Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospicové hnutí v Čechách a na Moravě Mgr. Eva Černá Generální sekretář APHPP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospicové hnutí v Čechách a na Moravě Mgr. Eva Černá Generální sekretář APHPP."— Transkript prezentace:

1 Hospicové hnutí v Čechách a na Moravě Mgr. Eva Černá Generální sekretář APHPP

2 Začátky hospiců v ČR  Myšlenka hospice přichází za západní Evropy koncem minulého století  Hospic Anežky České otevřen 8. 12. 1995  Během 13 let vzniká 13 lůžkových hospiců  Hospic není zakotven v legislativě ČR  Hospice nejsou dostatečně financovány

3 Vznik APHPP  U zrodu APHPP stojí MUDr. Tereza Dvořáková a Mgr. Robert Huneš  Finanční podporu poskytl Středočeský kraj  Vytvoření stanov APHPP  Vznik APHPP 29. 6. 2005

4 Poslání APHPP  prosazování a podpora hospicové paliativní péče, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti.  přispět k pozitivní proměně vztahu ke smrti a umírání v ČR.

5 Činnost APHPP  Zastřešení poskytovatelů hospicové paliativní péče  Standardizace h.p. péče  Medializace hospicové problematiky  Dostupnost hospicové péče v celé ČR  Podpora vzdělávání v oboru  Provoz poradenského centra

6 Členská základna APHPP Řádní členové:  Lůžkové hospice  Mobilní hospice Čestní a mimořádní členové:  Spolupracující odborníci  Spřátelené duše

7 Financování APHPP Dotace a granty: Státní rozpočet: Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Nadace: Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Naše lesy ČR Nadace Umění doprovázet Sponzorské smlouvy a dary Linet s.r.o. Vlastní zdroje: Členské příspěvky

8 Co je to hospic Hospic je specializované zdravotnické zařízení, poskytující hospicovou paliativní péči. Hospic je určen pro nemocné v terminální (konečné) fázi onemocnění. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Hospicovou paliativní péčí asociace rozumí takové působení, kdy je nemocnému garantováno:  Nebude trpět nesnesitelnou bolestí, ani jinými symptomy  Bude za každých okolností respektována jeho lidská důstojnost  V posledních chvílích života nezůstane osamocen.  Bude zajištěna vysoká kvalita života i v jeho závěrečných fázích.  Umírání bez bolesti fyzické, psychické, sociální i spirituální a s vděčností za život, který nám byl dán.  Důraz klade i na péči o blízké pacienta v období jejich zármutku.

9 Formy hospicové péče 1. Mobilní hospicová péče Je pro nemocného zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Předpokládá určitou úroveň rodinného zázemí 2. Stacionáře - denní pobyty Pacient je v tomto případě přijat ráno a odpoledne, nebo večer se vrací domů. 3. Lůžková hospicová péče

10 Hospice a legislativa I.  novela Zákona č. 48/1997Sb. o veřejném zdravotním pojištění – §22a: „Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková. Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.“ (3.7. 2006)‏  Financování hospiců v ČR probíhá od 1.1. 2007 dle Vyhlášek č. 619 a 620/2006 Sb.  V Seznamu zdravotních výkonů je hospicům přiřazen samostatný „ošetřovací den“ (OD) č. 00030 s bodovou hodnotou 798 bodů

11 Hospice a legislativa II. Novela Zákona č. 48/1997Sb. o veřejném zdravotním pojištění - (vyhláška 261/2007 Sb. ze dne 17. 9. 2007) novelizuje §22 Hrazenou péčí je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní péče, poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí; tato péče se poskytuje jako a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu,

12 Hospice a legislativa III.  Sociální služby poskytované v hospicích nejsou zakotveny v zákoně 108/2006 Sb.  Je připravena novela zákona 108/2006 Sb., kde se poprvé objevuje hospic, jako poskytovatel sociálních služeb

13 Financování hospiců I.

14 Financování hospiců II.  cca 60% veřejné zdravotní pojištění (Vyhl. 619 a 620/ 2006 Sb.) úhrada zdravotní péče  cca 40% nákladů je nezajištěných  cca 20% z dotací a grantů  cca 20% dary, sbírky, sponzoring…  Financování mobilních hospiců není zatím vyřešeno

15 Dostupnost hospicové péče I.  Podle statistik WHO je třeba 5 hospicových lůžek na 100.000 obyvatel při plně funkční mobilní hospicové péči  Pro celou ČR je tedy potřeba 515 lůžek  V ČR je k dnešnímu datu k dispozici 325 lůžek  Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno pouze 289 lůžek  V ČR je pouze 6 mobilních hospiců  4 kraje nemají k dispozici lůžkový hospic

16 Dostupnost hospicové péče II.

17 Dostupnost hospicové péče III. 3063Moravskoslezský kraj 30 Zlínský kraj 3032Olomoucký kraj 6656Jihomoravský kraj 026Vysočina 025Pardubický kraj 3028Královéhradecký kraj 022Liberecký kraj 41 Ústecký kraj 016Karlovarský kraj 28 Plzeňský kraj 3031Jihočeský kraj 1558Středočeský kraj 2559Hlavní město Praha Počet lůžek:Počet potřebných lůžek:

18 Dostupnost hospicové péče IV.

19 Poradenské centrum APHPP  Provozní doba 8,00 – 22,00 hod po celý rok  Registrovaná služba odborného sociálního poradenství ve smyslu zákona 108/2006 Sb.  Poradenské služby probíhají po telefonu nebo elektronicky  Služba je určena klientům s chronickým onemocněním a těžkým zdravotním postižením a jejich blízkým  Poradenské služby jsou určeny pro celou Českou republiku

20 Nejčastější dotazy  Dostupnost hospicové péče v místě bydliště klienta  Kontakt na nejbližší hospic  Kontakt na půjčovnu pomůcek  Služby pro seniory trpící některou z forem senilní demence  „Mají plno, nemohla byste tam moji maminku dostat?“  „Potřebuji si jenom chvíli povídat“  V roce 2007 zaznamenáno 638 hovorů

21 Statistika hovorů 2007

22 Další aktivity:  Výstava „Nevšední tvář radosti“  Spolupráce s Česko německou společností pro paliativní péči  Spolupráce s EAPC  Měsíčník Rovnováha

23 Svatováclavská medaile  28. 9. 2008 byla APHPP udělena Svatováclavská medaile  Ocenění udělované osobnostem, či institucím, které pomáhají druhým  10. jubilejní ročník byl věnován zápasu o základní etické a duchovní hodnoty člověka

24 Kontakty APHPP U Modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4 Pevná linka: 242 485 823 Fax: 267 910 518 Úřední hodiny: Pondělí: 10,00 – 12,00 Středa: 10,00 – 14,00 Pátek: 10,00 – 12,00

25 Kontakty Mgr. Eva Černá, generální sekretář APHPP Tel: 731 461 142 Email: asociacehospicu@email.cz DiS. Diana Lukášová Tel: 731 625 951 Email: aphpp.konference@email.cz Webové stránky: www.asociacehospicu.cz

26 www.asociacehospicu.cz www.hospice.cz www.paliativnímedicina.cz Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Hospicové hnutí v Čechách a na Moravě Mgr. Eva Černá Generální sekretář APHPP."

Podobné prezentace


Reklamy Google