Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROSAZENÍ REGULACE, MONITORING A KONTROLA FINANCOVÁNÍ POLITICKÉHO SYSTÉMU Základní problémy systému financování politických stran.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROSAZENÍ REGULACE, MONITORING A KONTROLA FINANCOVÁNÍ POLITICKÉHO SYSTÉMU Základní problémy systému financování politických stran."— Transkript prezentace:

1 PROSAZENÍ REGULACE, MONITORING A KONTROLA FINANCOVÁNÍ POLITICKÉHO SYSTÉMU Základní problémy systému financování politických stran

2 Teze přednášky Základní problémy systému politických financí Podstata a obsah pravidel regulace systému politických financí Aplikace pravidel Rozdílné koncepty chápání spravedlnosti systému politických financí Komparace systémů politických financí

3 ZÁKLADNÍ PROBLÉMY SYSTÉMU POLITICKÝCH FINANCÍ Korupce Otázka chápání spravedlnosti a nespravedlnosti podpory politických stran Finanční bariéry při kandidatuře na politický úřad

4 Podstata a obsah pravidel regulace systému politických financí

5 Základní požadavky na veřejnou kontrolu Právní řád a svobodný přístup k informacím Vymezení kontroly financování politických stran

6 Klíčové prvky regulace Stanovení odpovědnosti za politické fondy Zajištění transparentnosti Identifikace nástrojů agentur

7 Stanovení odpovědnosti za politické fondy Ustanovení zástupce Předložení finanční zprávy každoročně nebo po volbách Úřední registrace Kanada, Austrálie – požadavky na odpovědnost za finanční fondy strany – „hlavní jednatel“ kandidáti – „úřední jednatel“ Třetí strany – „finanční jednatel“ Francie – veškeré dary pro kandidáty i strany musí jít přes finančního jednatele a musí být schválené veřejnou agenturou CCFP USA – PACs Německo – stranický pokladník

8 Zajištění transparentnosti Vykazování a poskytování informací je „uhelným kamenem“ pro její zajištění Měli by být zveřejňovány veškeré dary nehledě na jejich výši? –Malé dary je možno vidět jako náhradu osobní účasti nebo občasného vyjádření politické spřízněnosti – právo na informace by nemělo překročit jisté meze –Kompromis – zveřejňování začíná překročením hranice, kterou se individuální příspěvek může považovat za „peníze skrývající zájem“ Náklady transparentnosti –Správní náklady spojené s vedením profesionálního účetnictví a všemi úrovněmi politických aktivit –Náklady politických činitelů a veřejných agentur při přípravě a zpracování zbytečně podrobných informacích

9 Zajištění transparentnosti Dva hlavní a důležité závěry: První, úplné zveřejňování může vyvolat zvýšené správní náklady stran bez reálného zlepšení otevřenosti a odpovědnosti; Druhý, aby uveřejněné informace byly efektivní, měly by být přesné, veřejně dosažitelné a srozumitelné pro potencionální uživatele. Včasná a aktuální zpráva – nástroj otevření veřejné diskuse, a má silný vliv na volební chování.

10 Hranice pro zveřejňování darů

11 Identifikace nástrojů Agentur 4 formy odpovědnosti za implementaci pravidel regulace: Státní správa /generální prokurátor, ministerstvo vnitra nebo spravedlnosti/ - (Ghana, Libérie, Nigérie a Siera Loene ) „Leader“ zákonodárného sboru (Německo, Itálie) Kontrolní úřad (ve formě kontrolní účtárny nebo revizní kanceláře) nebo státní kontrolor (Španělsko, Izrael) Zvláštní agentury – nezávislé na vládě a parlamentu Speciální úkoly Agentur Ochrana Agentur před politickým vlivem

12 Identifikace nástrojů Agentur Speciální úkoly Agentur Přijímání revidovaných a nerevidovaných zpráv; Poskytování vydaných studií; Zavádění tajných kontrol a anket; Vykonávat (většinou správní) sankce

13 Identifikace nástrojů Agentur Ochrana Agentur před politickým vlivem (zvláště z vládnoucích stran): veřejné očekávání nebo dlouholeté tradici nezávislosti obdobných institucí; postavení soudců nejvyššího soudu, auditorů nebo ombudsmana; dvojstranové nebo pluralitní členství výborů, kde členové musí zastupovat menšiny nebo opozici; žádném opětovné jmenování komisařů (pouze doživotní nebo jednodobé funkční období); absence rozpočtových omezení (pro agentury které se staly nepohodlnými pro vládu); absence politického tlaku vlády nebo stranických zásahů na výběr personálu

14 Agentury v příkladech - USA Federální volební komise (FEC) 6 členů (demokraté, republikáni) Jmenování prezidentem (6 let) – nutná konzultace s vedením obou hl. pol. Stran + souhlas Senátu) 352 zaměstnanců 38 278 000 USD (rozpočet) Úkoly: Zveřejňování údajů o zdrojích získaných a utracených ve federálních volbách Zajišťuje, že kandidáti, politické výbory a jiní splňují omezení a zákazy a poskytují údaje a informace podle požadavku FECA Spravuje státní fondy pro prezidentské volby Slouží jako instituce pro sbírání, třídění a distribuci informací o volbách Otázky: Nezávislosti členů – jejich znovuzvolení závisí na vedení stran Nezávislosti FEC – kongres může snížit rozpočet pokud je nespokojený s činností

