Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji 10.12.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji 10.12.2012."— Transkript prezentace:

1 Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji 10.12.2012

2 Agenda 1) Představení změn v metodikách vykazování benchmarkingu 2) Webová aplikace BEOK •Navigace v aplikaci, uživatelská příručka, metodiky ke stažení •Uživatelské role •Ukázkové vyplnění výkazu •Práce s reporty •Správa poskytovatelů, uživatelů a osob, nejčastější dotazy 3) Sběr dat 2011, 2012 •Organizační pokyny •Metodická a technická podpora, reportování chyb, aktualizace •Shrnutí dalšího postupu, diskuze Aktivita Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji Individuální projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“ CZ.1.04/3.1.00/05.00061

3 Kontext vzniku •v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00061 •financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Zahájení prací červen 2012 Termín dodání březen 2014

4 Dodavatel MESAC s.r.o. •Vznik v roce 2007 –Systémová integrace –Realizace software na míru •Partnerská společnost DERS s.r.o. (subdodavatel)

5 Subdodavatel DERS s.r.o. •Vznik v roce 1999 •Vývoj IS – systémy pro vysoké školy •Konzultační služby: •Zdravotnictví – kvalita, ekonomika, IS •Systémy jakosti ISO 9001:2000 •Optimalizace procesního řízení

6 Cíle aktivity zajistit jednotnou metodologii vykazování činností sociálních služeb jako systémový a udržitelný nástroj pro plánování financování sociálních služeb na území Olomouckého kraje

7 Cíle aktivity sběr dat o síti sociálních služeb a financování této sítě, což se může stát podkladem pro rozhodování Olomouckého kraje při poskytování státních dotací poskytovatelům sociálních služeb

8 Benchmarking Benchmarking je nástroj řízení organizace, se kterým poprvé přišla firma Xerox na počátku 80. let 20. století. „Smyslem benchmarkingu je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení vlastních nedostatků. Součástí zlepšení by mělo být i učení se od konkurenčních společností.“ Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Benchmarkinghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Benchmarking

9

10 Výstupy Název výstupu 1. softwarový nástroj pro sledování, analýzu a vyhodnocování dat, včetně jeho údržby 2. návrh metodiky vymezení kapacit ve vztahu k definovaným druhům sociálních služeb 3. metodiky k vyplňování jednotlivých položek v systému, aktualizace metodik práce se softwarem včetně jejich vysvětlení (proškolení klíčových osob KÚOK a nově zapojených subjektů) 4. databáze naplněná daty od všech poskytovatelů sociálních služeb, sběr dat za roky 2011 a 2012 5. celková analýza sociálních služeb v Olomouckém kraji za období 2007 – 2012 6. analýzy za jednotlivé typy sociálních služeb za období 2007 – 2012 7. analýzy vývoje jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb za období 2007– 2012 8. závěrečný seminář

11 Rámcový harmonogram EtapaTermíny Aktualizace metodik Červen- listopad 2012 Setkání poskytovatelů – představení metodikyProsinec 2012 Zprovoznění a konfigurace aplikace Září-prosinec 2012 Proškolení klíčových osob KÚOK z obsluhy aplikaceProsinec 2012 Školení poskytovatelů z obsluhy aplikaceProsinec 2012 Sběr dat 2011, 2012 Prosinec 2012 - únor 2013 Zapracování připomínek/úpravyÚnor 2013 Kontrola výkazů Únor-březen 2013 Analýzy Duben-červen 2013 Migrace dat 2007-2010 Leden – duben 2013 Závěrečný seminářKonec r. 2013 Ukončení aktivity31.3.2014

12 Největší změny ZměnaProč? Nové metodikyIdentifikovány nové potřeby v oblasti analýz, zpětná vazba uživatelů, zjednodušení vyplňování, srovnatelnost s jinými kraji Nová aplikaceUsnadnění práce, nový dodavatel, nová filosofie Nový sběr dat2011, 2012 Nový přístup kraje v nakládání s daty Využití pro rozhodování, plánování služeb

13 Změny v metodikách vykazování Změna FilosofieSbíráme to, co použijeme - top-down/bottom-up Co umí systém počítat sám, nepočítáte PřehlednostČlenění do sad Údaje společné všem službám x údaje jedinečné pro daný druh služby Nový design Nápověda Zjednodušení údajůMenší množství Nová terminologieNastavení metrik, reportů Zvýšení validity datSchvalovací proces Historizace datMigrace dat minulých let

14 Metrika Měřitelný ukazatel (má veličinu, např. ks, Kč) srovnatelný v čase (dají se určit trendy) + možná interpretace - můžu se na základě toho rozhodnout. Definuje zadavatel na základě potřeb. X Údaj je většinou číselná hodnota, sama o sobě těžko interpretovatelná. Kolonka ve formuláři.

