Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnota banky, efektivnost a její měření Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr Přednáška 2 - 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnota banky, efektivnost a její měření Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr Přednáška 2 - 2004."— Transkript prezentace:

1 Hodnota banky, efektivnost a její měření Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr Přednáška 2 - 2004

2 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření2 Hodnota pro akcionáře Přístup k řízení společností a techniky měření výsledků se vyvíjí: zisk ->ROE->SVA SVA - Shareholders Value Added = Economic Profit Předpoklady fungování konceptu SVA: Základní koncept x zaměnitelnost technik EVA, MVA, SVA, … EPS – hlavní měřítko úspěšnosti „Normální“ chování akciového trhu Kapitál je plně využit („zaměstnán“) -> růst SVA  růst EPS SVA = výnos – náklady na kapitál = zisk – (kapitál*cena kapitálu) SVA se využívá pro hodnocení na různých úrovních finanční skupina, banka, určené podnikatelské oblasti, segmenty projekty, klienti, specifické produkty

3 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření3 Pojmy a ukazatele VBM Pro hodnocení tvorby hodnoty se používají různé ukazatele: RAR - Risk Adjusted Return RAR = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň RAROC – Risk Adjusted Return On Capital Risk Adjusted Return RAROC = Risk Adjusted Capital RAVA – Risk Adjusted Value Added RAVA = Risk Adjusted Return – Capital x Cost of Capital = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň – (Kapitál x Cena kapitálu) WACC – Weighted Average Cost of Capital WACC = Risk Free Rate x Risk Premium Beta + Market Premium = bezriziková sazba x riziková přirážka + tržní přirážka Capital Allocation = Alokace kapitálu Capital Allocation = Credit Risk + Market Risk + Operating Risk

4 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření4 Tradiční pojmy a ukazatele Pro posouzení výsledků banky se používá sada tradičních ukazatelů Tradiční souhrnné finanční ukazatele: ROE – Return On Equity = návratnost kapitálu EPS – Earnings Per Share = výnos na akcii Cost/Income Ratio – poměr nákladů a výnosů Revenue – výnosy Assets – Aktiva MV = Value – Tržní kapitalizace P/E Ratio – poměr ceny a výnos dividend – dividenda Net Income - Čistý zisk Book Value – účetní hodnota kapitálu Market / Book Ratio – poměr tržní účetní hodnoty DPS – Dividend Per Share = dividenda vyplacená na akcii Market Value = tržní hodnota Podle tržní kapitalizace => MV = počet akcií x průměrná cena akcie Podle FCF => MV = NPV (v ceně kapitálu) x Free Cash Flow (za minulé období)

5 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření5 Ukazatele dynamiky vývoje Pro posouzení vývoje za určité časové období se používají ukazatele růstu Asset Growth – růst aktiv (upravený / neupravený) Revenue Growth – růst výnosů Net Income, Earnings Per Share Growth Dividend Growth Book Value Growth x ROE DPS / EPS Growth Payout Ratio – výplatní poměr Equity Per Share Growth TSR – Total Shareholders Return = dividend paid (assumed to be reinvested) + share price appreciation

6 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření6 TSR - celkový výnos pro akcionáře Cena akcií (vložené prostředky) Dividendy Cena akcií Přítomnost Budoucnost Kapitálový výnos Celkový výnos pro akcionáře = kapitálový výnos + dividendy

7 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření7 Paradox růstu Pod cenou kapitálu Nárůst Omezuje hodnotu Rozšiřuje hodnotu Uvolňuje hodnotu Ničí hodnotu Objem aktiv Pokles Nad cenou kapitálu Růst aktiv Výkonnost společnosti (CFROI) Rozpětí CFROI = CFROI - WACC Paradox růstu – růst může buď vytvářet nebo ničit hodnotu WACC

8 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření8 Stanovení hodnoty – analýza „hodnototvorných faktorů“ Růst výnosů Provozní marže Daně Pracovní kapitál Fixní náklady Cena zdrojů Příklady specifických Value Drivers “Společné” Value Drivers (banka) Postupný rozklad Výnosová křivka Ceny na trhu Náklady na provoz Řídící úrovně Mzdové tarify Materiálové náklady Struktura daňových nákladů Pohledávky Závazky Majetek Budovy Stroje a zařízení Údržba Cena kapitálu Úrokové náklady Výnosy Investice pro podporu provozu Náklady na zdroje Peněžní tok z provozu Hodnota podnikatelské jednotky Pro podnikatelskou jednotku se analyzují klíčové faktory ovlivňující tvorbu hodnoty. Při dalším řízení hodnoty se zaměříme na ty faktory, které mají největší vliv a jsou nejsnáze ovlivnitelné. (trh)

9 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření9 Projekce AProjekce B vysoká nízký nízká ovlivnitelnost vysoký 1 3 4 Vliv na hodnotu 1mix cena / produkt5cena distribuce 2provozní náklady6rizikový profil 3objem7využití kapacit 4cena kapitálu8daňové aspekty faktor Pro stanovení úkolů podnikatelského plánu je třeba zvážit efekt a ovlivnitelnost generátorů hodnoty (faktorů) Příležitosti ke zvyšování hodnoty banky a stanovení cílů Příklad vysoká nízká nízkývysoký ovlivnitelnost 2 3 1 4 5 6 7 8 1 23 4 5 6 7 8

