Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká kultura na přelomu 19. a 20. století Obrazová dokumentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká kultura na přelomu 19. a 20. století Obrazová dokumentace"— Transkript prezentace:

1 Česká kultura na přelomu 19. a 20. století Obrazová dokumentace
Vypracoval Mgr. David Mikoláš 17. října 2008

2 Josef Hlávka, Josef Zítek, Josef Schulz, Antonín Wiehl
novorenesance

3 Novorenesance historizující sloh přijímající a přetvářející starší základní rozvržení staveb i jejich dekorační detaily vhodná pro výstavbu velkých, majestátních budov, zejména veřejných staveb (školy, divadla, nádraží, obchodní domy, záložny atd.)

4 Josef Hlávka (15. února 1831, Přeštice – 11. března 1908, Praha)
architekt, stavitel a největší český mecenáš

5 (4. dubna 1832, Praha – 2. srpna 1909, Praha)
Josef Zítek (4. dubna 1832, Praha – 2. srpna 1909, Praha) český architekt

6 Josef Zítek Národní divadlo, ; 1883

7 (11. dubna 1840, Praha - 15. července 1917, Špindlerův Mlýn)
Josef Schulz (11. dubna 1840, Praha července 1917, Špindlerův Mlýn) český architekt a restaurátor, profesor na České technice v Praze, člen České akademie věd

8 Josef Schulz Národní muzeum,

9 Antonín Wiehl (26. dubna 1846, Plasy – 4. listopadu 1910, Praha)
český architekt a představitel historismu

10 Antonín Wiehl Slavín,

11 secese v architektuře a malířství
Antonín Balšánek, Alois Čenský, Josef Fanta, Alois Dryák, Alfons Mucha secese v architektuře a malířství

12 Secese z latinského secessio = odštěpení
hlavní znaky: ornamentálnost, plošnost a záliba v neobyčejných barvách a estetickém využití rozličných materiálů obrací se k přírodním tvarům (listy, květy, lidské a zvířecí tělo) nové stavební hmoty: beton, železobeton

13 (5. června 1865, Český Brod - 22. února 1921, Praha)
Antonín Balšánek (5. června 1865, Český Brod února 1921, Praha) český architekt, významný představitel architektury přelomu 19. a 20. století

14 Antonín Balšánek a Osvald Polívka
Obecní dům v Praze,

15 (22. června 1868, Beroun – 29. prosince 1945, Praha)
Alois Čenský (22. června 1868, Beroun – 29. prosince 1945, Praha) český architekt a profesor pozemního stavitelství na České technice v Praze, představitel české novorenesance a secese

16 Tržnice v Praze na Smíchově, 1907-1908
Alois Čenský Tržnice v Praze na Smíchově,

17 (7. prosince 1856, Sudoměřice u Tábora – 20. června 1954, Praha)
Josef Fanta (7. prosince 1856, Sudoměřice u Tábora – 20. června 1954, Praha) český architekt, návrhář nábytku, malíř, autor mnoha publikací, jeden z nejvýznamnějších představitelů české secesní architektury

18 Wilsonovo nádraží v Praze, 1901-1909
Josef Fanta Wilsonovo nádraží v Praze,

19 Alois Dryák (24. února 1872, Olšany u Kladna - 6. června 1932, Praha)
významný český architekt první třetiny 20. století

20 Bedřich Bendelmayer a Alois Dryák
Hotel Evropa v Praze na Václavském náměstí,

21 Alfons Mucha (24. července 1860, Ivančice – 14. července 1939, Praha)
český malíř a designér období secese

22 Alfons Mucha Maude Adams jako Johanku z Arku, plakát, 1909

23 Slovanská epopej: Slavnost Svantovítova, 1912
Alfons Mucha Slovanská epopej: Slavnost Svantovítova, 1912

24 kubismus v architektuře
Jan Kotěra, Josef Gočár, Josef Chochol kubismus v architektuře

25 Kubismus projevil se zejména v oblasti malířství
jeho proniknutí do architektury a uměleckého řemesla je u nás vlastně světovým unikátem vyznačuje se úsilím o zvýšení účelnosti budov a potlačení výzdoby typické jsou linie řezané do ostrých, geometrických forem

26 (18. prosince 1871, Brno – 17. dubna 1923, Praha)
Jan Kotěra (18. prosince 1871, Brno – 17. dubna 1923, Praha) český architekt, urbanista, teoretik architektury, návrhář nábytku a malíř, zakladatel moderní české architektury; v jeho některých dílech jsou již patrné kubistické prvky, průčelí jeho staveb je zpravidla hladké, bez dekorací, časté je použití režného zdiva.

