Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.smarteam.com ENOVIA SmarTeam průmyslový standard cPDM/PLM řešení smarteam.technodat.cz PLM End to End Story: From Idea to Physical Product PLM End.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.smarteam.com ENOVIA SmarTeam průmyslový standard cPDM/PLM řešení smarteam.technodat.cz PLM End to End Story: From Idea to Physical Product PLM End."— Transkript prezentace:

1 www.smarteam.com ENOVIA SmarTeam průmyslový standard cPDM/PLM řešení smarteam.technodat.cz PLM End to End Story: From Idea to Physical Product PLM End to End Story: From Idea to Physical Product

2 průkopník, vizionář a světový leader v oblasti 3D a PLM Experience Design Simulate Produce Collaborate People www.3ds.com Dassault Systèmes

3 obchodní strategie pro efektivní podporu celého životního cyklu produktu a jeho realizačních procesů s cílem uvedení nového (inovovaného) produktu na trh rychleji, s vyšší kvalitou a nižšími náklady globální prostředí pro tvorbu a správu digitální definice produktu CIMdata: PLM je nejefektivnější investicí, kterou můžete udělat, pokud chcete být vedoucí firmou ve svém oboru the business transformer PLM (Product Lifecycle Management)

4 DS V6 platforma uvádí PLM 2.0 do reality globální spolupráce na inovaci realistický (jako živý) zážitek uživatele jednotná PLM platforma pro správu duchovního vlastnictví online tvorba a spolupráce připravenost pro PLM obchodní procesy nízké náklady na vlastnictví informací budoucnost PLM, Web 2.0 pro průmysl 3D online interaktivní prostředí, kde se virtuální produkty, systémy, procesy a zdroje chovají jako v reálném světě zpřístupňuje PLM i spotřebitelům PLM online for all PLM 2.0

5 PLM product-related information and processes aplikace strategií a řešení k transformaci a zlepšení veškerých obchodních procesů při realizaci produktu ve všech jeho životních fázích standardizace optimalizace racionalizace automatizace

6 spolupráce na projektu řízení požadavků na produkt a systémové inženýrství spolupráce při návrhu a optimalizaci produktu správa kusovníků a konfigurací nabídková řízení schvalovací a změnová řízení poptávkové a výběrové řízení řízení vztahů s dodavateli poprodejní servis obchodní procesy týkající se produktu significant positive impact on profitability

7 spolupráce foundation for improving all business processes katalyzátor k aktivaci inovativních schopností všech účastníků realizačních procesů produktu synchronní i asynchronní spolupráce, výměna myšlenek, znalostí a zkušeností umožňuje souběžné aktivity a účast dalších útvarů rozšířené organizace v procesech návrhu a technické přípravy výroby produktu redukce počtu konstrukčních chyb a časový posun jejich detekce do počátečních etap životního cyklu produktu

8 spolupráce na projektu project and program management správa, řízení a sledování projektového portfolia sdílení a synchronizace produktových, procesních a projektových dat a informací spolupráce na souběžných projektech jednotná integrovaná platforma pro řízení a alokaci zdrojů

9 PGM ENOVIA SmarTeam Program Management společná správa a řízení PLM a projektových dat mezi dislokovanými vývojovými a projektovými týmy těsná integrace PLM řešení s Microsoft® Project váže produktové a procesní údaje s plánováním projektů, jejich úloh a zdrojů vizuální přehled o reálném stavu a průběhu projektů distribuce jednotlivých úloh účastníkům projektu správa více projektů (úloh) a jejich vzájemné závislosti snadné opětovné použití dat z předchozích projektů rychlý start nového projektu

10 PGM scénář 1. fáze: projektový plán úloha 3: návrh produktu 1. sada úloh: marketing projektové plánování úloha 2: požadavky úloha 1: zahájení projektu R. Krejčíř M. Dalík T. Pitr

11 PGM scénář 2. fáze: průběh projektu

12 PGM scénář 3. fáze: stav projektu

13 spolupráce na projektu project and program management 10% zkrácení doby projektového řízení až 25% snížení cestovních a režijních nákladů zlepšení synchronizace veškerých informací a procesů mezi interními i externími projektovými týmy

14 spolupráce při návrhu a optimalizaci produktu product authoring and collaboration for real-time tvůrčí návrh produktu umožňující přístup a manipulaci s jeho 3D reprezentací v celém životním cyklu produktu spolupráce všech účastníků může začít již v prvních fázích návrhu, významný vliv na redukci chyb v kusovnících a eliminaci nadbytečné práce na návrhu správa vědomostí o produktu a jejich opětovné použití souběžný návrh produktu z více lokací správa produktové struktury a konfigurací tvorba a správa kusovníků, ERP integrace správa CAD souborů

