Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM OTÁČIVÝ ÚČINEK STEJNORODÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM OTÁČIVÝ ÚČINEK STEJNORODÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S ELEKTRICKÝM PROUDEM."— Transkript prezentace:

1 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM OTÁČIVÝ ÚČINEK STEJNORODÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S ELEKTRICKÝM PROUDEM

2 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Co se mám naučit: Kde se setkáváme se stejnorodým magnetickým polem Určit směr indukčních čar Otáčivý účinek cívky

3 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Mezi dvěma póly magnetu- stejnorodé magnetické pole Znázornění: indukční čáry, stejně od sebe vzdálené, rovnoběžné. Sestavíme pokus podle obrázku:

4 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Zjišťujeme závislost mezi: - proudem procházejícím vodičem - silou, kterou na něj působí mag. pole l…. délka části cívky Spustím program Logger Pro a zaznamenám hodnoty:

5 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Proud I 1 je proud procházející obvodem Celkový proud procházející mezi póly je I= n. I 1, kde n je počet závitů cívky F je naměřená síla Výsledky měření zapíšeme do tabulky: I 1 (A)I (A)F (N)

6 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Závislost síly na proudu můžeme vyjádřit graficky.

7 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Závěr: Síla není úměrná jen proudu, ale součinu proudu a délky Kdybychom vydělili sílu tímto součinem, dostali bychom ve všech řádcích přibližně stejnou hodnotu. Pro jiný magnet by byl podíl jiný, ale opět stejný ve všech řádcích. Tento podíl popisuje magnetické pole. Tato veličina se nazývá magnetická indukce.

8 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Magnetická indukce fyzikální veličina (také k označení jevu-dočasné magnety) Popisuje účinky magnetického pole Značka: B Jednotka: tesla, značka jednotky: T B= Magnetickou indukci měříme teslametry. Užíváme menší jednotky: mT, μT.

9 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Jestliže vodičem o délce l umístěném v magnetickém poli s indukcí B prochází proud I, působí na vodič síla F = B. I. L Tento vzorec platí, jen když jsou magnetické indukční čáry kolmé k vodiči.

10 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Některé příklady:

11 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Závislost síly na velikosti proudu využívá reproduktor. Námět na referát.

12 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Pokus: Vložíme cívku otáčivou kolem osy kolmo k indukčním čarám stejnorodého magnetického pole.

13 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ V prvním obrázku cívkou neprochází proud. V druhém obrázku se cívka natočí tak, že indukční čáry jejího magnetického pole v okolí podélné osy jsou souhlasně rovnoběžné s indikčními čarami vnějšího stejnorodého magnetického pole.

14 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Cívka, kterou prochází el. proud a je umístěna do stejnorodého magnetického pole a je otáčivá kolem osy kolmé k indukčním čarám se ustálí vždy tak, že indukční čáry v okolí osy cívky jsou souhlasně rovnoběžné s indukčními čárami vnějšího magnetického pole. Na tomto principu je založen stejnosměrný elektromotor.

15 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Příklad: Vodičem protéká proud 500A. Jak velká síla působí na vodič vlivem zemského mag. pole mezi dvěma stožáry vzdálenými 100m. Řešení: I= 500A l= 100m B= 48μT= T F= B. I. l F= 2,4N

16 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Shrnutí: Magnetická indukce je veličina, kterou popisujeme magnetické pole. Její značka je B, jednotkou tesla (T). Síla působící na vodič v magnetickém poli, je úměrná elektrickému proudu. Pracovní sešit str.: 7/1, 2, 3.

17 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/


Stáhnout ppt "Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM OTÁČIVÝ ÚČINEK STEJNORODÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S ELEKTRICKÝM PROUDEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google