Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY : Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace NÁZEV PROJEKTU: Moderní škola REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2880.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY : Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace NÁZEV PROJEKTU: Moderní škola REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2880."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY : Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace NÁZEV PROJEKTU: Moderní škola REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2880 ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV A ČÍSLO MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_06_S12-Fy-9 VYTVOŘENO : březen 2012 AUTOR: Zdeňka Špinlerová VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Fyzika SADA: Fyzika pro 9. ročník NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU: Planeta Země I.

2 ANOTACE:ANOTACE: ROČNÍK: 9. DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace STUPEŇ A TYP VZDĚLÁVÁNÍ: Základní vzdělávání – druhý stupeň POMŮCKY: Tabulky, připojení k internetu CÍL – INOVACE: Podporuje aktivní výklad učiva s využitím interaktivní tabule METODICKÉ POKYNY: Část prezentace týkající se základních údajů o Zemi si žáci doplní vyhledáním dalších údajů v tabulkách. V závěru prezentace je možno žáků promítnout video (pohled na Zemi ze stanice ISS) – k tomu je nutné připojení k internetu. Prezentace je určena k výkladu učiva. Materiál shrnuje základní poznatky o naší planetě - povrch Země, kontinenty, tvar, představy o postavení Země ve vesmíru. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Žák si shrnou poznatky o Zemi – vznik, postavení ve Sluneční soustavě, kontinenty. Získají základní představu o vývoji názorů na tvar a rozměry Země od středověku a po současnost.

3

4

5 Jediná ve Sluneční soustavě s vhodnými podmínkami pro život, jak ho známe. Je na ní příhodná teplota, protože není ani moc blízko ani moc daleko od Slunce.

6 Země je třetí planetou v pořadí od Slunce. Je největší z planet zemského typu. Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let. Je jedinou planetou v celém Vesmíru, o které víme, že na ní existuje život. Má dostatečně hustou atmosféru, dostatek kapalné vody v povrchových oceánech. Kolem Země obíhá jediný měsíc s vázanou rotací. Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s velmi malou excentricitou.

7 Celkový povrch Země je 510 065 284,702 km 2. Větší část povrchu - 70,8 % - je pokryta Světovým oceánem kapalné vody, což představuje 361 126 221,569 km 2. Oproti tomu souš zabírá 29,2 %, což odpovídá 148 939 063,133 km 2.

8 Oceány a pevnina nejsou na světě rozmístěny rovnoměrně, ale většina souše připadá na severní polokouli. Jižní polokoule je pak tvořena převážně oceány. Souš je na zemském povrchu rozdělena nepravidelně do šesti velkých oblastí nazývaných kontinenty. ASIE AMERIKA AUSTRÁLIE ANTARKTIDA EVROPA AFRIKA Jádra kontinentů jsou tvořeny stabilními platformami (štíty), které jsou zpravidla staré několik miliard let.

9 Mapa světa z roku 1689 (Amsterdam Mapa světa z roku 1689 (Amsterdam)

10 Řecký vědec Aristoteles Aristoteles jako první dospěl k názoru, že Země je kulatá. Později se zjistilo, že Země není přesná koule, ale je na pólech zploštěná. Tvar Země nejpřesněji vystihuje geoid. Kartografie využívá pravidelný tvar - referenční elipsoid.

11 Určování rozměrů Země má bohatou historii. Země je popsána jako kotouč obklopený oceánem s nebeskou klenbou ve tvaru přilby. Jedna z prvních představ o světě – je popsána v Homérových zpěvech (asi 850 př. n. l.). Země má tvar koule. Tvrdil Pythagoras, význačný matematik, již v 6. století př. n. l. Názor o kulatosti Země učil i jeho žák Platón. Prvním, kdo tento názor podložil důkazy, byl Aristotelés. Poukazoval např. na postupné mizení odplouvající lodi za obzorem či na kruhový stín Země na Měsíci při jeho zatmění.

12 Ve středověku je církví v Evropě prosazován primitivní názor o plochosti Země. V Evropě byli zastánci názoru kulovitosti Země tvrdě pronásledováni katolickou církví. Mikuláš Koperník (1473 – 1543) byl astronom, matematik, právník, stratég a lékař, římskokatolický duchovní a tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie. Svoji novou teorii o heliocentrické soustavě zveřejnil ve svém nejslavnějším díle “O obězích sfér nebeských” o 6 knihách.

13 Byl souzen za své protikatolické a rouhačské myšlenky. Neustoupil naléhání inkvizice aby odvolal své učení. V lednu roku 1600 byl nad ním vynesen rozsudek – trest smrti upálením. byl italský filozof, spisovatel (básník a komediograf), astronom, zabýval se rovněž mnemotechnikou. Giordano Bruno (1548 – 1600) V astronomii se proslavil tezemi o tom, že Země ani Slunce není středem vesmíru a že vesmír je nekonečný. Vydal významné spisy, ve kterých korigoval Koperníkův heliocentrismus a vyložil svoji kosmologickou teorii o nekonečnosti vesmíru. Reliéf z Brunova pomníku na Náměstí květin v Římě, inkviziční proces

