Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační možnosti ve zdravotnictví v rámci ESIF programové období 2014 -2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační možnosti ve zdravotnictví v rámci ESIF programové období 2014 -2020."— Transkript prezentace:

1 Dotační možnosti ve zdravotnictví v rámci ESIF programové období 2014 -2020

2 Dotační možnosti ve zdravotnictví MZČR Integrovaný regionální operační program (IROP) – investice do infrastruktury Operační program Zaměstnanost (OPZ) – podpora tvorby služeb, vzdělávání, preventivních aktivit Operační program Životní prostředí (OPŽP) – investice do infrastruktury v souvislosti s úsporou energií

3 Integrovaný regionální operační program Schváleno Evropskou komisí – červen 2015 Alokace pro zdravotnictví: cca 7,8 mld. Kč Podporované aktivity modernizace infrastruktury center vysoce specializované péče onkogynekologie perinatologie modernizace infrastruktury tzv. návazné péče infrastruktura pro zajištění reformy psychiatrické péče Výzvy září 2015 – prosinec 2017 vysoce specializovaná péče (návrh MMR) další aktivity až v roce 2016 (opět průběžné výzvy = neprobíhá soutěž projektů)

4 Integrovaný regionální operační program Administrace programu – vyhlašování výzev, kontrola a hodnocení projektů, kontroly na místě apod. bude zajišťovat MMR a CRR MZ bude v oblasti zdravotnictví vystupovat jako věcný gestor specifického cíle.

5 Operační program Zaměstnanost Schváleno Evropskou komisí – květen 2015 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity Podpora zdravého životního stylu – programy prevence, screeningové programy, vzdělávání pracovníků podpory a ochrany veřejného zdraví Tvorba a pilotní provoz nových služeb v souvislosti s reformou psychiatrické péče, destigmatizační programy, vzdělávání osob zapojených do reformy psychiatrické péče Specializační vzdělávání lékařů v oborech s nepříznivým věkovým průměrem Screeningy Výzva – říjen 2015-prosinec 2019 (Příjemcem MZ ČR), alokace 2,8 mld.

6 Operační program Zaměstnanost Další možnosti podpory určené i pro jiné oblasti než výhradně zdravotnictví Další odborné vzdělávání ve vztahu k měnícím se požadavkům trhu práce zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků podnikové vzdělávací programy Výzva: srpen 2015 alokace 3 500 000 000 Kč

7 Operační program Životní prostředí Snižování energetické náročnosti budov snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastnosti obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatřeni vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov, realizace technologií na využití odpadního tepla, realizace nizkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. Výzva: 15. 10. 2015 – 5. 1. 2016 Podpora: dotace s maximální hranicí do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Operační program Životní prostředí Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady vč. zdravotnických odpadů Výzva: zatím není známo, pravděpodobně 2016 Podpora: dotace s maximální hranicí do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu.

9 Děkuji za pozornost Jan Bodnár ředitel odboru evropských fondů Ministerstvo zdravotnictví ČR Jan.bodnar@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Dotační možnosti ve zdravotnictví v rámci ESIF programové období 2014 -2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google