Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunologie - 3. ročník úvodní seminář Rudolf Horváth, Radek Špíšek, Tomáš Milota 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunologie - 3. ročník úvodní seminář Rudolf Horváth, Radek Špíšek, Tomáš Milota 2013"— Transkript prezentace:

1 Imunologie - 3. ročník úvodní seminář Rudolf Horváth, Radek Špíšek, Tomáš Milota 2013 email: rudolf.horvath@fnmotol.cz radek.spisek@lfmotol.cuni.cz tomas.milota@fnmotol.cz

2 Kurz imunologie Přednášky Semináře - nástěnka ústavu - http://imunologie.lf2.cuni.cz/vyuka.php

3 Úvodní seminář seminární práce vyhledávání zdrojů

4 Seminární práce skupina 1-3 studentů esej –1000 – 2000 (maximum) slov –elektronicky (irena.novakova@lfmotol.cuni.cz) –odevzdat do 8.11.2013 ústní prezentace (Powerpoint) –8 minut (tj. cca 6-10 snímků) –od 25.11.2013, místnost bude upřesněna –termíny přiděleny při odevzdání práce ● volba z neobsazených termínů (čím dříve tím lépe) ● podmínka zápočtu

5 Seminární práce- téma 3 možnosti: –kazuistika pacienta z ústavu imunologie –vlastní kazuistika –volné téma

6 Ad1:Kazuistika pacienta z ústavu imunologie losování, výběr z cca 50ti případů kazuistika reálného pacienta –slouží jako ilustrační příklad zpracovat odpovědi na otázky –odpovědi nemusí být jednoznačné, někdy je nutné diskutovat, resp. probrat možné varianty –ne vše je v základních imunologických učebnicích možnost konzultace u vyučujícího (v době semináře, ev. jindy po předchozí dohodě) konzultace možné i na obecné imunologické téma pro zaslání kazuistiky si napište co nejdříve na: irena.novakova@lfmotol.cuni.cz

7 Kasuistika č. 27 – část A R. I. 44-letá pacientka byla odeslána k imunologickému vyšetření pro susp. imunodeficienci. Z anamnézy: v dětství zánět ledvin, st.p. operaci inguinální hernie vlevo, cholelithiáza, st.p. opakované curretage dělohy pro slizniční změny. Recentně byla hospitalizována na interní klinice s idiopatickou trombocytopenickou purpurou (ITP) v.s. po viroze, pacientka předána do sledování hematologické ambulance, kde diagnostikovány snížené hodnoty imunoglobulinů v séru (viz níže). Otec pacientky zemřel v 69 letech na ischemickou chorobu srdeční; matka, bratr, 2 děti všichni zdrávi. Je alergická na deoxymykoin a biseptol. Pacientka je rozvedená, pracuje jako učitelka v mateřské škole. Dlouhodobě neužívá žádné léky. Z laboratorních nálezů: hladiny imunoglobulinů IgG 3.81 g/l (norma 8-18 g/l), IgA 0.33 (norma 0,6-1,6), Ig M 1.73 (norma 1-3 g/l), parametry buněčné imunity bez zásadní patologie. Jaká je základní diagnóza?

8 2 a 3 seminář Jasná diferenciální rozvaha Konzultace dané kazuistiky Přiřazení části B (irena.novakova@lfmotol.cuni.cz)

9 Kasuistika č. 27 – část B R. I. CVID Na základě provedených vyšetření je stanovena diagnóza běžné variabilní imunodeficience (CVID) a je zahájena substituční imunoglobulinová terapie. Otázky: 1)Jaké třídy imunoglobulinů znáte, jaká je jejich základní struktura, hladina v plazmě a jaký je jejich biologický poločas. 2)Jak dělíme imunodeficience? 3)Jaké vrozené protilátkové imunodeficity znáte? 4)Jaké jsou jejich obvyklé klinické projevy? 5)Jaké další komplikace autoimunitního charakteru kromě ITP můžete u pacienta s CVID (běžným variabilním imunodeficitem) očekávat? Proč se mohou vyskytovat autoimunitní komplikace u pacienta s CVID? Kontakt: Email: irena.novakova@lfmotol.cuni.cz

10 Ad2:Vlastní kazuistika zpracování kazuistiky někoho známého, rodinného příslušníka přidělení otázek výsledkem bude prezentace kazuistiky + odpověď na dané otázky termín pro nahlášení tématu: do následujícího semináře (včetně jasné diferenciální rozvahy)

11 Volné téma rozsah, termín a podmínky stejné jako u kazuistik práce by měla mít strukturu článku instrukce ke stažení na webu

