Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunologie - 3. ročník úvodní seminář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunologie - 3. ročník úvodní seminář"— Transkript prezentace:

1 Imunologie - 3. ročník úvodní seminář
Aleš Janda říjen 2007

2 Menu seminární práce vyhledávání zdrojů

3 Seminární práce skupina 1-3 studentů esej
1000 – 2000 (maximum) slov elektronicky + 1 papírová kopie (na sekretariát) odevzdat nejpozději do 23. listopadu 2007 ústní prezentace (Powerpoint) 8 minut (tj. cca 6 snímků) v průběhu prosince, termíny přiděleny při odevzdání práce

4 Seminární práce 3 možnosti: kazuistika pacienta z ústavu imunologie
vlastní kazuistika volné téma

5 Kazuistika pacienta z ústavu imunologie
losování, výběr z cca 50ti případů kazuistika reálného pacienta slouží jako ilustrační příklad zpracovat odpovědi na otázky odpovědi nemusí být jednoznačné, někdy je nutné diskutovat, resp. probrat možné varianty ne vše je v základních imunologických učebnicích možnost konzultace u vyučujícího (v době semináře, ev. jindy po předchozí dohodě) konzultace možné i na obecné imunologické téma

6 Kazuistika č. 8 M. K. X-vázaná těžká kombinovaná imunodeficience (SCID), deficit společného gama-řetězce 5ti měsíční chlapec je přijat pro oboustrannou pneumonii, otitidu a septický stav. Prenatální i perinatální anamnéza je bez pozoruhodností, psychomotorický vývoj je v normě, je kojen s příkrmem, dosud nestonal. Po porodu byl kalmetizován (BCG vakcínou), dále očkován dle kalendáře. Kolem 4. měsíce věku se na kůži objevil drobný makulo-papulózní exanthem připomínající pokousání blechou, uvažováno o potravinové alergii. RA: V rodině ze strany matky bylo několik úmrtí chlapců v ranném věku. V laboratorním vyšetření zjištěna nepřítomnost T lymfocytů (CD3 pozitivní), nízké hodnoty NK buněk (CD3negativní, CD 16 a 56 pozitivní), procentuelně vyšší počet B lymfocytů (CD19 pozitivní) a těžká hypogamaglobulinémie ve všech třídách (IgG, IgM, IgA). Na ultrazvuku zjištěn velice drobný thymus, v kožních lezích, které později popisovány jako granulomy, nález acidorezistentních tyček. Stanovena diagnóza těžkého kombinovaného deficitu (SCID) T-B+NK-, molekulárně geneticky potvrzena mutace v genu kódujícího g-řetězec receptoru pro interleukin 2 (tzv. common g-chain). Zahájena intenzivní léčba antibiotiky a antituberkulotiky. Ještě před stanovením diagnózy došlo k podání neozářené erytrocytární masy. Chlapec umírá v 7 měsících věku na generalizovanou BCGitidu a na následky podání neozářeného krevního derivátu.

7 Jaké jsou léčebné možnosti SCID?
Kazuistika č. 8 M. K. X-vázaná těžká kombinovaná imunodeficience (SCID), deficit společného gama-řetězce Jaká je celosvětová incidence těžkých kombinovaných imunodeficitů (SCID)? Kolik pacientů bylo dosud diagnostikováno v České republice? Uveďte 5 příkladů SCID s jinou etiologií než u výše popsaného pacienta. Jaké jsou klinické příznaky SCID; kdy je nutné na tuto diagnózu myslet? Jaké jsou léčebné možnosti SCID? Proč jsou pacienti se SCID ohroženi kalmetizací? Která složka imunitního systému hraje rozhodující úlohu v eliminaci mykobakteriální infekce? Proč je nutné ozařovat krevní preparáty u pacientů se SCID? Jak se nazývá reakce, kterou tyto preparáty mohou u takto postižených pacientů způsobit? Jaká by byla Vaše rada týkající se dalšího těhotenství rodičů tohoto dítěte?

