Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovnictví a peníze Doc. Ing.Jaroslav Slepecký,PhD Bankovníctvo a finančníctvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovnictví a peníze Doc. Ing.Jaroslav Slepecký,PhD Bankovníctvo a finančníctvo."— Transkript prezentace:

1 Bankovnictví a peníze Doc. Ing.Jaroslav Slepecký,PhD Bankovníctvo a finančníctvo

2 Historie bankovnictví sahá až do středověké Itálie. Odtud pochází i termín „banka“ – il banco, Co zanamená doslova lavice, stůl, kde se prováděly finanční operace. Bankéřem byl v té době člověk, který používal banco k manipulaci s penězi, určování jejich ryzosti, pravosti a pod. v době, kdy peníze byly vyrobeny z drahých kovů. Banky postupně začaly vydávat papírové poukázky, které nebyly kryté zlatem. V té době se začalo používat i tzv. zlaté pravidlo, které stanovovalo pro banky držet asi 30 % aktiv v drahých kovech.

3 To byl počátek vzniku neplnohodnotných peněz, ( paper money ) které nebyly kryté zlatem. Postupně byly zlaté mince plně nahrazeny papírovými penězi, jejichž vnitřní hodnota byla nulová. Papírové peníze a neplnohodnotné mince v zásadě představují dluhopis nebo směnku znějící na příslušnou cedulovou banku. Výroba a oběh neplnohodnotných peněz je podstatně levnější než peněz plnohodnotných.

4 Vyřešení vztahu plnohodnotných a neplnohodnotných peněz bylo revoluční událostí. Zanikly samoregulační mechanizmy množství peněz v oběhu a banky začaly mít velké možnosti emitovat úvěry. S tím jsou spojené první bankovní podvody, inflace, snižování hodnoty a pod. Ve středověku lichváři půjčovali plnohodnotné peníze, tzn. jen takové množství, které měly k dispozici. V současnosti banky nepůjčují úspory, ale vytvářejí nové peníze. Dříve byly nejdřív peníze a potom úvěry, v současnosti jsou úvěry poskytované nezávisle na vkladech.

5 Důsledkem bylo v některých případech zvýšení množství peněz a tím pádem snížení kupní síly. Někdy tyto případy nabyly nekontrolovatelných rozměrů a stát vyhlásil „bankrot“, protože nebyl schopen financovat pravidelné potřeby státu. Také se tomu říkalo Měnová reforma – 1953 Československo ale i Argentina, Mexiko, Rusko a pod. Historicky, i v důsledku nepřehlednosti emisí bankovek, začaly vznikat centrální banky ( emisní, cedulové ), které jediné mohly emitovat peníze. V roce 1900 bylo 18 centrálních bank, 1950 - 55, 2000 - 173.

6 Ze vznikem neplnohodnotných peněz existovalo i období zlatého standartu, který udržoval pevné měnové kurzy, protože byly kryté určitým množstvím zlata, které státy musely držet ve svých depozitech - do roku 1971. Období zlatého standartu bylo ukončené ( mimo USA ) 1. světovou válkou - z oběhu byly staženy plnohodnotné peníze a skončila směnitelnost papírových peněz za zlato.

7 Po ukončení 1. světové války byly snahy znovu zavést zlatý standart:  zlatý měnový standart Velká Británie – 1925 a Francie – 1928, trval jen 6 let vystoupení Velké Británie v roce 1931  zlatý dolarový standart zavedený v roce 1944 na konferenci v Bretton Woodu. Skončil v roce 1971

8 Rakousko - Uhersko Rakousko-Uhersko patřilo mezi vyspělé státní útvary. Rakousko-uherská státní banka respektovala směnitelnost v rámci standartu zlaté devizy, kdy bylo možné volně měnit rakousko-uherské bankovky za britské libry nebo americké dolary, ale ne za zlato. 1. světovou válkou všechno skončilo.

9 K oživení došlo až v roce 1929, zákon stanovil, že 1 Kč je rovna hodnoty 44,58 miligramů zlata. V důsledku hospodářské krize docházelo k devalvaci koruny. V roku 1945 byla stanovena hodnota koruny na 0,0174434 g zlata. Poslední stanovení obsahu zlata v koruně bylo dané úředně, bez ekonomických souvislostí, zákonem č.41/1953 na 0.123426 g zlata.

