Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ohrožené druhy zvířat a rostlin v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ohrožené druhy zvířat a rostlin v ČR"— Transkript prezentace:

1 Ohrožené druhy zvířat a rostlin v ČR
Ekologie Martin Švarc AMVTp I. Katedra fyziky Jihočeská univerzita České Budějovice 2006

2 Ohrožená příroda ► Hlavní příčinou vymírání a ohrožení organismů je aktivita rodu Homo Sapiens. ► Znečišťování - především syntetické organické sloučeniny (rozpouštědla, pesticidy, herbicidy) a spalování paliv ► Lov a odchyt zvířat ► Ničení přirozeného prostředí ► Vysazování nepůvodních druhů ► Změna klimatu ► Choroby

3 Vymírání bez zásahu člověka
Před 440 miliony let - V té době byl ještě život téměř výlučně mořský. V důsledku globálního ochlazení vyhynulo asi 65 % druhů. Před 370 miliony let - Kvůli změnám klimatu, způsobeným možná srážkou s kometou, vyhynulo 72 % druhů. Před 251 milionem let - Srážka s asteroidem nebo intenzivní sopečná činnost způsobila vyhynutí 90 % všech druhů. Před 210 miliony let - Krátce poté, co se na Zemi objevili první dinosauři a savci, vyhynulo (snad opět po srážce s asteroidem) 65 % druhů. Před 65 miliony let - Po srážce s asteroidem, jenž dopadl na poloostrov Yucatan, vyhynulo 62 % druhů, mimo jiné dinosauři.

4 Vymírání za působení lidí
17. století ► Na Zemi žilo asi 450 miliónů lidí, vymřelo 7 druhů zvířat. 18. století ► Na Zemi žilo asi 550 miliónů lidí, vymřelo 27 druhů zvířat. ► Na Zemi žily asi 4 miliardy lidí, vymřelo 67 druhů zvířat. současnost ► Denně vymírá asi druhů, tedy asi až ročně. Příklady vyhubení Dodo z ostrova Mauritius vyhuben námořníky 1685. Holub stěhovavý (nejhojnější pták světa) byl vybit v roce 1914, protože místní obyvatelé používali mrtvé ptáky jako hnojivo. Koroun bezzubý zmizel jen 27 let od svého objevení v roce 1768. Nejohroženější druhy Mezi nejohroženější patří nosorožec jávský (6-8 ks, vietnamský poddruh), poštolka mauritijská (12 ks), želva „osamělý Georg“ (1 ks).

5 Cites Podle statistik je využívání divoké přírody pro účely mezinárodního obchodu druhou nezávažnější příčinou ubývání druhů na naší planetě, a to hned za ničením přirozených stanovišť. Na ochranu těchto druhů ohrožených obchodem podepsalo 117 zemí Washingtonskou úmluvu tzv. CITES - Úmluva o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně žijících rostlin a živočichů (ČR přistoupila k úmluvě v únoru 1992). Mezinárodní seznam ohrožených druhů uložený v Ženevě, neustále doplňovaný novými listy, se stal příliš těžký, než aby ho uzvedl jeden člověk. Logo

6 IUCN ► Největší společenství pro ochranu přírody a přírodních zdrojů.
= Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů ► Největší společenství pro ochranu přírody a přírodních zdrojů. ► Cílem IUCN je ochrana přírody v globálním měřítku a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů. ► Červená kniha eviduje živočichů a rostlin. Červené knihy Stupně ohrožení

7 WWF = Světový fond na ochranu přírody
► Má podporu téměř 5 milionů jednotlivců na pěti kontinentech v 90 zemích . ► Od založení 1985 a od té doby investovala přes 1165 mil. dolarů na více než projektů ve 130 zemích světa. ► Financovaný z darů lidí a také sponzorských darů velkých firem. Vývoj loga WWF

8 Zoo a botanické zahrady
► Základním cílem je návrat ohrožených organizmů zpět do přírody. ► Díky zoo byly v přírodě obnoveny např. jeleni milu či havajské husy. ► První zoo byly budovány již Řeky a Římany. ► V ČR je celkem 15 registrovaných zoologických zahrad, 26 botanických zahrad.

9 Bezobratlí v ČR ► Celkem je u nás 50 000 druhů bezobratlých.
► 36 druhů je řazeno k ohroženým ► K nejohroženějším patří štír kýlnatý, rak kamenáč, … Štír kýlnatý Rak kamenáč

10 Střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens)
► dravec, stejně jako všichni střevlíci ► je 18 až 26 mm velký ► loví převážně v noci ► v ohrožení ze zadečku vystřikuje páchnoucí tekutinu, slzí z ní chvíli oči ► nejčastěji se dá nalézt pod kameny, mechem, ve ztrouchnivělých pařezech Střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens)

11 Ptáci v ČR ► Celkem je u nás 209 hnízdících ptačích druhů.
► Ohroženo je 77 druhů (37 %). ► K nejohroženějším patří koliha velká, sova pálená a orel mořský, výrazně ubývá racků chechtavých. ► Drop velký přestal na území ČR hnízdit již v polovině 90. let. Koliha velká Racek chechtavý

12 Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
► pták roku 2006 ► je největší z našich orlů, v rozpětí má až 2,45 m ► může se dožít až 40 let ► živí se rybami, vodními ptáky, v zimě mršinami ► je původním českým ptákem, vyskytuje se na Českobudějovicku Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

13 Savci v ČR ► Celkem je u nás 86 druhů savců.
► 30 druhů patří mezi zvláště chráněné. ► K nejohroženějším patří medvěd hnědý, vlk, kočka divoká a tchoř stepní. ► Vysoce zranitelnou skupinou savců jsou netopýři. Tchoř stepní

14 Los evropský (Alces alces)
► váží až přes 500 kg, v kohoutku měří až 2,4 m ► živí se listy bříz, vrb a jeřábů, vodními a bažinnými rostlinami ► v NP Šumava je monitorován pomocí obojků ► byl u nás vyhuben v roce 1570, trvale u nás žije asi 40 jedinců ► po II. světové válce zůstalo v celé Evropě jen 18 – v Polsku Los evropský (Alces alces)

15 Rostliny v ČR ► Celkem je u nás 2550 druhů cévnatých rostlin
► Ohrožených druhů a poddruhů je 1543, tj. 60 %. ► K nejohroženějším patří např. hořec jarní či hořec tečkovaný ► Stoupá počet cizích druhů, které vytlačují domácí druhy. Hořec jarní Hořec tečkovaný

16 Hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora).
Hadí mord máloúborný ► je 10 – 20 cm vysoká vytrvalá bylina ► úbory se otevírají jen za plného slunečního svitu ► u nás se objevuje velice vzácně v severozápadních Čechách ► patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny Hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora).

17 Shrnutí ► zatím se podařilo zařadit asi 1,4 milionů druhů, odhady o skutečném počtu se pohybují v rozmezí 10 – 100 miliónů druhů ► V minulosti měly organizmy čas na přizpůsobení se okolním podmínkám, člověk mění současnost takovým tempem, že se většina ostatních organizmů nestačí přizpůsobovat novým okolnostem. ► Rozmanitost života je to nejcennější a nejdůležitější, co na Zemi existuje Země je jediná planeta, o které víme, že se na ní nachází život. Ideál ► Každý z nás by se měl chovat zodpovědně a uvědoměle.

18 Zdroje www.ekoserver.cz www.priroda.cz www.ptaci.natura2000.cz
Oslí ostrov - Gerald Durrell Návrat do třetihor – Z. Veselovský


Stáhnout ppt "Ohrožené druhy zvířat a rostlin v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google