Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunologie - 3. ročník úvodní seminář Aleš Janda říjen 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunologie - 3. ročník úvodní seminář Aleš Janda říjen 2007"— Transkript prezentace:

1 Imunologie - 3. ročník úvodní seminář Aleš Janda říjen 2007 email: ales.janda@lfmotol.cuni.cz

2 Menu seminární práce vyhledávání zdrojů

3 Seminární práce skupina 1-3 studentů esej –1000 – 2000 (maximum) slov –elektronicky (marta.prokesova@lfmotol.cuni.cz)marta.prokesova@lfmotol.cuni.cz –+ 1 papírová kopie (na sekretariát) –odevzdat nejpozději do 23. listopadu 2007 ústní prezentace (Powerpoint) –8 minut (tj. cca 6 snímků) –v průběhu prosince, termíny přiděleny při odevzdání práce

4 Seminární práce 3 možnosti: –kazuistika pacienta z ústavu imunologie –vlastní kazuistika –volné téma

5 Kazuistika pacienta z ústavu imunologie losování, výběr z cca 50ti případů kazuistika reálného pacienta –slouží jako ilustrační příklad zpracovat odpovědi na otázky –odpovědi nemusí být jednoznačné, někdy je nutné diskutovat, resp. probrat možné varianty –ne vše je v základních imunologických učebnicích možnost konzultace u vyučujícího (v době semináře, ev. jindy po předchozí dohodě) konzultace možné i na obecné imunologické téma

6 Kazuistika č. 8 M. K. X-vázaná těžká kombinovaná imunodeficience (SCID), deficit společného gama- řetězce 5ti měsíční chlapec je přijat pro oboustrannou pneumonii, otitidu a septický stav. Prenatální i perinatální anamnéza je bez pozoruhodností, psychomotorický vývoj je v normě, je kojen s příkrmem, dosud nestonal. Po porodu byl kalmetizován (BCG vakcínou), dále očkován dle kalendáře. Kolem 4. měsíce věku se na kůži objevil drobný makulo- papulózní exanthem připomínající pokousání blechou, uvažováno o potravinové alergii. RA: V rodině ze strany matky bylo několik úmrtí chlapců v ranném věku. V laboratorním vyšetření zjištěna nepřítomnost T lymfocytů (CD3 pozitivní), nízké hodnoty NK buněk (CD3negativní, CD 16 a 56 pozitivní), procentuelně vyšší počet B lymfocytů (CD19 pozitivní) a těžká hypogamaglobulinémie ve všech třídách (IgG, IgM, IgA). Na ultrazvuku zjištěn velice drobný thymus, v kožních lezích, které později popisovány jako granulomy, nález acidorezistentních tyček. Stanovena diagnóza těžkého kombinovaného deficitu (SCID) T-B+NK-, molekulárně geneticky potvrzena mutace v genu kódujícího g-řetězec receptoru pro interleukin 2 (tzv. common g-chain). Zahájena intenzivní léčba antibiotiky a antituberkulotiky. Ještě před stanovením diagnózy došlo k podání neozářené erytrocytární masy. Chlapec umírá v 7 měsících věku na generalizovanou BCGitidu a na následky podání neozářeného krevního derivátu.

7 Kazuistika č. 8 M. K. X-vázaná těžká kombinovaná imunodeficience (SCID), deficit společného gama- řetězce Jaká je celosvětová incidence těžkých kombinovaných imunodeficitů (SCID)? Kolik pacientů bylo dosud diagnostikováno v České republice? Uveďte 5 příkladů SCID s jinou etiologií než u výše popsaného pacienta. Jaké jsou klinické příznaky SCID; kdy je nutné na tuto diagnózu myslet? Jaké jsou léčebné možnosti SCID? Proč jsou pacienti se SCID ohroženi kalmetizací? Která složka imunitního systému hraje rozhodující úlohu v eliminaci mykobakteriální infekce? Proč je nutné ozařovat krevní preparáty u pacientů se SCID? Jak se nazývá reakce, kterou tyto preparáty mohou u takto postižených pacientů způsobit? Jaká by byla Vaše rada týkající se dalšího těhotenství rodičů tohoto dítěte?

