Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR"— Transkript prezentace:

1 Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR
MUDr. Jiří Matuška OS ČLK Hodonín Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR

2 Opravdu všechno funguje jak má ?
RZP z pohledu lékařů mimo IZS Opravdu všechno funguje jak má ?

3 Základní pojmy rychlá zdravotnická pomoc (RZP )
rychlá lékařská pomoc (RLP ) rychlá lékařská pomoc v systému Rendez-Vous (RV) letecká záchranná služba (LZS)

4 Stávající systém ZZS Systém zdravotnické záchranné služby v ČR je historicky nastaven na modelu rychlé lékařské pomoci, tedy na přítomnosti erudovaného lékaře ve výjezdové posádce

5 systém Zdravotnické záchranné služby
Předpis č. 374/2011 Sb. - Zákon o zdravotnické záchranné službě Součást Integrovaného záchranného systému

6 Jak je to v zahraničí ? Dva krajní modely …nebo kombinace
jen záchranář vždy lékař …nebo kombinace

7 USA EMT= Emergency Medical Technicians
Není jednotný systém pro celé USA, každý stát jinak Čtyři různé stupně First response EMT-basic EMT-intemediate Paramedic Francis Mencl, MD FACEP, Urgentní medicína 01/2001

8 USA V USA je většina lékařů spjata s nemocnicemi,
je tudíž nutné k nim pacienta dovézt Z důvodů etických a právních musí záchranáři pracovat pod vedením lékaře Urgentní příjmy Francis Mencl, MD FACEP, Urgentní medicína 01/2001

9 Velká Británie National Health Service Dlouhodobě dysfunkční systém
Nedostatek zdravotníků v terénu obecně Extrémní dojezdové doby v některých oblastech Suzanne Mason, Professor of Emergency Medicine,Director of Health Services Research University of Sheffield UK

10 Velká Británie Emergency care practicioners ( ECP )
Alespoň tak zkušení, jako „junior doctors“ Právo ponechat pacienta doma Musí ovládat mimo jiné EKG, popis RTG, sádrovací techniky ….. Plán sítě specializovaných ambulancí pro ECP

11 Rakousko Vždy přítomen lékař
Záchrannou službu organizuje nestátní subjekt – červený kříž Geograficky a medicínskou historií příbuzný systém s ČR ( dříve )

12 Současný trend v ČR Omezování výjezdů RLP Přenesení zátěže na RZP
Lékař v režimu Rendez-Vous

13 Systém randez vous Více stanic RZP a méně lékařů ( =RLP )
Lékař vyjíždí dle potřeby V Evropě poprvé využit v 70. letech 20. století v německém Hedielbergu V ČR v roce 1987 ZZS hlavního města Prahy

14 Proč jsou aplikovány změny ?
Lze jen odhadnout : Finance Nedostatek lékařů ( insuficentní systém atestací z urgentní medicíny ) Konec opt-out

15 Změny nemusí být jen negativní
V některých okresech ČR nově nastavený systém dobře funguje Je tomu tak ale všude ?

16 Modelový příklad Jihomoravský kraj

17 Okres Hodonín Stanice ZZS Hodonín Kyjov Veselí nad Moravou
Velká nad Veličkou

18 Okres Hodonín Od 1.8.2013 změna režimu ZZS v Hodoníně
RLP pouze v denní pracovní době ( 07:00 – 19:00 ) RZP po zbytek dne + víkendy Výjezdový lékař tedy přítomen jen přes den a mimo víkend

19 DOSTUPNOST LÉKAŘE RLP v okrese Hodonín
4 stanice ZZS 3 lékaři přes den, 2 v noci a přes víkend v případě potřeby jeden z nich vyjíždí

20 Zdůvodnění Zmněy ze strany zřizovatelů
Přes 90% výjezdů RLP je zbytečných V noci mají záchranné týmy zhruba o 40% méně výjezdů než v denních hodinách Pouze u 20 % případů ze všech výjezdů je třeba přítomnosti lékaře

21 Diskuse před zavedením změny – zkušební provoz
S lékaři neproběhla OS ČLK - nekontaktována –jen z denního tisku Starostové obcí a ředitelé obou nemocnic – prezentace vedením ZZS JmK

22 Jak velký/malý je okres Hodonín ?

23 Jak velký/malý je okres Hodonín ?
15 ze 77 počtem obyvatel 33 ze 77 rozlohou

24

25 Indexy dostupnosti lékaře mezi okresy
….. jen prostá hra s čísly …..

26 Hodonín vs Znojmo RLP+RV RZP Okres obyvatel den noc Hodonín 156000 3 2
4 Znojmo 114000 Zdr/100 tis. 1,9 1,3 2,6 1,8 3,5 Index Ho/Zn 1,1 0,7

27 Hodonín vs Blansko RLP+RV RZP Okres obyvatel den noc Hodonín 156000 3
2 4 Blansko 108000 Zdr/100 tis. 1,9 1,3 2,6 2,8 Index Ho/Bl 1,0 0,7 0,9

28 Hodonín vs Vyškov RLP+RV RZP Okres obyvatel den noc Hodonín 156000 3 2
4 Vyškov 87000 1 Zdr/100 tis. 1,9 1,3 2,6 3,4 1,1 Index Ho/Vy 0,6 0,4 2,2

