Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM OTÁČIVÝ ÚČINEK STEJNORODÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM OTÁČIVÝ ÚČINEK STEJNORODÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S ELEKTRICKÝM PROUDEM."— Transkript prezentace:

1 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM OTÁČIVÝ ÚČINEK STEJNORODÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S ELEKTRICKÝM PROUDEM

2 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Co se mám naučit: Kde se setkáváme se stejnorodým magnetickým polem Určit směr indukčních čar Otáčivý účinek cívky

3 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Mezi dvěma póly magnetu- stejnorodé magnetické pole Znázornění: indukční čáry, stejně od sebe vzdálené, rovnoběžné. Sestavíme pokus podle obrázku:

4 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Zjišťujeme závislost mezi: - proudem procházejícím vodičem - silou, kterou na něj působí mag. pole l…. délka části cívky Spustím program Logger Pro a zaznamenám hodnoty:

5 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Proud I 1 je proud procházející obvodem Celkový proud procházející mezi póly je I= n. I 1, kde n je počet závitů cívky F je naměřená síla Výsledky měření zapíšeme do tabulky: I 1 (A)I (A)F (N)

6 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Závislost síly na proudu můžeme vyjádřit graficky.

7 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Závěr: Síla není úměrná jen proudu, ale součinu proudu a délky Kdybychom vydělili sílu tímto součinem, dostali bychom ve všech řádcích přibližně stejnou hodnotu. Pro jiný magnet by byl podíl jiný, ale opět stejný ve všech řádcích. Tento podíl popisuje magnetické pole. Tato veličina se nazývá magnetická indukce.

8 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Magnetická indukce fyzikální veličina (také k označení jevu-dočasné magnety) Popisuje účinky magnetického pole Značka: B Jednotka: tesla, značka jednotky: T B= Magnetickou indukci měříme teslametry. Užíváme menší jednotky: mT, μT.

9 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Jestliže vodičem o délce l umístěném v magnetickém poli s indukcí B prochází proud I, působí na vodič síla F = B. I. L Tento vzorec platí, jen když jsou magnetické indukční čáry kolmé k vodiči.

10 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Některé příklady:

11 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Závislost síly na velikosti proudu využívá reproduktor. Námět na referát.

12 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Pokus: Vložíme cívku otáčivou kolem osy kolmo k indukčním čarám stejnorodého magnetického pole.

13 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 V prvním obrázku cívkou neprochází proud. V druhém obrázku se cívka natočí tak, že indukční čáry jejího magnetického pole v okolí podélné osy jsou souhlasně rovnoběžné s indikčními čarami vnějšího stejnorodého magnetického pole.

14 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Cívka, kterou prochází el. proud a je umístěna do stejnorodého magnetického pole a je otáčivá kolem osy kolmé k indukčním čarám se ustálí vždy tak, že indukční čáry v okolí osy cívky jsou souhlasně rovnoběžné s indukčními čárami vnějšího magnetického pole. Na tomto principu je založen stejnosměrný elektromotor.

15 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Příklad: Vodičem protéká proud 500A. Jak velká síla působí na vodič vlivem zemského mag. pole mezi dvěma stožáry vzdálenými 100m. Řešení: I= 500A l= 100m B= 48μT= T F= B. I. l F= 2,4N

16 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Shrnutí: Magnetická indukce je veličina, kterou popisujeme magnetické pole. Její značka je B, jednotkou tesla (T). Síla působící na vodič v magnetickém poli, je úměrná elektrickému proudu. Pracovní sešit str.: 7/1, 2, 3.

17 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057


Stáhnout ppt "Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM OTÁČIVÝ ÚČINEK STEJNORODÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S ELEKTRICKÝM PROUDEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google