Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A POTŘEBY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A POTŘEBY."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ V REGIONU“ Prezentace pro výchovné poradce ZŠ okresu Děčín (wvp1, wvp2)

2 Okres Děčín -největší a nejlidnatější okres Ústeckého kraje, -nejdelší hranice se SRN v rámci Ústeckého kraje, -okres s průmyslovou tradicí a převažující městskou populací, -nízká úroveň mezd, -severní část okresu s velmi komplikovanou dopravní obslužností, -populace s malým podílem vysokoškoláků, -převažuje území s režimem ochrany přírody NP + 3 x CHKO.

3 Nezaměstnanost v okrese Děčín

4 Vzdělanostní struktura Statistické sčítání lidu 2011

5 Vzdělanostní struktura Nezaměstnaní dle vzdělání Typ vzdělání2009201020112012 Bez vzdělání 15173731 Základní vzdělání 4562439835393093 Střední odborné 4714471235603057 Střední odborné s maturitou 1579159412151002 Střední všeobecné (gymnázia) 177176133122 Vysokoškolské vzdělání 107103119120 Celkem 11181100086037425

6 Nezaměstnanost v ČR k 31.1.2013

7 Problémové oblasti nezaměstnanosti -trvající obtíže se zaměstnáváním mladistvých, zdravotně postižených a uchazečů starších 50 let, -komplikace se zaměstnáváním matek s malými dětmi, -výrazný podíl nezaměstnaných s dlouhodobým vyloučením z trhu práce, -nedostatek práce pro pomocné a nekvalifikované zaměstnance.

8 Současné trendy trhu práce -vyšší nároky na zapracování nezaměstnaných, -výrazný vzestup počtu nezaměstnaných absolventů kol a uchazečů do 25 let, -nutnost investic do zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a to i ze strany zaměstnavatelů, -nedostatek nezaměstnaných s kvalifikací pro práci v technických oborech a ve výrobě, -vyrovnávání možností ve vztahu k práci mimo okres Děčín (cca. 20 % místních lidí dojíždí za prací).

9 Ústecký kraj Vybrané údaje za Ústecký kraj - zaměstnanost, nezaměstnanost

10 Celá ČR

11 Možnosti ovlivnění trhu škol 01 Burzy škol (pořádá ÚP Děčín) 02 Materiál pro rodiče a žáky základních škol 03 Prezentace technických oborů na základních školách 04 Informace v médiích 05 Jednání se školami 06 Jednání se zřizovatelem škol 07 Operační program „Vzdělání pro konkurenceschopnost“. -01 budou doplněny o informace z firem -02 je vydáván zpravodaj Šance (distribuce, propagace) -03 vlastní školy mají omezenou prezentační kapacitu – potřebují pomoc firem, popř. OHK -04 zajistit servis – možná je spolupráce UP, magistrátu a OHK -05 nutné je přesně specifikovat potřeby společně za zaměstnavatele (OHK, HSR) -06 je nutné dávat společné podněty a to i písemně krajské radě a zastupitelstvu (OHK, HSR)

12 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podporované činnosti: Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů). Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje). Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání: Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory. Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ). Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání

13 Projekty realizované SŠ „Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku“ (OP VK) registrační číslo CZ.1.07/1.1.34/01.0017 Spolupráce SŠ s 15 základními školami a 12 významnými zaměstnavateli v regionu. „Druhá šance je na tobě“ (OP LZZ) registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00100 Záchyt mladistvých (16 – 25 let), kteří předčasně vypadli ze středního vzdělávání a nabídka další vzdělávací cesty „EU peníze středním školám“ (OP VK) registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0470 Podpora moderního multimediálního vyučování

14 Panelová diskuse Jak mohou ovlivnit zaměstnavatelé rodičovskou veřejnost? Součinnost ZŠ s rodiči při volbě povolání dítěte Co je v systému školství v ČR špatně? Návrhy pro vznik komunikující soustavy ZŠ a SŠ v okrese DC Zkušenosti ZŠ ze spolupráce se zaměstnavateli

15 Kontakty Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Bc. Jana Férová ředitel školy, výchovný poradce a projektový manažer Mobil: 736 233 444 E-mail: ferova@dorado.czferova@dorado.cz Rudolf Špaček ZŘ OV, věcný manažer Mobil: 736 482 485 E-mail: spacek@dorado.czspacek@dorado.cz Kontakty


Stáhnout ppt "Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A POTŘEBY."

Podobné prezentace


Reklamy Google