14 Galileo už delší zastával Koperníkovo učení, které bylo v rozporu s teorií o nehybnosti Země. Koncem roku 1615 mu bylo zakázáno toto učení šířit. Přesto roku 1632 vydává knihu, ve které popisuje oba systémy světa a podporuje Koperníkovu teorii. Inkvizice na sebe nenechala dlouho čekat: již za rok byl předvolán před soud a pod hrozbou mučení přinucen své vědecké objevy odvolat. Podle legendy si však před odchodem ze soudní síně sám pro sebe řekl onu známou větu: "A přece se točí." Byl odsouzený do vězení. To mu později změnili na domácí vězení. Jeho díla byla zakázána. byl toskánský astronom, filosof a fyzik těsně spjatý s vědeckou revolucí. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu a účinnou podporu Koperníka. Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ a dokonce „otec vědy“. Galileovo dílo je považováno za nejvýznamnější průlom od dob Aristotelových. Galileo Galilei (1564 – 1642)

15 Klaudios Ptolemaios Geocentrismus je názor, že Země je středem vesmíru a všechna nebeská tělesa krouží kolem ní. Tento názor poprvé vyslovil starověký astronom Klaudios Ptolemaios. Katolická církev z teologických důvodů tento systém podporovala.

16 V astronomii je heliocentrismus teorií tvrdící, že Slunce je středem vesmíru a sluneční soustavy. Historicky je heliocentrismus protikladem geocentrismu a v současné době modernímu geocentrismu, které kladou jako centrum Zemi. V 16. a 17. století, když Koperník, Galileo a Kepler oživili a bránili tuto teorii, stala se středem hlavního sporu.

17 Poznání, že heliocentrický pohled také není v doslovném znění zcela pravdivý, přicházelo po jednotlivých krocích. V praktických výpočtech musí být často určen počátek a orientace vztažné soustavy. Z praktických důvodů se často používají systémy s počátkem ve hmotném středu Země, Slunce nebo v hmotném středu Sluneční soustavy. Moderní užívání pojmů geocentrický a heliocentrický ve vědě

18 PLANETA ZEMĚ ZE STANICE ISS PLANETA ZEMĚ ZE STANICE ISS

19 ZDROJE: 1)Aldebaran.cz, Země [online], ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS, c2012, Datum poslední revize 15. 03. 2012, [citováno 15. 03. 2012] http://aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/zeme.html 2)Přispěvatelé Wikipedie, Země [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 20. 02. 2012, 16:49 UTC, [citováno 13. 03. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zem%C4%9B&oldid=8162495 3)Přispěvatelé Wikipedie, Mapa [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 5. 03. 2012, 12:08 UTC, [citováno 15. 03. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mapa&oldid=8224373 4)Přispěvatelé Wikipedie, Giordano Bruno [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 4. 03. 2012, 19:44 UTC, [citováno 21. 03. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Giordano_Bruno&oldid=8221743 5)Holger Weinandt [Creative Commons], [citováno 22.03.2012], http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grabmal_Nikolaus_Kopernikus_Frauenburger_Dom_2010.jpg 6)Vznik planety Země [online], Planeta Země, Zázračná planeta, publikováno 19.12.2011, [citováno 15.03.2012] http://planeta-zeme.cz/category/vznik-planety-země 7) http://office.microsoft.com/cs-cz/images 8)Wikimedia Commons, [Creative Commons], [citováno 15. 03. 2012], http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Continentes.png?uselang=cs 1)Aldebaran.cz, Země [online], ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS, c2012, Datum poslední revize 15. 03. 2012, [citováno 15. 03. 2012] http://aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/zeme.html 2)Přispěvatelé Wikipedie, Země [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 20. 02. 2012, 16:49 UTC, [citováno 13. 03. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zem%C4%9B&oldid=8162495 3)Přispěvatelé Wikipedie, Mapa [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 5. 03. 2012, 12:08 UTC, [citováno 15. 03. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mapa&oldid=8224373 4)Přispěvatelé Wikipedie, Giordano Bruno [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 4. 03. 2012, 19:44 UTC, [citováno 21. 03. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Giordano_Bruno&oldid=8221743 5)Holger Weinandt [Creative Commons], [citováno 22.03.2012], http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grabmal_Nikolaus_Kopernikus_Frauenburger_Dom_2010.jpg 6)Vznik planety Země [online], Planeta Země, Zázračná planeta, publikováno 19.12.2011, [citováno 15.03.2012] http://planeta-zeme.cz/category/vznik-planety-země 7) http://office.microsoft.com/cs-cz/images 8)Wikimedia Commons, [Creative Commons], [citováno 15. 03. 2012], http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Continentes.png?uselang=cs

20 9)Přispěvatelé Wikipedie, Mikuláš Koperník [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 16. 02. 2012, 16:27 UTC, [citováno 24. 03. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikul%C3%A1%C5%A1_Kopern%C3%ADk&oldid=81435 78 10)Přispěvatelé Wikipedie, Galileo Galilei [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 29. 02. 2012, 22:33 UTC, [citováno 24. 03. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Galileo_Galilei&oldid=8207613 11)Přispěvatelé Wikipedie, Geocentrismus [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 7. 04. 2012, 19:17 UTC, [citováno 25. 04. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Geocentrismus&oldid=8362844 12)Přispěvatelé Wikipedie, Heliocentrismus [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 9. 03. 2012, 17:27 UTC, [citováno 25. 04. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliocentrismus&oldid=8239923


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY : Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace NÁZEV PROJEKTU: Moderní škola REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2880."

Podobné prezentace


Reklamy Google