Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu OPVK Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2387 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, okres.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu OPVK Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2387 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, okres."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu OPVK Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2387 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, okres Nymburk Šablona:III/2Sada:VY_32_INOVACE_860 Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) 23.04.2012Třída:9.A Počet žáků celkem:17Z toho dívek:9

2 Pedosféra – půdní typy a druhy Předmět:Přírodopis Ročník:devátý Klíčová slova: Půdní druhy, půdní typy, horizonty, půdní profil, černozem, hnědozem, podzol, zrnitost, opracovatelnost. Anotace: Seznámení se základními půdními druhy a typy, rozdělením půdních částic, s horizonty a jejich označováním. Jak lze využít půdy k zemědělským účelům,jejich vhodnost a nevhodnost. Jméno autora (vč. titulu):Dr. Jiří Klein

3 Pedosféra – půdní typy a druhy Půdní typ klasifikace půd podle horizontů typy se dělí na skupiny a subtypy půdní typy se označují 2 velkými písmeny názvy jsou jednoslovné, např. – Černozem – ČM – hnědozem – HM v ČR je 18 půdních typů půdní typy se vyvíjí ve stejných vegetačních a geografických podmínkách probíhá v nich stejná přeměna a ukládání organických látek mají stejný charakter zvětrávání a tvorby minerálů stejným charakterem migrace a akumulace látek stejnou tvorbou půdního profilu

4 Pedosféra – půdní typy a druhy ZÁKLADNÍ TYPY PŮD ČERNOZEM HNĚDOZEM PODZOL ČERVENOZEM NIVNÍ PŮDY GLEJOVÉ PŮDY VÁPENATKY A SLÍN OVATKY černozem – je nejúrodnější, obsahuje mnoho humusu hnědozem – méně humusu, většina půd v mírném pásu podzoly – lesní půdy červenozem – tropy, subtropy nivní půdy – zátopové oblasti glejové půdy – vysoké hladiny podzemní vody vápenatky a slínovatky – krasové oblasti

5 Pedosféra – půdní typy a druhy Obr.4 Černozem Obr.5 Obr.6 Hnědozem Obr.7 Obr.8 Podzol Obr.9

6 Pedosféra – půdní typy a druhy Půdní profil je to soubor půdních horizontů v mírném pásmu má obecně 3 horizonty = A,B,C vznikaly současně a tvoří jediný soubor na rozdíl od usazených hornin, které se kladou postupně časově nad sebe Půdní horizonty, O–Organická hmota, A – Humusový horizont, B-spodní anorganický horizont, C - podložní hornina Obr.1

7 Pedosféra – půdní typy a druhy Půdní horizont je to vrstva půdy je charakterizován stejnými vlastnostmi – fyzikálními – fyzikálně – chemickými – chemickými – biologickými tyto vlastnosti vznikají během půdotvorného procesu označují se velkými písmeny subhorizonty - malými písmeny označení není vždy jednotné HORIZONT A OCHUZENÝ - ELUVIÁLNÍ B OBOHACENÝ -ILUVIÁLNÍ C PŮDOTVORNÝ SUBSTRÁT D PODLOŽNÍ SUBSTRÁT G GLEJOVÝ H,O HUMUSOVÝ, ORGANICKÝ R MATEČNÁ HORNINA

8 Pedosféra – půdní typy a druhy Horizont A = eluviální = ochuzený –vyluhovaný povrchový vzniká přemísťováním jednotlivých půdních složek – z vrchních částí půdního profilu do spodních horizontů vlivem vody je pokryt rostlinstvem – obsahuje humus Horizont B = iluviální = obohacený – akumulační vzniká v půdotvorném procesu hromaděním jednotlivých půdních složek, ve spodních částech půdního profilu Půdní profil - horizonty Obr.2Obr.3 Horizont C – půdotvorný substrát Horizont G –glejový vlivem trvale nebo dočasně vysoké hladiny podzemní vody Horizont R – matečná hornina

9 Pedosféra – půdní typy a druhy Půdní druhy rozdělení půd podle zrnitosti dělí se podle obsahu jílovitých částic podle toho je rozdílné obdělávání, průnik vody a vzduchu Obr.10 Písek hlína jíl PŮDA PODLE ČÁSTIC KAMENITÁ K PÍSČITÁHLINITÁJÍLOVITÁ ČÁSTICE ŠTĚRK KAMENÍ NAD 4mm PÍSEK 0,05 – 4mm PRACH 0,001 – 0,05mm JÍL POD 0,001mm

