Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K terminologii a praxi hraní rolí v dějepisném vyučování Iva Dvořáková, Gymnázium J.A. Komenského Nové Strašecí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K terminologii a praxi hraní rolí v dějepisném vyučování Iva Dvořáková, Gymnázium J.A. Komenského Nové Strašecí."— Transkript prezentace:

1 K terminologii a praxi hraní rolí v dějepisném vyučování Iva Dvořáková, Gymnázium J.A. Komenského Nové Strašecí

2 Tři roviny hraní rolí  Psychologická Goffman, E., Všichni hrajeme divadlo, Praha: Ypsilon, 1999 Hermochová S., Hry pro život 1-4, Praha: 2004  Teatrologická Pavis, P., Divadelní slovník.Praha:Divadlení ústav, 2003 Zich, O., Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1987  Pedagogická práce J. Valenty, viz dále

3 Hraní rolí v didaktické literatuře Obecná didaktika  Podrobněji pouze Maňák, J.- Švec,V. Výukové metody. Brno:Paido, 2003 Oborové didaktiky  Pouze systém dramatické výchovy  Valenta, J., Kapitoly z teorie výchovné dramatiky.Praha:ISV, 1995  Valenta,J., Metody a techniky dramatické výchovy. Praha:Strom,1997

4 Kam zařadit hraní rolí v systému metodiky dějepisu?  Motivační metody – vzbuzují zájem  Expoziční metody – zprostředkují přenos poznatků pomocí praktických činností žáků  Fixační a aplikační metody – pomáhají upevňovat učivo

5 Základní pojmy Hraní rolí „Hraní rolí je výchovná a vzdělávací metoda, která vede k plnění osobnostně rozvojových i věcných cílů prostřednictvím navození a přípravy, rozehrání a reflexe fiktivní situace s výchovně hodnotným obsahem. Tato situace se uskutečňuje prostřednictvím hry hráčů, zastupujících svým chováním a jednáním více či méně fiktivní objekty (zejména osoby), včetně možnosti hrát v různé míře autenticity i sebe samého.“ Josef Valenta, Kapitoly z teorie výchovné dramatiky

6 Základní pojmy  Plná rolová hra (metoda I.řádu) Způsob komunikace v situaci – běžné, mimořádné, fiktivní -, při které se se uplatní pohyby těla a jeho postoje, pozice v prostoru a vztahování se k objektům a osobám v tomto prostoru a dotyky, rozmanité zvuky, hlasová modulace slov, sama slova a věci, jimiž se člověk obklopuje, jejich užití a organizace.  Částečná rolová hra (metody II. řádu) Neúplná komunikační aktivita, která modeluje jen části reality, též jistá forma stylizace. Převažují metody verbálně – zvukové nebo pantomimicko-pohybové.  Doplňující aktivity (metody III.řádu) Často posilují motivaci pro hru v roli. Metody graficko-písemné a materiálově-věcné.

7 Základní pojmy Typy rolové hry  SIMULACE – hráč jedná ve hře za sebe, ale ve změněných podmínkách (já jako vládce)  ALTERACE – hráč na sebe bere jinou roli ve smyslu „ já, když jako hráč hraji…“ (vojevůdce, vládce, rytíř)  CHARAKTERIZACE – hráč hraje postavu se snahou proniknout do ní co nejhlouběji, hledá vnitřní motivace, věrohodnost, odhlíží od „já“ (Napoleon)

8 Základní pojmy  DRAMATIZACE Práce s již hotovým textem. Textová podoba je závazná a hraním je interpretována.  IMPROVIZACE a) Připravená – jednání v rámci nějaké situace s časem na přípravu, ale bez pevného textu b) Nepřipravená – hráči jsou uvedeni do situace bez přípravy a hrají bezprostředně po zadání

9 Konkrétní příklady hraní rolí Výukový program BRATŘI  České knížectví v období prvních Přemyslovců  Výchozí prameny: ukázky ze staroslověnské legendy o sv. Václavu, Kristiánovy legendy, Kosmovy a Dalimilovy kroniky  2.ročník, 6 hodin ve 3 dvouhodinových blocích

10 Částečná hra v roli – živý obraz na úrovni simulace Zadání: vytvořte 3 živé obrazy, které dokumentují důležité rysy raného feudalismu Cíl: zopakovat a následně prohloubit znalost Pomůcka: charakteristika raného feudalismu z knihy Naše dějiny v datech

11 Plná rolová hra na úrovni alterace Zadání: připravte scénu ze života dvou sourozenců, ve které se projeví vztahy mezi nimi Cíl: pojmenovat si možnosti sourozeneckých vztahů

12 Plná rolová hra na úrovni charakterizace Zadání: připravte technikou 1 den ze života 4 věrohodné situace z běžného Boleslavova a Václavova dne Cíl: zpřesnit představu o každodenním životě Václava a Boleslava – v mezích použitých pramenů

13 Plná rolová hra na úrovni charakterizace „…když tam přišel, shledal, že je všechno pro něho dvojace připraveno, totiž i hostina s velkou nádherou vystrojená i silná četa tajně ozbrojených nepřátel… …třikrát povstali a třikrát zase usedli, poněvadž Bůh jim svou mocí zabránil ten čin vykonati…“ Zadání: naplánujte přesně a zahrajte scénu hostiny u Boleslava a domyslete důležitá fakta, která v textu chybí Cíl: konkretizovat představu o hostině a napětí na ní

14 Plná rolová hra na úrovni charakterizace Zadání: naplánujte přesně a zahrajte scénu hostiny u Boleslava a domyslete důležitá fakta, která v textu chybí Cíl: konkretizovat představu o hostině a napětí na ní

15 Částečná rolová hra – živý obraz Zadání: vytvořte takový živý obraz vraždy sv. Václava, jaký by podle vás namaloval malíř, kterému by o vraždě vyprávěli Cíl: konkretizovat představu vzniklou při čtení textu

16 Děkuji za pozornost a váš čas.


Stáhnout ppt "K terminologii a praxi hraní rolí v dějepisném vyučování Iva Dvořáková, Gymnázium J.A. Komenského Nové Strašecí."

Podobné prezentace


Reklamy Google