Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2005 MUDr. Juljo Hasík V PPT zpracoval Mgr. Michal Aur.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2005 MUDr. Juljo Hasík V PPT zpracoval Mgr. Michal Aur."— Transkript prezentace:

1

2 © 2005 MUDr. Juljo Hasík V PPT zpracoval Mgr. Michal Aur

3 © 2005

4 Pár slov úvodem Ischemická choroba srdeční si v ČR každoročně vyžádá 2-3 životy z každé tisícovky lidí ! Náhlá srdeční smrt patří k nejčastějším příčinám úmrtí lidí v produktivním věku ! Smrt je ve většině případů způsobena fibrilací srdečních komor ! Srdeční svalovina se chvěje Srdce nečerpá žádnou krev Zástava krevního oběhu = klinická smrt

5 © 2005 Pár slov úvodem Důsledky zástavy oběhu: Klinická smrt je ve značném procentu zvratná, úspěšnost je závislá na čase Buňky hladoví po kyslíku Mozkové buňky hynou po pěti minutách Smrt mozku = smrt individua Smrt mozku oddálí kardiopulmunární resuscitace Spontánní srdeční činnost obnoví defibrilace Ve čtyřicítce je na smrt brzy!

6 © 2005 Kdy jde opravdu o život? Když postižený: •Bezvládně padne k zemi •Nejeví žádný spontánní pohyb •Nereaguje na bolest Při dostupném AED na víc čekat nemusíš! •Nedýchá nebo lapá po dechu

7 © 2005 Co dělat? •Dej postiženému šanci! •Nepodceňuj své schopnosti! •Důvěřuj přístroji! •Neboj se zachraňovat! AED na správném místě, ve správné chvíli a ve správných rukou dokáže zázraky.

8 © 2005 Úkoly v laické první pomoci Vyrozumění záchranné služby na lince 155 Všechny musí být provedeny co nejdříve Zahájení a trvalé provádění kardiopulmunární resuscitace Defibrilace pomocí AED

9 © 2005 Úkoly v laické první pomoci Pořadí úkonů není dogmatem, záleží na konkrétních podmínkách: •Počtu zachránců •Dostupnosti telefonu •Dostupnosti AED •Analýze EKG přístrojem a doporučení (nedoporučení) výboje PAMATUJ O přežití rozhoduje prvních pět minut od vzniku zástavy oběhu !

10 © 2005 Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 1) Popis přístroje 2) Technické podmínky provozu 3) Příprava přístroje 4) Příprava pacienta 5) Analýza EKG a provedení výboje 6) Povely 8) Bezpečnostní rizika 7) Doporučení ILCOR + ERC 2005

11 © 2005 •AED je jednoduše ovladatelný •Účinný a spolehlivý •Bezpečný pro obsluhu i pacienta Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 POPIS PŘÍSTROJE

12 © 2005 POPIS PŘÍSTROJE – Nastavení funkcí •Většina funkcí má volitelné parametry Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 •Výrobcem jsou nastaveny nejobvyklejší hodnoty •Ke změně nastavení je oprávněn pouze lékařský uživatel! •Laikům může změny provádět pouze odborný servis

13 © 2005 POPIS PŘÍSTROJE – Ovládací tlačítka Tlačítko ZAP/VYP slouží k zapnutí přístroje Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 Tlačítko ANALÝZA spouští analýzu (diagnostiku) Tlačítko VÝBOJ hlásí připravenost k výboji a umožňuje jeho provedení Každému tlačítku po zapnutí svítí kontrolní dioda Blikající dioda vyzývá k opětovnému stisknutí 2 tlačítkové provedení LIFEPAK 5003 tlačítkové provedení LIFEPAK 500

14 © 2005 POPIS PŘÍSTROJE – Displeje Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 Kontrolní displej na rukojeti ukazuje výsledky automatického vnitřního testu Provozní displej slouží pro textové pokyny k obsluze

15 © 2005 POPIS PŘÍSTROJE – Obměnitelné díly Universální konektor – slouží k připojení elektrod a variabilního příslušenství Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 Bateriový prostor slouží ke vložení vyměnitelného zdroje Pojistka pro uvolnění baterie Kabelový konektor Kryt konektoru Konektor elektrody QUIK-COMBO

16 © 2005 TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU •Funkčnost přístroje podmiňuje pravidelná údržba Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 •Základem kontroly je automatický vnitřní test •Připravenost přístroje signalizuje symbol OK na kontrolním displeji •Elektrody v originálním obalu nesmí být prošlé

17 © 2005 TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU Symbol baterie na kontrolním displeji signalizuje slabou baterii. Přístroj je použitelný. Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 Symbol klíče na kontrolním displeji signalizuje potřebu servisní kontroly. Přístroj je použitelný. Blikající symbol klíče vylučuje použití přístroje! Blikající symbol baterie vyžaduje okamžitou výměnu!

18 © 2005 PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE 1. Zkontroluj funkční způsobilost – symbol OK na kontrolním displeji Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 2. Zapni tlačítko ZAP/VYP Nech se vést pokyny přístroje 3. Připoj konektor elektrod (může být připojen před zapnutím přístroje) 2 3 1

19 © 2005 PŘÍPRAVA PACIENTA Zkontroluj, zda pacient neleží ve vodivém prostředí Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 Obnaž a osuš hrudník Nalep elektrody Elektroda se symbolem srdce na levou boční stranu trupu v úrovni prsní bradavky Elektroda bez symbolu srdce pod pravou klíční kost

20 © 2005 PŘÍPRAVA PACIENTA PAMATUJ Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 Elektrody se lepí na suchou kůži Celá plocha musí pevně přilnout Elektrody nesmí být navzájem vodivě spojeny Nelepí se přes prs ! ! ! !

