Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zjištění a výsledky „výzkumu od stolu“ (desk research) v úvodní fázi projektu Ing. Michal ORAVA Manažer projektů Inovační centrum, Univerzita Tomáše Bati.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zjištění a výsledky „výzkumu od stolu“ (desk research) v úvodní fázi projektu Ing. Michal ORAVA Manažer projektů Inovační centrum, Univerzita Tomáše Bati."— Transkript prezentace:

1 Zjištění a výsledky „výzkumu od stolu“ (desk research) v úvodní fázi projektu Ing. Michal ORAVA Manažer projektů Inovační centrum, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Orava@UNI.UTB.cz +420 57 6033009

2 2 Agenda: 1. Proč výzkum od stolu (desk research) ? 2. Zjištění a výsledky  Svět, Evropa, EU, ČR a Zlínský kraj  VaV, podnikatelské prostředí a průmysl v regionu  Zahraniční + domácí trendy v podpoře inovací 3. Diskuze Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín

3 3 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín Agenda: 1. Proč výzkum od stolu (desk research) ? 2. Zjištění a výsledky  Svět, Evropa, EU, ČR a Zlínský kraj  VaV, podnikatelské prostředí a průmysl v regionu  Zahraniční + domácí trendy v podpoře inovací 3. Diskuze

4 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 4 Co bylo uděláno? Zhodnocení dostupných dat týkajících se inovací a potřeb firem v kraji: • mapování probíhajících regionálních aktivit • návrh na jejich koordinaci s RIS • sběr dostupných dat a jejich hodnocení - inovace a trendy v nich, zahraniční trhy - VaV + podnikatelské prostředí ve ZK - významná průmyslová odvětví regionu

5 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 5 Proč bylo uděláno? Workshopy s firmami a dalšími klíčovými hráči ekonomické sféry ve Zlínském kraji: • ověření výsledků „výzkumu od stolu“ s praxí • jejich porovnání s názory/potřebami podniků • diskuse s podnikatelskou sférou o stavu VaV, prostředí, inovací a jejich podpory ve ZK  Co podnikatelé potřebují / žádají, co chybí ?  Jak Vám může Akční plán RIS pomoci ?

6 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 6 Co dál? •opatření usnadňující inovační aktivity podniků •rozsáhlý výzkum ve firmách (VI/2006-V/2007) •Regionální inovační strategie + Akční plán Již nyní však chceme znát potřeby podniků  některé kroky nachystat v předstihu (ještě před schválením RIS a Akčního plánu  pilotní Akce pro rozvoj inovačního prostředí.

7 7 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín Agenda: 1. Proč výzkum od stolu (desk research) ? 2. Zjištění a výsledky  Svět, Evropa, EU a ČR  VaV, podnikatelské prostředí a průmysl v regionu  Zahraniční + domácí trendy v podpoře inovací 3. Diskuze

8 8 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín zdroj: European Innovation Scoreboard 2005 „dohánějící země“ (catching up) „ztrácející tempo“ (losing ground)

9 9 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín (tlustá čára „All countries“ nezahrnuje Lucembursko + Norsko) zdroj: European Innovation Scoreboard 2005

10 10 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín  Malé a střední podniky (MSP, SME ~ SMB) v USA investují do výzkumu a inovací 7x více než evropské.  V USA jsou inovace vnímány jako specifický nástroj podnikání - zdroje vedoucí k vytváření bohatství.  V Evropě jsou inovace vnímány jako zdroje znalostí nebo transfery technologií z výzkumných institucí do průmyslu.

11 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 11 Rozšířené mýty o inovacích •Většina rychle rostoucích firem je z high-tech. •Většina rychle rostoucích firem je mladých. Česká republika Nejvíce inovují velké podniky (57 %, malých pouze 22 %, středních 36 %)  podpořit SME (vyšší flexibilita + hodně velkých firem řeší specializované činnosti formou outsourcingu)!

12 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 12 Inovacím brání (především) • nedostatek financí • vysoké náklady • ekonomická rizika • nedostatek kvalifik. pracovníků nákl. na inovace 2003 zdroj: ČSÚ Statistické šetření ČSÚ ukazuje, že inovující subjekty nacházejí v daleko větší míře uplatnění na mezinárodních trzích (58 %) než subjekty bez inovační aktivity (36 %). !

