Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsluha LIFEPAK 500 AED MUDr. Juljo Hasík

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsluha LIFEPAK 500 AED MUDr. Juljo Hasík"— Transkript prezentace:

1 Obsluha LIFEPAK 500 AED MUDr. Juljo Hasík
V PPT zpracoval Mgr. Michal Aur © 2005

2 Váš nenahraditelný pomocník
LIFEPAK 500 AED Váš nenahraditelný pomocník při záchraně života © 2005

3 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED ! ! ! Pár slov úvodem
Ischemická choroba srdeční si v ČR každoročně vyžádá 2-3 životy z každé tisícovky lidí ! Náhlá srdeční smrt patří k nejčastějším příčinám úmrtí lidí v produktivním věku ! Smrt je ve většině případů způsobena fibrilací srdečních komor Srdeční svalovina se chvěje Srdce nečerpá žádnou krev Zástava krevního oběhu = klinická smrt © 2005

4 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Pár slov úvodem Důsledky zástavy oběhu:
Buňky hladoví po kyslíku Mozkové buňky hynou po pěti minutách Smrt mozku = smrt individua Klinická smrt je ve značném procentu zvratná, úspěšnost je závislá na čase Smrt mozku oddálí kardiopulmunární resuscitace Spontánní srdeční činnost obnoví defibrilace Ve čtyřicítce je na smrt brzy! © 2005

5 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Kdy jde opravdu o život?
Když postižený: Bezvládně padne k zemi Nejeví žádný spontánní pohyb Nereaguje na bolest Nedýchá nebo lapá po dechu Při dostupném AED na víc čekat nemusíš! © 2005

6 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Co dělat? Dej postiženému šanci!
Nepodceňuj své schopnosti! Důvěřuj přístroji! Neboj se zachraňovat! AED na správném místě, ve správné chvíli a ve správných rukou dokáže zázraky. © 2005

7 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Úkoly v laické první pomoci
Vyrozumění záchranné služby na lince 155 Zahájení a trvalé provádění kardiopulmunární resuscitace Defibrilace pomocí AED Všechny musí být provedeny co nejdříve © 2005

8 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED ! Úkoly v laické první pomoci
Pořadí úkonů není dogmatem, záleží na konkrétních podmínkách: Počtu zachránců Dostupnosti telefonu Dostupnosti AED Analýze EKG přístrojem a doporučení (nedoporučení) výboje PAMATUJ ! O přežití rozhoduje prvních pět minut od vzniku zástavy oběhu © 2005

9 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
1) Popis přístroje 2) Technické podmínky provozu 3) Příprava přístroje 4) Příprava pacienta 5) Analýza EKG a provedení výboje 6) Povely 7) Doporučení ILCOR + ERC 2005 8) Bezpečnostní rizika © 2005

10 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
POPIS PŘÍSTROJE AED je jednoduše ovladatelný Účinný a spolehlivý Bezpečný pro obsluhu i pacienta © 2005

11 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
POPIS PŘÍSTROJE – Nastavení funkcí Většina funkcí má volitelné parametry Výrobcem jsou nastaveny nejobvyklejší hodnoty Ke změně nastavení je oprávněn pouze lékařský uživatel! Laikům může změny provádět pouze odborný servis © 2005

12 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
POPIS PŘÍSTROJE – Ovládací tlačítka 2 tlačítkové provedení LIFEPAK 500 3 tlačítkové provedení LIFEPAK 500 Tlačítko ZAP/VYP slouží k zapnutí přístroje Tlačítko ANALÝZA spouští analýzu (diagnostiku) Tlačítko VÝBOJ hlásí připravenost k výboji a umožňuje jeho provedení Každému tlačítku po zapnutí svítí kontrolní dioda Blikající dioda vyzývá k opětovnému stisknutí © 2005

13 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
POPIS PŘÍSTROJE – Displeje Provozní displej slouží pro textové pokyny k obsluze Kontrolní displej na rukojeti ukazuje výsledky automatického vnitřního testu © 2005

14 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
POPIS PŘÍSTROJE – Obměnitelné díly Bateriový prostor slouží ke vložení vyměnitelného zdroje Pojistka pro uvolnění baterie Kabelový konektor Kryt konektoru Konektor elektrody QUIK-COMBO Universální konektor – slouží k připojení elektrod a variabilního příslušenství © 2005

15 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU Funkčnost přístroje podmiňuje pravidelná údržba Základem kontroly je automatický vnitřní test Připravenost přístroje signalizuje symbol OK na kontrolním displeji Elektrody v originálním obalu nesmí být prošlé © 2005

16 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU Symbol baterie na kontrolním displeji signalizuje slabou baterii. Přístroj je použitelný. Symbol klíče na kontrolním displeji signalizuje potřebu servisní kontroly. Přístroj je použitelný. Blikající symbol baterie vyžaduje okamžitou výměnu! Blikající symbol klíče vylučuje použití přístroje! © 2005

17 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE 1. Zkontroluj funkční způsobilost – symbol OK na kontrolním displeji 2 3 1 2. Zapni tlačítko ZAP/VYP 3. Připoj konektor elektrod (může být připojen před zapnutím přístroje) Nech se vést pokyny přístroje © 2005

