Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika I-2016, přednáška 2 1 2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony Použití druhého pohybového zákona Práce, výkon Kinetická energie Zákon zachování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika I-2016, přednáška 2 1 2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony Použití druhého pohybového zákona Práce, výkon Kinetická energie Zákon zachování."— Transkript prezentace:

1 Fyzika I-2016, přednáška 2 1 2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony Použití druhého pohybového zákona Práce, výkon Kinetická energie Zákon zachování mechanické energie Hybnost 2.3 Mechanika soustavy hmotných bodů Hmotný střed 1. věta impulsová

2 Fyzika I-2016, přednáška 2 Použití druhého pohybového zákona 2. N. z. představuje pohybové rovnice 1. využití: ze známé síly z pohybových rovnic → pohybové funkce a ostatní charakteristiky pohybu pohybová rovnice ≡ vztah pohybové funkce x ( t ), y ( t ), z ( t ) – popisují pohyb Dáno: síla a počáteční podmínky Postup: 1.volba souřadnicového systému 2.v něm se řeší pohybové rovnice integrací 2

3 3 Šikmý vrh ≡ pohyb v poli tíhové síly Fyzika I-2016, přednáška 2 3 výška, místo dopadu, tvar trajektorie

4 Fyzika I-2016, přednáška 2 44 Speciální případy šikmého vrhu: vodorovný vrh:  = 0° (závaží puštěno z koše balonu letícího vodorovně) svislý vrh vzhůru:  = 90° svislý vrh dolů:  = 270° = - 90° volný pád: v 0 =0 Šikmý vrh

5 Fyzika I-2016, přednáška 2 55 Některé síly v přírodě klidné těleso na vodorovné podložce v klidu těleso na nakloněné rovině 2. Normálová síla na těleso – síla, kterou podložka působí na těleso směrem kolmým k podložce, ≡ reakce podložky na kolmou složku síly, kterou působí těleso na podložku.

6 3. Síla tření f…koeficient tření (statický, dynamický) směr: působí proti pohybu není to vektorová rovnice: síla tření působí v jiném směru než normálová síla !!! Fyzika I-2016, přednáška 2 66 Některé síly v přírodě

7 Fyzika I-2016, přednáška 2 77 Použití druhého pohybového zákona Dáno: síla a počáteční podmínky Cíl: pohybové charakteristiky (pohybové funkce, …) Postup: 1.volba souřadnicového systému 2.v něm se řeší pohybové rovnice integrací

8 Použití druhého pohybového zákona Fyzika I-2016, přednáška 2 88 2. Pohyb po nakloněné rovině: plnou čarou

9 rozklad do přir. směrů: tečná složka síly – mění velikost rychlosti normálová sl. rovnoměrný pohyb po kružnici – v = konst dostředivá síla – mění směr rychlosti 99 3. Pohyb po kružnici Použití druhého pohybového zákona Fyzika I-2016, přednáška 2

10 10 Práce, výkon práce - skalární veličina, dráhové účinky síly

11 Fyzika I-2016, přednáška 2 11 Práce, výkon Práce, výkon 1. Práce tíhové síly W > 0 pro y A > y B W nezávisí na trajektorii práce konzervat. síly po uzavř. kř. je rovna 0 Práce konzervativní síly po dráze závisí pouze na poloze počátečního a koncového bodu trajektorie.

12 Fyzika I-2016, přednáška 2 12 W < 0 – disipativní síla W závisí na trajektorii, není konzervativní síla (při pohybu po černé trajektorii se disipuje více energie než po červené trajektorii) 2. Práce síly tření F t = N f = konst

13 Fyzika I-2016, přednáška 2 13 3. Práce dostředivé síly práce dostředivé síly je nulová

14 14 Kinetická energie změna pohybového stavu – působení síly po dráze – práce veličina kinetická energie: dynamická veličina, která souvisí s pohybem a která se vykonanou prací mění tabule Pozn. výsledná síla může být konzervativní a/nebo disipativní síly Př. Spočtěte rychlost v s tělesa hmot. m na úpatí nakloněné roviny délky s, úhlu , t = 0: v = 0 A B teorém práce – kinetická energie, věta o kin. energii: změna kinetické energie tělesa je rovna práci výsledné síly vykonané na tělese

15 Potenciální energie Práce vykonaná v poli konzervativní síly je rovna úbytku potenciální energie. jen pro tělesa v poli konzervativní síly fyzikální význam má jen rozdíl potenciálních energií Př. potenciální energie v poli tíhové síly potenciální energie spojená s jinou konzervativní silou má jiný tvar !!!

16 Fyzika I-2016, přednáška 2 16 Zákon zachování mechanické energie teorém práce-kin. energie platí pro konzer. i disip. síly → tabule … mechanická energie … práce disipativní síly vede ke změně mechanické energie Zákon zachování mech. energie: Jestliže na těleso nepůsobí žádná disipativní síla, mech. energie se nemění  E = 0 E A = E B E kA + E pA = E kB + E pB z.z.m.e. platí jen v konzervativních systémech teorém práce-kinetická energie platí vždy, i pro disipativní síly

17 Fyzika I-2016, přednáška 2 17 Př. a) Výška šikmého vrhu h, dáno: m, x 0, y 0, v 0,  b) rychlost v určitém bodě trajektorie A B C A B Př. Rychlost dopadu po volném pádu z výšky h

18 Fyzika I-2016, přednáška 2 18 Hybnost, impuls (ve skriptech odd. 2.2.2) 2. formulace 2. N. z.

19 Fyzika I-2016, přednáška 2 19 2.3 Mechanika soustavy hmotných bodů soustava hmotných bodů: n hmotných bodů, i - tý hmotný bod: m i, r i volná s vazbami tuhá (další aproximace – tuhé těleso) počet stupňů volnosti: počet nezávislých parametrů určujících polohu soustavy SoustavaPočet stupňů volnosti 1 hmot. bod 3 n hmot. bodů (volných)3 n 2 hmot. body – tuhá soustava2. 3 - 1 = 5 3 hmot. body – tuhá soustava 3. 3 - 3 = 6 n hmot. bodů – tuhá soustava6

20 Fyzika I-2016, přednáška 2 20

21 1. věta impulsová Vyjádříme: 1. zrychlení hmotného středu pomocí celkové hybnosti soustavy 2. pomocí síly na soustavu 1. věta impulsová (2. a 3. N. z.) Změna celkové hybnosti soustavy za jednotku času je rovna výslednici vnějších sil. Vnitřní síly celkovou hybnost soustavy neovlivňují. Věta o pohybu hmotného středu Hm. střed se pohybuje jako hm. bod, do kterého je soustředěna celá hmotnost soustavy a na který působí výslednice vnějších sil. Zákon zachování hybnosti - důsledek 1. věty impulsové spojuje zákon síly a zákon akce a reakce

22 Fyzika I-2016, přednáška 2 22

23 Fyzika I-2016, přednáška 2 23 Srážky 3. Mechanika tuhého tělesa Organizační in formace 1. průběžný test 8. týden, pátek 10.4.2015, max. 100 bodů 2. průběžný test 12. týden, pátek 15.5.2015, max. 100 bodů


Stáhnout ppt "Fyzika I-2016, přednáška 2 1 2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony Použití druhého pohybového zákona Práce, výkon Kinetická energie Zákon zachování."

Podobné prezentace


Reklamy Google