Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KUBISMUS. CO JE TO VLASTNĚ KUBISMUS Kubismus Kubismus byl avantgardní umělecké hnutí, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KUBISMUS. CO JE TO VLASTNĚ KUBISMUS Kubismus Kubismus byl avantgardní umělecké hnutí, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu."— Transkript prezentace:

1 KUBISMUS

2 CO JE TO VLASTNĚ KUBISMUS Kubismus Kubismus byl avantgardní umělecké hnutí, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednoduší geometrické tvary ( především krychle - latinsky cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu, proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformované a objevují se zároveň z několika pohledů. Problém nastal u předmětů, které jsou ve vzájemném vztahu, neboť pak vznikalo mnoho průhledů s neobvyklými úhly pohledu. Kubismus, který byl ovlivněn Albertem, Einsteinem, se snažil počítat i se čtvrtou dimenzí a s. nekonečnem. Proto kubismus musel řešit nové problémy perspektivy a vytvářel nové prostorové vztahy mezi předměty. Kubismus měl velký dopad na umělce prvních desetiletí 20. století, a tím i ovlivnil (ať přímo či nepřímo) vývoj nových uměleckých stylů mezi které pařil například, futurismus, konstruktivismus a. expresionismus. V některých lokalitách získal charakter uměleckého slohu (např. Čechy).

3 HISTORIE KUBISMU Protože kubismus byl směr, ve kterém literatura neměla velký vliv, nemá žádný přesně daný počátek (nevyšel mu žádný manifest,...). (nevyšel mu žádný manifest,...). První impulsy, kterými byl kubismus ovlivněn můžeme vysledovat kolem roku 1906 u děl, která během svých studií v Paříži vytvářeli Georges Braque (Francouz) a Pablo Picasso (Španěl). Zpočátku byla jejich tvorba na sobě nezávislá, oba ovlivnil Paul Cezanne a africké domorodé umění. Roku 1907 začali pracovat společně a zůstali spolu až do vypuknutí první světové války (1914). Termínový "kubismus" jako první použil francouzský kritik umění Louis Vauxcelles v roce 1908 („cubiques" = krychle). Toto použití bylo myšleno hanlivě. Později byl termín přijat, ačkoli se jeho zakladatelům nelíbil. Kubistické hnutí se i díky podpoře H. Kahnweilera (obchodník s uměním), rychle rozšířilo a po r. 1910, lze mluvit o kubistické škole.

4 DĚLENÍ KUBISMU PODLE TVORBY 1. Pre-cubismus - (1906 - 1909 ) 2. Analytický kubismus (1909 - 1912 ) 3. Syntetický kubismus (1912 - 1914) 4. Orfismus (Po roce 1914 )

5 PRE-CUBISMUS Období kdy zahájili kubisté Georges Braque a Pablo Picasso svou tvorbu. Je to období vzniku kubismu, díla jsou Je to období vzniku kubismu, díla jsou ovlivněna předchozími malířskými směry, dochází k objevování kubistické perspektivy. dochází k objevování kubistické perspektivy. Postupně jsou zobrazované předměty Postupně jsou zobrazované předměty omezovány na základní geometrické tvary, omezovány na základní geometrické tvary, z barev se používaly pouze odstíny z barev se používaly pouze odstíny šedé a hnědé barvy.

6 ANALYTICKÝ KUBISMUS V tomto období kubismus nebyl abstraktním uměním, barva se stále téměř nepoužívala. Dochází k částečné abstrakci tzn. zobrazované předměty jsou nahrazovány jinými podobnými předměty. Zobrazovaný předmět je rozložen na jednotlivé geometrické tvary, které jsou pak zobrazeny neperspektivně vedle sebe.

7 SYNTETICKÝ KUBISMUS (též vrcholný) V této fázi se kubismus přiblížil abstrakci, nicméně je pro něj stále důležitý zobrazovaný předmět, který je skládán z liniií a ploch. Objevuje se koláž a s ní i barva.