13 13 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín Agenda: 1. Proč výzkum od stolu (desk research) ? 2. Zjištění a výsledky  Svět, Evropa, EU a ČR  VaV, podnikatelské prostředí a průmysl v regionu  Zahraniční + domácí trendy v podpoře inovací 3. Diskuze

14 14 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín ZK r. 2003: 8. místo (z 14) ve výdajích na VaV ZK r. 2004: 11. místo = 2. největší pokles Ve ZK je 76% výzkumníků v podnik. sektoru >  ČR (41%)

15 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 15 Identifikované instituce VaV ve Zlínském kraji 1 •Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně •Asociace gumárenské technologie Zlín s.r.o. •Centrum stavebního inženýrství, a.s. •Mendelova zemědělská a lesnická univerzita •Vojenský technický ústav výzbroje a munice •Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří •VÚ lesního hospodářství a myslivosti •Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. + zkušební a kalibrační laboratoře, certifikační orgány,…

16 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 16 Identifikované instituce VaV ve Zlínském kraji 2 zaměření VaV aktivit UTB…  plastikářský a gumárenský průmysl  obuvnický průmysl  potravinářský průmysl  ekologie + environmentální technologie  ekonomika, management, ICT, multimédia

17 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 17 Nejvýznamnější průmysl. odvětví ve Zlínském kraji dle obratu 2002-2004 Nejvyšší obrat (obrat 2004, mil. Kč)Nejvyšší % růst (DH) výroba pryžových a plastových výrobků 43 047 (DD) zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku (DG) výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 9 896 (DM) výroba dopravních prostředků a zařízení (DA) výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 8 651 (DN) zpracovatelský průmysl jinde neuvedený Největší pokles 2002 – 2004: (DC) výroba usní a výrobků z usní zdroj: ČSÚ

18 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 18 Nejvýznamnější průmysl. odvětví ve Zlínském kraji dle počtu zaměstnanců Nejvyšší  evidenční počet (Q3 2005) Nejvyšší % růst (2002 – Q3 2005) (DL) výroba elektrických optických přístrojů a zařízení 8 891 (DD) zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku (DH) výroba pryžových a plastových výrobků 8 513 (DM) výroba dopravních prostředků a zařízení (DJ) výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků 5 373 (DH) výroba pryžových a plastových výrobků Největší pokles 2002 – Q3 2005: (DC) výroba usní a výrobků z usní zdroj: ČSÚ

19 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 19 Inovující podniky (ČR = 100%) zdroj: ČSÚ (procesní a produktové inovace) Inovující firmy ČR: 32,6% < záp. Evropa SRN: 65,2%

20 20 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín Agenda: 1. Proč výzkum od stolu (desk research) ? 2. Zjištění a výsledky  Svět, Evropa, EU a ČR  VaV, podnikatelské prostředí a průmysl v regionu  Zahraniční + domácí trendy v podpoře inovací 3. Diskuze

21 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 21 Trendy v oblasti inovací (OECD)  zlepšení propojení průmyslu a výzkumu  spolupráce mezi stát. sektorem a průmyslem  podpora high-tech malých a střed. podniků  zájem o globalizaci VaV  inovace ve službách  posílení práv duševního vlastnictví ve vědě a v oblasti inovací

22 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 22 Národní inovační politika ČR (výběr)  vytváření klastrů  zvýšení efektivity výroby  multiplikace inovačního potenciálu na úrovni odvětví (přelévání zkušeností)  úzká propojenost s institucemi VaV a VŠ  multiplikace efektu finančních podpor (umožňují čerpat podpory z úrovně podniků i klastrů)  mobilita pracovníků mezi akademickou a podnikatelskou sférou

23 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 23 Strategie hospodář. růstu ČR (mj.) na úrovni regionů vybrat obory, ve kterých můžeme být konkurenceschopní v evropském a světovém měřítku  zaměřit na ně podporu  tradiční sektory českého průmyslu s růstovým potenciálem (elektronika, přesné strojírenství a automobilový průmysl, chemie a plasty, environmentální technologie)  high-tech výrobní oblasti (mikroelektronika/polovodiče, biotechnologie/farmacie, optoelektronika)  high-tech služby (ICT, vývoj softwaru, strategické služby – centra sdílených služeb, expertní a řešitelská centra, opravárenská centra)

24 Workshopy s podnikateli Zlínského kraje 11-21.4.2006 Zlín, Kroměříž, UH, Vsetín 24 Regiony • podporovat prostředí, které povede k rozvoji VaV + inovací (inkubátorů a tech. parky, jejich poradenské aktivity, rizikový kapitál) •  kvalitu statistických dat o podn. v regionech (ČSÚ) - výkonnost průmyslu/služeb výdaje na VaV v podn. sektoru ČR 2000–2004  meziroční nárůst 8,9% (> VŠ 8,3%)  podporovat v rámci RIS!

25 Ing. Michal ORAVA Manažer projektů Inovační centrum, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Orava@UNI.UTB.cz +420 57 6033009 Děkuji Vám za Vaši pozornost!


Stáhnout ppt "Zjištění a výsledky „výzkumu od stolu“ (desk research) v úvodní fázi projektu Ing. Michal ORAVA Manažer projektů Inovační centrum, Univerzita Tomáše Bati."

Podobné prezentace


Reklamy Google