15 Agentury v příkladech - Austrálie Australská volební komise (AEC) Ustavuje ji generální guvernér na doporučení vlády 650 stálý stav a 110 přechodný stav Složení Předseda (soudce nebo bývalý soudce Federálního soudního dvoru) Volební zmocněnec (hlavní výkonný úředník) Neuvolněný člen – není soudce a pracuje v Australském statistickém úřadě Úkoly: Organizuje veškerý volební proces včetně implementace státního systému financování Otázky: Na nezávislost byl kladen velký důraz jak vyplývá z složení komise

16 Agentury v příkladech - Francie Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CCFP) 9 členů Jmenování vládou 5 let funkční období 30-40 zaměstnanců Úkoly: Kontrola výdajů volební kampaně a sporných otázek financování politických stran Schvaluje, zamítá, požaduje doplnění zpráv kandidátů a politických stran

17 Agentury v příkladech - Anglie Volební komise Velké Británie (EC) Odpovědná Parlamentu Jmenuje ji Královna Výběrové řízení, konzultace mezi premiérem a leadery hlavních politických stran a hlasování v Parlamentu 6 členů 5 let Rozpočet 11 milionů liber Úkoly: Registrace politických stran a hnutí Monitorování, kontrola a publikování významných darů pro politické strany a jejich funkcionáře Regulace nákladů na volební kampaně Politické vzdělávání Reforma územní samosprávy v Anglii

18 Modely regulace systému politických financí země, kde existuje 1 zákon regulující peníze a 1 Agentura která ho implementuje (Velká Británie) země, kde jsou různé zákony a/nebo různé agentury pro různé aspekty politických financí (Itálie) žádné vynucovací a kontrolní agentury implementující systém financování politických stran

19 Typy regulace Limity výdajů (horní meze výdajů kandidátů a politických stran) Limity příspěvků Výklad pravidel (mandatorní popis názvů příspěvků stranám a na kampaně s povinností odhalení sumy každého příspěvku) Zákaz určitých typů příspěvků (zákaz nebo omezení politických plateb od firem, oborových organizací, zahraničních organizací a občanů) Zákaz určitého typu výdajů (zákazy uplácení jednotlivých voličů na nápojích a jídle, zákazy nákupu reklamního času v televizi nebo rozhlase pro politickou propagandu) Opatření zaměřená podporu darů ( daňové úlevy, slevy na dani, prominutí daně u politických darů) Příspěvky v naturáliích (obstarání bezplatných nebo subvencovaných příležitostí pro strany a kandidáty, např. bezplatné poštovní služby pro volební materiály, bezplatné vysílací časy v televizi) Veřejné dotace (peněžní platby pro strany a kandidáty z veřejných fondů – refundace nákladů)

20 Účel regulace systému politických financí Kontrola korupce Podpora spravedlnosti Kontrola rychlého zvyšování nákladů na volební kampaně Podpora silných politických stran Povzbuzení participace prostých lidí (grass roots)

21 Aplikace pravidel

22 Monitoring Vychází z předkládání podkladů pro veřejnou diskusi: USA (FEC) a Kanada (CEO) – internet a v kancelářích Agentur Německo – podávání zpráv prostřednictvím Parlamentních novin a internetu Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko – vydávání úředních buletinů Austrálie – zprávy nejsou vydávány, ale jsou k dispozici v Kanceláři AEC

23 Kontrola Kdo realizuje kontrolu? Auditoři (Německo, Itálie, Nizozemí) Státní nebo národní policie Daňové úřady (Indie) Nezávislí úředníci (Kanada) Na příslušné použití veřejných dotací Na dodržování zákonných norem ve vztahu k systému financování polických stran Na co se kontrola především soustředí?

24 Vynucení a sankce Daňové pokuty Odejmutí daňové úlevy pro dary Odejmutí zproštění daní pro stranické organizace Zkrácení nároku na veřejnou podporu Administrativní pokuty Vyloučení politika z kandidatury ve volbách Odebrání mandátu v Parlamentu Odnětí svobody

25 Vynucení a sankce Je potřeba arzenál sankcí proměnlivých stupňů přísnosti k podpoře pravidel financování politických stran a politiků. Důraz by spíše měl být kladen na iniciativy k podpoře dodržování pravidel než hrozivé tresty

26 OTÁZKY VYMEZENÍ SPRAVEDLNOSTI V RÁMCI SYSTÉMU POLITICKÝCH FINANCÍ Spravedlnost výsledku Spravedlnost ve vztahu k opozičním stranám Spravedlnost založená na rozsahu podpory každé politické strany

27 Komparace systémů politických financí

28

29 ZÁVĚR Politické strany a hnutí jsou neodmyslitelnou součástí společnosti, je ovšem otázkou zda společnost má dostatečné nástroje na jejich monitoring a kontrolu. Fungující trh politických stran a hnutí potřebuje nejen konkurenci, ale také dohled, aby nedocházelo k jeho selhávání.

30


Stáhnout ppt "PROSAZENÍ REGULACE, MONITORING A KONTROLA FINANCOVÁNÍ POLITICKÉHO SYSTÉMU Základní problémy systému financování politických stran."

Podobné prezentace


Reklamy Google