29 Procento „méněcennosti“ okresu Hodonín
Den 60 – 110 % Noc 40 – 70 %

30 Aktivita starostů obcí okresu
Požadováno předání výsledků ze zkušebního provozu před definitivním rozhodnutím

31 Aktivita starostů obcí okresu
V finále tyto výsledky referovány jen na krajském zastupitelstvu … a ihned systém schválen jako funkční Starostové obcí informování až ex post ČLK ( a lékaři obecně ) pominuti ( alespoň oficiálně )

32 Hodnocení změny ze stran vedení ZZS JmK
Změna je pozitivní Úbytek jednoho lékařského místa se neprojevil Stížnost od pacientů jen jedna

33 Kdo má pravdu ? KÚ JmK ? Běžní lékaři z terénu ? Pacienti ?

34 Co je třeba zohlednit v rámci jednotlivých okresů
Geografii okresů Hustotu obyvatelstva Existenci/neexistenci urgentních příjmů spádových nemocnic

35 Situace v ČR - Data …… ? Webové stránky zřizovatelů
Průzkumy veřejného mínění ……. konzistentní data nejsou k dispozici

36 ČLK Dotazník mezi předsedy jednotlivých Okresních shromáždění ČLK

37 Reálná situace v okresech ČR
1/ Došlo v posledních cca 2 letech ve Vašem okresu ke změně struktury a zajištění rychlé zdravotnické pomoci?  Jak? 2/ Jsou ve Vašem okrese omezována lékařská místa ZZS redukcí úvazků či redukcí počtů lékařů v nočních hodinách? 3/ Jaká je reakce lékařů a veřejnosti na tyto změny? 4/ Jaký je Váš názor na probíhající změny ZZS?

38 Reálná situace v okresech ČR
Odpovědi z 24 okresů

39 Reálná situace v okresech ČR
Pozitivní změny Situace beze změny 19 ( systém funguje dobře ) Zlepšení dostupnosti 2 Více lékařů 0 Více stanovišť 5

40 Reálná situacev okresech ČR
Negativní změny Situace evidentně zhoršena 7 Zhoršení dostupnosti 6 Méně lékařů 5 Méně stanovišť 3 Očekávaná redukce 2 Negativní reakce veřejnosti 4 Negativní reakce lékařů 6

41 Odpovědi předsedů OS ČLK

42 Právní rámec problému

43 Zákon o zdravotnické záchranné službě
§ 5 Dostupnost zdravotnické záchranné služby Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut.

44 Zákon o zdravotnické záchranné službě
do 20 minut kdekoliv v ČR po 24 hodin denně

45 Reakce čLK Podnět OS ČLK Hodonín
Situace projednána na zasedání Vědecké rady ČLK dne

46 VR ČLK Vědecká rada ČLK ……
………… zdůrazňuje, že zákon nepřipouští za běžných okolností žádnou výjimku z pravidla, že lékař musí být dostupný 24 hodin denně na celém území ČR do 20ti minut na místě zásahu.

47 Stanovisko právní kanceláře ČLK
stanovisko vědecké rady ČLK, že není-li dojezdová doba rychlé lékařské pomoci v rámci ZZS zajištěna do 20 minut od převzetí pokynu výjezdovou skupinou, jde o porušení zákona č. 374/2011 Sb. je správné a odpovídá tomuto zákonu.

48 Stanovisko právní kanceláře ČLK
Ustanovení § 5 odstavec 2 tohoto zákona se vztahuje jak na RZP, tak na RLP. Pokud zdravotnické operační středisko rozhodne v souladu s ustanovením § 11 odstavce 2 písmeno c) a ustanovením § 13 odstavce 2 písmeno a), že s ohledem na povahu tísňového volání je nutné, aby byla vyslána výjezdová skupina RLP a nikoli RZP, platí pochopitelně pro tuto výjezdovou skupinu stejná dojezdová doba jako pro výjezdovou skupinu RZP. Pokud plán pokrytí území kraje výjezdovými skupinami je stanoven tak, že výjezdová skupina RLP nemůže ani při standardních povětrnostních a dopravních podmínkách dojezdovou dobu do 20 minut dodržet, jde o porušení zákona se všemi důsledky, které to pro odpovědné osoby může mít.

49 Zákon o zdravotnické záchranné službě
do 20 minut kdekoliv v ČR po 24 hodin denně včetně lékaře, je-li to nutné

50 Usnesení XXVII. sjezdu delegátů ČLK konaného ve dnech 16. – 17
Usnesení XXVII. sjezdu delegátů ČLK konaného ve dnech 16. – 17. listopadu 2013 v Brně 53) Sjezd ČLK trvá na důsledném dodržování Zákona o zdravotnické záchranné službě, zejména pak na parametru dostupnosti zdravotnické záchranné služby, včetně lékaře, pokud toto vyžaduje konkrétní situace, do 20 minut kdekoliv v ČR 24 hodin denně. Sjezd ČLK upozorňuje, že omezení dostupnosti lékaře v systému ZZS je porušením zákona.

51 Závěr 1/ Změnu systému ZZS v konkrétním okrese nelze aplikovat direktivně 2/ Nutno zohlednit geografii dané oblasti a s ní související dojezdové časy 3/ Vhodno stanovit indikace, u kterých je přítomnost lékaře bezpodmínečná

52 Závěr 2/ Riziko kriminalizace záchranářů ( a je jedno zda lékařů či nelékařů ) v důsledku aplikace změn direktivně

53 Děkuji za pozornost MUDr. Jiří Matuška OS ČLK Hodonín 777 215 598


Stáhnout ppt "Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google