27 Jan Kotěra muzeum v Hradci Králové, Přechod od secese k moderně

28 (13. března 1880, Semín – 10. září 1945, Jičín)
Josef Gočár (13. března 1880, Semín – 10. září 1945, Jičín) český architekt; jeho díla především z kubistického a funkcionalistického období patří k vrcholům české moderní architektury

29 dům U Černé matky Boží v Praze, 1911-1912
Josef Gočár dům U Černé matky Boží v Praze, Kubismus

30 Josef Chochol (13. prosince 1880, Písek – 6. července 1956, Praha)
český architekt, urbanista, návrhář nábytku a teoretik architektury

31 Josef Chochol činžovní dům v Neklanově ulici v Praze na Vyšehradě, Kubismus

32 Monumentální realismus v sochařství
Josef Václav Myslbek, Ladislav Šaloun, Stanislav Sucharda Monumentální realismus v sochařství

33 Monumentální realismus
objektivní pohled na skutečnost, bez iluzí a fantazie snaha zachytit dokonalou fyzickou realitu a zobrazit věrné a detailní zachycení předmětu dílo působí svojí velikostí, mohutností, robustností typickým projevem zřizování pomníků

34 (20. června 1848, Praha – 2. června 1922, tamtéž)
Josef Václav Myslbek (20. června 1848, Praha – 2. června 1922, tamtéž) nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století, představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství

35 Josef Václav Myslbek socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, soutěž vypsána roku 1894, v roce 1912 umístěny kolem sv. Václava sochy sv. Prokopa, sv. Anežky a sv. Ludmily, v roce 1924 byla osazena socha sv. Vojtěcha

36 Ladislav Šaloun (1. srpna 1870, Praha – 18. října 1946, Praha)
český sochař, žák Tomáše Seidana a Bohuslava Schnircha

37 pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, 1903-1915
Ladislav Šaloun pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze,

38 (12. listopadu 1866, Nová Paka – 5. května 1916, Praha)
Stanislav Sucharda (12. listopadu 1866, Nová Paka – 5. května 1916, Praha) žák J. V. Myslbeka, autor medailí, portrétů, plaket a reliéfů, představitel zejména symbolistického sochařství

39 Stanislav Sucharda pomník Františka Palackého na Palackého náměstí v Praze, spoluúčast Aloise Dryáka a Josefa Mařatky,

40 Generace národního divadla
Jaroslav Kvapil, Mikoláš Aleš, František Ženíšek Generace národního divadla

41 Jaroslav Kvapil (25. září 1868, Chudenice – 10. ledna 1950, Praha)
český básník a divadelník, od roku 1900 dramaturg Národního divadla

42 (18. listopadu 1852, Mirotice – 10. července 1913, Praha)
Mikoláš Aleš (18. listopadu 1852, Mirotice – 10. července 1913, Praha) český malíř, kreslíř, dekoratér a ilustrátor, jedna z nejvýznamnějších osobností tzv. "Generace českého Národního divadla", klasik českého umění 19. století

43 Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, olej na plátně , 10 × 8,5 m, 1895
Mikoláš Aleš Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, olej na plátně , 10 × 8,5 m, 1895

44 (25. května 1849, Praha - 15. listopadu 1916, Praha)
František Ženíšek (25. května 1849, Praha listopadu 1916, Praha) český malíř, profesor vídeňské a pražské Akademie, největší význam má jeho výzdoba hlediště Národního divadla

45 František Ženíšek Oldřich a Božena, 1882

46 Julius Mařák, Antonín Chittussi, Antonín Slavíček
krajinomalba

47 Julius Mařák (29. března 1832, Litomyšl – 8. října 1899, Praha)
český malíř – krajinář, kreslíř a grafik druhé poloviny 19. století

48 Julius Mařák Návrat z pastvy, 1882

49 Antonín Chittussi (1. prosince 1847, Ronov nad Doubravou - 1. května 1891, Praha) významný český krajinář 19. století, žák J. Trenkwalda a J. Swertse, nástupce Adolfa Kosárka a předchůdce Antonína Slavíčka

50 Antonín Chittussi Rybník Utopenec, 1888

51 (16. května 1870, Praha – 1. února 1910, Praha)
Antonín Slavíček (16. května 1870, Praha – 1. února 1910, Praha) český malíř, vrcholný představitel českého umění kolem roku 1900, podobně jako Claude Monet se snažil nezachycovat skutečnost, ale pomocí barev sdělovat své dojmy, okouzlení přírodou a světlem

