Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PERFORATION V ÁCLAV POSPÍŠIL ŠTĚRBINOVÁ PERFORACE TRUB Najdete nás : S t r a š i c e 451, 338 45 Strašice Objekt KASÁREN Czech Republic www.pospisil-ro.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PERFORATION V ÁCLAV POSPÍŠIL ŠTĚRBINOVÁ PERFORACE TRUB Najdete nás : S t r a š i c e 451, 338 45 Strašice Objekt KASÁREN Czech Republic www.pospisil-ro.cz."— Transkript prezentace:

1 PERFORATION V ÁCLAV POSPÍŠIL ŠTĚRBINOVÁ PERFORACE TRUB Najdete nás : S t r a š i c e 451, 338 45 Strašice Objekt KASÁREN Czech Republic www.pospisil-ro.cz info@pospisil-ro.cz +420 602 413 870 fax : +420 371 72 20 81

2 Pro naši rodinnou firmou je kvalita a kvalitní výrobek jednoznačnou prioritou a samozřejmostí.

3 P ERFOROVANÉ TRUBKY FIRMY POSPÍŠIL Naše firma Václav Pospíšil vznikla v roce 1992 v Rokycanech a od roku 1999 se specializuje na vlastní výrobu a to specializovanou strojní štěrbinovou perforaci trub z PVC, PEHD, HDPE, PP a jejich sloučenin. Výrobky firmy Václav Pospíšil díky své specializaci aktivně přispívají ke zlepšení životního a pracovního prostředí nejen ve svém blízkém okolí, ale i daleko za hranicemi svého regionu. Pomáháme malým i velkým firmám, které péči o životní prostředí zahrnuly do své činnosti tuto činnost efektivně naplňovat.

4 skládkové hospodářství:  plošné i místně cílené jímání kontaminovaných vod a jejich odvod do sběrných nádrží včetně zajištění dalšího neprosakování do okolní horniny (použití trubek perforovaných pouze v určité výseči) – a to jak u nově zakládaných skládek, tak i při sanaci již existujících skládek¨  odvod povrchových vod prosakujících skládkou do podloží  jímání povrchové vody a minimalizace jejich průsaku do vlastního tělesa skládky

5 stavby tunelů (silničních, železničních, technických,…)  odvod spodních vod a zamezení jejich průsaků do tunelu – do základů staveb se pokládají perforované trubky umožňující permanentní odvod prosakující spodní vody, současně se tyto samočistí odváděnou vodou)  jímání průsakových vod a jejich odvod vně tělesa tunelu Zakládání a obnova pramenišť minerálních vod  jímání průsakových minerálních spodních vod Obnovitelné zdroje energie  Jímací otvory do plastového potrubí obdélníkového a kruhového tvaru pro jímání plynů v návaznosti na výrobu elektrické energie.

6 zakládání průmyslových staveb (výrobní haly, velkoprodejny, sklady, …)  odvodnění základů staveb (i v geologicky nepříznivém prostředí)  plošný odvod vody ze stavebně upravených ploch (silnice, parkoviště, …) plošné čištění kontaminovaných zemin  do navrtaných sond jsou vkládány perforované trubky (dle přesně zadaných parametrů) jímající kontaminované vody a plyny a odvádějící je na povrch k dalšímu zpracování

7 ochrana staveb proti pronikání radonu  zabezpečení permanentního odvětrávání prostor využitím perforovaných trubek vložených do základů staveb stavby sportovního a rekreačního charakteru  odvodnění dětských hřišť a sportovišť Oblast dobývání uhlí ( dobývací a těžební technika)  Odvody spodních vod a plynů z důlních prostor.

8 J AK EKONOMICKY A EFEKTIVNĚ ŘEŠIT JÍMÁNÍ A ODVOD TEKUTIN, PLYNŮ ? Společným jmenovatelem níže uvedených ekologicko-hospodářských činností je buď jímání a odvod kontaminovaných vod (nebo v budoucnu potencionálně kontaminovaných), potažmo plynů, nebo naopak jímání vody pro její další využití pitné vody ( naleziště nových a obnova již existujících pramenišť minerálních vod). Odvody spodních vod a plynů z důlních prostor.

