Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KUBISMUS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KUBISMUS."— Transkript prezentace:

1 KUBISMUS

2 CO JE TO VLASTNĚ KUBISMUS
Kubismus, který byl ovlivněn Albertem Einsteinem, se snažil počítat i se čtvrtou dimenzí a s nekonečnem. Proto kubismus musel řešit nové problémy perspektivy a vytvářel nové prostorové vztahy mezi předměty. Kubismus byl avantgardní umělecké hnutí, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednoduší geometrické tvary ( především krychle - latinsky cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu, proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformované a objevují se zároveň z několika pohledů. Problém nastal u předmětů, které jsou ve vzájemném vztahu, neboť pak vznikalo mnoho průhledů s neobvyklými úhly pohledu. Kubismus měl velký dopad na umělce prvních desetiletí 20. století, a tím i ovlivnil (ať přímo či nepřímo) vývoj nových uměleckých stylů mezi které pařil například futurismus, konstruktivismus a expresionismus. V některých lokalitách získal charakter uměleckého slohu (např. Čechy).

3 Protože kubismus byl směr, ve kterém literatura neměla
velký vliv, nemá žádný přesně daný počátek (nevyšel mu žádný manifest, ...). Termínový "kubismus" jako první použil francouzský kritik umění Louis Vauxcelles v roce 1908 („cubiques" = krychle). Toto použití bylo myšleno hanlivě. Později byl termín přijat, ačkoli se jeho zakladatelům nelíbil. Kubistické hnutí se i díky podpoře H. Kahnweilera (obchodník s uměním), rychle rozšířilo a po r. 1910, lze mluvit o kubistické škole. HISTORIE KUBISMU První impulsy, kterými byl kubismus ovlivněn můžeme vysledovat kolem roku 1906 u děl, která během svých studií v Paříži vytvářeli Georges Braque (Francouz) a Pablo Picasso (Španěl). Zpočátku byla jejich tvorba na sobě nezávislá, oba ovlivnil Paul Cezanne a africké domorodé umění. Roku 1907 začali pracovat společně a zůstali spolu až do vypuknutí první světové války (1914).

4 DĚLENÍ KUBISMU PODLE TVORBY
Pre-cubismus - ( ) Analytický kubismus ( ) Syntetický kubismus ( ) Orfismus (Po roce 1914 )

5 PRE-CUBISMUS Období kdy zahájili kubisté Georges
Braque a Pablo Picasso svou tvorbu. Je to období vzniku kubismu, díla jsou ovlivněna předchozími malířskými směry, dochází k objevování kubistické perspektivy. Postupně jsou zobrazované předměty omezovány na základní geometrické tvary, z barev se používaly pouze odstíny šedé a hnědé barvy.

6 ANALYTICKÝ KUBISMUS V tomto období kubismus nebyl abstraktním
uměním, barva se stále téměř nepoužívala. Dochází k částečné abstrakci tzn. zobrazované předměty jsou nahrazovány jinými podobnými předměty. Zobrazovaný předmět je rozložen na jednotlivé geometrické tvary, které jsou pak zobrazeny neperspektivně vedle sebe.

7 SYNTETICKÝ KUBISMUS (též vrcholný)
V této fázi se kubismus přiblížil abstrakci, nicméně je pro něj stále důležitý zobrazovaný předmět, který je skládán z liniií a ploch. Objevuje se koláž a s ní i barva.

8 ORFISMUS Toto období dospělo k úplné abstrakci, využívá
barvy. V tomto období již umělci nenapodují ani se nijak nesnaží rozkládat či znovu skládat reálný předmět, tím se vlastně jednotlivé malířské prvky staly zcela nezávislé na realitě. Po roce 1923 došlo k dalšímu rozvoji kubismu, ale již se nejednalo o čistý kubismus, ale kubismus něčím ovlivněný např. imaginativní kubismus je ovlivněný surrealismem.

9 PŘEDSTAVITELÉ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
SVĚTOVÍ MALÍŘI Georges Braque (Francouz) Robert Delaunay (Francouz) Juan Gris (Španěl) Fernand Léger (Francouz) Jacques Lipchitz (americký sochař, litevského původu) Pablo Picasso (Španěl) Fritz Wotruba (rakouský sochař a grafik) ČESKOSLOVENŠTÍ MALÍRI Emil Filla Josef Čapek Otakar Kubín Bohumil Kubišta Antonín Procházka Václav Špála

10 LITERATURA V KUBISMU Kubismus literaturu příliš neoslovil, proto vzniklo velmi málo děl spojených s tímto hnutím. Pro kubistické básně není rozhodující význam ani melodičnost, ale obraz, proto jsou básně kubistů netradiční z hlediska svého tvaru (často tvořily z písmen obrazce, které byly ve vztahu k dané básni). Důraz byl kladen na dynamiku a fantasii. Oblíbeným básnickým prostředkem se stala tzv. volná asociace představ, pomocí níž chtěli vyjádřit jakési "nadskutečno". Guillaume Apollinaire Jean Cocteau Max Jacob Pierre Reverdy Andre Salamon Gertrude Steinová

11 KUBISTICKÁ ARCHITEKTURA
U některých architektů došlo k velmi výraznému ovlivnění kubismem, jejich stavby samozřejmě musely být především funkční, proto nelze hovořit o čistém kubismu. Architekti tvořící pod vlivem kubismu vytvářeli velmi zvláštní díla, která působí velice silným dojmem. Antoni Gaudi Josef Gočár Josef Chochol Pavel Janák - Hlávkův most v Praze.

12 malíř: Juan Gris.

13 Dům v Praze, architekt: Josef Chochol.

14 Dům v Olomouci, architekt neznámý


Stáhnout ppt "KUBISMUS."

Podobné prezentace


Reklamy Google