Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář: Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014 + 27.8.2014, Masarykovo muzeum v Hodoníně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář: Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014 + 27.8.2014, Masarykovo muzeum v Hodoníně."— Transkript prezentace:

1 Seminář: Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014 + 27.8.2014, Masarykovo muzeum v Hodoníně Představení nového programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020

2 Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 Celková alokace na program92 740 141 EUR Schváleno na projekty 92 712 255 EUR Proplaceno 62 452 365 EUR Certifikováno 55 652 365 EUR Počet podaných projektů 744 Počet schválených projektů 315 Finančně končené projekty 147 PO 1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce PO 2 – Rozvoj dostupnosti příhraničního území a životního prostředí PO 3 – Technická pomoc Data k 30.6.2014

3 TASK FORCE: MPRV SR, MMR, ÚV SR – CKO, MF SR, samosprávné kraje SR, kraje ČR, RBK, RB, zpracovatel – Consulting Associates, s.r.o, ( zpracovatel EX-ante hodnocení- VVMZ s.r.o.), SMO SR, (zástupce EK), (BSK, NSK) 1.Zlín 28.2.2012 7. Žilina 20.6.2013 13. Žilina 24.6.2014 2.Bratislava 24.4.2012 8. Ostrava 18.9.2013 3.Trnava 25.9.2012 9. Bratislava 26.11.2013 4.Brno 31.1.2013 10. Brno 30.1.2014 5.Trenčín 15.3.2013 11. Trnava 19.3.2014 6.Zlín 16.5.2013 12. Zlín 30.4.2014 Společná příprava programu SR – ČR 2014 - 2020

4 Program přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika 2014 – 2020 Prioritní osaAlokace ERDF (EUR) 1 - Využívání inovačního potenciálu (TC – 10 a 1) 14 422 314,00 2 - Kvalitní životní prostředí ( TC – 6) 60 393 440,00 3 - Rozvoj místních iniciativ (TC – 11) 9 915 341,00 4 - Technická pomoc 5 408 368,00 Celkem90 139 463,00

5 Program přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika 2014 - 2020 Prioritní osa EUR / % aktivity Využívání inovačního potenciálu: Vzdělávání, školení, odborná příprava,zručnost, celoživotní v. Posilnění výzkumu, technolog.rozvoje a inovací 9 915 341 11% 4 506 973 5% -tvorba a zavádění nových vzděláv. programů na ZŠ, SŠ, VŠ -Inovativní přístupy k zlepšení přechodu absolventů škol na trh práce -spolupráce, výměna zkušeností a poznatků vzdělávacích institucí -spolupráce vzděláv. institucí se zaměstnavateli a úřady práce -spolupráce při obnově zaniklých uč. oborů a tvorba nových -Investice do zkvalitnění vzděl. infrastruktury-doplňkové aktivity atd. -zvyšování atraktivnosti celoživotního vzdělávání Kvalitní životní prostředí Zachování,ochrana, podpora a rozvoj kult. a přír. bohatství Ochrana a podpora biodiverzity, půdy, ekoslužeb včetně sítě N. 51 379 494 57% 9 013 946 10% - zlepšení stavu přírodních a kulturních památek -zvýšení dostupnosti a zlepšení přístupu těchto památek zlepšením kvality silnic II. a III. třídy -příprava a budování cyklostezek k propojení těchto památek -realizace projektů péče o významná přírodní území -budování ekostabilizačních prvků v území -společné výzkumné činnosti ke zlepšení péče a ochrany přírody -odstraňování důsledků eroze půdy, kultivace půdy atd. Rozvoj místních iniciativ Posilnění instit. kapacit,VS, spolupráce institucí a občanů 9 915 341 11% -společné plánování, strategie a studie v příhraničním regionu - rozvoj spolupráce institucí veřejné správy - vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur Technická pomoc 6% -řízení implementace programu, kontrola, audit, činnost MV a STS -zpracování studií a expert. posudků, činnost monitoringu atd.

