Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentácia činnosti predmetovej komisie pre predmety: slovenský jazyk, anglický jazyk a nemecký jazyk Členovia: Mgr. Svatopluk Čech PaedDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentácia činnosti predmetovej komisie pre predmety: slovenský jazyk, anglický jazyk a nemecký jazyk Členovia: Mgr. Svatopluk Čech PaedDr."— Transkript prezentace:

1 Prezentácia činnosti predmetovej komisie pre predmety: slovenský jazyk, anglický jazyk a nemecký jazyk Členovia: Mgr. Svatopluk Čech PaedDr. Ivana Hlocká Mgr. Lenka Jamrichová Mgr. Dana Lenková Predseda: Mgr. Jana Opálená

2 Obsah 1. Súťaže a úspechy žiakov 2. Výchovno-vzdelávacie výsledky
3. Aktivity 4. Knižnica 5. Problémy 6. Zhodnotenie činnosti predmetovej komisie

3 1. Súťaže a úspechy žiakov
Okresné kolo olympiády zo SJL Andrej Mlynek (9. ročník) bez umiestnenia Lenka Adamičková (8. ročník) získala za literárnu tvorbu titul Mladý Jesenský Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín Dominika Fedorová a Martin Baček (4. ročník) – bez umiestnenia Návraty Vojtecha Bucku Dominika Fedorová (4.ročník) 2. miesto Adrián Viľk (8. ročník) 3. miesto Emília Čmelová (5. ročník) 3. miesto Martin Baček (4. ročník) 3. miesto Ako vidím Jozefa Miloslav Hurbana ja – zatiaľ neprišla odozva Literárny Kežmarok – bez umiestnenia

4

5 2. Výchovno-vzdelávacie výsledky
Ý S L E D K Y T U P N C H T E S O V A D I K Á Slovenský jazyk Nemecký jazyk Anglický jazyk Ročník Test Diktát 5. 1,77 2,62 ___ 1,71 ISCED 2 6. 2,38 3,00 2,71 7. 2,40 2,70 2,08 2,77 8. 2,17 2,75 1,50 2,20 9. 2,15 1,83 3. ISCED 1 4. 2,30

6 3. Aktivity Testovanie 5 Testovanie 9 Hviezdoslavov Kubín
Európsky deň jazykov Záložka do knihy spája školy Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice Keby som bol spisovateľom/ilustrátorom Čítam, čítaš, čítame English Day Čitateľský maratón

7

8

9

10 TESTOVANIE 5 TESTOVANIE 9
( ) Počet testovaných žiakov: 15 Priemerná úspešnosť školy SJL: 74,7% Priemerná úspešnosť SR: 63,1 % TESTOVANIE 9 ( ) Počet testovaných žiakov: 14 Priemerná úspešnosť školy SJL: 61,4% Priemerná úspešnosť SR: 61,2%

11 4. Knižnica v školskom roku 2016/2017 bolo do knižnice zakúpených 16 nových titulov 10 titulov získala knižnica v súťaži s vydavateľstvom Fragment pod záštitou knižnice sa uskutočnila viaceré školské akcie

12 4. Knižnica knižnica bola otvorená vo utorok a piatok od do 13.30 knižnica zaznamenala 75 absenčných výpožičiek (prevažne žiaci 1. stupňa ZŠ) v máji 2017 bol na stránke školy uverejnený zoznam dostupných kníh v školskej knižnici

13 5. Problémy Zle koncipované učebnice SJL (slabé na precvičovanie čítania s porozumením, ktoré je východiskom testovania 9) Nedostatočná domáca príprava žiakov Znížený záujem o prednes, literárnu tvorbu.

14 6. Zhodnotenie činnosti predmetovej komisie
Členovia predmetovej komisie v šk.r.2016/2017 zasadali päťkrát: august (30.8.), november (30.11.), február (6.2.), apríl (25.4.), jún (30.6.). riešili aktuálne problémy výchovno-vzdelávacieho procesu. prihlasovali žiakov na súťaže a olympiády.

15 6. Zhodnotenie činnosti predmetovej komisie
Hodnotili prácu žiakov, odovzdávali si medzi sebou cenné skúsenosti a poznatky z vyučovacieho procesu. Časovo-tematické plány boli vo všetkých predmetoch splnené v súlade so školským vzdelávacím programom a s platnými učebnými osnovami. Bolo vykonané dôsledné záverečné opakovanie vo všetkých predmetoch.

16 Ďakujem za pozornosť.


Stáhnout ppt "Prezentácia činnosti predmetovej komisie pre predmety: slovenský jazyk, anglický jazyk a nemecký jazyk Členovia: Mgr. Svatopluk Čech PaedDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google