Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunologie - 3. ročník úvodní seminář (2015/2016) Marta Sobotková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunologie - 3. ročník úvodní seminář (2015/2016) Marta Sobotková"— Transkript prezentace:

1 Imunologie - 3. ročník úvodní seminář (2015/2016) Marta Sobotková email: marta.sobotkova@fnmotol.cz

2 Kurz imunologie Přednášky (úterý 14.30-15.40 hod.) Semináře (Po-Čt 9.50-11.30 hod.) - nástěnka ústavu - http://imunologie.lf2.cuni.cz/vyuka.php

3 Seminární práce skupina 1-3 studentů esej –1000 – 2000 (maximum) slov –elektronicky (irena.novakova@lfmotol.cuni.cz) –odevzdat do 6.11.2015 ústní prezentace (Powerpoint) –8 minut (tj. cca 6-10 snímků) –od 23.11.2015, v seminární místnosti –termíny přiděleny při odevzdání práce ● volba z neobsazených termínů (čím dříve tím lépe) ● podmínka zápočtu !

4 Seminární práce- téma 3 možnosti: –kazuistika pacienta z ústavu imunologie –vlastní kazuistika –volné téma Cíl práce Podrobně se seznámit s určitou imunologickou problematikou Naučit se pracovat s odbornou literaturou a zdroji informací

5 Ad1:Kazuistika pacienta z ústavu imunologie losování, výběr z více než 50ti případů kazuistika reálného pacienta –slouží jako ilustrační příklad zpracovat odpovědi na otázky –odpovědi nemusí být jednoznačné, někdy je nutné diskutovat, resp. probrat možné varianty –ne vše je v základních imunologických učebnicích možnost konzultace u vyučujícího (v době semináře, ev. jindy po předchozí dohodě) konzultace možné i na obecné imunologické téma pro zaslání kazuistiky si napište co nejdříve na: irena.novakova@lfmotol.cuni.cz

6 Semináře 12.10.–23.10.2015 Jasná diferenciální rozvaha Konzultace dané kazuistiky Přiřazení části B (irena.novakova@lfmotol.cuni.cz)

7 Kasuistika č. 27 – část A R. I. 44-letá pacientka byla odeslána k imunologickému vyšetření pro susp. imunodeficienci. Z anamnézy: v dětství zánět ledvin, st.p. operaci inguinální hernie vlevo, cholelithiáza, st.p. opakované curretage dělohy pro slizniční změny. Recentně byla hospitalizována na interní klinice s idiopatickou trombocytopenickou purpurou (ITP) v.s. po viroze, pacientka předána do sledování hematologické ambulance, kde diagnostikovány snížené hodnoty imunoglobulinů v séru (viz níže). Otec pacientky zemřel v 69 letech na ischemickou chorobu srdeční; matka, bratr, 2 děti všichni zdrávi. Je alergická na deoxymykoin a biseptol. Pacientka je rozvedená, pracuje jako učitelka v mateřské škole. Dlouhodobě neužívá žádné léky. Z laboratorních nálezů: hladiny imunoglobulinů IgG 3.81 g/l (norma 8-18 g/l), IgA 0.33 (norma 0,6-1,6), Ig M 1.73 (norma 1-3 g/l), parametry buněčné imunity bez zásadní patologie. Jaká je základní diagnóza?

8 Kasuistika č. 27 – část B R. I. CVID Na základě provedených vyšetření je stanovena diagnóza běžné variabilní imunodeficience (CVID) a je zahájena substituční imunoglobulinová terapie. Otázky: 1)Jaké třídy imunoglobulinů znáte, jaká je jejich základní struktura, hladina v plazmě a jaký je jejich biologický poločas. 2)Jak dělíme imunodeficience? 3)Jaké vrozené protilátkové imunodeficity znáte? 4)Jaké jsou jejich obvyklé klinické projevy? 5)Jaké další komplikace autoimunitního charakteru kromě ITP můžete u pacienta s CVID (běžným variabilním imunodeficitem) očekávat? Proč se mohou vyskytovat autoimunitní komplikace u pacienta s CVID? Kontakt: Email: irena.novakova@lfmotol.cuni.cz

