Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Kristýna Doskočilová Bc. Tomáš Jirman Pavel Kacíř Květen 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Kristýna Doskočilová Bc. Tomáš Jirman Pavel Kacíř Květen 2009."— Transkript prezentace:

1 Bc. Kristýna Doskočilová Bc. Tomáš Jirman Pavel Kacíř Květen 2009

2 Obsah  Historický vývoj  Trendy (trh, zdroje VC, umístění, výstupy)  Právní rámec  Praktické příklady

3 Vývoj VC v Číně  První zmínky v 80. letech 20. století  1991-1993  Počátek VC investic v Číně  Dominance zahraničních VC fondů  Investice do SOE z důvodu snížení transakčních nákladů a získání politických výhod udělených SOE  Malý zájem o investice do soukromých firem → velký vliv institucionálního prostředí  Zájem o low-tech průmysl  1994-1997  Zlepšení postavení soukromých firem díky tržně orientovaným reformám → zvýšení zájmu investorů VC

4 Vývoj VC v Číně  1998 - 2000  předložení plánu na podporu VC industry (Cheng Siwei – otec VC v Číně)  Podpora high-tech průmyslu ze strany státu → růst VC investic do tohoto odvětví  první velké úspěchy (Internetové společnosti Sina a Sohu)  2001-2002  útlum rozvoje VC (prasknutí internetové bubliny, SARS)  Rok 2006  Vydání "Provisions for Foreign Investors to Merge and Acquire Domestic Enterprises„ → Zlepšení institucionálního prostředí pro zahraniční VC investory  Rok 2007  Čína druhým největším adresátem VC

5 Počet investic a jejich objem Zdroj: CVCRI - China Venture Capital Annual Survey Report in 2008

6 Objem nově vzniklých fondů VC Zdroj: CVCRI - China Venture Capital Annual Survey Report in 2008

7 Domácí versus zahraniční investice Zdroj: CVCRI - China Venture Capital Annual Survey Report in 2008 Zahraniční investice Domácí investice

8 Intenzita investic Zdroj: CVCRI - China Venture Capital Annual Survey Report in 2008

9 Oblasti umístění investic VC

10 Domácí zdroje VC Zdroj: CVCRI - China Venture Capital Annual Survey Report in 2008

11 Zahraniční zdroje VC Zdroj: CVCRI - China Venture Capital Annual Survey Report in 2008

12 Regionální rozložení investic VC Zdroj: CVCRI - China Venture Capital Annual Survey Report in 2008

13 Formy výstupu VC Zdroj: CVCRI - China Venture Capital Annual Survey Report in 2008

14 Top 10 VC fondů v roce 2008 1. Shenzhen Capital Group Co., Ltd 2. IDGVC Partners 3. Sequoia Capital China 4. SAIF Partners 5. Legend Capital 6. CDH Venture 7. Orchid Asia Group Management, Ltd. 8. Shenzhen Fortune Venture Capital Co.Ltd. 9. KPCB China Fund 10. DT Capital Partners Zdroj: http://events.zero2ipo.com.cn/2008vcranking

15 Právní formy pro zahraniční subjekty obecně  Wholly Foreign-Owned Enterprises (WFOE)  Nejpopulárnější – nezávislost na čínském partnerovi  Není povolena pro všechna odvětví  Nevýhoda - jako cizí firma obtížněji získává „guanxi“  Reprezentační kancelář  Není právnickou osobou Pozn: Konkrétní zákonné podmínky právních forem se velmi liší v závislosti na odvětví i území.

16 Právní formy pro zahraniční subjekty obecně  Sino-Foreign Joint Venture  V některých odvětvích stanovena maximální výše podílu zahraničního partnera (např. 49 %) 1) Equity Joint Venture (EJV)  VK od čínského i zahraničního partnera, podíl na VK určuje podíl na zisku a riziku  Použitelná v odvětvích, kde jsou zakázány WFOE 2) Cooperative Joint Venture (CJV)  VK čínského i zahraničního partnera, ale podíl na zisku, odpovědnost apod. určeny smluvně

17 Právní formy používané venture investory 1) Foreign-invested Venture Capital Enterprises (FIVCE) 2) Offshore holding

18 Foreign-invested Venture Capital Enterprises (FIVCE)  FIVCE buď je nebo není právnická osoba  Právnická osoba  WFOE, EJV nebo CJV  Není právnická osoba  Pouze forma CJV  Partnerem musí být čínská právnická osoba

