Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S EMINÁŘ PS PČR „V YKAZOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V PZSS“ P RAHA 25. ÚNORA 2015 Ing.Tomáš Havlásek – člen Výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S EMINÁŘ PS PČR „V YKAZOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V PZSS“ P RAHA 25. ÚNORA 2015 Ing.Tomáš Havlásek – člen Výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a."— Transkript prezentace:

1 S EMINÁŘ PS PČR „V YKAZOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V PZSS“ P RAHA 25. ÚNORA 2015 Ing.Tomáš Havlásek – člen Výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, - ředitel Domova u lesa Tavíkovice, p.o. JmK Omluva pořadatelům kulatých stolů k problematice poskytování zdravotní péče v PZSS v listopadu 2015 pod názvem „Quo vadis 913?“ – Plzeň, Kroměříž za převzetí názvu – ale vystihuje současnou situaci! „QUO vadis 913“

2  Cílová skupina – mentální postižení nad 18 let  102 klientů, 63 zaměstnanců  V roce 2014 objem rozpočtu NaV tis.Kč  Máme 6 zdravotních sester (1 vrchní + 5 nepřetržitém režimu)  => tis.Kč os.náklady (vč.SP+ZP) + FKSP + OOPP + školení …  jsem přesvědčen, že jsou v naší organizaci plně vytíženy

3 Celkové os.náklady Os.náklady zdrav. sester Platby ZP … z toho VZP v tis Kč za I.Q 139 za zbytek roku 82

4 účtováno VZP Regulace dle VZP % z roku % z roku % z roku V roce 2012 pojišťovna regulovala vykázané výkony jednostranně – vstoupili jsme do soudního sporu Pro rok 2013 podle memoranda určila 170% oproti roku 2010, lékaře však donutila vykazovat nepoměrně méně Podobně jako v předcházejícím roce ale už jenom 105% z vykázané částky v roce 2013 Pro tento rok už jenom 100 % z roku Kam to směřuje ? Co můžeme očekávat pro další léta ? % % ??? 100% 144

5 2007 – 2011 jsme vykazovali ZP kolem 800 tis.Kč ročně 2012 jednostranná regulace VZP, která pro nás znamenala z 783 tis.Kč snížení o 74 tis.Kč. 2/2013 podána soudní žaloba. 4/2013 oš.lékaři přestali od indikovat jako hrazené jakékoli podání léků per os s tím, že za to budou postihováni od VZP. Pokles ročních úhrad ZP z 800 tis.Kč na 110 tis.Kč úhrady ZP 116 tis.Kč - minus neukončený soudní spor tis.Kč. VZP jsme vykázali 75 tis.Kč, tzn. Účetně jsme měli v roce 2014 od VZP v tržbách 1 tis.Kč! Soud alespoň rozhodl ještě před memorandem, že soudní náklady nese VZP (25 tis.Kč).

6 Červen 2014: Memorandum o dohodě na úhradových mechanismech 2012 – 2014 a o dohodě na smírném ukončení soudních sporů (podepsáno – APSS ČR, AK ČR, VZP ČR) - ukončení soudních sporů - úhrady 2012 – dle VZP - úhrady 2013 – regulace nad 170% proti úhrady 2014 – regulace nad 105% proti 2013 Nyní dojednáno - úhrady 2015 – regulace nad 100% roku rok 2016 ani nedomýšlím

7 Aktualizovaná pravidla pro předpis a úhradu ošetřovatelské péče v PZSS – vydala VZP po dohodě s SPL ČR v červnu čl.1 bod 8 – Jednoznačná a konkrétní indikace ošetřujícího lékaře uvedená na dokladu 06. Tím není dotčeno právo ošetřujícího lékaře ordinovat nehrazené zdravotní služby a právo PZSS tyto nehrazené služby svými zaměstnanci poskytovat. -čl.2 bod 4 – Věk, poruchy celkové mobility a hybnosti, duševní poruchy, mentální poruchy, poruchy chování, poruchy osobnosti, psychiatrická onemocnění typu schizofrenie apod. nejsou až na výjimky relevantním zdravotním důvodem pro obligatorní indikaci výkonu z důvodu dohledu či jiné pomoci při podávání léků per os. Tyto skutečnosti však mohou být signálem pro indikujícího lékaře, aby zvážil, zda dotyčný klient je schopen si sám, resp. pod dohledem všeobecné sestry či za její pomoci aplikovat léky per os či zda je nutné zajistit jejich podání formou hrazené péče kvalifikovaným zdravotnickým personálem vložením léčiva do úst s kontrolou dutiny ústní.

8 Poznámky: - Léky v PZSS může podávat jen zdravotnický pracovník. - Ordinace nehrazené zdravotní péče – pokud je potřeba, podléhá zdravotnímu pojištění a měla by být hrazena (nelze ji považovat za nadstandard). - Praxe – lékař zváží a pod hrozbou sankcí od ZP neindikuje jako hrazenou péči. Tímto, ale konstatuje, že klient tuto péči nepotřebuje. Subjektivní posouzení – podle mého názoru by se indikace kódu při podávání léků měla týkat tak 1/3 našich klientů. Naši ošetřující lékaři to dříve indikovali u 12 klientů, od u nikoho, nyní od u 7 klientů. Jsme ale vázáni zákonem, že „zajišťujeme ošetřovatelskou péči“, většinou se k tomu zavazujeme i ve smlouvě o poskytování pobytové sociální služby. Jelikož není jiné možnosti a naši klienti by byli ohroženi na zdraví, děláme to „zadarmo “.