6 PO1 – investování do vzdělávání PO1 - Posilnění výzkumu, technolog.rozvoje a inovací 1.Školy, vzdělávací instituce1. výzkumné instituce 2.Komory a zájmová sdružení právnických osob 2. VŠ s výzkumnými pracovišti 3.NNO3. podnikatelské subjekty (MSP) 4.Stát a jeho organizační složky4. Komory a zájmová sdružení právnických osob 5.Územní samospráva5. NNO 6.Organizace zřízené státem, krajem obcí, městem..6. Stát a jeho organizační složky 7.ESÚS7. Územní samospráva a jeho organizační složky 8.Podnikatelské subjekty (zaměstnavatelé)8. Organizace zřízené státem, krajem obcí, městem, sdružením obcí… 9. ESÚS Typy příjemců I

7 Typy příjemců II PO2 - Kvalitní životní prostředí - Zachování,ochrana, podpora a rozvoj kult. a přír. bohatství 1.Stát a jeho organizační složky 2.Územní samospráva a jeho organizační složky 3.Organizace zřízené státem, krajem, obcí městem, sdružením obcí… 4.NNO 5.Zájmová sdružení právnických osob 6.Okresní a krajské organizace cestovního ruchu 7.ESÚS PO2 - Ochrana a podpora biodiverzity, půdy, ekoslužeb včetně sítě N. 1.Stát a jeho organizační složky 2.Územní samospráva a jeho organizační složky 3.Organizace zřízené státem, krajem, obcí městem, sdružením obcí 4.NNO 5.Zájmová sdružení právnických osob 6.ESÚS

8 Typy příjemců III PO3 – Rozvoj místních iniciativ - Posilnění instit. kapacit,VS, spolupráce institucí a občanů 1.Stát a jeho organizační složky 2.Územní samospráva a její organizační složky 3.Organizace zřízené státem, krajem, obcí, městem, sdružením obcí... 4.NNO 5.ESÚS 6.Školy, vzdělávací instituce 7.Komory a zájmová sdružení právnických osob Definované území 1.ŽSK, Tren. s.K, Trn.sK, kraje MSK, ZL, Jhm 2.NSK a BSK účast v rámci 20% využití finančních prostředků z alokace mimo oprávněné území např. prostřednictvím trilaterálních projektů,

9 Definované území programu:

10 Celková alokace ERDF na program: 90,14 mil. EUR FMP….10% 9,01 mil. EUR Správce FMP: LP - RBK, PP – ŽSK Střešní projekt bude předložen v rámci TC11 (PO 3 – rozvoj místních iniciativ)) Mikroprojekty budou realizovány v rámci PO 3 (60%) a PO 2, 6c- kult. a přírodní dědictví (40%), stejně budou vykazovány i administrativní náklady na projekty. Maximální podíl nákladů na administraci u projektů činí 16%. Fond mikroprojektů u PPS SR – ČR 2014 - 2020

11 Harmonogram přípravy  Informace o aktuálním stavu programu do vlády ČR: 30.6.2014  Konečná verze programu do vlády SR : srpen 2014  Konečná verze programu do vlády ČR : 9.9.2014  Pre-agreemant: 9.9.2014  Konec procesu posuzování SEA. začátek září 2014  předložení EK: do 22. 9. 2014  Následuje další jednání Task-Force k doprovodným programovým dokumentům: PPŽ/P, PPH, OM, projektová žádost  vyjednávání s EK: předpoklad cca 6 měsíců  vyhlášení programů: předpoklad 2. čtvrtletí 2015  Složení MV (podobné jako 2007-2013, bude však zastoupena i akademická obec)


Stáhnout ppt "Seminář: Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014 + 27.8.2014, Masarykovo muzeum v Hodoníně."

Podobné prezentace


Reklamy Google