Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POŽADAVKY NA OSOBNOST ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE 2.B 2.B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POŽADAVKY NA OSOBNOST ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE 2.B 2.B."— Transkript prezentace:

1 POŽADAVKY NA OSOBNOST ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE 2.B 2.B

2 ZÁKLADNÍ POJMY PROFESIONÁLNÍ JEDNÁNÍ PROFESIONÁLNÍ JEDNÁNÍ - je typické pro určité povolání - vyvíjí se celá tisíciletí - čím je starší, tím je ustálenější EXPRESIVNÍ CHOVÁNÍ EXPRESIVNÍ CHOVÁNÍ - je to bezprostřední chování - chování jedince odpovídá jeho prožívání ADAPTIVNÍ CHOVÁNÍ ADAPTIVNÍ CHOVÁNÍ - chování jedince neodpovídá prožívání - Uhlazené, upravené, redukované chování ZA - Ovládání ZA Nemocný může být expresivní, ZA vždy adaptivní!

3 CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI ZA DUŠEVNÍ VYROVNANOST, SEBEOVLÁDÁNÍ DUŠEVNÍ VYROVNANOST, SEBEOVLÁDÁNÍ SCHOPNOST RCHLE SE OVLÁDNOUT – ROZHODNOUT SCHOPNOST RCHLE SE OVLÁDNOUT – ROZHODNOUT ČESTNÉ JEDNÁNÍ A PRAVDOMLUVNOST ČESTNÉ JEDNÁNÍ A PRAVDOMLUVNOST SMYSL PRO POŘÁDEK A ČISTOTU SMYSL PRO POŘÁDEK A ČISTOTU UMĚNÍ JEDNAT S LIDMI UMĚNÍ JEDNAT S LIDMI

4 PROFESIONÁLNÍ ADAPTACE, EMOCIONÁLNÍ ODOLNOST, PROFESIONÁLNÍ DEFORMACE PROFESIONÁLNÍ ADAPTACE PROFESIONÁLNÍ ADAPTACE - je to přizpůsobení se povolání ( pracovní době, kolektivu, nemocným,…) - nejvyšší požadavky na adaptaci kladou zátěžové situace (bezmocnost, těžké stavy, smrt,….) EMOCIONÁLNÍ ODOLNOST EMOCIONÁLNÍ ODOLNOST - měl by si ji vytvořit každý ZA - když přeženeme emocionální odolnost, může se vytvořit profesionální deformace PROFESIONÁLNÍ DEFORMACE PROFESIONÁLNÍ DEFORMACE - zdrav. pracovník má pocit moci nad pacientem - projevuje se ztrátou lidské účasti, zájmu o nemocného, citovou lhostejností, otupělostí a egoismem vůči nemocnému, v potlačení chápat potřeby nemocného otupělostí a egoismem vůči nemocnému, v potlačení chápat potřeby nemocného

5 OSOBNOST ZP 1. Charakteristika: Zdravotnický pracovník (ZP) pracuje mezi lidmi, pracuje s tělesnou stránkou, ale i s psychikou člověka a s jeho okolím (působí odbornými zákroky, komunikuje, vytváří si vztah k člověku,…) 2. Předpoklady pro vykonávání profese ZP: a) somatické předpoklady - určitý stupeň vývoje organizmu + jeho zralost (energie, síla, orientace) - určitý stupeň vlastního zdraví

6 OSOBNOST ZP b) psychické předpoklady OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI: charakterové vlastnosti (DOBRÝ ČLOVĚK – čestnost, osobní statečnost, snášenlivost, sebekritičnost, taktnost, ochota, ohleduplnost, laskavost, vlídnost, jemnost, pozornost, schopnost pochopit, srdečnost, úcta k druhým, sebeúcta, důvěra….) sebeúcta, důvěra….) + zdravé sebevědomí (sebedůvěra, sebeúcta,solidnost, skromnost,….) temperamentové a citové vlastnosti (autoregulační vlastnosti – trpělivost, sebeovládání, veselost, klid, přiměřená cílevědomost) c) sociální předpoklady - společenská pravidla, normy a zákony - hodnotová orientace a světonázor - schopnost navazovat společenské kontakty a vztahy

7 OSOBNOST ZP 3. Profesionální vlastnosti ZP = je možné je získat během výchovy a práce (příprava na škole, praxe) = jsou spojeny se služebními povinnostmi (mlčenlivost, poskytnout PP, celoživotní vzdělávání) celoživotní vzdělávání) a) intelektové – vědomosti + schopnost řešit složitost pracovních situaci b) senzomotorické – pohybové dovednosti, kvalita vnímání, spojení pohybu a vnímání c) autoregulační – sebeovládání, sebezapření d) sociální – schopnost navazovat společenské kontakty a vztahy, komunikace - smysl pro povinnost (dochvilnost, přesnost, důslednost, iniciativa, angažovanost, pořádkumilovnost, tvořivost, organizační vlastnosti,….) - seberealizace – důležitý pocit (jsem prospěšný) - identifikace - je proces, během kterého se jedinec ztotožní s rolí nebo osobou, která ji představuje (pojme do sebe názory, hodnoty, motivy, postoje )

8 OSOBNOST ZP 4. Identifikace s rolí ZP je ovlivněna: Identifikace s rolí ZP – ztotožnění se s postupy, zásadami, pravidly chování, metodami, odpovědností, technickou stránkou oboru chování, metodami, odpovědností, technickou stránkou oboru a) vliv rodiny - - jako prvotní skupina - - Základní ladění osobnosti – optimismus (mám rád lidi) - - - pesimismus - - vytvořený pozitivní vztah k lidem dává vzniknout i empatii (lze ji v životě i dále rozvíjet, společně s tolerancí k lidem) b) socializace - - ZA se stává sociálně zralým jedincem (sociocentrismus, přizpůsobivost, autonomie – nezávislý vztah k autoritám, kooperace,……)

9 OSOBNOST ZP c) sebepoznání - kam patřím, jaký jsem, co pro druhého dokážu, mohu udělat, jakou mám pro ně hodnotu - i bolestné poznání (nehodím se pro tu práci – přiznám si to = mám vysokou zodpovědnost vzhledem k druhým lidem) Není ani tak důležité, jaký člověk je, jako to, aby to věděl a naučil se s tím zacházet (žít).

10 OSOBNOST ZP TYPOLOGIE SESTER: Rutinní typ - rychlá, přesná, zvládá velmi dobře veškeré výkony, uniká jí ale lidská stránka Nervózní typ - afektovaná, snaží se navenek dělat dobrý dojem, zapůsobit, upozornit na sebe, má hysterické reakce, permanentní únava, sebe, má hysterické reakce, permanentní únava, Robustní typ - mužský typ, organizují, energičnost, rozhodnost, nekompromisnost, bývají spíše ve vyšších postaveních (staniční x vrchníx hlavní setra) Mateřský typ - milé a empatické, citlivé, komunikace na velmi dobré úrovní (dětské odd.) Typ SPECIALISTKA - po absolvování SZŠ,VOŠ,…….pracují na odd. ARO, JIP - Povyšují se nad sestry pracující na standardním odd.


Stáhnout ppt "POŽADAVKY NA OSOBNOST ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE 2.B 2.B."

Podobné prezentace


Reklamy Google