15 řízení požadavků a systémové inženýrství requirements and/or systems engineering systémové inženýrství vyžaduje komplexní pohled na produkt a jeho návrh, výrobu, údržbu a na funkce s těmito aktivitami spojené je tedy nezbytné spojit veškeré požadavky na produkt a tyto informace pak sdílet napříč celou výrobní organizací PLM řešení tedy musí zajistit uložení těchto informací rozličných typů a formátů a vazeb mezi nimi a řídit jejich tok mezi všemi účastníky realizačních procesů všichni autorizovaní uživatelé tedy pracují s aktuální a kompletní sadou produktových informací, které zajišťují shodu s počátečními požadavky

16 řízení požadavků a systémové inženýrství requirements and/or systems engineering 30% zkrácení doby uvedení nového výrobku na trh snížení počtu změnových řízení snížení nákladů na vývoj a návrh produktu snížení nákladů na vícepráce a předělávky ve výrobě zvýšení efektivity při vyhledávání požadavků, analýzách dopadu, ověřování a testování

17 řízení požadavků a systémové inženýrství requirements and/or systems engineering

18 řízení požadavků a systémové inženýrství requirements and/or systems engineering

19 základ pro zajištění shody produktu s požadovanými standardy, normami a předpisy základ pro správu struktury produktu, jeho konfigurací a produktového portfolia urychluje veškeré realizační procesy od návrhu až po expedici spojuje a synchronizuje změnové procesy s konkrétními soubory, objekty a zdroji v rámci rozšířené organizace maximalizuje opětovné použití dílů, procesů a technologií schvalovací a změnová řízení engineering change management

20 řízení vztahů s dodavateli component and supplier relationship management efektivní řízení vztahů s dodavatelským řetězcem umožňuje zapojení neomezeného počtu vybraných dodavatelů již v prvních fázích návrhu produktu bezpečná komunikace, ochrana vědomostí o produktu sdílení aktuálních dat mezi zúčastněnými organizacemi optimalizace ceny komponent a tedy i finálního produktu preference osvědčených dodavatelů a kvalitních komponent zajištění dodávky just in time účast dodavatelů na návrhu produktu a změnových řízeních

21 poprodejní servis service after sales přímý vliv na vztahy se zákazníky a jejich loajalitu redukce nákladů na servis a záruku aktuální data (definice) produktu a konfigurační informace (dostupnost vhodných náhradních dílů ovlivňuje rychlost opravy a spokojenost zákazníka) aktuální technické manuály (synchronní aktualizace spolu s vývojem produktu) zpětná vazba od obchodníků a zákazníků (uživatelů) problémy s existujícím produktem požadavky na jeho inovaci

22 poptávkové a výběrové řízení request for proposal and request for qualifications management riziko přecenění nebo podcenění skutečných nákladů času na dodání požadovaného produktu nebo služby PLM systém poskytne znalosti z předchozích nabídek rychlá tvorba přesného kusovníku jako základ procesu poptávkového a výběrového řízení rychlý a přesný požadavek na dodávku spolupráce s potenciálním dodavatelem nad aktuálními daty rychlá odezva specifikace a dokumentace dodávky možnost spolupráce s osvědčenými dodavateli prostřednictvím PLM systému na obou stranách (SmarTeam Community Workspace)

23 obchodní procesy týkající se produktu measuring benefits achieved using SmarTeam zlepšení obchodních procesů 25 až 54% redukce času uvedení produktu na trh32% redukce času na vyhledání požadované informace54% snížení času změnového řízení32% snížení počtu změnových řízení za rok31% snížení nákladů na změnovém řízení40% snížení nákladů na odstranění chyb v kusovnících35% snížení nákladů na vícepráce32% snížení času při návrhu produktu18% snížení času projektového řízení10% snížení cestovních nákladů25% snížení času nabídkového řízení 7%

24 realizace zakázky (vývoj prototypového nářadí) návrh a výroba produktu (nářadí) schvalovací a změnové řízení při správě kusovníku obchodní procesy realizované u našich zákazníků ENOVIA SmarTeam v KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.

25 zpracování obchodního případu schválení obchodní dokumentace objednací příkaz zpracování úkolu technického rozvoje schválení výkresové dokumentace schválení provozní dokumentace změnové řízení reklamační zakázka obchodní procesy realizované u našich zákazníků ENOVIA SmarTeam v KONŠTRUKTA Industry, a.s.