9 Ad2:Vlastní kazuistika zpracování kazuistiky někoho známého, rodinného příslušníka přidělení otázek (marta.sobotkova@fnmotol.cz) výsledkem bude prezentace kazuistiky + odpověď na dané otázky termín pro nahlášení tématu: do následujícího semináře (včetně jasné diferenciální rozvahy)

10 Volné téma rozsah, termín a podmínky stejné jako u kazuistik práce by měla mít strukturu článku instrukce ke stažení na webu

11 Zpracování seminární práce stručně – jasně – zajímavě určeno pro lékařsky vzdělané čtenáře (nemusí být odborníky v imunologii) uvádět použitou literaturu –na konci práce, podle ČSN (nebo jiného jednotného systému) –v textu čísla

12 Struktura seminární práce Název práce Jména řešitelů s čísly kruhů Kontaktní email na jednoho člena skupiny Seznam otázek zodpovídaných v textu Vlastní text o 1000-2000 znacích (bez seznamu použité literatury) Použitá literatura

13 Semináře prezentace seminárních prací –po odevzdání sem. prací bude 14 dní probíhat naše hodnocení –23.11.-26.11. od 9.50 hod. sdělení hodnocení písemných prací první prezentující skupiny –od 30.11. 9.50-11.30. hod. vlastní prezentace –povinné pro prezentující i pro ostatní!

14 Hodnocení splněno/nesplněno slovní hodnocení –obsah/forma –při ústní prezentaci zkouška –2 otázky losovány –1 otázka týkající se seminární práce

15 Web Ústavu imunologie http://imunologie.lf2.cuni.cz/ rozvrhy podmínky absolvování kurzu přednášky ke stažení doporučená literatura + užitečné odkazy kontakty

16 Citování použité literatury je nefér opisovat nebo vydávat cizí myšlenky za své Kontrola správnosti uvedených údajů

17 Citování použité literatury Literatura 2.DRISCOLL DA, SALVIN J, SELLINGER B, et al. Prevalence of 22q11 microdeletions in DiGeorge and velocardiofacial syndromes: implications for genetic counselling and prenatal diagnosis. J Med Genet 1993: 30: 813-7. 3.SEDIVA A, BARTUNKOVA J, ZACHOVA R, et al. Early development of immunity in diGeorge syndrome. Med Sci Monit 2005: 11: 182-7. „Most of the patients are hemizygous for 22q11.2, some have defects in various loci on chromosome 10, about 10% of cases are familial (2, 3)„

18 Citování použité literatury KRATOCHVÍL. Jak citovat? https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?fi le=publikacni_etika/citace.pdf ŠEDINOVÁ, NEDOMOVÁ, KŘIVÁNEK. Jak správně citovat http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js06/k pi11/jak_citovat/index.html

19 Citování použité literatury Jednotný citační styl (psaní velkých a malých písmen, dodržení shody interpunkčních znamének) Jednotný citační systém (způsob odkazování v textu a řazení citací) U online zdrojů neuvádět jen odkaz např. Příjmení, jméno autora. Název stránky [online]. Místo: Datum vytvoření/datum aktualizace [datum citace]..

20 Online generátory citací www.citace.com http://citace.info/norma1/

21 Zdroje informací Bibliografické databáze –české, zahraniční Zdroje pro klinickou medicínu

22 Pubmed – www.pubmed.com

23 Medscape – www.emedicine.com

24 Up-to-date – www.uptodate.com

25 Orphanet – www.orpha.net

26 Další databáze NLK – Medvik (česky) www.nlk.cz Embase (přístup z fakulty) www.embase.com Portál elektronických zdrojů UK bi.cuni.cz Scopus (přístup z fakulty) www.scopus.com

27 Těšíme se na vaše seminární práce a prezentace


Stáhnout ppt "Imunologie - 3. ročník úvodní seminář (2015/2016) Marta Sobotková"

Podobné prezentace


Reklamy Google