15 Report Grafická reprezentace metriky (tabulka, graf), příp. kombinace metrik a těch hodnot, kde to dává smysl.

16 Sledované údaje 1) Přibyly údaje Pouze ty, které jsou zapotřebí pro výpočet metrik. 2) Vypuštění údajů Ty, které nebyly využity pro další analýzy.

17 Sledované údaje Vztahují se vždy k dané službě. Všechny údaje se sbírají za celé sledované období, pokud není uvedeno jinak. Pouze základní činnosti!

18 Výkaz Je formulář, do kterého budete zadávat data. Je jedinečný pro každý druh sociální služby. Vyplňuje se pro každou službu zvlášť.

19 Benchmarkingová skupina Služby v jedné skupině obsahují vždy jednotku služby, kterou jde při zachování základních principů (jednotná definice), srovnávat. Služby jedné BS mají shodné vymezení kapacit a metriky.

20 Webová aplikace https://beok.ders.cz/ Uživatelské jméno Heslo

21 Webová aplikace •Navigace v aplikaci, uživatelská příručka, metodiky ke stažení •Uživatelské role •Ukázkové vyplnění výkazu •Práce s reporty •Správa poskytovatelů, uživatelů a osob, nejčastější dotazy

22 Uživatelské role •Zástupce služby •Zástupce poskytovatele •Statutární zástupce

23 Reporty Report I - musím vybrat právě jednu službu, můžu sledovat trendy Report II - můžu více služeb, právě jedno období, řazení dle vybraného kritéria

24 Webová aplikace •Můj poskytovatel •Moje zařízení •Moje služby •Moje výkazy •Reporty

25 Můj poskytovatel •Hlavičky připraveny •Je potřeba provést kontrolu údajů

26 Moje zařízení •Adresy, na kterých je služba poskytována •Vybíráte z číselníku

27 Moje služby

28 Moje výkazy •Co psát do poznámek? Např. Kapacita počtu lůžkodnů navýšení o lůžko k 1.9., zrušení lůžek k 1.6.

29 S čím se můžete obracet na metodika? •Nefunkční přihlášení •Změna názvu poskytovatele •Změna IČ •Přidání uživatelů •Schválení služby •Nejasnost v metodikách ve vyplňování výkazů •Nejasnost při schvalování - předáno ke schválení předčasně

30 Sběr dat 2011, 2012 •Zahájení ihned po obdržení přístupů •Co služba, to samostatný výkaz •Pokyny na stránce po přihlášení •2 stupně schvalování (statutár, kraj) •Termín 13.2. 2013

31 Shrnutí vašich úkolů Do konce roku 2012 -vyzkoušení přístupů, změna hesla -kontrola údajů v menu: můj poskytovatel, moje zařízení, moje služby -průběžně se seznamovat s metodikou

32 Shrnutí vašich úkolů 2013 -do 13.2.2013 vyplnit data za 2011 2012 -doplnění údajů ve výkazech, pokud budete kontaktováni -zaznamenávat data ve službách dle nové metodiky

33 Shrnutí úkolů kraje Do konce r. 2012 -zaslání přístupů všem, kteří se přihlásili -kontaktování těch, kteří předali neúplné údaje ke zřízení přístupů -otevření období sběru 2011 a 2012 -doplnění nejaktuálnější verze materiálů ke stažení Do konce března 2013 -kontrola výkazů

34 Děkuji za pozornost https://beok.ders.cz/ langrova@ders.cz Aktivita Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji Individuální projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“ CZ.1.04/3.1.00/05.00061


Stáhnout ppt "Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji 10.12.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google