Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociálne skupiny, školská trieda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociálne skupiny, školská trieda"— Transkript prezentace:

1 Sociálne skupiny, školská trieda
Čo je malá sociálna skupina. Skupinová štruktúra a dynamika. Školská trieda ako malá skupina. Vývin stredoškolskej triedy. Čo ovplyvňuje vývin a stav triedy. Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

2 Malá sociálna skupina (3 až 20/40 ľudí):
viac ako dvaja ľudia, medzi ktorými do- chádza k vzájomnému ovplyvňovaniu (in-terakcia a komunikácia tvárou v tvár), a ktorí majú niečo spoločné (ciele, záujmy, aktivity, názory...). Skupiny: formálne – neformálne. Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

3 Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová
Skupinová štruktúra – znaky a prvky, charakterizujúce skupinu, jej zloženie (ciele, hodnoty, normy, pozície, roly, vzťahy...) Skupinová dynamika – procesy, ktoré v skupine prebiehajú (vývin, komunikácia, spolupráca, súťaženie, vedenie...). ŠTRUKTÚRA DYNAMIKA Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

4 Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová
Štýly vedenia – podľa rozdeľovania zodpoved- nosti a vzťahu k podriadeným: Autokratický (autoritatívny) - zodpovednosť a rozhodovanie je na vodcovi, drží si odstup. Demokratický (participatívny) - delí sa o zodpovednosť aj rozhodovanie, má priateľský vzťah k podriadeným. Liberálny - minimálne zasahuje do diania, má zhovievavý vzťah k podriadeným. Laissez-faire. Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

5 Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová
ŠKOLSKÁ TRIEDA: Malá skupina. Formálna skupina. Jej cieľom je vzdelávanie. Hlavnou aktivitou je vyučovanie a učenie sa. Členovia môžu byť do rôznej miery stotožnení so vzdelávacími cieľmi a aktivitami. Učiteľ nie je jej členom. Popri formálnych cieľoch, hodnotách, normách, pozíciách a rolách sa vytvárajú neformálne. Vznikajú pozitívne emocionálne väzby medzi členmi. Ich množstvo a sila ovplyvňujú klímu a súdržnosť triedy. Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

6 VÝVIN STREDOŠKOLSKEJ TRIEDY
1. Počiatočné štádium: prvý polrok až rok. Zoznamovanie sa so školským prostredím, zameranie na výkon, akceptovanie školských noriem. Nevyhranená štruktúra. 2. Stredné štádium: koniec 1. roka až začiatok posled-ného roka. Poznajú prostredie školy aj seba. Ustaľovanie pozícií a vzťahov, vytváranie vlastných hodnôt a noriem. Uvoľnenie disciplíny aj záujmu o učenie sa. 3. Záverečné štádium: posledný rok. Život triedy výrazne ovplyvňuje blížiaci sa koniec štúdia a s tým súvisiace akcie. Môže ale nemusí to triedu stmeliť, môže ale nemusí sa zvýšiť záujem o učenie sa. Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

7 STAV, VÝVIN TRIEDY OVPLYVŇUJÚ:
vek a pohlavie žiakov, počet žiakov, individuálne charakteristiky žiakov, úroveň motivácie a školských výkonov žiakov, štruktúra pozícií a rolí, vzťahy v triede, organizácia vyučovania, priestorové usporiadanie tried, učiteľ ako formálny vedúci triedy. Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

8 Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová
V malej skupine ľudí spájajú nejaké spoločné aktivity alebo charakteristiky, navzájom sa poznajú, komunikujú, ovplyvňujú. Skupinová štruktúra popisuje charakteristické znaky, prvky skupiny a skupinová dynamika procesy prebiehajúce v skupine. Vedenie skupiny môže byť autokratické, demo-kratické, liberálne. Školská trieda je malá formálna skupina vytváraná kvôli vzdelávacím a výchovným cieľom. Stav a vývin triedy je ovplyvňovaný charakteris-tikami jej členov, skupinovou štruktúrou, organizáciou vyučovania, učiteľom... Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová


Stáhnout ppt "Sociálne skupiny, školská trieda"

Podobné prezentace


Reklamy Google