52 Antonín Slavíček Ve Veltruském parku, 1896 Impresionismus

53 Jakub Schikaneder, Antonín Chittussi, Antonín Slavíček, František Bílek, Jan Preisler, Max Švabinský, Emil Filla, Bohumil Kubišta Symbolismus, impresionismus, expresionismus a kubismus ve výtvarném umění

54 Symbolismus vznikl v roce 1886 ve Francii
je reakcí na popisnost naturalismu cílem zobrazovat věci, které nelze racionálně popsat (nálady, emoce, myšlenky, city) čeští malíři a sochaři: F. Bílek, J. Preisler, L. Šaloun, M. Švabinský ad.

55 Impresionismus pojem odvozen od obrazu Clauda Moneta „Imprese, východ slunce“ (1874) cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení čeští malíři: A. Slavíček, A. Chittussi ad.

56 Expresionismus vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu
odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů ve výtvarném umění se vyznačuje zaměřením na vnitřní psychické stavy, projevuje se deformací barev a tvarů největší rozmach až po 1. sv. válce čeští umělci: E. Filla, B. Kubišta ad.

57 Kubismus první impulsy kolem roku 1906 u děl, která během svých studií v Paříži vytvářeli Georges Braque a Pablo Picasso předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně zobrazovaný předmět je rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle - latinsky cubus), které jsou pak pomocí fantazie skládány do obrazu čeští malíři: E. Filla, B. Kubišta ad.

58 Jakub Schikaneder (27. února 1855, Praha – 15. listopadu 1924, Praha)
český malíř, profesor na Umělecko-průmyslové škole v Praze

59 Jakub Schikaneder Symbolický výjev,

60 Jakub Schikaneder Staropražská zákoutí,

61 František Bílek (6. listopadu 1872, Chýnov u Tábora – 13. října 1941, tamtéž) český grafik, sochař, architekt, autor užitého umění

62 Mojžíš, socha před Staronovou synagogou v Praze, 1905
František Bílek Mojžíš, socha před Staronovou synagogou v Praze, 1905 Symbolismus

63 Jan Preisler (17. února 1872, Popovice u Berouna dubna 1918, Praha) český malíř a vysokoškolský profesor

64 Jan Preisler Černé jezero, 1904 Symbolismus

65 (17. září 1873, Kroměříž – 10. února 1962, Praha)
Max Švabinský (17. září 1873, Kroměříž – 10. února 1962, Praha) český malíř a rytec

66 nejvýznamnější reprezentativní dílo české symbolické malby
Max Švabinský Chudý kraj, 1900 nejvýznamnější reprezentativní dílo české symbolické malby přelomu 19. a 20. století

67 Emil Filla (4. dubna 1882, Chropyně – 7. října 1953, Praha)
český malíř, grafik a sochař

68 Emil Filla Červené eso, 1908 Expresionismus

69 Emil Filla Zátiší Kubismus

70 Bohumil Kubišta (21. srpna 1884, Vlčkovice u Hradce Králové – 27. listopadu 1918, Praha) český malíř, grafik a výtvarný teoretik

71 Bohumil Kubišta Cestující třetí třídy, 1908 Expresionismus

72 Bohumil Kubišta Vražda, 1912 Kubismus

73 Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček
Hudební skladatelé

74 Bedřich Smetana (2. března 1824, Litomyšl – 12. května 1884, Praha) byl významným českým hudebním skladatelem, dnes známým především cyklem symfonických básní Má vlast a operami Libuše a Prodaná nevěsta

75 Antonín Dvořák (8. září 1841, Nelahozeves – 1. května 1904, Praha) byl jedním z nejslavnějších hudebních skladatelů všech dob a je světově nejproslulejším a nejhranějším českým skladatelem vůbec

76 Leoš Janáček (3. července 1854, Hukvaldy – 12. srpna 1928, Ostrava) byl světově uznávaným českým skladatelem klasické hudby; ceněný především pro nezvyklou melodiku, vycházející z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska

77 Ema Destinnová Operní zpěv

78 Ema Destinnová (26. února 1878, Praha – 28. ledna 1930, České Budějovice) byla světoznámá česká operní pěvkyně


Stáhnout ppt "Česká kultura na přelomu 19. a 20. století Obrazová dokumentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google