8 Vlastní kazuistika zpracování kazuistiky někoho známého, rodinného příslušníka přidělení otázek výsledkem bude prezentace kazuistiky + odpověď na dané otázky termín pro nahlášení tématu: příští týden (možno i em) zadání nutno odevzdat paní sekretářce do konzultant: A. Janda

9 Volné téma rozsah, termín a podmínky stejné jako u kazuistik
práce by měla mít strukturu článku instrukce ke stažení na webu

10 Zpracování seminární práce
stučně – jasně – zajímavě určeno pro lékařsky vzdělané čtenáře (nemusí být odborníky v imunologii) uvádět použitou literaturu na konci práce, podle ČSN v textu čísla

11 Citování použité literatury
„Most of the patients are hemizygous for 22q11.2, some have defects in various loci on chromosome 10, about 10% of cases are familial (2, 3)„ Literatura 2. DRISCOLL DA, SALVIN J, SELLINGER B, et al. Prevalence of 22q11 microdeletions in DiGeorge and velocardiofacial syndromes: implications for genetic counselling and prenatal diagnosis. J Med Genet 1993: 30: 3. SEDIVA A, BARTUNKOVA J, ZACHOVA R, et al. Early development of immunity in diGeorge syndrome. Med Sci Monit 2005: 11:

12 Být originální  je nefér opisovat nebo vydávat cizí myšlenky za své
snadná kontrola originality práce

13 Nový web Ústavu imunologie
rozvrhy podmínky absolvování kurzu přednášky ke stažení doporučená literatura + užitečné odkazy

14 Semináře nepovinné semináře: prezentace seminárních prací
v týdnu od a vybrané téma z odpřednesených okruhů, diskuze, otázky prezentace seminárních prací od dva týdny, malá levá posluchárna (v pondělí velká posluchárna) hod povinné pro prezentující, pro ostatní nepovinné

15 Hodnocení splněno/nesplněno slovní hodnocení zkouška
obsah/forma při ústní prezentaci v prosinci zkouška 2 otázky losovány 1 otázka týkající se seminární práce předtermín , další v lednu

16 Zdroje informací Bibliografické databáze Přístup k fulltextům
české, zahraniční Přístup k fulltextům Zdroje pro klinickou medicínu

17 České bibliografické databáze
NLK - Medvik Česká národní bibliografie České informační zdroje pro humánní lékařství a zdravotnictví (volně dostupné)

18 Zahraniční databáze Medline (Pubmed) Embase Web of Knowledge

19 Pubmed - Entrez www.pubmed.com
BOOKS OMIM přehled geneticky podmíněných onemocnění člověka Medline Plus Medline "něco navíc" (souhrnné medicínské informace na dané téma) TOXNET ZDARMA

20

21 Jak na Medline efektivně
Feberová Jitka Jak na Medline efektivně Praha, 2004, Triton

22 Embase větší zastoupení evropských časopisů
přes 40% záznamů je unikátních (nejsou v Medline) placené, přístup z fakulty

23 Web of Knowledge Journal Citation Index Web of Science (SCI)
ukazatel kvalitativní (obsahové) úrovně vědeckých časopisů ("IMPACT FACTOR" aneb "jak moc jsou články z daného časopisu citovány") Web of Science (SCI) ISI Highly Cited významně citované vědecké práce a jejich autoři (bibliografie a biografie)

24 Brána k informacím dobré startovní místo při hledání
dobré startovní místo při hledání přístup do uvedených i dalších databází

25 Scopus multidisciplinární bibliografická a citační databáze
multidisciplinární bibliografická a citační databáze přístup z UK

26 Google Scholar http://scholar.google.com/
akademická literatura (knihy, časopisy atd.) zdarma

27 Citmed katalog výukových zdrojů

28 Medhunt vyhledávání mezi stránkami s HON logem (vyšší kvalita)
vyhledávání mezi stránkami s HON logem (vyšší kvalita)

29 Klinické zdroje on-line
SumSearch E-medicine Up-to-Date Current Controlled Trials Orphanet vzácné a neobvyklé choroby, jejich diagnostika a léčba


Stáhnout ppt "Imunologie - 3. ročník úvodní seminář"

Podobné prezentace


Reklamy Google