Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Služby v oblasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Služby v oblasti."— Transkript prezentace:

1 Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 IOP

2 VÝCHODISKA  Obtížná ekonomická situace a zadluženost některých zdravotnických zařízení, podfinancování systému péče (pod úroveň průměru EU 25)  Zastaralé technologie  Nízká informovanost veřejnosti o problematice zdraví  Vysoké hodnoty nemocnosti a úmrtnosti u chorob cév a srdce a u nádorových onemocnění, jejich rostoucí výskyt a přetrvání  Převaha léčby nad prevencí  Neexistence plošného uplatnění standardních jednotných postupů pro hodnocení a řízení kvality a nákladovosti péče  Nedostatečné pokrytí a kvalita řízení komunitní péče pro chronicky nemocné a seniory

3 CÍLE Zvýšení kvality a dostupnosti standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví. Přiblížit úroveň vymezené části systému péče o veřejné zdraví ČR úrovni obdobných systémů zemí EU. Dosažení změny negativních trendů ukazatelů zdraví populace jako je zlepšení zdraví a kvality života populace zajištěním nabídky vyšší kvality poskytované zdravotní péče a uplatňováním účinnějších metod prevence s pozitivním dopadem na snížení úmrtnosti, invalidizace a částečné invalidizace, zkrácení délky hospitalizace, délky pracovní neschopnosti, vyšší míry zdraví.

4 AKTIVITY 3.2 Podporované aktivity vedoucí k dosažení stanovených cílů: Modernizace a podpora přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví  Alokace: €248,481,706 (ERDF)

5 AKTIVITY cíle Podporované aktivity vedoucí k dosažení stanovených cílů: Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť národních sítí – 60 % Počet dostupných programů prevence pro obyvatele – 45 Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti – 40.

6 HODNOTY 3.2 IOP Počet předložených projektů – 212 Finanční objem předložených projektů – 9,159 mld Kč (355 mil €) Projekty s vydaným Rozhodnutím – 159 Finanční objem vydaných Rozhodnutí – 6,06 mld Kč (238 mil €) Proplaceno příjemcům dotace – 3,8 mld Kč (150 mil €) Certifikováno – 3,32 mld Kč (131,6 mil €)

7 REALITA 3.2 IOP Koncepce národní sítě poskytovatelů specializované a superspecializované péče Efektivizace a koncentrace péče na základě Odborností a kvalifikace personálu Zajištění standardů vybavení pracoviště Návaznost na vymezená území Traumatologická centra (11) Kardiologická a kardiovaskulární centra (18) Neurologická – iktová (23) a cerebrovaskulární (10) centra Onkologická a komplexní onkologická centra (13)

8 REALITA 3.2 IOP Koncepce národní sítě poskytovatelů specializované a superspecializované péče Východisko pro hodnotící proces Hodnocení efektivnosti Potřebnost požadovaných tech. parametrů pro daného poskytovatele Potřebnost daného přístroje v kontextu již existujícího vybavení Hodnocení potřebnosti z hlediska regionální dostupnosti

9 REALITA IOP 3.2 a) Národní sítě specializované a superspecializované péče – podpora z IOP 6 výzev Alokace výzev – 6,9 miliard Kč (cca 270 mil €) 29 různých podpořených poskytovatelů péče - nemocnic (k ) 5 lineárních urychlovačů 9 magnetických rezonancí 12 tomografů 16 angiografů 32 různých rentgenových přístrojů Více než 40 ultrazvuků

10 REALITA IOP 3.2 indikátory Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť národních sítí – 72,37 % (závazek schválených projektů 68,91) Počet dostupných programů prevence pro obyvatele – 26 (závazek schválených projektů 67) Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti – 10 (závazek schválených projektů 20)

11 Co bychom dnes udělali jinak? Indikátory Přesnější vymezení vůči ostatním operačním programům Přísnější přístup k příjemcům, zvláště na začátku programu Zavedení přísnějšího hodnocení efektivity již od začátku programu a zohlednění aspektu regionální dostupnosti

12 Co budeme dělat jinak? Nové období – nový přístup 1.Rozhodování o prioritách na základě koncensu všech odborů ministerstva 2.Podpora pouze několika vybraných témat 3.Úzké zaměření na resortní strategie 4.Důraz na systémovost a dlouhodobou udržitelnost

13 Co budeme dělat jinak? Priority MZ ČR pro  reforma psychiatrické péče  investice do infrastruktury (ERDF)  zavádění nových druhů služeb (ESF)  vzdělávání pracovníků poskytovatelů péče (ESF)  destigmatizační aktivity (ESF) 2. podpora zdravého životního stylu (ESF)  vzdělávací a osvětové preventivní programy  vybrané druhy služeb (zaměřené na soc. vyloučené komunity, poradenské služby apod.) 3. vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (ESF)

14 Co budeme dělat jinak? Priority MZ ČR pro investice do infrastruktury poskytovatelů péče  infrastruktura následné péče navazující na centra super/specializované péče – návaznost na  další typy center spec. péče – perinatalogická centra  dovybavení některých center specializované péče

15 Jak to budeme dělat? Priority MZ ČR pro Integrovaný regionální operační program (ERDF) Operační program Zaměstnanost (ESF)

16 Děkuji za pozornost Jan Bodnár ředitel odboru evropských fondů Ministerstvo zdravotnictví ČR


Stáhnout ppt "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Služby v oblasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google