Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ONTOGENEZE OSOBNOSTI, FORMOVÁNÍ, TEMPERAMENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ONTOGENEZE OSOBNOSTI, FORMOVÁNÍ, TEMPERAMENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu."— Transkript prezentace:

1 ONTOGENEZE OSOBNOSTI, FORMOVÁNÍ, TEMPERAMENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

2 HISTORIE VÝVOJE MOZKU ČLOVĚKA

3 VÝVOJOVÁ ŘADA

4

5 ONTOGENEZE

6 JAK SE VYVÍJÍME… ( anebo končíme)

7 

8 2,5-3 r.  „JÁ“- počátek formování osobnosti Početí,prenatální vývoj,zrození Proces socializace Počátek procesu učení a vzdělávání

9 3 – 6 let Předškolní věk Proces socializace Proces učení a vzdělávání

10 od 6.let Školní věk Proces socializace Proces vzdělávání

11 Cca od 10 let Puberta Proces socializace Proces vzdělávání

12 Cca 15 – 18 -19 let Adolescence Proces socializace Proces vzdělávání

13 Ofic.18 let, skut. 24 let Dospělost Proces socializace Proces celoživotního vzdělávání

14 MLADŠÍ DOSPĚLOST STÁŘÍ STŘEDNÍ VĚK Dospělost

15  „JÁ“- počátek formování osobnosti Početí,prenatální vývoj,zrození Adolescence Puberta Předškolní věk Dospělost Školní věk Proces socializace Proces vzdělávání ?

16 PYRAMIDA LIDSKÝCH POTŘEB

17 STRUKTURA OSOBNOSTI charaktertemperament motivační vlastnosti intelekt JAKÝ JSEM CO CHCI CO ZVLÁDNU JAK REAGUJI

18 IQ – normální rozdělení v populaci Průměr populace

19 HIPPOKRATOVSKO - GALÉNOVSKÁ TEORIE

20 Typologie VNČ ( podle Pavlova) SILNÝSLABÝ VYROVNANÝNEVYROVNANÝ POHYBLIVÝNEPOHYBLIVÝ SANGVINIKFLEGMATIK CHOLERIK MELANCHOLIK

21 EYSENCKOVO POJETÍ TYPOLOGIE

22 TEMPERAMENTOVÉ VLASTNOSTÍ Tato oblast zahrnuje především to, jak člověk reaguje na určité podněty, zda je klidný, vyrovnaný nebo naopak, zda je vznětlivý, reaktivní. Většinou se totiž nevyskytují "čisté“ typy, a proto taková typologizace by mohla spíše ublížit než pomoci. Jedinec může být spíše: nápadný svým chováním – a) že je tichý, a do ničeho se nezapojuje a nebo b) je výbušný, neukázněný úměrnost reagování – a) reaguje neúměrně na jakýkoli podnět b) reaguje odpovídajícím a vhodným způsobem

23 ROZUMOVÁ OBLAST V této oblasti nejčastěji používáme pojmu "schopnosti". Vedle toho však rozlišujeme i další pojmy, jako: dovednosti, vlohy (dispozice), talent, či nadání. K tomu, abychom výstižněji schopnosti charakterizovali, užíváme těchto termínů:

24 vždy se jedná o proces řešení nějaké problémové situace, v tomto procesu dochází k rozpoznání podstatných souvislostí a vztahů mezi předměty a jevy. Myšlení : a) abstraktní (teoretické) - osoba je schopna se učit a vyjadřovat na základě pojmů, nepotřebuje názornost b) konkrétní (praktické) - osoba se učí na základě názorného výkladu Mezi individuální rysy myšlení můžeme zařadit tyto bipolární (dvoustranné) charakteristiky: komplexnost - omezenost pohotovost – těžkopádnost samostatnost - kritičnost závislost - sugestibilita. MYŠLENÍ

25 Vlastní nápady, originálnost v přístupu k práci, samostatnost myšlení se dají shrnout do jednoho pojmu, a to "tvořivost" (kreativita). Řeč - všímáme si její obsažnosti, srozumitelnosti, výraznosti, účinnosti, vedle toho sledujeme i chyby ve slovním projevu - frázovitost, neúměrné tempo, chyby ve výslovnosti, gramatické nedostatky apod.

26  emocionální prožívání – a) má tendence všechno citově prožívat, může ve vypjatých chvílích výrazně podléhat emocím b) nemá výraznější sklony podléhat emocím je klidný, vyrovnaný  společenské kontakty – a) je společenský, rád se pohybuje ve skupině lidí, je závislý na společenském mínění, ohodnocení, apod. b) je spíše samotářský, dává přednost menšímu okruhu přátel, známých atd.

27  oblíbenost ve skupině vrstevníků – a) ve skupině je oblíben b) není oblíben (vždy je dobré uvést i proč ano a proč ne)  dominantní sklony – a) rád se prosazuje, je dominantní, má rád když má "hlavní slovo", rád poroučí, velí, rozhoduje (o jiných a za jiné) b) nerad se prosazuje, spíše si nechá poroučet, nechá sebou vláčet, je poddajný v sociálním kontaktu

28  schopnost vpravování se do nových podmínek a) do nových podmínek se vpravuje rychl a dobře b) velmi těžko si zvyká na nové podmínky, prostředí  zvládání zátěže – a) psychickou (příp. fyzickou) zátěž zvládá bez velkých problémů, je vytrvalý, houževnatý b) velmi těžko zvládá zátěž, má tendence spíše o únik ze zátěžových situací či o vyhnutí se těmto situacím

29 CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI Charakterem rozumíme komplex osobnostních vlastností a rysů, které jsou pro určitého člověka příznačné a relativně stálé. Charakter se formuje působením společenského prostředí a výchovou za aktivní spoluúčasti daného člověka. Vlastnosti charakteru můžeme rozdělit do několika částí v nichž se projevuje celková zaměřenost člověka. Může jít o: - vlastenectví, humanismus důslednost, zásadovost, čestnost, nebo bezzásadovost, nezodpovědnost, nespravedlnost ………

30 Vlastnosti, které se projevují vůči jiným lidem či skupinám: - upřímný, srdečný, přátelský, důvěřivý,snášenlivý X pokrytecký, škodolibý, nesnášenlivý, podezíravý - taktní, zdvořilý, vlídný X hrubý, drsný ve vyjadřování - prostý, nenáročný, skromný X povýšený, domýšlivý, ješitný - dovede přiznat chybu, dovede se omluvit X umíněný, podceňuje druhé, zveličuje nedostatky druhých

31 Vlastnosti, které se projevují ve vztahu člověka k práci: - pilný, snaživý, vytrvalý, soustředěný X pohodlný, lenivý - ukázněný, odpovědný X nespolehlivý, vzdorný - obětavý, iniciativní X sobecký, neaktivní

32  Vlastnosti, které se projevují ve vztahu člověka k sobě samému - zdravé sebevědomí X snížené sebevědomí  Rysy a vlastnosti vůle (volní vlastnosti) cílevědomost, samostatnost, houževnatost, sebeovládání, energičnost X nerozhodnost, nerozvážnost, negativismus, nedostatek sebeovládání, zbabělost. Je třeba mít na paměti, že uvedené charakteristiky vyjadřují extrémní hodnoty. Proto nelze brát jednu charakteristiku po druhé a zvažovat, jestli ji posuzovaná osoba má či nemá.


Stáhnout ppt "ONTOGENEZE OSOBNOSTI, FORMOVÁNÍ, TEMPERAMENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google