19 FIVCE Zdroj: CHINAjournal 03/2006: A legal perspective on China‘s Venture Capital Rush

20 Offshore Holding  Čínská firma založí SPV v offshore centru a vymění si s SPV akcie  SPV = Special Purpose Vehicle  Zahraniční subjekt investuje také do SPV  SPV založí v Číně např. WOFE a podniká  Exit – vždy IPO na zahraničním trhu, např. NASDAQ

21 Offshore Holding Zdroj: CHINAjournal 03/2006: A legal perspective on China‘s Venture Capital Rush

22 Offshore Holding  Výhody:  Vyhnutí se omezením a regulacím na čínském kapitálovém trhu zejména v oblastech  preferenčních akcií  IPO na čínských burzách  Náročné podmínky zalistování  Dlouhá čekací doba  Nutné povolení čínských úřadů

23 Politická a právní rizika  Politika  Nepředvídatelnost a netransparentnost (např. exportní a importní opatření před OH2008; některá pravidla jsou jen neoficiální apod.)  Vysoká míra rozhodovacích pravomocí provinčních a městských úřadů  Vyšší rychlost rozhodování  Ale také vyšší míra korupce  Právo  Špatná vymahatelnost práva  Preference domácích subjektů v soudních sporech  Faktická nulová ochrana práv průmyslového a duševního vlastnictví

24 IPOs  Čínské firmy mají nařízením vlády omezen vstup na cizí burzy  Domácí burzy a hlavní indexy  Shanghai  SSE Composite (Shangahi Composite)  Hong Kong  Hang Seng Index  Shenzhen  SHSE3000  Většina zalistovaných firem jsou SOE  Od září 2008 jsou IPOs pozastaveny

25 Příklad podmínek pro IPO  Šanghaj  Povolení State Council Securities Management Department  Celková hodnota akcií min. 50 mil. RMB  Firma min. 3 roky podniká, min. 3 roky po sobě je v zisku  Stanoveny min. limity počtu zaměstnanců

26 Aktuální trendy  Únor 09 – meziroční pokles VC/PE investic o 63%  Experimentální otevření trhu v Shenzhenu podobného NASDAQ (červen 09)  Předpokládané obnovení IPOs (II.Q 09)  Změny daňového systému na podporu VC  Částečně již dříve, ale jen ve vybraných provinciích

27 Aktuální trendy  Očekávaná top odvětví pro příští 1-2 roky (Průzkum China Venture Capital Association mezi investory)  Ochrana ŽP a alternativní zdroje energie (79,5%)  Spotřební zboží a služby (74,4%)  Zdravotnictví (69,2%)

28 Charakteristické rysy čínské investice VC  VC zahrnuje přímé investice v high-tech společnostech a start-ups (startovní financování):  Vysoké riziko  Vysoká návratnost  VC poskytuje služby s přidanou hodnotou pro investované společnosti:  realizace moderní koncepce řízení podniku  integrace informačních zdrojů pro trh a strategické plánování  financování a refinancování  finanční poradenství  stanovení strategických investorů  navrhování IPO plánů

29 Charakteristické rysy čínské investice VC  závažné informační asymetrie  mezi manažery a potencionálními investory (monopol informačních zdrojů + falzifikace údajů)  mezi manažery a společnostmi s rizikovým kapitálem (i po uzavření dohody o spolupráci)  exkluzivita  odmítavý postoj k zahraničním investorům  i v případě nedostatku kapitálu a při spolupráci s VC společnostmi se k nim staví skepticky a nedůvěřivě  vysoké náklady na investici  díky vlastnickým strukturám ovládaným páry nebo rodinami – snaha o následování

30 Guanxi  tisíciletá tradice; „osobní vztahy“  založena na tradičních hodnotách:  Loajalita  Zodpovědnost  Závazky vůči společnosti  převažuje představa, že pokud vám někdo udělá laskavost, vy mu jí časem vrátíte  dobré guanxi s čínskou vládou = doporučení k zisku licence nebo doporučení někomu z komunity VC  Využil Li Ka-shing: 1 z nejúspěšnějších podnikatelů; hong kongský miliardář  Svoje první zisky investoval do dobrého guanxi s čínskou vládou a získal velmi cennou licenci k vybudování velké a rozvíjející se realitní zástavby

