Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha."— Transkript prezentace:

1 Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

2 Východiska přednášky n Daňový systém ČR (J. Fischer) n Dělení alkoholu (P. Míka)

3 Druhy daní n spotřební daně n daň z přidané hodnoty

4 Souvislosti n makroekonomické n mikroekonomické –pohled výrobce –pohled spotřebitele n právní –důležité pro výrobce, dovozce, prodejce

5 Daň n Daň je povinná a nenávratná, zpravidla pravidelně se opakující platba do veřejného rozpočtu bez nároku na ekvivalentní a přímé plnění z veřejného rozpočtu

6 Soustava daní v ČR

7 Daň z přidané hodnoty n všeobecná daň ze spotřeby n dani podléhají podnikající FO a PO n plátcem jsou osoby překračující obratový test (povinně; ostatní dobrovolně) n předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění n odpočet na vstupu n daň se vypočítává z hodnoty statků n dva druhy sazeb (základní a snížená)

8 Daň z přidané hodnoty: důsledky pro neřesti n při zdanění samotného výrobku (u námi uvažovaných výrobků se vždy zdaňuje 22% sazbou) se zdaňuje jeho cena včetně spotřební daně, čímž dochází k faktickému zvýšení spotřební daně o 22 % n DPH tvoří cca 18 % ceny pro konečného spotřebitele

9 Spotřební daně - přehled n (Daň z uhlovodíkových paliv a maziv) n Daň z lihu n Daň z piva n Daň z vína n Daň z tabákových výrobků

10 Plátci daně n právnické a fyzické osoby, které v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí nebo kterým mají být vyvážené nebo dovážené vybrané výrobky propuštěny

11 Předmět daně n Předmětem daně jsou v tuzemsku vyrobené nebo do tuzemska dovezené vybrané výrobky

12 Vznik daňové povinnosti n při tuzemské výrobě dnem vyskladnění od výrobce n při dovozu dnem vzniku celního dluhu

13 Základ daně n Základem daně je množství vybraných výrobků, s výjimkou tabákových výrobků n U tabákových výrobků je daň dvousložková, základem je množství i cena

14 Sazby daně n jednotné pro celé ČR n stanoveny ve zvláštní části zákona

15 Daň z lihu: předmět daně n předmětem daně je líh (etylalkohol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích (mimo piva a vína), pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích překročí 1,2 % obj. alkoholu a dále u piva a vína, překročí-li 22 % obj. alkoholu n denaturovaný líh je třeba denaturovat stanoveným prostředkem ve stanoveném množství, jinak se považuje za nedenaturovaný

16 Daň z lihu: Základ a sazby daně n základem je množství lihu n sazba daně je 234 Kč za litr etanolu n v destilátech ovocných z pěstitelského pálení je sazba 95 Kč za litr etanolu

17 Daň z lihu: příklad 1 n Jakou spotřební daň zaplatím z půllitrové láhve 40% lihoviny? n Řešení: 0,5 * 0,4 * 234 Kč = 46,80 Kč (po započtení DPH 57,10 Kč) Z ceny lihoviny 100 Kč (fernet) tvoří DPH 18 Kč a SPD 46,80 Kč, tj. celkové zdanění je 64,80 Kč

18 Daň z lihu: příklad 2 n Jakou spotřební daň zaplatím z litrové láhve 60% calvadosu, vypáleného v rámci pěstitelského pálení? n Řešení: 1 * 0,6 * 95 Kč = 57 Kč

19 Daň z lihu: příklad 3 n Kolik ušetří na spotřební dani výrobce, sníží-li u litrové láhve rumu obsah alkoholu z 40% na 35%? n Řešení: n 1 * (0,4-0,35) * 234 Kč = 11,70 Kč (po započtení DPH 14,27 Kč)

20 Daň z piva: předmět daně n pivem se pro účely zákona rozumí slabě alkoholický výrobek, který obsahuje více než 0,5 % objemových alkoholu, vzniklý zkvašením mladiny a odpovídající položce 2203 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku a dále směsi tohoto nápoje s nealkoholickými nápoji odpovídající položce 2206

21 Daň z piva: předmět daně n Mladina je roztok cukrů a ostatních látek, získaný z různých druhů sladu, cukru nebo nesladovaných obilovin, povařený s chmelem nebo jinými chmelovými výrobky.