26 obchodní procesy realizované u našich zákazníků ENOVIA SmarTeam v KONŠTRUKTA Industry, a.s.

27 obchodní procesy realizované u našich zákazníků ENOVIA SmarTeam v KONŠTRUKTA Industry, a.s.

28 modulární cPDM/PLM pro obchodní spolupráci správu a řízení veškerých produktových dat opětovné použití informací a realizačních procesů získaných při předchozích návrzích produktu hlavní systémový integrátor integrace informací integrace procesů a zdrojů business integrace průmyslový standard cPDM/PLM řešení Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam

29 SmarTeam Design Express jako základní PDM řešení SmarTeam Engineering Express, PLM v TPV PLM v celé rozšířené organizaci implementace po etapách Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam

30 startovací PDM řešení v konstrukčním oddělení možnost rozšiřování v plnohodnotný PLM systém rychlá implementace, rychlá návratnost investic přednastavený datový model, procesní scénáře, metodiky, školící program CATIA a multi-CAD integrace Design Express v konstrukci Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam

31 Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam

32 strukturované ukládání dat, automatické zálohování komfortní vyhledávání, rychlá identifikace dat prohlížení veškeré digitální dokumentace autorizace přístupu uživatele k dokumentům, sledování historie dat, řízení jejich verzí a revizí integrace s CAD systémy a MS Office aplikacemi standardizace a opětovné použití konstrukčních návrhů týmová spolupráce účastníků při souběžné tvorbě návrhu, sdílení a delegování úkolů v projektu Design Express v konstrukci Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam

33 sdílení a spolupráce: životní cyklus (2 typy revizí): a. velká (A – B – C), po schválení projektu do výroby (release) b. malá (A.0 – A.1 – A.2), ve fázi návrhu a prototypu (check out) Design Express v konstrukci Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam

34 autorizace přístupu k datům: podle profilů project manager (kombinovaná role) správa projektů a schvalovacích procesů CATIA user tvorba a modifikace CATIA dokumentů admin úplná správa veškerých dat a nastavení systému librarian správa CAD standardů Design Express v konstrukci Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam

35 struktura dokumentů: struktura definována a spravována vedoucím projektu projektové a souborové informace ukládány v atributech profilové karty Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam systémové atributy SDE atributy CATIA atributy Start small ang grow as you go

36 struktura dokumentů: atributy asistují při klasifikaci a vyhledávání informací Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam Start small ang grow as you go stav SDE identifikátor popis CATIA identifikátor revize

37 spolupráce: 3D prohlížeč stejný vzhled a ovládání jako CATIA Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam Start small ang grow as you go Type of rendering Pre-recorded views Window zoom Mouse Commands Zoom all Display management Printing management Graphic attributes

38 integrace: CATIA SmarTeam menu pro vyhledávání dokumentů a operace životního cyklu Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam Start small ang grow as you go

39 integrace: MS Word, Excel SmarTeam menu v MS Office aplikacích Word a Excel Word a Excel dokumenty ukládány do trezoru (vault) Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam Start small ang grow as you go

40 standardizace: rámeček a rohové razítko vkládání standardizovaného výkresového rámečku a rohového razítka ze šablony, šablonu lze upravovat Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam Start small ang grow as you go

41 standardizace: Design Copy funkce pro opětovné použití již existujícího (dříve vytvořeného) konstrukčního návrhu Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam Start small ang grow as you go

42 standardizace: konstrukční kusovník automatická tvorba ze struktury sestavy, vložení nad rohové razítko nebo export do MS Excel Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam Start small ang grow as you go

43 analýza: vyhledávání podle atributů více možností vyhledání požadované informace, předdefinované nebo uživatelem (momentálně) definované vyhledávací podmínky Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam Start small ang grow as you go

44 analýza: vyhledávání podle výskytu máme objekt a hledáme, kde všude se vyskytuje Design Express v konstrukci ENOVIA SmarTeam Start small ang grow as you go

45 od V5R18 Editor: nový vzhled nová podoba SmarTeam Editor GUI ve stylu Vista/XP, nové ikony, výběr z barevných schémat, snadnější navigace v nástrojových lištách, příjemnější pocit Design Express v konstrukci Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam Express for CATIA, ROI

46 návratnost investic 6 až 9 měsíců krátká doba (méně než 2 měsíce) pro produktivní adaptaci systému u uživatelů úspora času při vyhledávání požadované informace zvýšení kvality produktu redukce počtu chyb v konstrukčním návrhu zkrácení doby návrhu zajištění standardizace opětovným použitím dřívějšího návrhu od správy souborů k PDM Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam Express for CATIA, ROI