31 Guanxi  důraz na guanxi nezbytný zejména pro zahraniční investory  chytli se mnozí čínští manažeři, kteří studovali na zahraničních univerzitách a rozhodli se založit různé MBA programy pro CEO firem či samostatné investory, kteří se rozhodli investovat právě do Číny  těchto programů se účastní firmy jako Johnson & Johnson či Jack Ma (zakladatel internetového portálu Alibaba.com, jehož IPO mu vyneslo 1 miliardu USD)  velký rozdíl od US kultury rizikového kapitálu:  má tendenci soustředit se méně na vztah a blízkost  více pro předpověď ROI a strategie odchodu  US systém kapitalismu je neosobní - často nazýván „OPM“ (Other´s people money)  naopak hodnocení rizika je dle čínských VCs založené na blízkosti místním poměrům a na tom, jak dobrý je vztah společnosti s vládními politiky

32 Firmy s účastí ve společnostech VC  Neusoft  přední softwarová firma, které investovala přibližně 70% základního kapitálu firmy Liaoning East Information Industry, tj. rizikového kapitálu v hodnotě 100 mil. CNY  firma Liaoning se zaměřuje na oblasti IT, zejména software a digitálně technologické projekty  Wanxiang Group  výrobce automobilových částí  investoval 200 mil. CNY z 300 mil. CNY základního kapitálu Wanxiang Venture Capital, Ltd, která finančně podporuje biotechnologické a farmaceutické prostředky, IT, ochranu životního prostředí, nové materiály a jiné technologické projekty  Ancai High-Tech Co.  výrobce klíčových komponentů pro televizory  investovala 200 mil. CNY, což představuje 97% základního kapitálu nového VC podniku, který se zaměřuje na investice rizikového kapitálu

33  China Youth Travel Service  různorodá firma v cestovním průmyslu  hlavním akcionářem Beijing Venture Capital Corp., do které investovala 125 mil. CNY.  Beijing International Trust and Investment Corporation  diverzifikovaná investiční společnost  rovněž významným investorem v Beijing Venture Capital Corp. (125 mil. CNY), stejně jako v Taida Venture Capital Corp.  Capital Iron and Steel  1 z největších čínských výrobců oceli  majoritním akcionářem Beijing High-Tech Venture Capital Corp. a Tsinghua Venture Capital Co. téměř ½ základního kapitálu společnosti Shenzhen Venture Capital (největší čínský VC fond) ve výši 1,6 mld. CNY byla investována výše uvedenými firmami

34 Příklady čínských projektů financovaných VC Alibaba.com Corporation  nejpopulárnější globální e-commerce portál (B2B, především malé a střední podniky)  investice rizikového kapitálu: v současnosti 20 domácích a zahraničních VC společností  založil v r.1999 Ma Yun (Jack Ma); při svém uvedení na burzu Hong Kong Stock Exchange(IPO) dne 5.11.2007 měla hodnotu 1,5 miliardy USD – 2. největší IPO internetové společnosti hned po Google  v r. 2007 se Alibaba Group skládala z těchto 5 společností:  Alibaba.com  Taobao.com: online webové aukce pro spotřebitele (C2C)  Alipay: online platební portál zprostředkovávající platby především s Čínou  Alisoft: poskytovatel webových služeb malým a středním čínským podnikům  Alimama: online inzerce  v roce 2008: 23 miliónů uživatelů – z toho 65 % z Číny

35 Příklady čínských projektů financovaných VC  SINA Corporation (Sina.com)  oceněno: „Čínské médium roku 2003“ a „Nejnavštěvovanější webový portál Číny za rok 2003“ (100 mil. registrovaných uživatelů)  při svém uvedení na burzu NASDAQ byla oceněna na 163 mil. USD  Capinfo Company Limited  Průkopníkem projektu Build-Own-Operate v Číně – využito pro rozvoj, správu a údržbu hlavních informačně orientovaných projektů v Pekingu (jako veřejné informační platformy, vládní e-portály apod.)  Sino-United  Projekt financování rizikovým kapitálem ve zdravotnictví

36 Zdroje:  http://www.okcompany.net/  http://www.cfi-institute.org/  http://news.prnewswire.com/  http://www.cvca.com.hk/  CHINAjournal 03/2006: A legal perspective on China‘s Venture Capital Rush: http://www.lexsina.ch/  http://www.chinalawinsight.com/  http://www.zero2ipo.com.cn/en/research/2009224133246.shtml  CVCRI - China Venture Capital Annual Survey Report in 2008  Feng Zeng–Venture Capital in China  http://www.oycf.org/  http://www.businessweek.com/  http://www.insme.org/

37 …rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy 再见


Stáhnout ppt "Bc. Kristýna Doskočilová Bc. Tomáš Jirman Pavel Kacíř Květen 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google