10 Peníze

11 Funkce peněz  Účetní jednotka kupní síly na stanovení cen zboží a služeb  Platební prostředek mezi různými subjekty  Prostředek uchování hodnoty

12 Co jsou to ve skutečnosti PENÍZE Za peníze je obecně považované všechno, co se přijímá jako zákonné platidlo pro splácení nějakého dluhu. To znamená,že v současnosti nejsou peníze jen bankovky a mince. Dnešní peníze jsou dematerializované prostřednictvím zápisů na účtech v rámci kreditu nebo debetu. I peníze, které dlužíme jsou reálné.

13 Peníze představují pro svého majitele určitou kupní sílu, která je ovlivňovaná inflací, resp.deflací. Odhady makroekonomických údajů jsou poplatné okamžitým a někdy obtížně předvídatelným změnám v ekonomice státu a proto najít exaktní vztah mezi objemem peněz a cenami je problematické a s tím je spojená i relevance definice peněz.

14 Peněžní agregáty Peněžní, resp. Měnové agregáty měří peněžní zásobu prostřednictvím vybraných charakteristik – M0, M1, M2. Za peníze se obvykle nepovažují mezibankovní vklady, protože se v rámci bankovního sektoru kompenzují.

15 Charakteristika peněžních agregátů • čím nižší číslo agregátu, tím vyšší likvidita • agregát s vyšším číslem obsahuje předcházející agregát plus další, méně likvidní položku • oběživo je označované znakem MO a představuje veškeré oběživo emitované centrální bankou • peněžní agregáty označované vyšším číslem bývají stabilnější, protože jsou méně ovlivňované převody ( běžné, terminované účty…)

16 • „ úzké “ peníze M1 mají charakteristiku učebnicových peněz, ale neberou v potaz položky, které je možné charakterizovat jako prostředek na uchování hodnoty • „ širší peníze „ M2,M3 mají omezenou funkci v rámci koupě zboží a služeb, např. předčasné výběry vkladů z term.účtú jsou zatíženy nemalými poplatky. • stejný symbol může v jiných státech znamenat jiný význam. Tabulka peněžních agregátů ČNB - obrázek

17

18 Peněžní agregáty podle eurosystému Eurosystém je Evropská centrální banka a centrální banky států, které přijaly euro Jsou odvozeny z rozvahy eurosystému a sumární rozvahy institucí vytvářející peníze:  centrální banky  úvěrové instituce  fondy peněžního trhu  jiné instituce, které sbírají vklady a jsou rezidenty EU

19

20 Kde vznikají peníze Základem všech současných měnových systémů jsou peníze, kde a jak vznikají ? Peníze nevznikají v centrálních bankách, ale ve skutečnosti vznikají a zanikají v obchodních bankách a jiných finančních institucích jako účetní peníze. až potom je je možné vyměnit za oběživo Další strana:

21  poskytováním úvěrů bankami nebankovním institucím  úročením vkladů, dluhopisů a pod.  koupí majetku a služeb bankami od nebankových institucí  výplatou platů a odměn zaměstancům a statutárním orgánům bank  výplatou dividend a tantiém akcionářům bank

22 Obchodní banky jako by generují peníze z ničeho, vytvářejí fiktivní peníze. Centrální banka se jen snaží pomocí svých nástrojů ovlivnit tvorbu a zánik peněz v obchodních bankách. Pokušení tzv. tunelářů bank je velké, stačí šikovnost, znalost a „tužka“. Česká republika má svoje zkušenosti ( ČSOB, Nomura a IRB a pod.)

23 Zánik peněz Peníze zanikají opačnými procesy v obchodních bankách a finančních institucích:  splácením úvěrů a úroků klientů bank  prodejem majetku a služeb bankami klientům

24 Cvičení • zdokumentujte případy zneužívání funkcí manažéry bank a vysvětlete možnosti a důsledky • porovnejte peněžní agregáty dalších centrálních bank s ČNB a NBS


Stáhnout ppt "Bankovnictví a peníze Doc. Ing.Jaroslav Slepecký,PhD Bankovníctvo a finančníctvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google