47 zkrácení času pro vyhledání informace o 20 až 35 % zkrácení doby konstrukčního návrhu až o 44% a nákladů na vývoj produktu až 60% (Securistyle, UK) 33% pracovní doby stráví konstruktér při vyhledávání správné informace (Buhler, CH) 15% požadované dokumentace nikdy nezíská (Buhler) 45% požadované dokumentace jsou soubory uložené někde, kde by je nikdo nehledal (Buhler) efektivnější vyhledání požadované informace Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam Express for CATIA, ROI

48 práce se správnou verzí (revizí), sledování historie asociativita mezi kostrukčním návrhem a dílenským výkresem redukce počtu chyb v návrhu o 50%, zkrácení doby změnového řízení o 65%, snížení nákladů na technickou přípravu výroby o 80% (Securistyle) zkrácení doby uvedení nového výrobku na trh o 30% (Buhler) zkrácení doby změnového řízení o 50% (Buhler) 30% zkrácení doby na zajištění požadované kvality při výrobě produktu (Buhler) redukce počtu chyb v návrhu a zkrácení doby návrhu Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam Express for CATIA, ROI

49 standardizace konstrukčního návrhu zkracuje realizační dobu a snižuje výrobní náklady finálního produktu standardizace snižuje množství nových komponent, v důsledku tedy snižuje náklady na nákup a výrobu dílů 50% snížení nákladů na návrh nového dílu z již existujícího (Securistyle) standardizace dílů a redukce množství jejich variant výrazně zkracuje dobu konstrukčního návrhu a snižuje režijní náklady (Volvo Construction Equipment, S) design reusing pro vyšší standardizaci návrhů Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam Express for CATIA, ROI

50 = TDM v základní konfiguraci CATIA PLM Express ENOVIA SmarTeam for CATIA Start small ang grow as you go

51 správa a řízení produktového portfolia správa konfigurací správa dokumentace a kusovníků, E-BOM, M-BOM standardní a vyráběné položky schvalovací a změnová řízení sdílení multi-CAD dat design reviews Engineering Express v technické přípravě výroby Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

52 postupné rozšiřování řešení v rámci TPV multi-CAD integrace s dalšími CAD systémy BOM umožňuje generovat technologický a výrobní kusovník automatizace a řízení realizačních procesů a standardizace toku informací a dat (workflow) synchronizace produktových a projektových dat (PGM) Engineering Express v technické přípravě výroby Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam

53 završení procesu přechodu z PDM do PLM Gateway, ERP integrace, předání výrobního kusovníku do ERP Multi-site, replikace Community Workspace 3DVIA Live PLM v celé rozšířené výrobní organizaci Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam

54 Gateway modul interface s podnikovými informačními systémy (ERP, CRM), nebo jinými PDM/PLM systémy PLM v celé rozšířené výrobní organizaci Start small ang grow as you go ENOVIA SmarTeam ST customerST Database XMLXML CustomCustom OracleOracle BaanBaan SAPSAP MFGMFG Legac y System-specific protocol

55 ENOVIA SmarTeam TECHNODAT, CAE-systémy, s.r.o. smarteam.technodat.cz

56 1. expresní analýza resp. mini analýza PLM aktuálního stavu systémů, technologií a procesů posouzení připravenosti na implementaci PLM výstupní dokument analýzy: analýza rizik současného stavu specifikace požadavků na řešení požadavky na zajištění infrastruktury návrh řešení včetně cenové specifikace posouzení návratnosti investic do systému rámcový harmonogram implementace 2. dodávka potřebného software (licence) 3. vedení projektu implementace PLM řešení ENOVIA SmarTeam TECHNODAT, CAE-systémy, s.r.o.: služby pro PLM

57 1. instalace systému tvorba DFS, konkrétní návrh řešení vlastní instalace, nastavení prostředí a integrací definice a nastavení uživatelů školení uživatelů, on-site podpora 2. úpravy (customizace) standardního PLM řešení 3. integrace podnikových systémů s PLM systémem 4. optimalizace řešení ve fázi rutinního provozu 5. servisní podpora v rámci servisní smlouvy 6. dodávka nebo pronájem potřebného hardware ENOVIA SmarTeam TECHNODAT, CAE-systémy, s.r.o.: služby pro PLM

58 ENOVIA SmarTeam konec prezentace, děkuji za pozornost jindrich.vitu@technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz


Stáhnout ppt "Www.smarteam.com ENOVIA SmarTeam průmyslový standard cPDM/PLM řešení smarteam.technodat.cz PLM End to End Story: From Idea to Physical Product PLM End."

Podobné prezentace


Reklamy Google