Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Služby v oblasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Služby v oblasti."— Transkript prezentace:

1 Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 IOP

2 VÝCHODISKA  Obtížná ekonomická situace a zadluženost některých zdravotnických zařízení, podfinancování systému péče (pod úroveň průměru EU 25)  Zastaralé technologie  Nízká informovanost veřejnosti o problematice zdraví  Vysoké hodnoty nemocnosti a úmrtnosti u chorob cév a srdce a u nádorových onemocnění, jejich rostoucí výskyt a přetrvání  Převaha léčby nad prevencí  Neexistence plošného uplatnění standardních jednotných postupů pro hodnocení a řízení kvality a nákladovosti péče  Nedostatečné pokrytí a kvalita řízení komunitní péče pro chronicky nemocné a seniory

3 CÍLE Zvýšení kvality a dostupnosti standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví. Přiblížit úroveň vymezené části systému péče o veřejné zdraví ČR úrovni obdobných systémů zemí EU. Dosažení změny negativních trendů ukazatelů zdraví populace jako je zlepšení zdraví a kvality života populace zajištěním nabídky vyšší kvality poskytované zdravotní péče a uplatňováním účinnějších metod prevence s pozitivním dopadem na snížení úmrtnosti, invalidizace a částečné invalidizace, zkrácení délky hospitalizace, délky pracovní neschopnosti, vyšší míry zdraví.

4 AKTIVITY 3.2 Podporované aktivity vedoucí k dosažení stanovených cílů: Modernizace a podpora přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví  Alokace: €248,481,706 (ERDF)

5 AKTIVITY 3.2 - cíle Podporované aktivity vedoucí k dosažení stanovených cílů: Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť národních sítí – 60 % Počet dostupných programů prevence pro obyvatele – 45 Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti – 40.

6 HODNOTY 3.2 IOP Počet předložených projektů – 212 Finanční objem předložených projektů – 9,159 mld Kč (355 mil €) Projekty s vydaným Rozhodnutím – 159 Finanční objem vydaných Rozhodnutí – 6,06 mld Kč (238 mil €) Proplaceno příjemcům dotace – 3,8 mld Kč (150 mil €) Certifikováno – 3,32 mld Kč (131,6 mil €)

7 REALITA 3.2 IOP Koncepce národní sítě poskytovatelů specializované a superspecializované péče Efektivizace a koncentrace péče na základě Odborností a kvalifikace personálu Zajištění standardů vybavení pracoviště Návaznost na vymezená území Traumatologická centra (11) Kardiologická a kardiovaskulární centra (18) Neurologická – iktová (23) a cerebrovaskulární (10) centra Onkologická a komplexní onkologická centra (13)

8 REALITA 3.2 IOP Koncepce národní sítě poskytovatelů specializované a superspecializované péče Východisko pro hodnotící proces Hodnocení efektivnosti Potřebnost požadovaných tech. parametrů pro daného poskytovatele Potřebnost daného přístroje v kontextu již existujícího vybavení Hodnocení potřebnosti z hlediska regionální dostupnosti

9 REALITA IOP 3.2 a) Národní sítě specializované a superspecializované péče – podpora z IOP 6 výzev Alokace výzev – 6,9 miliard Kč (cca 270 mil €) 29 různých podpořených poskytovatelů péče - nemocnic (k 10.6.2013) 5 lineárních urychlovačů 9 magnetických rezonancí 12 tomografů 16 angiografů 32 různých rentgenových přístrojů Více než 40 ultrazvuků

10 REALITA IOP 3.2 indikátory Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť národních sítí – 72,37 % (závazek schválených projektů 68,91) Počet dostupných programů prevence pro obyvatele – 26 (závazek schválených projektů 67) Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti – 10 (závazek schválených projektů 20)

11 Co bychom dnes udělali jinak? Indikátory Přesnější vymezení vůči ostatním operačním programům Přísnější přístup k příjemcům, zvláště na začátku programu Zavedení přísnějšího hodnocení efektivity již od začátku programu a zohlednění aspektu regionální dostupnosti

12 Co budeme dělat jinak? Nové období – nový přístup 1.Rozhodování o prioritách na základě koncensu všech odborů ministerstva 2.Podpora pouze několika vybraných témat 3.Úzké zaměření na resortní strategie 4.Důraz na systémovost a dlouhodobou udržitelnost

13 Co budeme dělat jinak? Priority MZ ČR pro 2014+  reforma psychiatrické péče  investice do infrastruktury (ERDF)  zavádění nových druhů služeb (ESF)  vzdělávání pracovníků poskytovatelů péče (ESF)  destigmatizační aktivity (ESF) 2. podpora zdravého životního stylu (ESF)  vzdělávací a osvětové preventivní programy  vybrané druhy služeb (zaměřené na soc. vyloučené komunity, poradenské služby apod.) 3. vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (ESF)

14 Co budeme dělat jinak? Priority MZ ČR pro 2014+ 4. investice do infrastruktury poskytovatelů péče  infrastruktura následné péče navazující na centra super/specializované péče – návaznost na 07-13  další typy center spec. péče – perinatalogická centra  dovybavení některých center specializované péče

15 Jak to budeme dělat? Priority MZ ČR pro 2014+ Integrovaný regionální operační program (ERDF) Operační program Zaměstnanost (ESF)

16 Děkuji za pozornost Jan Bodnár ředitel odboru evropských fondů Ministerstvo zdravotnictví ČR Jan.bodnar@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Služby v oblasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google