9 P ERFOROVANÉ TRUBKY JSOU PRÁVĚ ONÍM ŘEŠENÍM, KTERÉ UMOŽNÍ VEŠKERÉ NÍŽE UVEDENÉ ZADÁNÍ SPLNIT pažení do vrtaných studní (stávajících i nově budovaných) sanace již existujících skládek bez ohledu na jejich velikost či stav znečištění ekologické zajištění zakládání nových skládek se zaměřením na jejich ekologickou nezávadnost ve vztahu ke svému okolí (s důrazem na vodní hospodářství) provzdušňování skládek a odvádění kontaminovaných vod a plynů (u stávajících i nově zakládaných) Výroba potrubí pro jímání plynu v rámci obnovitelných zdrojů elektrické eng.

10 odvodnění základů pozemních staveb (bez omezení co do rozsahu a velikosti) odvodnění inženýrských staveb, zejména silnic, tunelů, železničních tratí

11 Mnohaletou praxí v oboru perforace jsme dosáhli specializace, kdy provádíme strojní štěrbinovou perforaci na trubkách od průměru 40 mm do průměru 1200 mm. Maximální délka trubky (jednoho kusu) je 6000 mm. Naopak nejmenší možná délka jednoho kusu je 400 mm. A to právě umožňuje především ekonomicky efektivní využití i pro maloodběratele. Perforaci provádíme samozřejmě na potrubí jak s hladkou stěnou tak i se stěnou profilovou.

12 Otvory kruhového a obdélníkového tvaru v průměrech od 2 do 15mm a v šířkách od 1 do 15 mm. Délka štěrbiny závisí na žádaném průřezu otvoru ve vztahu k četnosti, šířce a provedení. Samozřejmostí je přizpůsobení otvorů specifickým požadavkům zákazníka. Perforace je prováděna jak příčnými řezy na osu roury tak za pomocí stopkových fréz je prováděn kruhový otvor kolmo k ose roury.

13 Nespornou výhodou je i skutečnost, že námi perforované trubky splňují ty nejpřísnější požadavky na nezávadnost ze zdravotnického hlediska a jsou tak plně využitelné pro pitnou vodu. A to bez jakéhokoli omezení. Splňují veškeré normy na obsah těžkých kovů, které při perforaci tzv. „ve velkém“ často trubky znečišťují. To je dáno právě použitým technologickým řešením.

14 P ROČ JSME NEJLEPŠÍ ? V našich podnikových normách jsme vycházeli z norem platných v zemích EU. Působnost našich normativů je flexibilní z ohledem na potřeby trhu. Námi vyráběné výrobky můžeme rozdělit zhruba do šesti skupin: a) úhel 90° b) úhel 120° c) úhel 180° d) úhel 210° e) úhel 220° f ) úhel 360° Jak je patrné z přehledu jsme schopni dle požadavku zákazníka vyrobit jakýkoliv úhel prořezu.

15 Další předností naší výroby je dlouholetá zkušenost v oblasti obrábění plastů. Připojené fotografie jasně ukazují jak vysoké kvality řezu dosahujeme. Důkazem o naší kvalitě je také naše dlouholetá působnost na českém trhu. Ne vždy je však do páteřních větví skládek používán kvalitní materiál zajišťující jejich funkčnost. Příklady jsou rovněž doloženy fotografiemi (perforace prováděné motorovou pilou, …). Jak alarmují při vědomí toho, že páteřní větve skládek i větve vedlejší již nejde nikdy rekonstruovat či obnovit. Jsou vždy dokonale „uloženy a schovány“ pod několikametrovou vrstvou komunálního odpadu.

