Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář: Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014 + 27.8.2014, Masarykovo muzeum v Hodoníně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář: Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014 + 27.8.2014, Masarykovo muzeum v Hodoníně."— Transkript prezentace:

1 Seminář: Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje , Masarykovo muzeum v Hodoníně Představení nového programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

2 Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika Celková alokace na program EUR Schváleno na projekty EUR Proplaceno EUR Certifikováno EUR Počet podaných projektů 744 Počet schválených projektů 315 Finančně končené projekty 147 PO 1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce PO 2 – Rozvoj dostupnosti příhraničního území a životního prostředí PO 3 – Technická pomoc Data k

3 TASK FORCE: MPRV SR, MMR, ÚV SR – CKO, MF SR, samosprávné kraje SR, kraje ČR, RBK, RB, zpracovatel – Consulting Associates, s.r.o, ( zpracovatel EX-ante hodnocení- VVMZ s.r.o.), SMO SR, (zástupce EK), (BSK, NSK) 1.Zlín Žilina Žilina Bratislava Ostrava Trnava Bratislava Brno Brno Trenčín Trnava Zlín Zlín Společná příprava programu SR – ČR

4 Program přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika 2014 – 2020 Prioritní osaAlokace ERDF (EUR) 1 - Využívání inovačního potenciálu (TC – 10 a 1) , Kvalitní životní prostředí ( TC – 6) , Rozvoj místních iniciativ (TC – 11) , Technická pomoc ,00 Celkem ,00

5 Program přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika Prioritní osa EUR / % aktivity Využívání inovačního potenciálu: Vzdělávání, školení, odborná příprava,zručnost, celoživotní v. Posilnění výzkumu, technolog.rozvoje a inovací % % -tvorba a zavádění nových vzděláv. programů na ZŠ, SŠ, VŠ -Inovativní přístupy k zlepšení přechodu absolventů škol na trh práce -spolupráce, výměna zkušeností a poznatků vzdělávacích institucí -spolupráce vzděláv. institucí se zaměstnavateli a úřady práce -spolupráce při obnově zaniklých uč. oborů a tvorba nových -Investice do zkvalitnění vzděl. infrastruktury-doplňkové aktivity atd. -zvyšování atraktivnosti celoživotního vzdělávání Kvalitní životní prostředí Zachování,ochrana, podpora a rozvoj kult. a přír. bohatství Ochrana a podpora biodiverzity, půdy, ekoslužeb včetně sítě N % % - zlepšení stavu přírodních a kulturních památek -zvýšení dostupnosti a zlepšení přístupu těchto památek zlepšením kvality silnic II. a III. třídy -příprava a budování cyklostezek k propojení těchto památek -realizace projektů péče o významná přírodní území -budování ekostabilizačních prvků v území -společné výzkumné činnosti ke zlepšení péče a ochrany přírody -odstraňování důsledků eroze půdy, kultivace půdy atd. Rozvoj místních iniciativ Posilnění instit. kapacit,VS, spolupráce institucí a občanů % -společné plánování, strategie a studie v příhraničním regionu - rozvoj spolupráce institucí veřejné správy - vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur Technická pomoc 6% -řízení implementace programu, kontrola, audit, činnost MV a STS -zpracování studií a expert. posudků, činnost monitoringu atd.

6 PO1 – investování do vzdělávání PO1 - Posilnění výzkumu, technolog.rozvoje a inovací 1.Školy, vzdělávací instituce1. výzkumné instituce 2.Komory a zájmová sdružení právnických osob 2. VŠ s výzkumnými pracovišti 3.NNO3. podnikatelské subjekty (MSP) 4.Stát a jeho organizační složky4. Komory a zájmová sdružení právnických osob 5.Územní samospráva5. NNO 6.Organizace zřízené státem, krajem obcí, městem..6. Stát a jeho organizační složky 7.ESÚS7. Územní samospráva a jeho organizační složky 8.Podnikatelské subjekty (zaměstnavatelé)8. Organizace zřízené státem, krajem obcí, městem, sdružením obcí… 9. ESÚS Typy příjemců I

7 Typy příjemců II PO2 - Kvalitní životní prostředí - Zachování,ochrana, podpora a rozvoj kult. a přír. bohatství 1.Stát a jeho organizační složky 2.Územní samospráva a jeho organizační složky 3.Organizace zřízené státem, krajem, obcí městem, sdružením obcí… 4.NNO 5.Zájmová sdružení právnických osob 6.Okresní a krajské organizace cestovního ruchu 7.ESÚS PO2 - Ochrana a podpora biodiverzity, půdy, ekoslužeb včetně sítě N. 1.Stát a jeho organizační složky 2.Územní samospráva a jeho organizační složky 3.Organizace zřízené státem, krajem, obcí městem, sdružením obcí 4.NNO 5.Zájmová sdružení právnických osob 6.ESÚS

8 Typy příjemců III PO3 – Rozvoj místních iniciativ - Posilnění instit. kapacit,VS, spolupráce institucí a občanů 1.Stát a jeho organizační složky 2.Územní samospráva a její organizační složky 3.Organizace zřízené státem, krajem, obcí, městem, sdružením obcí... 4.NNO 5.ESÚS 6.Školy, vzdělávací instituce 7.Komory a zájmová sdružení právnických osob Definované území 1.ŽSK, Tren. s.K, Trn.sK, kraje MSK, ZL, Jhm 2.NSK a BSK účast v rámci 20% využití finančních prostředků z alokace mimo oprávněné území např. prostřednictvím trilaterálních projektů,

9 Definované území programu:

10 Celková alokace ERDF na program: 90,14 mil. EUR FMP….10% 9,01 mil. EUR Správce FMP: LP - RBK, PP – ŽSK Střešní projekt bude předložen v rámci TC11 (PO 3 – rozvoj místních iniciativ)) Mikroprojekty budou realizovány v rámci PO 3 (60%) a PO 2, 6c- kult. a přírodní dědictví (40%), stejně budou vykazovány i administrativní náklady na projekty. Maximální podíl nákladů na administraci u projektů činí 16%. Fond mikroprojektů u PPS SR – ČR

11 Harmonogram přípravy  Informace o aktuálním stavu programu do vlády ČR:  Konečná verze programu do vlády SR : srpen 2014  Konečná verze programu do vlády ČR :  Pre-agreemant:  Konec procesu posuzování SEA. začátek září 2014  předložení EK: do  Následuje další jednání Task-Force k doprovodným programovým dokumentům: PPŽ/P, PPH, OM, projektová žádost  vyjednávání s EK: předpoklad cca 6 měsíců  vyhlášení programů: předpoklad 2. čtvrtletí 2015  Složení MV (podobné jako , bude však zastoupena i akademická obec)


Stáhnout ppt "Seminář: Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014 + 27.8.2014, Masarykovo muzeum v Hodoníně."

Podobné prezentace


Reklamy Google