22 Koncentrace piva n vyjadřuje se v procentech jako procentový obsah extraktu původní mladiny před zakvašením; ten se stanoví podle velkého Ballingova vzorce nebo podle upraveného vzorce

23 Velký Ballingův vzorec Upravený vzorec: p(%) = 2 A + E s + K

24 Malý nezávislý pivovar n osoba, která formou podnikání vyrábí pivo a splňuje tyto podmínky: a) účast jiných subjektů podnikajících ve výrobě piva a sladu je max. 20 % b) výroba piva v licenci nepřekročí 49 % ročního výstavu c) provozní prostory nejsou propojeny s jiným výrobcem piva (jinak se sčítá) d) mladinu a mladé pivo nakupuje do 10 % svého výstavu piva za kal. rok

25 Daň z piva: základ daně n Základem daně je množství piva v hektolitrech

26 Daň z piva: Sazba daně n Lineární za každé celé procento extraktu původní mladiny n Základní n Snížená pro malé pivovary, odstupňovaná podle velikosti výstavu

27 Daň z piva: tabulka sazeb daně Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny do 10 tis. hl ročně nad 10 do 50 tis. hl ročně nad 50 do 100 tis. hl ročně nad 100 do 150 tis. hl ročně nad 150 do 200 tis. hl ročně Základní sazba 12,0014,4016,8019,2021,6024,00

28 Daň z piva: příklad 1 n Kolik zaplatíte na spotřební dani za půllitr plzeňské „dvanáctky“? n Řešení: 0,005 * 12 * 24,00 = 1,44 Kč (po započtení DPH 1,76 Kč) Z celkové ceny 25 Kč činí SPD 1,44 Kč a DPH 4,50 Kč, celkové zdanění je 5,90 Kč (při ceně 3,90 Kč je celkové zdanění 2,14 Kč)

29 Daň z piva: příklad 2 n Kolik zaplatíte na spotřební dani za 50litrový sud 10stupňového piva z pivovaru s ročním výstavem 70 000 hl? n Řešení: 0,5 * 10 * 16,80 = 84 Kč (při započtení DPH 102,50 Kč) Z ceny sudu 1000 Kč je SPD 84 Kč a DPH 180 Kč, celkové zdanění je 264 Kč)

30 Daň z piva: příklad 3 n O kolik Kč ročně se zvýší odvod SPD u pivovaru, který ročně vyrábí 50 000 hl „desítky“ a 20 000 hl „dvanáctky“ poté, co jej ovládne velký pivovar? n Řešení: Původní odvod: 50 000 * 10 * 16,80 + 20 000 * 12 * 16,80 = = 12 432 000 Kč Nový odvod: 50 000 * 10 * 24 + 20 000 * 12 * 24 = = 17 760 000 Kč = 17 760 000 Kč Rozdíl: 17 760 000 Kč – 12 432 000 Kč = 5 328 000 Kč (při započtení DPH je rozdíl 6 500 160 Kč)

31 Daň z vína: plátci daně n Plátcem není osoba, která společně s osobami tvořícími domácnost nevyskladní více než 500 litrů vína ročně n plátcem jsou ti, kteří vyskladní víno nabyté od osob uvedených výše

32 Daň z vína: předmět daně n vína, která obsahují více než 1,2 % obj. alkoholu, nejvýše však 22 % (-> líh) –révová vína, tj. výrobky vyrobené alkoholovým kvašením rmutu nebo hroznového moštu z odrůd révy vinné, a to buď úplným nebo částečným, které mohou být i obohaceny lihem –vína dosycovaná CO 2, která při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20  C přetlak větší než 0,1 MPa –šumivá vína, tj. výrobky vyrobené prvotním nebo druhotným kvašením vín a nebo moštů, které při teplotě 20  C dosahují přetlak nejméně 0,3 MPa

33 Daň z vína: předmět daně 2 –desertní a desertní kořeněná vína, tj. výrobky vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu anebo vinného destilátu, případně koření –cidry a perry, tj. výrobky vyrobené alkoholovým kvašením jablečných šťáv resp. hruškových šťáv bez obohacení lihem