16 V YUŽITÍ PRO SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ :  plošné i místně cílené jímání kontaminovaných vod a jejich odvod do sběrných nádrží včetně zajištění dalšího neprosakování do okolní horniny (použití trubek perforovaných pouze v určité výseči) – a to jak u nově zakládaných skládek, tak i při sanaci již existujících skládek¨  odvod povrchových vod prosakujících skládkou do podloží  jímání povrchové vody a minimalizace jejich průsaku do vlastního tělesa skládky

17 N AŠE PRODUKCE :

18 T OTO NENÍ NAŠE PRÁCE !

19 Jak alarmují při vědomí toho, že páteřní větve skládek i větve vedlejší již nejde nikdy rekonstruovat či obnovit. Jsou vždy dokonale „uloženy a schovány“ pod několikametrovou vrstvou komunálního odpadu.

20 V YUŽITÍ PRO STAVBY TUNELŮ ( SILNIČNÍCH, ŽELEZNIČNÍCH, TECHNICKÝCH,…) odvod spodních vod a zamezení jejich průsaků do tunelu – do základů staveb se pokládají perforované trubky umožňující permanentní odvod prosakující spodní vody, současně se tyto samočistí odváděnou vodou) Jímání průsakových vod a jejich odvod vně tělesa tunelu

21 N AŠE PRODUKCE :

22

23 O BNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Jímací otvory do plastového potrubí obdélníkového a kruhového tvaru pro jímání plynů v návaznosti na výrobu elektrické energie.

24 N AŠE PRODUKCE :

25 V YUŽITÍ PRO ZAKLÁDÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH STAVEB ( VÝROBNÍ HALY, VELKOPRODEJNY, SKLADY, …)  odvodnění základů staveb (i v geologicky nepříznivém prostředí)  plošný odvod vody ze stavebně upravených ploch (silnice, parkoviště, …)  Bílinská kyselka – Minerální voda ZAJEČICE

26 N AŠE PRODUKCE :

27 V YUŽITÍ PRO PLOŠNÉ ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH ZEMIN  do navrtaných sond jsou vkládány perforované trubky (dle přesně zadaných parametrů) jímající kontaminované vody a plyny a odvádějící je na povrch k dalšímu zpracování

28 N AŠE PRODUKCE :

29 V YUŽITÉ PRO STAVBY SPORTOVNÍHO A REKREAČNÍHO CHARAKTERU  odvodnění dětských hřišť a sportovišť  sanace golfových hřišť, často budovaných právě v rámci rekultivací na uměle vytvářených plochách a tím i problematické hydrogeologické situaci

30 N AŠE PRODUKCE :

31 N AŠE FIRMA PRO EKOLOGII

32 F IRMA P ERFORATION V ÁCLAV P OSPÍŠIL ZÍSKALA OCENĚNÍ ZA SVOJÍ PRÁCI

33 N AŠE PODNIKOVÉ NORMATIVY

34 R EFERENCE Reference firmy Václav Pospíšil – Strašice Jako příklad uvádíme : Rok 2002- Severní lom – Severočeská uhelná Chomutov a.s. Rok 2003- Severní lom – Severočeská uhelná Chomutov a.s. Rok 2004- tunel Krasíkov Rok 2005- Stavba tunel Panenská, Petrovice - Bauhaus Brno - Stavba tunel Libouchec, Petrovice Rok 2006- Stavba tunel Karlín Rok 2010 - Letiště BBI Berlín průměr ID 600/6000 Rok 2011 - Zaječická hořká voda pr.630 mm Rok 2012 - Odstranění starých ekologických zátěží Kralupy nad Vltavou

35 Z ÁVĚR V dnešní době, kdy se problém hospodařením s vodou stává velice komplexní je nutná odpovědnost a ochota ke spolupráci každého jednotlivce i každé instituce, jde-li o úspory a ochrany vody. Musíme se chovat tak, abychom zásoby vody dokázali uchovat pro příští generace. Majetek fi Pospíšil Majetek fi Pospíšil


Stáhnout ppt "PERFORATION V ÁCLAV POSPÍŠIL ŠTĚRBINOVÁ PERFORACE TRUB Najdete nás : S t r a š i c e 451, 338 45 Strašice Objekt KASÁREN Czech Republic www.pospisil-ro.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google