12 Zpracování seminární práce stručně – jasně – zajímavě určeno pro lékařsky vzdělané čtenáře (nemusí být odborníky v imunologii) uvádět použitou literaturu –na konci práce, podle ČSN –v textu čísla

13 Citování použité literatury Literatura 2.DRISCOLL DA, SALVIN J, SELLINGER B, et al. Prevalence of 22q11 microdeletions in DiGeorge and velocardiofacial syndromes: implications for genetic counselling and prenatal diagnosis. J Med Genet 1993: 30: 813-7. 3.SEDIVA A, BARTUNKOVA J, ZACHOVA R, et al. Early development of immunity in diGeorge syndrome. Med Sci Monit 2005: 11: 182-7. „Most of the patients are hemizygous for 22q11.2, some have defects in various loci on chromosome 10, about 10% of cases are familial (2, 3)„ http://www.citace.com/

14 Být originální je nefér opisovat nebo vydávat cizí myšlenky za své snadná kontrola originality práce

15 Web Ústavu imunologie http://imunologie.lf2.cuni.cz/ rozvrhy podmínky absolvování kurzu přednášky ke stažení doporučená literatura + užitečné odkazy kontakty

16 Semináře prezentace seminárních prací –po odevzdání sem. prací –10.00-12.00 hod –povinné pro prezentující i pro ostatní

17 Hodnocení splněno/nesplněno slovní hodnocení –obsah/forma –při ústní prezentaci zkouška –2 otázky losovány –1 otázka týkající se seminární práce

18 Zdroje informací Bibliografické databáze –české, zahraniční Přístup k fulltextům Zdroje pro klinickou medicínu

19 České bibliografické databáze NLK - Medvik –http://www.nlk.cz/http://www.nlk.cz/ Česká národní bibliografie –http://aip.nkp.cz/http://aip.nkp.cz/ České informační zdroje pro humánní lékařství a zdravotnictví (volně dostupné) –http://www.nlk.cz/nlkcz/infozdroj/infozdroj.phphttp://www.nlk.cz/nlkcz/infozdroj/infozdroj.php

20 Zahraniční databáze Medline (Pubmed) Embase Web of Knowledge

21 Pubmed - Entrez www.pubmed.com www.pubmed.com PUBMED BOOKS OMIM –přehled geneticky podmíněných onemocnění člověka Medline Plus –http://medlineplus.gov/http://medlineplus.gov/ –Medline "něco navíc" (souhrnné medicínské informace na dané téma) TOXNET –http://toxnet.nlm.nih.govhttp://toxnet.nlm.nih.gov ZDARMA

22

23 Feberová Jitka Jak na Medline efektivně Praha, 2004, Triton

24 Embase větší zastoupení evropských časopisů přes 40% záznamů je unikátních (nejsou v Medline) placené, přístup z fakulty

25 Web of Knowledge  Journal Citation Index  ukazatel kvalitativní (obsahové) úrovně vědeckých časopisů ("IMPACT FACTOR" aneb "jak moc jsou články z daného časopisu citovány")  Web of Science (SCI)  ISI Highly Cited  významně citované vědecké práce a jejich autoři (bibliografie a biografie)

26 Brána k informacím dobré startovní místo při hledání přístup do uvedených i dalších databází http://bi.cuni.cz/

27 Scopus  multidisciplinární bibliografická a citační databáze  přístup z UK http://www.scopus.com/

28 Google Scholar akademická literatura (knihy, časopisy atd.) zdarma http://scholar.google.com/

29 Citmed katalog výukových zdrojů http://www.citmed.cz/

30 Medhunt vyhledávání mezi stránkami s HON logem (vyšší kvalita) http://www.hon.ch/MedHunt/

31 Klinické zdroje on-line SumSearch –http://sumsearch.uthscsa.edu/http://sumsearch.uthscsa.edu/ E-medicine –http://www.emedicine.com/http://www.emedicine.com/ Up-to-Date –http://www.uptodate.com/http://www.uptodate.com/ Current Controlled Trials –http://controlled-trials.com/http://controlled-trials.com/ Orphanet –http://www.orpha.net/http://www.orpha.net/ –vzácné a neobvyklé choroby, jejich diagnostika a léčba

32 Zdroje informací Bibliografické databáze –české, zahraniční Přístup k fulltextům Zdroje pro klinickou medicínu


Stáhnout ppt "Imunologie - 3. ročník úvodní seminář Rudolf Horváth, Radek Špíšek, Tomáš Milota 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google