Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Země jako planeta Lucie Racková KVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Země jako planeta Lucie Racková KVA."— Transkript prezentace:

1 Země jako planeta Lucie Racková KVA

2 Základní údaje Země je v pořadí třetí planeta slun. soustavy a zároveň jediná planeta, na níž byl doposud potvrzen život. Vznikla přibližně před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc

3 Tvar Země Země má tvar geoidu, tz. je zploštělá na pólech (zploštění je důsledkem poměrně rychlé rotace kolem vlastní osy). Důkazem zploštění je také to, že rovníkový poloměr Země je m, kdežto polární poloměr je jen m.Rozdíl poloměrů je tedy m.

4 Pohyby Země Rotační pohyb = Země se otáčí kolem své osy jednou za 23h 56 min. a 04 s (čili 1 siderický den) Revoluční pohyb = Země obíhá po elipse (velmi podobné kružnici) kolem Slunce jednou za 365 dnů a 6 hod.(čili 1 siderický rok). Dále Země obíhá společně se slun. soustavou kolem jádra Galaxie.

5 Sklon zemské osy Sklon zemské osy činí asi 66,5o.Tím se mění vzdálenost od Slunce a množství světla a tepla.Následkem toho dochází ke střídání ročních období. Jelikož se ke Slunci vždy více přivrací pouze jedna polokoule, je střídání ročních dob protočené a tedy se střídá mezi severní a jižní polokoulí. Platí, že když je na jižní polokouli léto, je na severní zima a opačně.

6 Vnitřní stavba Země Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují. Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou. Byly detekovány na základě šíření seismických vln. Nejblíže povrchu se nachází litosféra, která má mocnost od 0 až 60 km. Je složena ze zemské kůry s průměrnou mocností 0 až 35 km a svrchního pláště s mocností 35 až 60 km.

7 Samotný plášť je mocný 35 až 2890 km a v hloubce mezi 100 až 700 km se nachází astenosféra.
Pod pláštěm je situované v hloubce 2890 až 5100 km tekuté vnější jádro a pod ním v hloubce 5100 až 6378 km pevné vnitřní jádro.

8 Povrch Země Větší část povrchu (70,8 %) je pokryta Světovým oceánem kapalné vody. Oproti tomu souš zabírá 29,2 %. Souš je na zemském povrchu rozdělena nepravidelně do pěti velkých oblastí nazývaných kontinenty. Jsou jimi Eurasie, Amerika, Afrika, Antarktida a Austrálie.

9 Atmosféra Země Země má relativně hustou atmosféru složenou ze 78 % dusíku, 21 % kyslíku, 0,93 % argonu, 0,038 % CO2 a stopové množství jiných plynů včetně vodních par. Atmosféra chrání povrch Země před dopadem některých druhů slunečního záření. Tloušťka jednotlivých vrstev atmosféry (troposféry, stratosféry, mezosféry, termosféry a exosféry) na různých místech planety kolísá v závislosti na sezónních vlivech.

10 Zajímavost Obloha je na Zemi modrá, protože molekuly vzduchu rozptylují všemi směry proti očím pozorovatele ze zemského povrchu ze všech barev slunečního světla nejvíce právě modrou.

11 Řez Zemí

12 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Země jako planeta Lucie Racková KVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google