Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný výcvik ve 3. tisíciletí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný výcvik ve 3. tisíciletí"— Transkript prezentace:

1 Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
ELII REZISTORY, ZNAČENÍ, ZAPOJENÍ Obor: Elektrikář slaboproud Ročník: Vypracoval: Bc. Svatopluk Bradáč Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Vlastnosti, značení rezistorů
Jmenovitý odpor - výrobcem předpokládaný odpor. Existují normalizované řady rezistorů E3, E6, E12, E24, E48, E96, E192 ( E6 (±20%), E12 (±10%), E24 (±5%) ) Písmeno E značí, že se jedná o evropskou normu, a číslo udává, kolik hodnot připadá na dekádu. Většinou se používá řada E12: 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2 Někteří výrobci upravili hodnoty na 2,2 ze 2 a 4,7 z 5 a jejich násobky.

3 Vlastnosti, značení rezistorů
Tolerance - odchylka od jmenovité hodnoty. Jmenovité zatížení - výkon, který se za určitých podmínek stanovených normou smí přeměnit na teplo aniž by teplota povrchu překročila přípustnou velikost.

4 Vlastnosti, značení rezistorů
Provozní zatížení - je určeno nejvyšší teplotou povrchu, při které ještě nenastávají trvalé změny jejího odporu a krácení jejího života. Nejvyšší dovolené napětí - napětí mezi vývody. Při překročení napětí může dojít k poškození.

5 Vlastnosti, značení rezistorů
Teplotní součinitel - dovoluje určit změnu odporu způsobenou změnou teploty (uhlíkové rezistory mají Tk záporný.) Šumové napětí - vzniká nerovnoměrným pohybem elektronů v materiálu, vlivem toho vznikají mezi vývody rezistoru malé, časově nepravidelné změny potenciálu - tzv. elektronický šum obvodu Povrchové šumové napětí - závisí na velikosti stejnosměrného napětí, přiloženého na rezistor.

6 Označení rezistorů Barva proužku 1. číslice 2. číslice 3. číslice
Podle barevného kódu: Barva proužku 1. číslice 2. číslice 3. číslice Násobitel Tolerance Teplotní koeficient Stříbrná 10 -2 10 % Zlatá 10 -1 5 % Černá 10 +0 Hnědá 1 10 +1 1 % Červená 2 10+2 2 % Oranžová 3 10+3 Žlutá 4 10+4 Zelená 5 10+5 0,5 % Modrá 6 10+6 0,25 % Fialová 7 10+7 0,1 % Šedá 8 10+8 Bílá 9 10+9

7 Podle písmen Velikosti odporů Písmeno Násobitel R, J 10+0 k 10+3 M
10+6 G 10+9 T 10+12

8 Velikost tolerance Písmeno Tolerance M 0.2 K 0.1 J 0.05 G 0.02 F 0.01 D 0,5% C 0,25% B 0,1%

9 Spojování součástek Občas potřebujeme součástku, která má určitou hodnotu a není v normalizované řadě. Řešením je spojit dvě nebo více součástek sériově nebo paralelně tak, aby součet jejich hodnot dal hodnotu součástky požadované. Sériové spojení rezistorů Spojíme-li dva rezistory do série, bude jimi protékat stejný proud a celkové napětí se bude rovnat dílčím napětím, celkové napětí je rozložena na jednotlivé rezistory v poměru odpovídajícím jejich odporu. Celkový odpor je roven součtu dílčích odporů.

10 Spojování součástek Paralelní spojení rezistorů
Spojíme-li dva rezistory paralelně, proud se rozdělí na dvě části, ale napětí na obou větvích bude totožné. Celková hodnota odporu bude vždy nižší než nejnižší hodnota, kteréhokoliv zapojeného rezistoru.

11 Děkuji Vám za pozornost Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2009
Bc. Svatopluk Bradáč Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "Odborný výcvik ve 3. tisíciletí"

Podobné prezentace


Reklamy Google