8 ORFISMUS Toto období dospělo k úplné abstrakci, využívá barvy. V tomto období již umělci nenapodují ani se nijak nesnaží rozkládat či znovu skládat reálný předmět, tím se vlastně jednotlivé malířské prvky staly zcela nezávislé na realitě. Po roce 1923 došlo k dalšímu rozvoji kubismu, ale Po roce 1923 došlo k dalšímu rozvoji kubismu, ale již se nejednalo o čistý kubismus, ale kubismus něčím ovlivněný např. imaginativní kubismus je ovlivněný surrealismem.

9 PŘEDSTAVITELÉ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ SVĚTOVÍ MALÍŘI Georges Braque (Francouz) Georges Braque (Francouz) Robert Delaunay (Francouz) Robert Delaunay (Francouz) Juan Gris (Španěl) Juan Gris (Španěl) Fernand Léger (Francouz) Fernand Léger (Francouz) Jacques Lipchitz (americký sochař, litevského původu) Jacques Lipchitz (americký sochař, litevského původu) Pablo Picasso (Španěl) Pablo Picasso (Španěl) Fritz Wotruba (rakouský sochař a grafik) Fritz Wotruba (rakouský sochař a grafik) ČESKOSLOVENŠTÍ MALÍRI Emil Filla Emil Filla Josef Čapek Josef Čapek Otakar Kubín Otakar Kubín Bohumil Kubišta Bohumil Kubišta Antonín Procházka Antonín Procházka Václav Špála Václav Špála

10 LITERATURA V KUBISMU Kubismus literaturu příliš neoslovil, proto vzniklo velmi málo děl spojených s tímto hnutím. Pro kubistické básně není rozhodující význam ani melodičnost, ale obraz, proto jsou básně kubistů netradiční z hlediska svého tvaru (často tvořily z písmen obrazce, které byly ve vztahu k dané básni). Důraz byl kladen na dynamiku a fantasii. Oblíbeným básnickým prostředkem se stala tzv. volná asociace představ, pomocí níž chtěli vyjádřit jakési "nadskutečno". Kubismus literaturu příliš neoslovil, proto vzniklo velmi málo děl spojených s tímto hnutím. Pro kubistické básně není rozhodující význam ani melodičnost, ale obraz, proto jsou básně kubistů netradiční z hlediska svého tvaru (často tvořily z písmen obrazce, které byly ve vztahu k dané básni). Důraz byl kladen na dynamiku a fantasii. Oblíbeným básnickým prostředkem se stala tzv. volná asociace představ, pomocí níž chtěli vyjádřit jakési "nadskutečno". Guillaume Apollinaire Guillaume Apollinaire Jean Cocteau Jean Cocteau Max Jacob Max Jacob Pierre Reverdy Pierre Reverdy Andre Salamon Andre Salamon Gertrude Steinová Gertrude Steinová

11 KUBISTICKÁ ARCHITEKTURA U některých architektů došlo k velmi výraznému ovlivnění kubismem, jejich stavby samozřejmě musely být především funkční, proto nelze hovořit o čistém kubismu. Architekti tvořící pod vlivem kubismu vytvářeli velmi zvláštní díla, která působí velice silným dojmem. U některých architektů došlo k velmi výraznému ovlivnění kubismem, jejich stavby samozřejmě musely být především funkční, proto nelze hovořit o čistém kubismu. Architekti tvořící pod vlivem kubismu vytvářeli velmi zvláštní díla, která působí velice silným dojmem. Antoni Gaudi Antoni Gaudi Josef Gočár Josef Gočár Josef Chochol Josef Chochol Pavel Janák - Hlávkův most v Praze. Pavel Janák - Hlávkův most v Praze.

12 malíř: Juan Gris.

13 Dům v Praze, architekt: Josef Chochol.

14 Dům v Olomouci, architekt neznámý


Stáhnout ppt "KUBISMUS. CO JE TO VLASTNĚ KUBISMUS Kubismus Kubismus byl avantgardní umělecké hnutí, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu."

Podobné prezentace


Reklamy Google