Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence domácího násilí z pohledu Ministerstva vnitra Praha 14. prosince 2 010 konzultační dny k přestupkové agendě Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence domácího násilí z pohledu Ministerstva vnitra Praha 14. prosince 2 010 konzultační dny k přestupkové agendě Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 Prevence domácího násilí z pohledu Ministerstva vnitra Praha 14. prosince 2 010 konzultační dny k přestupkové agendě Ministerstvo vnitra

2 Odbor prevence kriminality pod I. náměstkem ministra vnitra Ing. Jaroslavem Salivarem Ředitelka Mgr. Jitka Gjuričová Oddělení lidských práv – domácí násilí, obchodování s lidmi, násilí na ženách/dětech, výslechové místnosti národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, vzdělávání, mezinárodní spolupráce, Evropská síť prevence kriminality atd. Oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby Oddělení organizačně ekonomické Redakce časopisu Policista, Informační servis Zákl. dokument Strategie prevence kriminality na léta 2008-2011

3 A ktivity Ministerstva vnitra Meziresortní monitorovací skupina při MV funguje od roku 2005 – zástupci vlády i nevládního sektoru, schází se 4x ročně, diskutuje významné úkoly a problémy domácího násilí, připravuje každoročně komplexní vl. materiál k problematice (schválena 6. zpráva), zveřejněna na webu MV Dotační politika – 2 dotační tituly v roce 2009 (děti jako svědci a práce s násilnou osobou) v roce 2010 pouze dotační titul „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“, MV podporuje NNO, v roce 2010 je to 5 organizací (Diakonie Praha, Persefona o.s., Adra Hr. Králové, Centrum nové naděje, Slezská diakonie), výstupy z roku 2009 na webu MV Pro rok 2011 vyhlášeno dotační řízení opět na dotační titul „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“ Osvěta, vzdělávání, semináře, konference, informační činnost – DVD – Diagnoza: Domácí násilí, spot do škol atd.

4 Aktivity Ministerstva vnitra II. Mezinárodní spolupráce a účast na různých seminářích, konferencích atd. – UN, UNODC, CoE Zastoupení ve vládním Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, příprava návrhu Národního akčního plánu prevence domácího násilí Informovanost a zvyšování povědomí – letáky, periodika MV, webové stránky MV Spolupráce s ostatními resorty, policií i nevládním sektorem, intervenčními centry atd.

5 Právní úprava domácího násilí v ČR Od roku 2004 – trestný čin „Týrání osoby žijící ve společně obydleném domě nebo bytě“ Od roku 2006, resp. účinnost 2007 – zákon č. 135/2006 Sb., o ochraně před domácím násilím – zavedení 3 pilířový systém – institut vykázání, předběžných opatření a služba intervenčního centra Od roku 2009 zpřesnění aplikace vykázání dle ustanovení §44 a násl. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a ZP PP č. 166/2009 o právádění vykázání V II. pol. 2010 dosud přes 700 vykázání v ČR – Ústecký kr., Praha a Moravskoslezský kraj Od 1.1. 2010 – upraveno v trestním zákoníku také Nebezpečné pronásledování (stalking) a Nebezpečné vyhrožování

6 Práce s násilnou osobou – právní nástroje Některé možnosti dle tr. zákona a tr. řádu § 48 zákona č. 40/2009Sb., trestní zákoník - uložení přiměřených omezení a povinností – např. účast ve vhodném programu psychologického poradenství Probační dohled – § 49 a násl., při podmíněném odsouzení ve zkušební době Trest obecně prospěšných prací + přiměřená omezení i povinností - § 63 TZ ve spojení s § 48 odst. 4 TZ Trest zákazu pobytu + přiměřená omezení i povinnosti - § 75 ve spojení s § 48 odst. 4 TZ § 3 TŘ záruka zájmového sdružení – např. občanských sdružení, církví..při podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, podmíněném odsouzení, podmíněném odsouzení s dohledem a podmíněném propuštění § 307 TŘ – podmíněné zastavení tr. stíhání – uložení přiměřených omezení či povinností …

7 Hlavní úkoly pro léta 2010/2011  sledování a sjednocování praxe policie, intervenčních center a postupy interdisciplinárních týmů v potírání domácího násilí  Spolupráce při proškolování policie a justice  podpora a akreditace terapeutických programů pro násilné osoby a uvolnění finančních prostředků na jejich realizaci, zavedení celorepublikové sítě specializovaných pracovišť, které se budou věnovat systematické práci s násilnou osobou  podpora vytváření specializovaných týmů pro případy domácího násilí v Policii České republiky  Medializace a informovanost o problematice  …

8 Děkuji za pozornost Otázky ?? Mgr. Barbora Holušová Odbor prevence kriminality MV barbora.holusova@mvcr.cz Tel. +420 974 833 232


Stáhnout ppt "Prevence domácího násilí z pohledu Ministerstva vnitra Praha 14. prosince 2 010 konzultační dny k přestupkové agendě Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google