Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Jiří Matuška OS ČLK Hodonín. RZP z pohledu lékařů mimo IZS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Jiří Matuška OS ČLK Hodonín. RZP z pohledu lékařů mimo IZS."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Jiří Matuška OS ČLK Hodonín

2 RZP z pohledu lékařů mimo IZS

3  rychlá zdravotnická pomoc (RZP )  rychlá lékařská pomoc (RLP )  rychlá lékařská pomoc v systému Rendez-Vous (RV)  letecká záchranná služba (LZS)

4  Systém zdravotnické záchranné služby v ČR je historicky nastaven na modelu rychlé lékařské pomoci, tedy na přítomnosti erudovaného lékaře ve výjezdové posádce

5  Předpis č. 374/2011 Sb. - Zákon o zdravotnické záchranné službě  Součást Integrovaného záchranného systému

6  Dva krajní modely  jen záchranář  vždy lékař  …nebo kombinace

7  EMT= Emergency Medical Technicians  Není jednotný systém pro celé USA, každý stát jinak  Čtyři různé stupně  First response  EMT-basic  EMT-intemediate  Paramedic Francis Mencl, MD FACEP, Urgentní medicína 01/2001

8  V USA je většina lékařů spjata s nemocnicemi, je tudíž nutné k nim pacienta dovézt  Z důvodů etických a právních musí záchranáři pracovat pod vedením lékaře  Urgentní příjmy Francis Mencl, MD FACEP, Urgentní medicína 01/2001

9  National Health Service  Dlouhodobě dysfunkční systém  Nedostatek zdravotníků v terénu obecně  Extrémní dojezdové doby v některých oblastech Suzanne Mason, Professor of Emergency Medicine,Director of Health Services Research University of Sheffield UK

10  Emergency care practicioners ( ECP )  Alespoň tak zkušení, jako „junior doctors“  Právo ponechat pacienta doma  Musí ovládat mimo jiné EKG, popis RTG, sádrovací techniky …..  Plán sítě specializovaných ambulancí pro ECP

11  Vždy přítomen lékař  Záchrannou službu organizuje nestátní subjekt – červený kříž  Geograficky a medicínskou historií příbuzný systém s ČR ( dříve )

12  Omezování výjezdů RLP  Přenesení zátěže na RZP  Lékař v režimu Rendez-Vous

13  Více stanic RZP a méně lékařů ( =RLP )  Lékař vyjíždí dle potřeby  V Evropě poprvé využit v 70. letech 20. století v německém Hedielbergu  V ČR v roce 1987 ZZS hlavního města Prahy

14  Lze jen odhadnout :  Finance  Nedostatek lékařů ( insuficentní systém atestací z urgentní medicíny )  Konec opt-out

15  V některých okresech ČR nově nastavený systém dobře funguje  Je tomu tak ale všude ?

16  Jihomoravský kraj

17  Stanice ZZS  Hodonín  Kyjov  Veselí nad Moravou  Velká nad Veličkou

18  Od 1.8.2013 změna režimu ZZS v Hodoníně  RLP pouze v denní pracovní době ( 07:00 – 19:00 )  RZP po zbytek dne + víkendy  Výjezdový lékař tedy přítomen jen přes den a mimo víkend

19  4 stanice ZZS  3 lékaři přes den, 2 v noci a přes víkend  v případě potřeby jeden z nich vyjíždí

20  Přes 90% výjezdů RLP je zbytečných  V noci mají záchranné týmy zhruba o 40% méně výjezdů než v denních hodinách  Pouze u 20 % případů ze všech výjezdů je třeba přítomnosti lékaře

21  S lékaři neproběhla  OS ČLK - nekontaktována –jen z denního tisku  Starostové obcí a ředitelé obou nemocnic – prezentace vedením ZZS JmK

22

23  15 ze 77 počtem obyvatel  33 ze 77 rozlohou

24

25  ….. jen prostá hra s čísly …..

26 RLP+RVRZP Okresobyvateldennocdennoc Hodonín1560003244 Znojmo1140002243 Zdr/100 tis. Hodonín1,91,32,6 Znojmo1,8 3,5 Index Ho/Zn1,10,7

27 RLP+RVRZP Okresobyvateldennocdennoc Hodonín1560003244 Blansko1080002232 Zdr/100 tis. Hodonín1,91,32,6 Blansko1,9 2,8 Index Ho/Bl1,00,70,9

28 RLP+RVRZP Okresobyvateldennocdennoc Hodonín1560003244 Vyškov870003311 Zdr/100 tis. Hodonín1,91,32,6 Vyškov3,4 1,1 Index Ho/Vy0,60,42,2

