Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK
ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK Konference „24hodinová dostupnost lékařské péče“  6. března 2014

2 Síť zařízení ZZS do MZ ČR ÚSZS Okresní úřady OSZS

3

4 Síť zařízení ZZS od r. 2003 MZ ČR ÚSZS Kraje OSZS OSZS OSZS OSZS OSZS

5 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Forma příspěvkové organizace zřízené krajem (celkem 14) Hlavní úkoly: zabezpečuje a poskytuje odbornou neodkladnou péči zajišťuje provoz tísňové linky 155 součást IZS zajišťuje transporty mezi ZZ, včetně transportů orgánů a tkání ZZS v číslech: 295 výjezdových základen, včetně LZS 779 vozidel (RLP, RZP, RV, LZS) cca 3100 přepočtených pracovních úvazků (1000 lékařů) (Zdroj: Halajčuk T., Procházka M., data AZZS ČR)

6 Struktura ZZS ZZS kraje Ředitelství Zdravotnické operační středisko
Výjezdové základny A skupiny Pracoviště krizové připravenosti LZS RLP, RZP, RV Vzdělávací a výcvikové

7 Zdravotnické operační středisko pro příjem tísňové linky 155

8 Zákon č. 374/2012 Sb. § 5 Dostupnost zdravotnické záchranné služby 1) Dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (dále jen "výjezdová základna"). (2) Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut..

9 Zákon č. 374/2012 Sb. (3) Dojezdová doba se počítá od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska. Dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných případů hodných zvláštního zřetele; v těchto případech si poskytovatel zdravotnické záchranné služby vyžádá pomoc od ostatních složek integrovaného záchranného systému podle § 11 odst. 4, je-li podle okolností tato pomoc možná a účelná. Dojezdová doba do 20 minut od převzetí výzvy operátorem v roce 2013 u ZZS MSK Splněna v 97,37 % výjezdů

10 § 13 Zák. 374/2011 Sb. (1) Výjezdovou skupinu tvoří zdravotničtí pracovníci vykonávající činnosti zdravotnické záchranné služby uvedené v § 4 písm. d) a f) až j). Výjezdová skupina má nejméně 2 členy; z členů výjezdové skupiny určí poskytovatel zdravotnické záchranné služby jejího vedoucího. (2) Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na a) výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, jejichž členem je lékař, b) výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání. (3) Podle typu dopravních prostředků, které využívají ke své činnosti, se výjezdové skupiny člení na pozemní, letecké a vodní. (4) Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost též v rámci setkávacího systému, kdy operátor zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska vysílá na místo události jednu nebo více výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci a jednu nebo více výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci, kde se setkají. Výjezdové skupiny vykonávají činnost na místě události podle situace samostatně nebo společně. (5) Podrobnosti o činnosti výjezdových skupin a označení jejich členů v místě mimořádné události s hromadným postižením osob stanoví prováděcí právní předpis.

11 RLP/RZP RLP Rendez-vous LZS

12

13

14

15

16 Je lékař v PNP v ČR nezbytný?

17 ANO!!!

18 Anglo-americký systém

19 „Scoop & Run“

20 Lékaři jen ojediněle Paramedici Sestry (RN) Záchranáři (EMT) Třídění až na ED Propracovaný systém protokolů a postupů

21 Návaznost PNP a NNP oddělení „Emergency“

22 (Franko-německý systém)
„Stay & Play“ (Franko-německý systém)

23 Stay & Play - výhody lékař u postiženého třídění na místě
méně chybných dg. není vždy nutný transport do ZZ cílené směřování pacientů (PLAY & RUN)

24 Návaznost PNP a NNP oddělení „Emergency“

25 Snaha o minimalizaci příjmového vakua

26 Druhy urgentních příjmů
Vysokoprahový (pacienti se selháváním vitálních funkcí nebo s možností tohoto selhání) Nízkoprahový (všichni akutní pacienti)

27 Příklad vysokoprahového UP u nemocnice pavilónového typu

28 Faktory, mající vliv na podobu UP
Stavební uspořádání skladba oddělení dostupnost komplementu kapacita operačních sálů personální zázemí lůžka pro UP návaznost na PNP

29 (Vyhl. 99/2012 Sb.) 2. Pozemní výjezdové skupiny 2.1. Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem 14) po absolvování základního kmene anesteziologického, chirurgického, interního a základního kmene všeobecné praktické lékařství v přípravě k získání specializované způsobilosti v oborech anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství a všeobecné praktické lékařství, pokud je na téže výjezdové základně současně další výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci, ve které je péče zabezpečena lékařem se specializovanou způsobilostí podle písmena a), c) zdravotnický záchranář, sestra pro intenzivní péči nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a d) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický záchranář.

30

31

32 Problémy Zrušení institutu pohotovosti na pracovišti
Limit přečasové práce Omezení max. délky plánované směny na 12 hodin i u externích pracovníků na DPČ Na trhu “soupeříme” o vhodné lékaře s ostatními ZZ Nedostatek lékařů, splňujících podmínky pro práci ve výjezdových skupinách de iure Kritický nedostatek lékařů splňujích výše uvedené podmínky a schopných pracovat v PNP de facto Cíl: raději méně lékařů, ale kvalitních, ideálně zapojených formou setkávacího systému (RV)

33 Rendez-vous Lékař je rychle na místě události
Může ponechat pacienta doma, nevyžaduje-li jeho stav bezprostředně vyšetření (hospitaizaci) Po vyšetření, provedených úkonech, medikaci ve většině případů nemusí doprovázet pacienta, určí jeho směrování a předá osádce RZP Je volný pro další zásah Nejefektivnější způsob zapojení lékaře do PNP

34

35 Rendez-vous proč není v ČR zaveden již dávno?
Omezení plateb od ZP (neplatí souběhy více vozidel na URČ) Do několika let lze předpokládat, že RV bude nejtypičtějším způsobem práce lékaře pro primární zásahy v PNP)

36 Nelékařští pracovníci v PNP
Zdravotničtí záchranáři Sestry se specializací Řidiči vozidel ZZS Narůstají nejen kompetence NLZP, ale také jejich erudice a praktické zkušenosti. NLZP ve vozidlech RZP spolu s lékaři v RV tvoří moderní systém poskytování PNP, pružnější a efektivnější, než dosavadní modely

37 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK"

Podobné prezentace


Reklamy Google