Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.etwinning.sk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.etwinning.sk."— Transkript prezentace:

1

2 Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl
eTwinning Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl Žilinská univerzita, Žilina s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR Centrálna podporná služba European Schoolnet, Brusel

3 ETWINNING V PRAXI eTwinning * Comenius Regio Comenius * Mobilita
* Multilaterálne projekty * Siete * Sprievodné akcie Program celoživotného eTwinning vzdelávania Erasmus Leonardo Grundtvig Prierezový program Jean Monet

4 ETWINNING V PRAXI CIEĽ CIEĽ eTwinning Rozdiely Comenius eTwinning
Zvyšovať mobilitu žiakov a pedagógov Skvalitńovať partnerské vzťahy medzi školami Podporovať jazykové vzdelávanie Zlepšovať pedagogické techniky, manažment školy Inovatívne využívať IKT CIEĽ Podporovať spoluprácu dvoch európskych škôl na diaľku Zapájať využívanie IKT do vyučovacieho procesu Poskytovať podporu, nástroje a techniky na projektovo orientované vyučovanie Využívať multilinguálne webpriestory na spoluprácu

5 ETWINNING V PRAXI ČO JE TO ETWINNING ?
* SPOLUPRÁCA DVOCH ŠKÔL Z RÔZNYCH EURÓPSKYCH KRAJÍN * POUŽÍVANIE IKT PRI SPOLOČNEJ PRÁCI NA PROJEKTOCH * PREHĹBENIE ZNALOSTÍ CUDZÍCH JAZYKOV A POCHOPENIE INÝCH KULTÚR * SCHOPNOSŤ PRACOVAŤ TÍMOVO * TVORIVÉ MYSLENIE A INOVÁCIE * PROJEKTOVÝ SPÔSOB VYUČOVANIA – rôzne typy projektov

6 ETWINNING V PRAXI Projekt - viacero definícií
*určite a jasne navrhnutá úloha, ktorú môžeme predložiť žiakom tak, aby sa im zdala životne dôležitá tým, že sa blíži skutočnej činnosti ľudí v živote Killpatrick Projekt - viac sa využívajú poznávacie funkcie , hodnotiace procesy a úlohy, ktoré nestresujú žiakov, využíva sa tvorivé myslenie a formulovanie vlastných názorov Projekt - v spojení s počítačovými technológiami umožňuje žiakovi byť úspešný tam, kde predtým neuspel a kde často prežíval traumu z neúspechu

7 Pri realizovaní projektu, sa rozvíja tvorivé myslenie žiakov,
eTwinning Pri realizovaní projektu, sa rozvíja tvorivé myslenie žiakov, žiaci sa učia pracovať s informáciami, rozvíja sa ich hodnotiace, kritické myslenie, zvyšuje sa ich motivácia pre učenie, vzdelávanie, najmä tým, že žiaci vidia zmysel svojej práce, učenia sa. Škola sa tak viac približuje životu, žiaci sa učia spolupracovať, pracovať v tímoch, získavajú dobrú prípravu na riešenie problémov v živote, získavajú sociálne a občianske zručnosti

8 ETWINNING V PRAXI eTwinning Vonkajšie znaky:
Tradičné vyučovanie Projektové vyučovanie Vonkajšie znaky: Stála skupina žiakov, čas vyučovacej hodiny 45 minút, učiteľ určuje ako dlho sa možno venovať téme, predmety sú "oddelené", malý zreteľ na záujmy žiaka atď. Žiak pracuje v rámci eTwinningového projektu na téme, ktorá ho zaujíma, skupina "určuje" zámer práce, "hľadá" metódy a formy práce, žiaci sa radia: čo, kde, ako - s kým pracovať a pod. Rola učiteľa: Jediný organizátor práce žiakov, organizátor vzdelávania i výchovy, "hodnotiteľ" práce žiakov, organizátor disciplíny, spravidla jediný sprostredkovateľ vedomostí žiakov atď. Vystupuje v "pozadí" ako "spolupracovník", ktorý má také práva a povinnosti ako každý žiak. (To tiež podporuje samostatnosť práce žiakov.) Na žiakov pôsobí bez trestov, na hodnotení sa podieľajú aj žiaci atď.

9 ETWINNING V PRAXI eTwinning Rola žiaka: "Konzument" činností učiteľa.
Hlavnou povinnosťou je: dobre sa správať a snažiť sa uložiť si do pamäti všetko, čo hovorí učiteľ. Žiak preberá zodpovednosť za svoju prácu. Aktívne rieši projekt, pričom spolupracuje so spolužiakmi. Motivácia: Prevláda sekundárna motivácia - učiteľom, perspektívou skúšania, prípadnými trestami atď. Motivácia: Motivácia vychádza zo záujmu - žiaci si môžu vo výučbe voliť to, čo ich zaujíma, môžu si "prispôsobovať" obsah učiva svojmu záujmu, môžu obohacovať obsah o svoje námety atď ETWINNING V PRAXI

10 eTwinning AKO SA ZAPOJIŤ mindmapping,brainstorming
Nájsť nápad na projekt – zapojiť žiakov – mindmapping,brainstorming Prehovoriť pár kolegov a vedenie školy Zaregistrovať sa do databázy a nájsť partnerskú školu v zahraničí Dohodnúť sa na postupe – správna komunikácia - výber hlavnej témy,formovanie skupín Projekt so žiakmi realizovať a vyhodnotiť - prezentácia

11 eTwinning Hľadanie inšpirácie:
– Inšpirácia – Balíčky projektov -Moduly -Galéria Učiteľ mesiaca – web stránka alebo odkazy na výstupy realizovaného projektu Ďalšie odkazy na software a pomôcky pre vyučovanie v texte projektu

12 Podporné aktivity NSS eTwinning
Súťaž o najlepší projekt etwinning na Slovensku podmienky a pravidlá na v máji Súťaž o najlepší európsky projekt etwinning podmienky a pravidlá na stránke a v novembri Školenia v slovenských mestách počas školského roka informácie a registrácia na Bezplatná účasť na medzinárodných workshopoch a konferenciách

13 eTwinning Ocenenie kvalitných projektov National Quality Label,
registrácia projektov priebežne na stránke Ocenenie kvalitných projektov na európskej úrovni European Quality Label registrácia na , ocenenia budú udeľované dvakrát ročne Činnosť regionálnych konzultantov Vydávanie zaujímavých študijných a propagačných materiálov Propagácia školy a aktivít projektu na web stránkach etwinning

14 PhDr.Gabriela Podolanová
Team eTwinning Ing.Ľubica Sokolíková Ing.Katarína Hrbáňová PhDr.Gabriela Podolanová Ing.Miroslav Markovič Telefón : 041/


Stáhnout ppt "Www.etwinning.sk."

Podobné prezentace


Reklamy Google