29  Den 60 – 110 %  Noc 40 – 70 %

30  Požadováno předání výsledků ze zkušebního provozu před definitivním rozhodnutím

31  V finále tyto výsledky referovány jen na krajském zastupitelstvu  … a ihned systém schválen jako funkční  Starostové obcí informování až ex post  ČLK ( a lékaři obecně ) pominuti ( alespoň oficiálně )

32  Změna je pozitivní  Úbytek jednoho lékařského místa se neprojevil  Stížnost od pacientů jen jedna

33  KÚ JmK ?  Běžní lékaři z terénu ?  Pacienti ?

34  Geografii okresů  Hustotu obyvatelstva  Existenci/neexistenci urgentních příjmů spádových nemocnic

35  Webové stránky zřizovatelů  Průzkumy veřejného mínění  ……. konzistentní data nejsou k dispozici

36  ČLK  Dotazník mezi předsedy jednotlivých Okresních shromáždění ČLK

37  1/ Došlo v posledních cca 2 letech ve Vašem okresu ke změně struktury a zajištění rychlé zdravotnické pomoci? Jak?  2/ Jsou ve Vašem okrese omezována lékařská místa ZZS redukcí úvazků či redukcí počtů lékařů v nočních hodinách?  3/ Jaká je reakce lékařů a veřejnosti na tyto změny?  4/ Jaký je Váš názor na probíhající změny ZZS?

38  Odpovědi z 24 okresů

39  Pozitivní změny  Situace beze změny 19 ( systém funguje dobře )  Zlepšení dostupnosti 2  Více lékařů 0  Více stanovišť 5

40  Negativní změny  Situace evidentně zhoršena 7  Zhoršení dostupnosti 6  Méně lékařů 5  Méně stanovišť 3  Očekávaná redukce 2  Negativní reakce veřejnosti 4  Negativní reakce lékařů 6

41

42

43  § 5 Dostupnost zdravotnické záchranné služby  Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut.

44  do 20 minut  kdekoliv v ČR  po 24 hodin denně

45  Podnět OS ČLK Hodonín  Situace projednána na zasedání Vědecké rady ČLK dne 6.9.2013

46  Vědecká rada ČLK …… ………… zdůrazňuje, že zákon nepřipouští za běžných okolností žádnou výjimku z pravidla, že lékař musí být dostupný 24 hodin denně na celém území ČR do 20ti minut na místě zásahu.

47  stanovisko vědecké rady ČLK, že není-li dojezdová doba rychlé lékařské pomoci v rámci ZZS zajištěna do 20 minut od převzetí pokynu výjezdovou skupinou, jde o porušení zákona č. 374/2011 Sb. je správné a odpovídá tomuto zákonu.

48  Ustanovení § 5 odstavec 2 tohoto zákona se vztahuje jak na RZP, tak na RLP. Pokud zdravotnické operační středisko rozhodne v souladu s ustanovením § 11 odstavce 2 písmeno c) a ustanovením § 13 odstavce 2 písmeno a), že s ohledem na povahu tísňového volání je nutné, aby byla vyslána výjezdová skupina RLP a nikoli RZP, platí pochopitelně pro tuto výjezdovou skupinu stejná dojezdová doba jako pro výjezdovou skupinu RZP. Pokud plán pokrytí území kraje výjezdovými skupinami je stanoven tak, že výjezdová skupina RLP nemůže ani při standardních povětrnostních a dopravních podmínkách dojezdovou dobu do 20 minut dodržet, jde o porušení zákona se všemi důsledky, které to pro odpovědné osoby může mít.

49  do 20 minut  kdekoliv v ČR  po 24 hodin denně  včetně lékaře, je-li to nutné

50  53) Sjezd ČLK trvá na důsledném dodržování Zákona o zdravotnické záchranné službě, zejména pak na parametru dostupnosti zdravotnické záchranné služby, včetně lékaře, pokud toto vyžaduje konkrétní situace, do 20 minut kdekoliv v ČR 24 hodin denně. Sjezd ČLK upozorňuje, že omezení dostupnosti lékaře v systému ZZS je porušením zákona.

51  1/ Změnu systému ZZS v konkrétním okrese nelze aplikovat direktivně  2/ Nutno zohlednit geografii dané oblasti a s ní související dojezdové časy  3/ Vhodno stanovit indikace, u kterých je přítomnost lékaře bezpodmínečná

52  Riziko kriminalizace záchranářů ( a je jedno zda lékařů či nelékařů ) v důsledku aplikace změn direktivně

53  Děkuji za pozornost MUDr. Jiří Matuška OS ČLK Hodonín 777 215 598 cevni@centrum.cz


Stáhnout ppt "MUDr. Jiří Matuška OS ČLK Hodonín. RZP z pohledu lékařů mimo IZS."

Podobné prezentace


Reklamy Google