21 © 2005 ANALÝZA EKG A PROVEDENÍ VÝBOJE 1) Teoretické minimum Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 2) Diagnostika 3) Praktické provedení

22 © 2005 ANALÝZA EKG A PROVEDENÍ VÝBOJE – Teoretické minimum Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 Elektrické impulzy k srdečním stahům vydává speciální centrum Při fibrilaci vnikají nekoordinované elektrické impulzy ve všech částech srdeční svaloviny

23 © 2005 Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 •Defibrilace je výboj vysoké energie •Tok proudu prochází mezi elektrodami, skrz hmotu srdečního svalu Současně vybije všechna vlákna srdečního svalu Tím obnoví funkci centra řídícího srdeční stahy •Bifázický výboj probíhá tam i zpět ANALÝZA EKG A PROVEDENÍ VÝBOJE – Teoretické minimum •Standardní nastavení má hodnoty od 150 do 200 J Po výboji dvě minuty prováděj KPR – dodržuj poměr 30 stlačení : 2 dechům

24 © 2005 ANALÝZA EKG A PROVEDENÍ VÝBOJE – Diagnostika Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 Doporučení výboje vychází z vyhodnocení EKG křivky Týká se výhradně poruch při nichž je defibrilace účinná (plně indikovaná) Jak je ochráněno chybné vyhodnocení? •Přístroj je citlivý, zaregistruje-li pohyb, křivku nehodnotí •Zdrojem aktivního pohybu může být pacient – v tomto případě je živý •Pasivní pohyb mohou způsobit zachránci •Pohyb pacienta může být vyvolán nestabilním prostředím •Za pohyb je považován i kontakt pacienta se zachráncem – snímání jeho křivky

25 © 2005 ANALÝZA EKG A PROVEDENÍ VÝBOJE – Praktické provedení Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 Detekce defibrilovatelného rytmu je zachránci oznámena: •Přístroj se automaticky nabije Akustickým povelem Textem na displeji •Pohotovost k výboji = alarm + blikající tlačítko Stačí stisknout blikající tlačítko VÝBOJ člověku se zdravým srdcem nemocnému jehož srdce nefibriluje člověku jehož srdce nevyvíjí žádnou aktivitu (asystolie) 09:23 VÝBOJ DOPORUČEN Přístroj neumožní podání výboje:

26 © 2005 Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 •Přístroj zachránce vede slovními i textovými povely •Jejich pořadí je závislé na stavu pacienta (zachránce je neovlivní) •Důležité je naslouchat a řídit se jimi „Probíhá analýza – odstupte od pacienta“ (podmínka precizního vyhodnocení) „Zjištěn pohyb pacienta – zabraňte pohybu“ (přerušení analýzy) POVELY

27 © 2005 Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 DOPORUČENÍ ILCOR + ERC 2005 Přímý svědek zástavy oběhu + okamžitá dostupnost AED 1. Zapni AED a nalep elektrody – přístroj provede analýzu (diagnostiku) Varianta A 2. Proveď výboj – přístroj tě vyzve 3. Dvě minuty po výboji prováděj KPR (střídej 30 stlačení hrudníku se 2 dechy) 4. Po dvou minutách opakuj analýzu a nech se vést povely přístroje Pokud přístroj nezjistí defibrilovatelný rytmus, vyzve tě při druhém kroku ke KPR

28 © 2005 Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 DOPORUČENÍ ILCOR + ERC 2005 Platí pro všechny situace, kdy nelze užít AED okamžitě po zástavě 1. Uvolni dýchací cesty Varianta B 2. Dvě minuty prováděj KPR (střídej 30 stlačení hrudníku se 2 dechy) 4. Proveď výboj – přístroj tě vyzve 5. Dvě minuty po výboji prováděj KPR 6. Po dvou minutách opakuj analýzu a nech se vést povely přístroje 3. Zapni AED a nalep elektrody – přístroj provede analýzu (diagnostiku)

29 © 2005 Použití defibrilátoru LIFEPAK 500 Respektuj tato pravidla: •Nepoužívej AED v mokrém prostředí •Zabraň vzájemnému kontaktu elektrod •Před provedením výboje zkontroluj, zda se pacienta nedotýká žádná osoba BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA PAMATUJ Přístroj je určen k oživení postiženého, nikoli ohrožení zachránce !

30 © 2005 Slovo na závěr Neboj se zachraňovat! Zapni přístroj a řiď se jeho pokyny! Vytrvej do příjezdu zdravotnické záchranné služby!

31 MEDIPRAX CB s.r.o. Distributor defibrilátorů LIFEPAK AED Branišovská 31; 370 05 České Budějovice T+F: 385 310 382, 385 310 396 E-mail: mediprax@mediprax.cz www.mediprax.cz


Stáhnout ppt "© 2005 MUDr. Juljo Hasík V PPT zpracoval Mgr. Michal Aur."

Podobné prezentace


Reklamy Google