10 Pedosféra – půdní typy a druhy Půdy podle zpracovatelnosti ( % jíl.částic ) PŮDY LEHKÉ 65%PÍSKU STŘEDNĚ TĚŽKÉ 35%PÍSKU TĚŽKÉ JÍLOVITÉ 10%PÍSKU PÍSČITÉ DO 10% HLINITO- PÍSČITÉ 10-20% PÍSČITO- HLINITÉ 20-30% HLINITÉ 30-45% JÍLOVITO- HLINITÉ 45-60% JÍLOVITÉ 60-75% JÍLY NAD 75%

11 Pedosféra – půdní typy a druhy Lehké půdy pórovité, prostupné pro vodu a vzduch, snadno ztrácí živiny pěstování brambor a zeleniny Středně těžké půdy dobře opracovatelné, u nás převažují – přes 50% pěstování vojtěšky, obilí, řepky Těžké půdy nevhodné k obdělávání pro vysoký obsah jílu za sucha tvrdnou, za deště jsou mazlavé, nepropouští vodu

12 Pedosféra – půdní typy a druhy Kontrolní otázky. 30b 1)Vyjmenuj základní typy půd. 8b 2)Rozdělení lehkých půd. 2b 3)Jaké rozeznáváme půdní částice? 5b 4)Jaké znáš druhy horizontů? 7b 5)Rozdělení těžkých půd. 3b 6)Rozdělení půd podle částic. 4b 7)Podle čeho se rozlišují půdní druhy? 1b

13 Pedosféra – půdní typy a druhy Odpovědi na kontrolní otázky. 1)Černozem, hnědozem, podzol, glejové a nivní půdy vápenatky a slínovatky, červenozem. 2)Písčité a hlinitopísčité. 3)Štěrk, kamení, písek, prach, jíl. 4)A – ochuzený, B- obohacený, C –půdotvorný substrát, D - podložní substrát, G – glejový, H – humusový, R – matečná hornina. 5)Jílovitohlinité, jílovité, jíly. 6)Kamenitá, písčitá, jílovitá, hlinitá. 7)Podle zrnitosti.

14 Pedosféra – půdní typy a druhy Metodický pokyn Prezentace slouží jako výukový materiál pro seznámení žáků se základními půdními druhy a typy, rozdělením půdních částic, s horizonty a jejich označováním. Jak lze využít půdy k zemědělským účelům, jejich vhodnost a nevhodnost. Zároveň může sloužit jako forma zápisu látky, která je přehledná i pro žáky s různými formami poruch učení.

15 Zdroje a citace Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedosféra http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedosféra Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Půdní_typ http://cs.wikipedia.org/wiki/Půdní_typ Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Diagnostický_půdní_ horizont http://cs.wikipedia.org/wiki/Diagnostický_půdní_ horizont

16 Zdroje a citace Obr. 1: Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Soil_profile.jpg/220px-Soil_profile.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Soil_profile.jpg/220px-Soil_profile.jpg Obr. 2: Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz1p3Z4B9aSVyjGEnry5TH2UOlFgwSfs9IPlP4YSTiym8hOozR http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz1p3Z4B9aSVyjGEnry5TH2UOlFgwSfs9IPlP4YSTiym8hOozR Obr. 3: Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQM5cs9mkgNhmc1diYg9Ry8ZSASGeF2I4thGNFEXs4mWuxhUh0 nLQ http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQM5cs9mkgNhmc1diYg9Ry8ZSASGeF2I4thGNFEXs4mWuxhUh0 nLQ Obr. 4: Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjjGkqQfjvl0e9w8fPVRSO9S_tEFAIIgKhzdSYBjHTQn42wWzb http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjjGkqQfjvl0e9w8fPVRSO9S_tEFAIIgKhzdSYBjHTQn42wWzb Obr. 5: Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShF2hlP0PDVtzjHohtaoWPm2JYZr8GUc65jGBH9sPwKIza_qtS http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShF2hlP0PDVtzjHohtaoWPm2JYZr8GUc65jGBH9sPwKIza_qtS Obr. 6: Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdZ_LLwyjWL- HgiAmUEADdnuJK1qLsHcunhjETFGr3yWaz2cYy Obr. 7: Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxceVgwuRO- kWHhJU2BYK1lfMjYaEfZPqJb8De_TL2X2pAANCKbw Obr. 8: Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQl25J5Lu8-0- 4aZaGN6JVOGXyAiMix4mrteNoHZXGIIUqjfiK Obr. 9: Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0b8sq4YktndpJgALKjTe8no5qpUf6jNFNevpDhSEn8wpe9BrC Obr. 10: Dostupný z WWW: [ 2012-04-14]. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR- CtnZJjXobXFzl7uMLH6zt0YkSn5xJylYqU3s_tORiWAAOI9Inw


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu OPVK Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2387 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, okres."

Podobné prezentace


Reklamy Google