Druhá kapitola shrnuje doporučení pro realizátory aktivit. Třetí kapitola přináší přehled informačních zdrojů a tipů týkajících se projektových aktivit. Čtvrtá kapitola shrnuje výstupy z první vlny workshopů pro pedagogické pracovníky ZŠ

4 Metoda Dlouhodobé cílené působení na žáky ZŠ a SŠ různými formami popularizace technického vzdělávání: Pozice Poradce SŠ Dny řemesel Pracovní vyučování žáků ZŠ přímo v dílnách SŠ Odborný výcvik žáků SŠ v provozech zúčastněných firem Vydávání pravidelného zpravodaje „Šance“. Exkurze do provozů jednotlivých zaměstnavatelů.

5 Motivační program ÚK - aktualizace
V okrese Děčín má v průmyslové výrobě strojírenství tradičně silné postavení. Dávno vznikla silná poptávka po kvalifikovaných pracovnících dělnických profesí, kterou se bohužel dlouhodobě nedaří uspokojit. Naproti tomu statistiky úřadů práce ukazují, že uplatnění absolventů některých oborů středních škol na trhu práce je velmi problematické. Dokladem toho je Motivační program Ústeckého kraje, který finančně podporuje 10 vybraných učebních oborů. 1. Zámečník / Strojní mechanik 2. Instalatér 3. Zedník 4. Obráběč kovů 5. Klempíř – pro nezájem neotevřen 1500,- Kč/ pololetí v 1. ročníku (za vyznamenání na konci ,- Kč) 2000,- Kč/ pololetí ve 2. ročníku (za vyznamenání na konci ,- Kč) 2500,- Kč/ pololetí ve 3. ročníku (za vyznamenání u ZZ ,- Kč) (nesmí být ani jedna neomluvená hodina, kázeňské opatření od DŘŠ a vyšší, nesmí být neklasifikován). + Příspěvek na dojíždění – omezen vzdáleností nad 40 km. Sponzorování ze strany firem – individuální u jednotlivých zaměstnavatelů

6 Vybrané metody spolupráce ZŠ a SŠ
Pracovní vyučování žáků základních škol přímo v dílnách SŠ Pracovní kompetence jsou rozvíjeny zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Žáci 2. stupně ZŠ by měli umět mimo jiné pracovat s různými materiály a zvládnout základy konstruování. ŠVP ZŠ obsahuje přesný přehled kompetencí, které by měl absolvent ZŠ ovládat. Řada SŠ má díky odbornému výcviku žáků přímo ve firmách uvolněné kapacity školních dílen a řada ZŠ má naopak tuto možnost velmi omezenou. Všechny potřebné dovednosti je možné u žáků ZŠ velmi dobře rozvíjet v podmínkách dílen a specializovaných učeben středních odborných škol. Na vedení žáků jsou připraveni i učitelé střední školy, neboť uvedené cíle jsou analogické s cíli odborných předmětů a odborného výcviku pro nižší ročníky technických oborů. Odborné školy mají také na velmi dobré úrovni zpracované přípravy pro výrobu jednoduchých výrobků a trénování základních technických činností; disponují materiálem, technickou dokumentací i příslušnými nástroji i technologickými zařízeními.

7 Vybrané metody spolupráce ZŠ a SŠ
Dny řemesel a technických oborů na středních školách Akce by měla mít výrazně interaktivní charakter – děti by měly mít možnost vyzkoušet si většinu činností. Je třeba zvážit rozsah jednotlivých pracovních dnů vzhledem k potřebám ZŠ a možnostem SŠ; doporučujeme rozsah 5 – 6 vyučovacích hodin v režimu projektového dne. Je dobré zapojit do realizace žáky střední školy (nejlépe absolventy té ZŠ). Nejlépe funguje připravit pro děti nějakou činnost, při které si budou moci něco vyrobit nebo něco vyhrát v soutěži a odnést si to domů. Celou akci je třeba dokumentovat. Po skončení akce dejte dětem nějaký úkol, prostřednictvím kterého se k ní vyjádří – např. záznam v kulturním deníku, zpracování reportáže, úvahy, článku pro školní web.

8 Vybrané metody spolupráce ZŠ a SŠ
Exkurze žáků základních škol u zaměstnavatelů Z hlediska našeho tématu, tedy spolupráce základních a středních škol, je zásadní, že všechny střední odborné školy a střední odborná učiliště mají vybudovanou síť spolupracujících podniků. Rozsah partnerské sítě konkrétní odborné školy zpravidla kopíruje portfolio studijních a učebních oborů, které tato škola nabízí. Na každé odborné škole je jeden nebo i více pracovníků, do jejichž kompetence spadá koordinace výcviku a praxí v podnicích. Tito pracovníci jsou nejlepšími partnery výchovných a kariérových poradců ze ZŠ při výběru podniků vhodných pro exkurze. Vzhledem ke specifickému cíli motivovat ke studiu technických oborů je důležité, aby vybraný podnik reprezentoval současné technologické trendy a poskytoval možnost poznat výrobu nebo služby komplexně.

9 Vybrané metody spolupráce ZŠ a SŠ
Besedy pro žáky základních škol Základní cílovou skupinou jsou žáci zejména 7. – 9. ročníků ZŠ, ale besedu tohoto typu je možné uspořádat i pro mladší děti. V každém případě musí být beseda přizpůsobena jejich věku a zkušenostem. Je třeba mít na paměti, že dnešní děti jsou velmi ovlivněny multimédii, počítačovými hrami, akčními hrami a sociálními sítěmi. Statické prezentace s ilustračními obrázky je nejspíš budou nudit. Čím více je beseda v dobrém smyslu neformální, tím více děti zaujme a ovlivní - atraktivita, názornost, pestrost, autentičnost, akce, humor. Beseda může být zasazena do velmi různých kontextů a situací. Může například navazovat na exkurzi ve střední škole, v podniku nebo může být součástí jiných forem a aktivit, kterým se věnuje tato metodika.

10 Zdroje informací Webová prezentace školy:
kontakty na vedení školy, na výchovné poradce, vedoucí praktického vyučování, textové i obrazové informace o materiálním a technickém vybavení školy, informace o dnech otevřených dveří, fotogalerie a virtuální prohlídky školy, podrobná charakteristiku oborů vzdělání včetně filmové ukázky a profilu absolventa, hodinové dotace předmětů v jednotlivých ročnících, informace o aktuální uplatnitelnosti oboru na trhu práce a průměrném platu, přehled partnerů školy – v našem případě jde zejména o přehled průmyslových podniků, se kterými škola spolupracuje.

11 Zdroje informací Webové stránky spolupracujících firem
Každá střední škola má svou síť spolupracujících firem. Jejich přehled a potřebné kontakty jsou zpravidla na webu školy uvedeny. Mnohé firmy také umisťují přímo na webové portály svých partnerských středních škol formou letáku či prezentace nabídku benefitů pro žáky, kteří si zvolí vzdělávání v nimi požadované profesi. Některé firmy i školy mají své prezentace umístěné i na Facebooku. - část tohoto portálu je určena i technickým oborům. - centrum kariérového poradenství při Národním ústavu pro vzdělávání

12 Kontakty Děkuji Vám za pozornost.
Mgr. Bc. Jana Férová ředitel školy a projektový manažer Mobil: Rudolf Špaček věcný manažer Mobil:


Stáhnout ppt "Workshop pro VP ZŠ – wvp 3 a 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google