Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prínos prebiehajúcich partnerstiev 2011, 2012 pre realizátorov projektov Výsledky prieskumu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prínos prebiehajúcich partnerstiev 2011, 2012 pre realizátorov projektov Výsledky prieskumu."— Transkript prezentace:

1 Prínos prebiehajúcich partnerstiev 2011, 2012 pre realizátorov projektov
Výsledky prieskumu

2 Partnerstvá 2011 - 20 aktuálne bežiacich projektov

3 Turecko – 18,2% Nemecko – 15,9% Francúzsko,Slovensko – 11,4% Taliansko – 9,1% Veľká Británia – 6,8% Španielsko,Poľsko–4,5% Belgicko, Česká republika, Fínsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Švédsko – 2,3%

4 1-10 zamestnancov –40% SK organizácií zapojených v projektoch

5

6 64,3% organizácií vstupuje do projektu so znalosťou minimálne 1 až niekoľkých partnerov
23,8% organizácií pri realizácii projektu nepozná žiadneho z partnerov 11,9% organizácií pozná všetkých zúčastnených partnerov

7 Výlučný koordinátor partnerstva funguje u 53,5% projektov, zároveň existuje pomerné rozdelenie úloh v projekte- podobné 46,5%/ špecifické 16,3% úlohy

8 56,3% organizácií využíva na komunikáciu e-mail, prípadne iné digitálne technológie
Najmenej využívaný je Facebook a blog

9 Takmer všetky organizácie aspoň čiastočne implementujú alebo plánujú implementáciu výsledkov projektu do života organizácie!

10 Vyše 90% organizácií investuje do projektu čas svojich zamestnancov, viac ako ¾ organizácií aj materiálové zabezpečenie, iba ¼ dodatočne financuje projektové aktivity zo svojho rozpočtu

11 Nové metódy, zlepšenie zručností zamestnancov, pokračovanie spolupráce s niektorými partnermi sú najväčšie benefity pre zapojené organizácie

12 Viac ako polovica dotazovaných organizácií je spokojná s úrovňou monitorovania Partnerstiev zo strany NA ¼ organizácií pozitívne hodnotí národné a takisto európske semináre na nadviazanie kontaktov s inými realizátormi projektov

13

14 Zopár zaujímavostí z otvorených otázok
Hlavné dôvody slovenských organizácií na pripojenie sa do projektu: zaujímavá , príbuzná téma, šanca na zlepšenie odborných a jazykových zručností pre študentov, výmena skúseností, zvýšenie kvality odborného vzdelávania, obohatenie portfólia partnerov, rozvoj nových praktických vzdelávacích modulov,... Spôsob začlenenia výsledkov projektu do aktivít organizácie: Zlepšenie vyučovacích zručností Komunikácia medzi svetom vzdelávania a svetom práce sa zlepšila – šanca pre študentov nájsť si dobrú prácu sa zvýšila Výsledky projektu boli pravidelne prediskutované na poradách – vyučovacie jednotky-moduly a správy publikované na školskej sieti - web Publikovanie výsledkov projektu navonok – na lokálnej, regionálnej úrovni Porozumenie iným vyučovacím metódam

15 Zopár zaujímavostí z otvorených otázok
Problémy počas projektu: Dodatočné schválenie partnerov počas bežiaceho projektu Chýbajúca komunikácia medzi školami, kariérnymi centrami a zamestnávateľmi Rôzne požiadavky na mladých začínajúcich podnikateľov v rôznych krajinách Komunikačné problémy Medzinárodná terminológia – porozumenie Väčšina deklaruje bezproblémový priebeh partnerstva

16 Závery prieskumu Takmer 20 % Partnerstiev – (18,2%) s Tureckým koordinátorom 40 % slovenských organizácií o veľkosti 1-10 zamestnancov 41 % neziskových a iných organizácií , 22,7 % organizácií poskytujúcich odborné vzdelávanie 64,3 % organizácií poznalo niekoľkých partnerov pred samotnou realizáciou projektu Funkciu koordinátora využívalo naplno 53,3 % projektov Partnerstvá 56,3 % Partnerstiev využívalo y ako spôsob komunikácie Takmer všetky organizácie aspoň čiastočne implementujú alebo plánujú implementáciu výsledkov projektu do života organizácie Viac ako 90 % slovenských organizácií investuje do projektu čas svojich zamestnancov, 78 % organizácií aj materiálne zabezpečenie vo forme tlače a dokumentov Hlavným prínosom Partnerstiev 2011 a 2012 je získanie nových metód v predmetnej téme pre organizáciu Najväčší prospech z realizácie projektu Partnerstvo získavajú zamestnanci, priamo pracujúci na projekte, ich najbližší kolegovia a manažment organizácie

17 Ďakujem za pozornosť!


Stáhnout ppt "Prínos prebiehajúcich partnerstiev 2011, 2012 pre realizátorov projektov Výsledky prieskumu."

Podobné prezentace


Reklamy Google