18 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
PŘÍPRAVA PACIENTA Zkontroluj, zda pacient neleží ve vodivém prostředí Obnaž a osuš hrudník Elektroda bez symbolu srdce pod pravou klíční kost Nalep elektrody Elektroda se symbolem srdce na levou boční stranu trupu v úrovni prsní bradavky © 2005

19 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED ! ! ! ! Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
PŘÍPRAVA PACIENTA PAMATUJ ! Elektrody se lepí na suchou kůži ! Celá plocha musí pevně přilnout ! Elektrody nesmí být navzájem vodivě spojeny ! Nelepí se přes prs © 2005

20 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
ANALÝZA EKG A PROVEDENÍ VÝBOJE 1) Teoretické minimum 2) Diagnostika 3) Praktické provedení © 2005

21 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
ANALÝZA EKG A PROVEDENÍ VÝBOJE – Teoretické minimum Elektrické impulzy k srdečním stahům vydává speciální centrum Při fibrilaci vnikají nekoordinované elektrické impulzy ve všech částech srdeční svaloviny © 2005

22 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
ANALÝZA EKG A PROVEDENÍ VÝBOJE – Teoretické minimum Defibrilace je výboj vysoké energie Současně vybije všechna vlákna srdečního svalu Tím obnoví funkci centra řídícího srdeční stahy Tok proudu prochází mezi elektrodami, skrz hmotu srdečního svalu Bifázický výboj probíhá tam i zpět Standardní nastavení má hodnoty od 150 do 200 J Po výboji dvě minuty prováděj KPR – dodržuj poměr 30 stlačení : 2 dechům © 2005

23 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
ANALÝZA EKG A PROVEDENÍ VÝBOJE – Diagnostika Doporučení výboje vychází z vyhodnocení EKG křivky Týká se výhradně poruch při nichž je defibrilace účinná (plně indikovaná) Jak je ochráněno chybné vyhodnocení? Přístroj je citlivý, zaregistruje-li pohyb, křivku nehodnotí Zdrojem aktivního pohybu může být pacient – v tomto případě je živý Pasivní pohyb mohou způsobit zachránci Pohyb pacienta může být vyvolán nestabilním prostředím Za pohyb je považován i kontakt pacienta se zachráncem – snímání jeho křivky © 2005

24 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
ANALÝZA EKG A PROVEDENÍ VÝBOJE – Praktické provedení Detekce defibrilovatelného rytmu je zachránci oznámena: Akustickým povelem Textem na displeji 09:23 VÝBOJ DOPORUČEN Přístroj se automaticky nabije Pohotovost k výboji = alarm + blikající tlačítko Stačí stisknout blikající tlačítko VÝBOJ člověku se zdravým srdcem Přístroj neumožní podání výboje: nemocnému jehož srdce nefibriluje člověku jehož srdce nevyvíjí žádnou aktivitu (asystolie) © 2005

25 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 POVELY
Přístroj zachránce vede slovními i textovými povely Jejich pořadí je závislé na stavu pacienta (zachránce je neovlivní) Důležité je naslouchat a řídit se jimi „Probíhá analýza – odstupte od pacienta“ (podmínka precizního vyhodnocení) „Zjištěn pohyb pacienta – zabraňte pohybu“ (přerušení analýzy) © 2005

26 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
DOPORUČENÍ ILCOR + ERC 2005 Varianta A Přímý svědek zástavy oběhu + okamžitá dostupnost AED 1. Zapni AED a nalep elektrody – přístroj provede analýzu (diagnostiku) 2. Proveď výboj – přístroj tě vyzve 3. Dvě minuty po výboji prováděj KPR (střídej 30 stlačení hrudníku se 2 dechy) 4. Po dvou minutách opakuj analýzu a nech se vést povely přístroje Pokud přístroj nezjistí defibrilovatelný rytmus, vyzve tě při druhém kroku ke KPR © 2005

27 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
DOPORUČENÍ ILCOR + ERC 2005 Varianta B Platí pro všechny situace, kdy nelze užít AED okamžitě po zástavě 1. Uvolni dýchací cesty 2. Dvě minuty prováděj KPR (střídej 30 stlačení hrudníku se 2 dechy) 3. Zapni AED a nalep elektrody – přístroj provede analýzu (diagnostiku) 4. Proveď výboj – přístroj tě vyzve 5. Dvě minuty po výboji prováděj KPR 6. Po dvou minutách opakuj analýzu a nech se vést povely přístroje © 2005

28 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED ! Použití defibrilátoru LIFEPAK 500
BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA Respektuj tato pravidla: Nepoužívej AED v mokrém prostředí Zabraň vzájemnému kontaktu elektrod Před provedením výboje zkontroluj, zda se pacienta nedotýká žádná osoba PAMATUJ ! Přístroj je určen k oživení postiženého, nikoli ohrožení zachránce © 2005

29 OBSLUHA LIFEPAK 500 AED Slovo na závěr Neboj se zachraňovat!
Zapni přístroj a řiď se jeho pokyny! Vytrvej do příjezdu zdravotnické záchranné služby! © 2005

30 MEDIPRAX CB s.r.o. Distributor defibrilátorů LIFEPAK AED
Branišovská 31; České Budějovice T+F: ,


Stáhnout ppt "Obsluha LIFEPAK 500 AED MUDr. Juljo Hasík"

Podobné prezentace


Reklamy Google