9 Normální je dělat jen to, co je řádně zaplaceno, na čem neproděláváme. Je normální, pokud indikaci hrazené péče určuje „odvaha“ ošetřujícího lékaře a „aktivita“ revizních činností, nikoli nějaká objektivní a jasně definovaná skutečnost? Kdo hradí ostatní činnosti zdravotních sester v PZSS? – např.ošetřovatelský dohled, doprovody k lékaři se sdělením zdravotní anamnézy klientů, zjišťování anamnézy, vedení povinné ošetřovatelské dokumentace… Zdravotním sestrám v PZSS byly odebrány základní rozhodovací kompetence. Např. v případě jakéhokoli abnormálního stavu klienta (zvýšená teplota) při nepřítomnosti lékaře jsou nuceny volat rychlou zdravotnickou pomoc. To se zdravotním pojišťovnám vyplatí?

10 Řešení: A co paušály za lůžkoden? 1. Kalkulace dle Metodiky MPSV – Vyhlášení dotačního řízení MPSV 2014: - předpokládá se tržba od ZP Kč měsíčně pro klienty ve 3.a 4.stupni PnP - ze 102 máme 37 klientů v 3.a 4.st.PnP, tj * 37 *12 = 1,3 mil.Kč 2. VZP hradí 990 mil.Kč pro PZSS v odbornosti předpokládám klientů v PZSS, z toho odhadem pojištěnců VZP - tzn. 1 mld. / 50 tis. = Kč na lůžko, tj. *102 = 2,04 mil.Kč Pokud našemu zařízení postačuje na 102 klientů úhrada 116 tis.Kč ročně, potom Kč * lůžek = 57 mil.Kč by mělo stačit ročně VZP na celou odbornoat 913 Kam ty peníze mizí?

11 3.Připravovaný zákon o dlouhodobé zdravotní a sociální péči (rok 2011): „všichni o něm mluvili, skoro nikdo ho neviděl“ - uvažovaná platba ze ZP 200 Kč denně na lůžkoden, tj.200*30 = 6 tis.Kč měsíčně, tj.72 tis.Kč na klienta ročně - patrně jen pro 3.a 4.st.PnP, tzn. 72 * 37 = 2,7 mil.Kč (v LDN ZP hradí Kč za lůžkoden) - tento zákon měl srovnat způsob hrazení dlouhodobé péče (nad 3 měsíce) mezi LDN a hospicem (hradí ZP) vers. DpS, DZR, DOZP (hradí klient a dotace) Současný stav – stejní pacienti/klienti, stejná péče, ale jiné úhrady – „nějak se o zákonu o dlouhodobé péči přestalo mluvit“ - je třeba úplně nový zákon nebo jen dlouhodobou péči upravit do stávajících zákonů o zdravotních službách a sociální péči?

12 Zdroje (výnosy) PZSS – Domov u lesa Tavíkovice – rozp. NaV cca 30 mil.Kč: - úhrady klientů (strava a část ubytování) – 30,7% - příspěvek na péči (část sociální přímé péče) – 20,1% - proti 29,3% nákl.na PSS - dotace MPSV (zb.sociální přímá péče a ubyt.) – 29,8% - zdravotní pojišťovny (na ošetřov.péči) – 0,4% - proti 10% nákl.na ZS - příspěvek na provoz od zřizovatele (zbytek) – 14% - dary – 0,5% - ostatní, fondy – 4,8%

13 Řešení úhrad ošetřovatelské péče v PZSS: - stávající stav – ZP nehradí téměř nic, PZSS zatím většinou ošetřovatelskou péči dělají, „nějak“ to finančně pokryjí - zrušení zdravotní péče v PZSS – dostaneme se na úroveň „hostinské činnosti“, tj. poskytovatelé ubytování a stravy pro postižené občany, velký problém jak zajistit jakoukoli zdravotní péči – je to problém ZP! - výkonový systém je scestný, administrativně náročný, není schopen vyjádřit objem ošetřovatelské péče - platby za lůžkoden – vyřešily by mnohé, jednoduché, relativně by mohly být i spravedlivé - normativy personálního obsazení, tj.obsazení zdravotnickým personálem v PZSS. Na toto by byly vázany úhrady za poskytnutou péči. Toto je ale zatím vzdálené…

14 Závěrem: (nyní sdělím pár výroků, které by měly vést k obsáhlé diskuzi) Nedílnou součástí sociálních služeb je ošetřovatelská péče zajišťovaná kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky. Pokud tomu tak není, jsme na hraně průšvihu… Na kvalitu sociálních služeb jsou v poslední době kladeny stále vyšší nároky včetně vedení podrobné dokumentace. Tyto požadavky ale nejsou vyváženy patřičnými úhradami. Dělá se to nyní na úkor spravedlivého odměňování všech pracovníků v sociálních službách. A bohužel už i na úkor klientů… Kompetentní orgány, které by měly tento systém péče o dlouhodobě postižené lidi vyřešit, zatím přihlížejí a čekají na zázrak. Zdravotní pojišťovny si zatím plně neuvědomují svou povinnost postarat se o zajištění zdravotní péče o všechny své pojištěnce, tzn.i o ty, kteří spadnou pod péči sociálních služeb.

15 DĚKUJI ZA POZORNOST. Ing.Tomáš Havlásek - člen Výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, - ředitel Domova u lesa Tavíkovice, p.o. JmK Tavíkovice


Stáhnout ppt "S EMINÁŘ PS PČR „V YKAZOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V PZSS“ P RAHA 25. ÚNORA 2015 Ing.Tomáš Havlásek – člen Výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a."

Podobné prezentace


Reklamy Google