Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ V REGIONU“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ V REGIONU“"— Transkript prezentace:

1 „VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ V REGIONU“
Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ V REGIONU“ Prezentace pro výchovné poradce ZŠ okresu Děčín (wvp1, wvp2)

2 Okres Děčín největší a nejlidnatější okres Ústeckého kraje,
nejdelší hranice se SRN v rámci Ústeckého kraje, okres s průmyslovou tradicí a převažující městskou populací, nízká úroveň mezd, severní část okresu s velmi komplikovanou dopravní obslužností, populace s malým podílem vysokoškoláků, převažuje území s režimem ochrany přírody NP + 3 x CHKO.

3 Nezaměstnanost v okrese Děčín

4 Vzdělanostní struktura
Statistické sčítání lidu 2011

5 Vzdělanostní struktura
Nezaměstnaní dle vzdělání Typ vzdělání 2009 2010 2011 2012 Bez vzdělání 15 17 37 31 Základní vzdělání 4562 4398 3539 3093 Střední odborné 4714 4712 3560 3057 Střední odborné s maturitou 1579 1594 1215 1002 Střední všeobecné (gymnázia) 177 176 133 122 Vysokoškolské vzdělání 107 103 119 120 Celkem 1118 11000 8603 7425

6 Nezaměstnanost v ČR k

7 Problémové oblasti nezaměstnanosti
trvající obtíže se zaměstnáváním mladistvých, zdravotně postižených a uchazečů starších 50 let, komplikace se zaměstnáváním matek s malými dětmi, výrazný podíl nezaměstnaných s dlouhodobým vyloučením z trhu práce, nedostatek práce pro pomocné a nekvalifikované zaměstnance.

8 Současné trendy trhu práce
vyšší nároky na zapracování nezaměstnaných, výrazný vzestup počtu nezaměstnaných absolventů kol a uchazečů do 25 let, nutnost investic do zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a to i ze strany zaměstnavatelů, nedostatek nezaměstnaných s kvalifikací pro práci v technických oborech a ve výrobě, vyrovnávání možností ve vztahu k práci mimo okres Děčín (cca. 20 % místních lidí dojíždí za prací).

9 Ústecký kraj Vybrané údaje za Ústecký kraj - zaměstnanost, nezaměstnanost

10 Celá ČR

11 Možnosti ovlivnění trhu škol
01 Burzy škol (pořádá ÚP Děčín) 02 Materiál pro rodiče a žáky základních škol 03 Prezentace technických oborů na základních školách 04 Informace v médiích 05 Jednání se školami 06 Jednání se zřizovatelem škol 07 Operační program „Vzdělání pro konkurenceschopnost“. 01 budou doplněny o informace z firem 02 je vydáván zpravodaj Šance (distribuce, propagace) 03 vlastní školy mají omezenou prezentační kapacitu – potřebují pomoc firem, popř. OHK 04 zajistit servis – možná je spolupráce UP, magistrátu a OHK 05 nutné je přesně specifikovat potřeby společně za zaměstnavatele (OHK, HSR) 06 je nutné dávat společné podněty a to i písemně krajské radě a zastupitelstvu (OHK, HSR)

12 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Podporované činnosti: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů). Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje). Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání: Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory. Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ). Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.

13 Projekty realizované SŠ
„Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku“ (OP VK) registrační číslo CZ.1.07/1.1.34/ Spolupráce SŠ s 15 základními školami a 12 významnými zaměstnavateli v regionu. „Druhá šance je na tobě“ (OP LZZ) registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/ Záchyt mladistvých (16 – 25 let), kteří předčasně vypadli ze středního vzdělávání a nabídka další vzdělávací cesty „EU peníze středním školám“ (OP VK) registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ Podpora moderního multimediálního vyučování

14 Co je v systému školství v ČR špatně?
Panelová diskuse Co je v systému školství v ČR špatně? Jak mohou ovlivnit zaměstnavatelé rodičovskou veřejnost? Návrhy pro vznik komunikující soustavy ZŠ a SŠ v okrese DC Součinnost ZŠ s rodiči při volbě povolání dítěte Zkušenosti ZŠ ze spolupráce se zaměstnavateli

15 ředitel školy, výchovný poradce a projektový manažer
Kontakty Kontakty Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Bc. Jana Férová ředitel školy, výchovný poradce a projektový manažer Mobil: Rudolf Špaček ZŘ OV, věcný manažer Mobil:


Stáhnout ppt "„VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ V REGIONU“"

Podobné prezentace


Reklamy Google