Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1.2 Bezpečnostní předpisy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1.2 Bezpečnostní předpisy."— Transkript prezentace:

1 Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1.2 Bezpečnostní předpisy u technických zařízení Obor:Elektrikář silnoproud Ročník:2. Vypracoval:Bc. Josef Dulínek

2 Bezpečnostní předpisy v učebně Moderních elektroinstalací: 1) Vstup do odborné učebny jen na pokyn učitele. 2) Vstup cizím osobám do učebny je přísně zakázán. 3) Žáci se při práci řídí jen pokyny učitele OV. 4) Žáci nesmí sami bez povolení zapínat elektrické spotřebiče. 5) Žák svým počínáním nesmí být nebezpečný sobě ani svému okolí.

3 A co dál???

4 Na paměti vždycky měj... 1) Před zahájením práce dostaneš instruktáž. 2) Budeš vždy pracovat jen na svém úkolu. 3) Pokud budeš mít práci hotovou, sám nikdy pod napětí nezapínej. 4) Po připojení zařízení k napájení je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na zapojení.

5 To není legrace!!! - všechny závady je třeba hlásit učiteli praxe - po odzkoušení a správnosti zapojení nikdy nezapomeň na přívodní šňůru, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem

6 Co musíš mít vždy na paměti! ● Bez povolení nikdy neopouštěj pracoviště. ● Pokud hrozí jakékoliv nebezpečí tobě nebo někomu jinému, ihned to oznam svému učiteli OV. ● V případě úrazu elektrickým proudem vypni spotřebič ze sítě nebo hlavním vypínačem. ● V případě vzniku požáru nedělej paniku, vypni hlavní přívod tlačítkem na rozvaděči, použij hasicí přístroj a všechno neprodleně oznam učiteli OV.

7 Co je třeba kontrolovat! - prohlédnout nářadí včetně pohyblivého přívodu - poškozené nářadí vrátit k opravě - před zasunutím do zásuvky se přesvědčit, zda je spínač v poloze „0“ - překontrolovat, zda napětí na štítku souhlasí s napětím v elektrické síti

8 Co je třeba ještě kontrolovat!!! - pohyblivý přívod nesmí být namáhán tahem a nesmí ležet na ostrých hranách - nářadí se smí odkládat, opouštět nebo přenášet, jen je-li nástroj v klidu - nářadí nesmí být přetěžováno a lze jej používat jen pro účely tomu určené výrobcem - při demontáži a opravách výměnných dílů i při výměně nástrojů musí být nářadí odpojeno od sítě

9 Že to není složité?

10 Děkuji Vám za pozornost. Bc. Josef Dulínek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2009


Stáhnout ppt "Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1.2 Bezpečnostní předpisy."

Podobné prezentace


Reklamy Google