Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Koloběh látek v ekosystému Tematická oblast: Ekologie Ročník:1. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Koloběh látek v ekosystému Tematická oblast: Ekologie Ročník:1. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Koloběh látek v ekosystému Tematická oblast: Ekologie Ročník:1. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:říjen 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Ekologie je seznámit žáky se základními ekologickými a biologickými termíny v návaznosti na pochopení dalších složitějších témat Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Ekologie a biologie na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na téma Koloběh látek v ekosystému

3 Koloběh vody. Koloběh uhlíku.

4 Koloběh látek v ekosystému je uzavřený a má cyklický charakter zahrnuje koloběh prvků a látek mezi živými a neživými složkami ekosystému nejvýznamnější je koloběh vody a biogenních prvků

5 Koloběh vody představuje výměnu vody mezi zemským povrchem a atmosférou doprovázenou změnami skupenství vypařováním a transpirací se dostávají do ovzduší vodní páry, ty se ochlazením kondenzují a spadnou ve formě srážek na kontinenty a oceány, na souši je část vody opět zachycena vodními plochami, část se vsakuje pod zemský povrch a tvoří zásoby podzemní vody

6 Koloběh uhlíku z atmosféry je ve formě CO2 pohlcován zelenými rostlinami a prostřednictvím fotosyntézy zabudován do organické hmoty organicky vázaný uhlík je zčásti organicky prodýchán – opět vzniká CO2 a část se hromadí ve formě odpadních produktů a masy odumřelých zbytků (zpracovány reducenty, uvolňuje se opět CO2) hlavní zásobárna uhlíku na Zemi – oceány (rozpustný ve vodě, využíván fytoplanktonem k fotosyntéze) přesuny uhlíku mezi atmosférou a oceánem se uskutečňují prostřednictvím srážek a dále difúzí přes hladinu

7 Koloběh uhlíku a fosilní paliva na koloběhu uhlíku se významným způsobem podílí také fosilní paliva – ropa, zemní plyn, uhlí, která vznikla během miliónů let působením vysokých tlaků a teplot na nahromaděné zásoby organických zbytků spalováním fosilních paliv se do ovzduší dostává velké množství oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou skleníkového efektu

8 Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím,že absorbuje dopadající sluneční záření a zároveň brání jeho zpětnému odrazu do prostoru.

9

10 Schéma skleníkového efektu

11 Kontrolní otázky 1. V nadzemním prostoru určitého porostu je v noci koncentrace CO2 větší než ve dne. ANO-NE 2. Úbytek ozonu způsobují látky, které se souhrnně nazývají……………..

12 Správné odpovědi 1. ANO 2. freony

13 Zdroje JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Olomouc, 1980, ISBN 80-7182- 070-9. BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj z biologie. Brno: Didaktis, 1980, ISBN 80- 86285-67-7. NEZNÁMÝ, Neznámý. http://chemie-kvarta.wz.cz/obrazky/sklenikovy- efekt/sklenikovy-efekt3.jpg [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupný na WWW: http://chemie-kvarta.wz.cz/obrazky/sklenikovy-efekt/sklenikovy-efekt3.jpg NEZNÁMÝ, Neznámý. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Schema_skleniko vy_efekt.gif/220px-Schema_sklenikovy_efekt.gif [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Schema_skleni kovy_efekt.gif/220px-Schema_sklenikovy_efekt.gif NEZNÁMÝ, Neznámý. http://nd01.jxs.cz/682/883/21a14096c1_22969373_o2.gif [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupný na WWW: http://nd01.jxs.cz/682/883/21a14096c1_22969373_o2.gif


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Koloběh látek v ekosystému Tematická oblast: Ekologie Ročník:1. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369."

Podobné prezentace


Reklamy Google