34 Daň z vína: základ a sazby daně n základem daně je množství vína v litrech n sazby: –dosycovaná vína16,40 Kč –šumivá vína23,40 Kč –révová vína0 Kč –desertní a desertní kořeněná vína16,40 Kč –cidry a perry 2,40 Kč nebo 16,40 Kč v závislosti na přetlaku a obsahu alkoholu –ostatní výrobky v závislosti na přetlaku a obsahu alkoholu 0 Kč; 16,40 Kč; 23,40 Kč

35 Daň z vína: příklad 1 n Kolik zaplatím na spotřební dani za 2 dcl révového vína? n Řešení: 0 Kč n Z celkové ceny skleničky 20 Kč je zdanění ve výši 3,60 Kč

36 Daň z vína: příklad 2 n Kolik zaplatím na spotřební dani za láhev šumivého vína o objemu 0,75 l? n Řešení: 0,75 * 23,40 Kč = 17,55 Kč (při započtení DPH 21,40 Kč) Z celkové ceny sektu 100 Kč je SPD 17,55 Kč a DPH 18 Kč, celkem tedy zdanění 35,55 Kč)

37 Daň z vína: příklad 3 n Kolik zaplatím na spotřební dani za litrovou láhev 25% vína? n Řešení: 1 * 0,25 * 234 Kč = 58,50 Kč –jedná se o daň z lihu! (po započtení DPH 71,40 Kč)

38 Daň z tabákových výrobků n Předmětem daně jsou tabákové výrobky, tj. cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupací a žvýkací tabáky a tabákový odpad n tyto výrobky jsou zdaňovány dvousložkovou daní –z jednotky množství –z ceny

39 Daň z tabákových výrobků: základ daně n základem daně pro procentní část je cena pro konečného spotřebitele (srv. DPH!!), pevně stanovená a na výrobcích uvedená n základem daně pro pevnou část je množství v kusech příp. v kilogramech

40 Sazby daně n cigarety do 70 mm: 0,36 Kč/ks + 22 % ceny, min. 0,67 Kč/ks n cigarety nad 70 mm a tabákové vložky z cig. tabáku pro ruční výrobu cigaret: 0,36 Kč/ks + 22 % ceny, min. 0,79 Kč/ks n doutníky, cigarilos: 0,36 Kč/ks + 5 % ceny, min. 0,79 Kč/ks n tabákový odpad, cig. tabák nařezaný pro výrobu cigaret, lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky: 440 Kč/kg + 5 % ceny

41 Daň z tabákových výrobků: příklad 1 n Kolik zaplatím na spotřební dani za krabičku dlouhých cigaret s cenou 55 Kč? n Řešení: 20 * 0,36 Kč + 0,22 * 55 Kč = 19,30 Kč; daň na 1 ks je 0,965 Kč, tedy vyšší než minimální sazba. Při započtení DPH je celkové zdanění ve výši 55 Kč * 0,18 + 19,30 Kč = 29,20 Kč

42 Daň z tabákových výrobků: příklad 2 n Jakou část ceny bude tvořit spotřební daň u krátkých cigaret za 32 Kč a jakou u dlouhých cigaret za 70 Kč? n Řešení: –krátké: SPD = 20*0,36 + 32*0,22 = 14,24 Kč (min. limit splněn), tj. 14,24 /32 = 44,5 % –dlouhé: SPD = 20*0,36 + 70*0,22 = 22,60 Kč (min. limit splněn), tj. 22,60/70 = 32,3 % n Uvažujeme-li DPH, je celkové zdanění v prvním případě 20 Kč, tj. 62,5 %, v druhém případě 35,20 Kč, tj. 50,3 %

43 Makroekonomické souvislosti n výnos spotřebních daní (mimo „benzínu“) činil v roce 2001 49,8 mld Kč (po uvažování multiplikace do DPH 60,9 mld Kč), což je 11 % všech daňových příjmů a 9 % celkových příjmů státního rozpočtu

44 Konvergence k EU: minimální sazby pro rok 2002

45

46

47 Daně z alkoholu: Poslední příklad n Co na to Češi? n Řešení:


Stáhnout ppt "Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google