10 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření10 Kontrolovatelnost faktorů ovlivňujících tvorbu hodnoty Analýza citlivosti faktorů Faktory ovlivňující hodnotu ŘiditelnéNeřiditelné Value Drivers Rizikové faktory Měřítka výkonnosti pro tvorbu hodnoty Monitorování rizik Identifikace změn v dynamice tvorby hodnoty Analýza „value drivers“ vede k pochopení vlivu provozních faktorů na tvorbu hodnoty

11 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření11 Vývoj strategií maximalizujících hodnotu Generátory hodnoty -Finanční generátory hodnoty -Strategické generátory hodnoty Strategické otázky -vyhodnocení výhodnosti produktů a služeb - porovnání cen s konkurencí -kompromis růstu objemu a výnosů Priority -položky kritické pro tvorbu hodnoty Strategie na trhu -teritoria -klienti -kanály -produkty Konkurenční strategie -nabídka -strategie prodeje -ceny Maximalizace hodnoty -co podporuje priority? -jak optimalizovat kompromis růst x výnos? Stanovení strategie Akční plán Požadavky na zdroje Požadavky na organizaci Ukazatele finanční výkonnosti Ukazatele strategické výkonnosti Finanční a strategické ohodnocení Strategické otázky a generátory hodnoty Vývoj a ohodnocení variant Podnikatelský plán a implementace Atraktivita na trhu Konkureční pozice Strategická pozice ZiskovostRůst Finanční pozice pochopení

12 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření12 Hodnota tržby Variabilní náklady Fixní náklady Aktiva Provozní kapitál finanční provoznípodnikatelské Strategické ukazatele Aktiva / pasiva Zisk / ztráta růst NPV Příklady sazba úvěru produkty náklady na obsluhu výpadky provozní doba využití kapacit platební styk Příklady sazba úvěru produkty náklady na obsluhu výpadky provozní doba využití kapacit platební styk Příklady marže objem klienti výtěžek investice toky hotovosti struktura portfolia Příklady marže objem klienti výtěžek investice toky hotovosti struktura portfolia Ukazatele pro měření strategické a finanční výkonnosti musí být přímo provázány s tvorbou hodnoty, aby bylo možno monitorovat a porovnávat skutečně dosažený vývoj ve srovnání s plánovanými předpoklady. Integrace faktorů zvyšujících hodnotu s měřením výkonnosti

13 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření13 Klíčové finanční generátory a měřítka GENERÁTORY Cena kapitálu – COE Rozpětí nad COE (poměr M/B) Výplata dividend Růst investiční základny Efektivita kapitálu Maximalizace výnosů Minimalizace nákladů MĚŘÍTKA Beta (1) ROE, RAROC (2) Dividenda jako % z kapitálu Kapitál, změna Produktivní / neproduktivní kapitál (3) Úrokové a neúrokové příjmy (4) Nevýdělečná aktiva, Náklady na prodej, Procesní efektivita (5) 1 – zlepšení beta a COE pomocí zlepšení vztahů s investory 2 – optimalizace růstu ve srovnání s profitabiltou 3 – volba „dobrého“ růstu – alokace kapitálu do oblasti s RAROC nad COE 4 – nastavit optimální složení úrokových a poplatkových výnosů pro produkty, klienty a distribuční kanály 5 – měřítka zahrnující nákladovou strukturu, provozní efektivnost a náklady na prodej

14 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření14 Klíčové nefinanční generátory a měřítka GENERÁTORY „Zasažení“ klienta produkty Dostupnost distribučního systému Efektivita prodeje Nákladová struktura prodeje Rozvoj distribučních kanálů Geografické pokrytí trhu Penetrace vybraných segmentů trhu MĚŘÍTKA # produktů na klienta (1) Procento času mimo provoz (2) # nových účtů / klientů na prodejce % prodejců ze zaměstnanců (3) Zavedení nových forem (4) Změny v topologii sítě / prodejců (4) Podíly na trhu ve vybraných oblastech a segmentech (5) 1 – zlepšení poměru, počet a rozložení klientů podle počtu klientů 2 – výpadky klíčových zařízení (z hlediska uspokojení zákazníků) 3 – sledování významných nákladových položek pomocí věcných ukazatelů 4 – podle plánu rozvoje komunikačních platforem s klienty 5 – charakteristiky postavení ve významných profilech vůči konkurenci

15 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření15 Vybrané pojmy Strategie maximalizující hodnotu Finanční generátory hodnoty Nefinanční generátory hodnoty Měřítka vytváření hodnoty Ekonomický kapitál Penetrace trhu Rozpětí (spread) kapitálu Očekávaná x neočekávaná ztráta Dobrý x špatný růst Efektivita kapitálu

16 2004ERFS - 2 - Hodnota banky, efektivnost a její měření16 Shrnutí Řízení banky založené na tvorbě hodnoty předpokládá oddělené sledování výsledků jednotlivých segmentů Banka vytváří strategie maximalizující vytváření hodnoty Identifikují se „Value Drivers“ generátory hodnoty, které jsou pro tvorbu hodnoty nejdůležitější Generátory hodnoty jsou finančního a nefinančního charakteru Ke každému generátoru hodnoty je nutné přiřadit měřítka, podle kterých bude vliv generátoru posuzován


Stáhnout ppt "Hodnota banky, efektivnost a její měření Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr Přednáška 2 - 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google