Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF"— Transkript prezentace:

1 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF

2 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
Vedúca centra: PhDr. Helena Petruňová, CSc. FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ Moyzesova 9, budova ARISTOTELES, prízemie, č. dv. 104 LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ Tr. SNP 1, III. sekcia, 8. poschodie

3 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF

4 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
-výučba cudzích jazykov pre študentov všetkých fakúlt UPJŠ ₌ zlepšiť si svoje jazykové znalosti počas štúdia na UPJŠ a zvýšiť tak svoju uplatniteľnosť na trhu práce - zameriava sa na praktický odborný cudzí jazyk a akademický jazyk - ponúka jazykové kurzy a organizuje rôzne jazykové aktivity

5 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
CJP FF zabezpečuje výučbu jazykov: - anglický jazyk - ruský jazyk - ukrajinský jazyk - slovenský jazyk (slovenčina ako cudzí jazyk)

6 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
VÝBER Z PONUKY PREDMETOV PRE FF UPJŠ:

7 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
A. Predmety zamerané na odborný anglický jazyk: - Anglický jazyk pre historikov 1 a 2 - Anglický jazyk pre politológov 1 a 2 - Anglický jazyk pre aplikovanú etiku - Anglický jazyk pre filozofov 1 a 2 - Anglický jazyk pre masmediálnu komunikáciu 1 a 2 - Anglický jazyk právnych a sociálnych vied 1 a 2 - Anglický jazyk pre sociálnu prácu - Anglický jazyk pre slovakistov - Anglický jazyk pre germanistov a iné

8 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
Cieľ: -rozvoj všetkých jazykových zručností (produktívnych aj receptívnych) v odbornej angličtine na stredne pokročilej úrovni ovládania jazyka (B2) -aktívne osvojenie si slovnej zásoby, súvisiacej so študijným odborom študenta prostredníctvom komunikatívneho spôsobu výučby a zaujímavých aktivít (prezentácie, analýza odborných textov a pod.) - dôraz na prezentačné schopnosti v anglickom jazyku a prácu s odborným textom

9 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
B. Predmety zamerané na akademický anglický jazyk a konkrétne jazykové a komunikačné zručnosti: - Rozvoj zručností čítania a písania odborných textov v anglickom jazyku - Písomná komunikácia v anglickom jazyku  - Odborné prezentácie v anglickom jazyku - Úvod do akademického písania v anglickom jazyku - Anglický jazyk pre uplatnenie sa na trhu práce - a iné

10 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
Cieľ: -nácvik jazykových kompetencií študentov na mierne pokročilej úrovni (B1-B2) so zameraním na gramatické javy a slovnú zásobu a s dôrazom na ich praktické využitie -osvojenie si znakov formálneho a neformálneho jazyka s dôrazom na písanie konkrétnych textových žánrov a foriem a osvojenie si vybraných funkcií jazyka, potrebných pre odbornú komunikáciu

11 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
C. Ďalšie predmety z ponuky študijných programov FF: - Ruský jazyk pre nefilológov - Ruský jazyk pre filológov - Ruský jazyk pre mierne pokročilých - Slovanský jazyk (ukrajinský jazyk)

12 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
CJP ponúka možnosť absolvovať aj nasledujúce zaujímavé predmety pre študentov UPJŠ: - Akademická angličtina - ová komunikácia v anglickom jazyku - Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku - Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku - Anglický jazyk pre bakalárske štúdium - Obchodná angličtina a iné

13 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
UZNÁVANIE JAZYKOVÝCH SKÚŠOK Je možné požiadať iba o uznanie povinného predmetu Uznáva sa: - skúška z odborného jazyka v príbuznom odbore na UPJŠ - skúška z odborného jazyka v príbuznom odbore v iných akreditovaných domácich alebo zahraničných inštitúciách

14 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
PONUKA JAZYKOVÝCH KURZOV: - španielsky jazyk - akademická angličtina - anglický debatný klub - opakovacie kurzy angličtiny

15 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
-krátkodobé aj dlhodobé jazykové kurzy v priebehu semestra alebo počas skúškového obdobia podľa aktuálnej ponuky kurzov CJP - v malých skupinách s intenzívnou formou výučby

16 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF
VAŠE A NÁZORY, PRIPOMIENKY A PODNETY K VYUČOVANIU CUDZÍCH JAZYKOV NA UPJŠ: pripravy/cjp/

17 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF UPJŠ

18 CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF UPJŠ


Stáhnout ppt "CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF"

Podobné prezentace


Reklamy Google