Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry"— Transkript prezentace:

1 Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry
V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.318 o ukončovaní štúdia na stredných školách z 23. júla 2008 Spracovala : PaedDr. Gabriela Zavadská

2 Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry má:
externú časť – PFEČ (90 minút) internú časť - PFIČ (150 minút) ústnú časť(20 minút)

3 Externá časť MS Centrálne vypracovaný test.
Skladá sa z 8 textov a zo 64 úloh. 40 úloh s výberom odpovede. 24 úloh s krátkou odpoveďou.

4 Písomná forma internej časti
Centrálne pripravené súbory 4 tém. Žiak si vyberie jednu tému. Maturitné žánre (rozsah 1,5 až 3 strany) : úvaha, výklad diskusný príspevok, rozprávanie, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, slávnostný prejav, umelecký opis

5 Ústna forma internej časti
Žiak odpovedá pred predmetovou maturitnou komisiou , pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna skúška je verejná. Maturitné zadania a úlohy vychádzajú z cieľových požiadaviek predmetu.

6 Maturitné zadania Tvoria dve alebo tri samostatné úlohy.
Maturitné zadania sa nezverejňujú. Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni.

7 Pomôcky Všeobecné - má každý žiak k dispozícii počas konania príslušnej časti alebo zložky skúšky. /Slovník slovenského jazyka , Frazeologický slovník , Pravidlá slovenského jazyka/ Konkrétne - sú tie ,ktoré súvisia s príslušným zadaním.

8 Maturitné zadanie Obsahuje dve úlohy a východiskový literárny text.
Jedna z úloh musí obsahovať učivo zo slovenského jazyka. Ak by literárny text neobsahoval vhodné podnety pre úlohu z jazyka, môže byť pripojený špecifický text.

9 Zastúpenie tematických okruhov v maturitných zadaniach
Úlohy z literatúry : % až 66% slovenská literatúra 24 % až 36 % svetová literatúra 12 % až 18 % teória literatúry

10 Maturitné zadania Úlohy z jazyka : 8% až 12 % lexikológia a frazeológia 8% až 12% morfológia 8% až 12% zvuková a grafická stránka jazyka 12% až 18% syntax 8% až 12% práca informáciami

11 Hodnotenie Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a jazykovú správnosť odpovede. Každá úloha sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5. Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3:2.

12 Ďakujem za pozornosť.


Stáhnout ppt "Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry"

Podobné prezentace


Reklamy Google