Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUBLICISTIKA Mgr. Michal Oblouk. ŽURNALISTIKA  popisuje novinářské povolání i produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUBLICISTIKA Mgr. Michal Oblouk. ŽURNALISTIKA  popisuje novinářské povolání i produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském."— Transkript prezentace:

1 PUBLICISTIKA Mgr. Michal Oblouk

2 ŽURNALISTIKA  popisuje novinářské povolání i produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském dění a poskytují komentáře, názory, souvislosti  má dvě hlavní složky: a)zpravodajství b)publicistika

3 ZPRAVODAJSTVÍ  jedna ze základních novinářských činností  jeho úkolem je zpravit veřejnost o nějaké události, která se stala (nestala) nebo stane (nestane)  stojí na informacích a faktech, nesmí se v něm vyskytnout hodnocení nebo názor na danou událost  mělo by být objektivní, rychlé, přesné, vyvážené, nepředpojaté a poctivé při výběru

4 PUBLICISTIKA  z latiny publicus = veřejný, obecní  typ žurnalistické tvorby, která je zaměřena na veřejnost a určena k publikování  obsahuje autorův subjektivní názor na některé aktuální téma  cílem může být poučení, informování recipienta, ale také pobavení, přesvědčení nebo získání na svou stranu  účel: informativní, vysvětlující, výchovný, vzdělávací, zábavný  zveřejňovaná v novinách, časopisech nebo souhrnně podle žánrů v brožurách a knihách

5 PUBLICISTA  žurnalista, novinář  člověk, který aktivně provádí publicistiku  jeho povoláním je sbírání, ověřování a šíření informací  vyjadřuje se k různým tématům hospodářským, sociálním, politickým nebo kulturním  vyjadřuje se v novinách, televizi, rozhlase nebo na internetu  Pulitzerova cena = každoročně udělované prestižní americké žurnalistické a umělecké ocenění, zakladatelem je americký novinář maďarského původu Joseph Pulitzer (1847–1911), je udělována již od roku 1917 a v současné době obsahuje 21 kategorií, uděluje ji Kolumbijská univerzita v New Yorku  Cena Karla Havlíčka Borovského = nejvyšší české ocenění za novinářskou a publicistickou práci, uděluje ji Nadace Český literární fond od roku 1998

6 N O V I N Y  pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost  tisknou se ve velkém formátu na novinovém papíře a místo vazby se skládají  prodávají se na stáncích a v automatech nebo doručují předplatitelům  typické noviny mají svoji charakteristickou grafickou úpravu, jejich obsah se dělí na rubriky a často doplňuje vkládanou týdenní přílohou  důležitou částí novin je také reklama

7 ČASOPISY  periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů  od novin se odlišují cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů, vycházejí méně často, zpravidla mají vyšší cenu, menší formát s větším počtem stran a lepší grafickou úpravu  vycházejí většinou týdně, po čtrnácti dnech, měsíčně, dvouměsíčně, čtvrtletně nebo nepravidelně

8 PUBLICISTICKÉ ŽÁNRY a) zpravodajské zpráva, oznámení, referát, inzerát, leták, plakát, žádost b) analytické článek, úvodník, komentář, recenze, rozhovor, diskuse, anketa c) beletristické reportáž, fejeton, sloupek, kurziva, glosa, črta, soudnička

9 CENZURA -slovo pochází z latinského censor, což byl úředník, který měl za úkol sčítání obyvatel a dohlížení na morálku -kontrola a omezování sdělování informací -bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy apod. - slouží pro udržení ideologického monopolu, uchování státního, firemního či vojenského tajemství nebo uchování hlásaných morálních principů -obvykle se týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i soukromé sdělování názorů

10 DRUHY CENZURY -součást zákonů – zakázaná témata jsou vyjmenována v zákoně -vojenská – má za úkol utajit činnosti, znalosti a technologie před (byť i potenciálním) nepřítelem, je kontrolována i soukromá komunikace -firemní - kontrola technologických tajemství před konkurencí a informací, které by mohly poškodit obraz firmy -náboženská - je omezováno šíření myšlenek, které jsou v rozporu s vládnoucím náboženstvím -politická - je zakázáno šíření informací, které by mohly diskreditovat vládnoucí politiky -cenzura školních učebnic – podle právě vládnoucí ideologie jsou upravovány učební texty -autocenzura - sdělované informace filtruje sám autor, nejčastěji ze strachu z postihu -moderní - selekce informací a informačních zdrojů, stranická a zájmová interpretace, vliv vlastníků a vydavatelů, korupce novinářů a médií

11 CENZURA V ČESKÝCH ZEMÍCH -v Českých zemích cenzura existovala nejen před rokem 1918 a během nacistické a komunistické totality, ale i za tzv. první a druhé republiky – byly zakázány především komunistické a nacionalistické spisy -stát za první republiky cenzuroval obsah vydávaných deníků a zakazoval publikaci informací, článků podrobujících kritice některé policejní akce a zájmové oblasti politiky státu, cenzurovány byly divadelní hry a kulturní produkce -v době komunistického režimu měla cenzuru na starosti Hlavní správa tiskového dohledu (1953 - 1966), poté Ústřední publikační správa (1966 - 1968) a nakonec Úřad pro tisk a informace (1968 - 1989) -cenzura byla oficiálně zrušena novelou Tiskového zákona v roce 1968 (během Pražského jara), po sovětské invazi do Československa ovšem neoficiálně pokračovala až do roku 1989

12

13 ZDROJE  http://romove.radio.cz/cz/clanek/21156 http://romove.radio.cz/cz/clanek/21156  http://princessofverry.blog.cz/0806/nejlepsi-casopis http://princessofverry.blog.cz/0806/nejlepsi-casopis  http://www.iprima.cz/novinky/zpravodajstvi-v-novem-studiu-hodina-plna-informaci http://www.iprima.cz/novinky/zpravodajstvi-v-novem-studiu-hodina-plna-informaci  http://zpravy.idnes.cz/analyza-kdyz-se-u-ustavniho-soudu-resi-mimobeznosti-pce- /domaci.aspx?c=A091027_171142_domaci_taj http://zpravy.idnes.cz/analyza-kdyz-se-u-ustavniho-soudu-resi-mimobeznosti-pce- /domaci.aspx?c=A091027_171142_domaci_taj  http://www.mediabistro.com/fishbowlny/category/dnc-08 http://www.mediabistro.com/fishbowlny/category/dnc-08  http://www.mediabistro.com/fishbowlla/ap-needs-more-celebrities_b5985 http://www.mediabistro.com/fishbowlla/ap-needs-more-celebrities_b5985  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurnalistika https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurnalistika  https://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99 https://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99  https://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistika https://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistika  https://cs.wikipedia.org/wiki/Cenzura https://cs.wikipedia.org/wiki/Cenzura  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pulitzerova_cena https://cs.wikipedia.org/wiki/Pulitzerova_cena  https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Karla_Havl%C3%AD%C4%8Dka_Borovsk%C3%A9ho https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Karla_Havl%C3%AD%C4%8Dka_Borovsk%C3%A9ho  https://cs.wikipedia.org/wiki/Noviny https://cs.wikipedia.org/wiki/Noviny  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis  https://cs.wikipedia.org/wiki/Zpravodajstv%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Zpravodajstv%C3%AD


Stáhnout ppt "PUBLICISTIKA Mgr. Michal Oblouk. ŽURNALISTIKA  popisuje novinářské povolání i produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském."

Podobné prezentace


Reklamy Google