8 Vlastní kazuistika zpracování kazuistiky někoho známého, rodinného příslušníka přidělení otázek výsledkem bude prezentace kazuistiky + odpověď na dané otázky termín pro nahlášení tématu: příští týden (možno i emailem) zadání nutno odevzdat paní sekretářce do 19.10.2007 konzultant: A. Janda (ales.janda@lfmotol.cuni.cz)

9 Volné téma rozsah, termín a podmínky stejné jako u kazuistik práce by měla mít strukturu článku instrukce ke stažení na webu

10 Zpracování seminární práce stučně – jasně – zajímavě určeno pro lékařsky vzdělané čtenáře (nemusí být odborníky v imunologii) uvádět použitou literaturu –na konci práce, podle ČSN –v textu čísla

11 Citování použité literatury Literatura 2.DRISCOLL DA, SALVIN J, SELLINGER B, et al. Prevalence of 22q11 microdeletions in DiGeorge and velocardiofacial syndromes: implications for genetic counselling and prenatal diagnosis. J Med Genet 1993: 30: 813-7. 3.SEDIVA A, BARTUNKOVA J, ZACHOVA R, et al. Early development of immunity in diGeorge syndrome. Med Sci Monit 2005: 11: 182-7. „Most of the patients are hemizygous for 22q11.2, some have defects in various loci on chromosome 10, about 10% of cases are familial (2, 3)„ http://www.citace.com/

12 Být originální je nefér opisovat nebo vydávat cizí myšlenky za své snadná kontrola originality práce

13 Nový web Ústavu imunologie http://imunologie.lf2.cuni.cz/ rozvrhy podmínky absolvování kurzu přednášky ke stažení doporučená literatura + užitečné odkazy

14 Semináře nepovinné semináře: – v týdnu od 22.10. a 19.11.2007 – vybrané téma z odpřednesených okruhů, diskuze, otázky prezentace seminárních prací –od 3.12. dva týdny, malá levá posluchárna (v pondělí velká posluchárna) –10.00-12.00 hod –povinné pro prezentující, pro ostatní nepovinné

15 Hodnocení splněno/nesplněno slovní hodnocení –obsah/forma –při ústní prezentaci v prosinci zkouška –2 otázky losovány –1 otázka týkající se seminární práce předtermín 18.12., další v lednu

16 Zdroje informací Bibliografické databáze –české, zahraniční Přístup k fulltextům Zdroje pro klinickou medicínu

17 České bibliografické databáze NLK - Medvik –http://www.nlk.cz/http://www.nlk.cz/ Česká národní bibliografie –http://aip.nkp.cz/http://aip.nkp.cz/ České informační zdroje pro humánní lékařství a zdravotnictví (volně dostupné) –http://www.nlk.cz/nlkcz/infozdroj/infozdroj.phphttp://www.nlk.cz/nlkcz/infozdroj/infozdroj.php

18 Zahraniční databáze Medline (Pubmed) Embase Web of Knowledge

19 Pubmed - Entrez www.pubmed.com www.pubmed.com PUBMED BOOKS OMIM –přehled geneticky podmíněných onemocnění člověka Medline Plus –http://medlineplus.gov/http://medlineplus.gov/ –Medline "něco navíc" (souhrnné medicínské informace na dané téma) TOXNET –http://toxnet.nlm.nih.govhttp://toxnet.nlm.nih.gov ZDARMA

20

21 Feberová Jitka Jak na Medline efektivně Praha, 2004, Triton

22 Embase větší zastoupení evropských časopisů přes 40% záznamů je unikátních (nejsou v Medline) placené, přístup z fakulty

23 Web of Knowledge  Journal Citation Index  ukazatel kvalitativní (obsahové) úrovně vědeckých časopisů ("IMPACT FACTOR" aneb "jak moc jsou články z daného časopisu citovány")  Web of Science (SCI)  ISI Highly Cited  významně citované vědecké práce a jejich autoři (bibliografie a biografie)

24 Brána k informacím dobré startovní místo při hledání přístup do uvedených i dalších databází http://bi.cuni.cz/

25 Scopus  multidisciplinární bibliografická a citační databáze  přístup z UK http://www.scopus.com/

26 Google Scholar akademická literatura (knihy, časopisy atd.) zdarma http://scholar.google.com/

27 Citmed katalog výukových zdrojů http://www.citmed.cz/

28 Medhunt vyhledávání mezi stránkami s HON logem (vyšší kvalita) http://www.hon.ch/MedHunt/

29 Klinické zdroje on-line SumSearch –http://sumsearch.uthscsa.edu/http://sumsearch.uthscsa.edu/ E-medicine –http://www.emedicine.com/http://www.emedicine.com/ Up-to-Date –http://www.uptodate.com/http://www.uptodate.com/ Current Controlled Trials –http://controlled-trials.com/http://controlled-trials.com/ Orphanet –http://www.orpha.net/http://www.orpha.net/ –vzácné a neobvyklé choroby, jejich diagnostika a léčba


Stáhnout ppt "Imunologie - 3. ročník úvodní seminář Aleš Janda říjen 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google