Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické testovanie do škôl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické testovanie do škôl"— Transkript prezentace:

1 Elektronické testovanie do škôl
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

2 Národný projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania marec 2013 – november 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

3 Čo vlastne znamená ten komplikovaný názov???
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

4 Znamená to, že v projekte
1 .1 sa budú tvoriť úlohy a testyškolách 1.2 testovanie v školách 1.2 testovanie v školách 1.2 bude prebiehať elektronické testovanie v školách Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

5 Úloha Zadanie: Kto sa do projektu môže zapojiť?
materské školy rodičia učitelia ZŠ a SŠ vysokoškolskí učitelia pán školník školy ZŠ a SŠ iní pedagogickí odborníci každý kto chce Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

6 d) vysokoškolskí učitelia f) školy: ZŠ a SŠ
Správna odpoveď: c) učitelia ZŠ a SŠ d) vysokoškolskí učitelia f) školy: ZŠ a SŠ g) iní pedagogickí odborníci Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

7 Pre koho je projekt určený?
Pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

8 Pre koho je projekt určený?
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

9 Kto sa do projektu už zapojil?
Učitelia z približne 47 miest a obcí. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

10 Pre ktoré predmety a vzdelávacie oblasti sa budú tvoriť testové úlohy?
JAZYK A KOMUNIKÁCIA Jazyk a komunikácia: slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra anglický jazyk nemecký jazyk ruský jazyk Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

11 ČLOVEK A PRÍRODA ČLOVEK A PRÍRODA: biológia fyzika chémia
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

12 ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ: dejepis geografia
občianska náuka ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

13 A PRÁCA S INFORMÁCIAMI:
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI: matematika informatika Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

14 Ktoré kľúčové kompetencie sa budú pri testovaní sledovať ?
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

15 Kľúčové kompetencie Prírodovedná gramotnosť Matematická gramotnosť
Čitateľská gramotnosť Finančná gramotnosť Štatistická gramotnosť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

16 Aké typy testov bude možné z úloh vytvoriť?
vstupné priebežné výstupné adaptívne polročné Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

17 Prečo práve elektronické testovanie?
objektívnosť priebežné preverovanie znalostí chránime naše lesy odstránenie neistoty a strachu z testovania príprava pre národné a medzinárodné testovania rýchla spätná väzba kvalita školy pomôcka pre pedagógov rýchlejšia forma testovania školská e-databáza úloh a testov „živosť testov“ Sledovanie trendov kvality škôl Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

18 Orientačná mapka zmluvných škôl
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

19 V čom môže byť pre mňa ako žiaka účasť na projekte zaujímavá?
Naučiť sa viac moderným a zábavným spôsobom. Príprava na medzinárodné elektronické testovanie. Možnosť odskúšať si podobné úlohy, aké budú v národnom testovaní. Súťaž pre žiakov – vytvorenie loga projektu: prihlasovanie do súťaže » om na adresu zaslať prihlášku žiaka + súťažné návrhy uzávierka súťaže: vyhlásenie výsledkov súťaže: Cena: tablet (ipad) v hodnote cca 500 € Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

20 Ako by mohla vyzerať konkrétna úloha?
Zadanie: Mnohým živočíchom ich charakteristické sfarbenie tela uľahčuje skryť sa v ich prirodzenom prostredí. V ktorom prostredí žije a loví tiger indický? A) B) C) D) Prales s bambusovým porastom Smrekový les Africká savana Púšť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

21 Správna odpoveď: B) Komentár: Rozšíreným názorom je, že tiger indický rovnako ako lev žije v savane. Správnu odpoveď môže žiak odvodiť porovnaním kresby na srsti tigra s obrázkami prostredia. Zo skúsenosti by žiak nemal uviesť odpoveď smrekový les (vyskytuje sa prirodzene vo vyšších nadmorských výškach, kde je podnebie chladné) a púšť (tiger nie je prispôsobený životu na púšti). Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

22 Ako by mohla vyzerať konkrétna úloha?
Zadanie: Na obrázkoch vidíme fyzikálny úkaz – dúhu. Dúhu vnímame ako farebný oblúk, ktorý má kruhový tvar, pretože: A) Zem má guľatý tvar. B) Slnko má guľatý tvar. C) kvapka vody má prirodzene oblý tvar. D) šošovka vo fotoaparáte má oblý tvar. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

23 Správna odpoveď: C)

24 zo všeobecno-vzdelávacích predmetov
Čo bude na konci...? nových úloh 150 testov zo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ Čo bude na konci projektu alebo nejaký iný názov??? Čo bude výstupom projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

25 Kam môžem napísať keď sa chcem zapojiť do projektu?
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

26 A na záver... Chceme žiakom prispôsobiť skúšanie tak, aby mohli využívať technické prostriedky, ktorými komunikujú v bežnom živote. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

27 Použité zdroje Hejný, M., Houfková, J., Jirotková, D., Mandíková, D. a kol Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 115 s. ISBN V prezentácii a v testoch boli použité obrázky z voľne dostupných internetových zdrojov [cit ] . Dostupné na internete: <( >. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

28 Prajeme Vám úspešné riešenie! PaedDr. Drahoslava Židová, PhD.
Ďakujeme za pozornosť. Riešenie konkrétnych úloh si môžete vyskúšať v stánku NÚCEM-u. Prajeme Vám úspešné riešenie! PaedDr. Diana Fűry, PhD. PaedDr. Drahoslava Židová, PhD. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Stáhnout ppt "Elektronické testovanie do škôl"

Podobné prezentace


Reklamy Google