Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POŽADAVKY NA OSOBNOST ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POŽADAVKY NA OSOBNOST ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU"— Transkript prezentace:

1 POŽADAVKY NA OSOBNOST ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU
PSYCHOLOGIE 2.B

2 ZÁKLADNÍ POJMY PROFESIONÁLNÍ JEDNÁNÍ EXPRESIVNÍ CHOVÁNÍ
je typické pro určité povolání vyvíjí se celá tisíciletí čím je starší, tím je ustálenější EXPRESIVNÍ CHOVÁNÍ - je to bezprostřední chování chování jedince odpovídá jeho prožívání ADAPTIVNÍ CHOVÁNÍ chování jedince neodpovídá prožívání Uhlazené, upravené, redukované chování ZA Ovládání ZA Nemocný může být expresivní, ZA vždy adaptivní!

3 CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI ZA
DUŠEVNÍ VYROVNANOST, SEBEOVLÁDÁNÍ SCHOPNOST RCHLE SE OVLÁDNOUT – ROZHODNOUT ČESTNÉ JEDNÁNÍ A PRAVDOMLUVNOST SMYSL PRO POŘÁDEK A ČISTOTU UMĚNÍ JEDNAT S LIDMI

4 PROFESIONÁLNÍ ADAPTACE, EMOCIONÁLNÍ ODOLNOST, PROFESIONÁLNÍ DEFORMACE
je to přizpůsobení se povolání ( pracovní době, kolektivu, nemocným,…) nejvyšší požadavky na adaptaci kladou zátěžové situace (bezmocnost, těžké stavy, smrt,….) EMOCIONÁLNÍ ODOLNOST měl by si ji vytvořit každý ZA když přeženeme emocionální odolnost, může se vytvořit profesionální deformace PROFESIONÁLNÍ DEFORMACE zdrav. pracovník má pocit moci nad pacientem projevuje se ztrátou lidské účasti, zájmu o nemocného, citovou lhostejností, otupělostí a egoismem vůči nemocnému, v potlačení chápat potřeby nemocného

5 OSOBNOST ZP a) somatické předpoklady 1. Charakteristika:
Zdravotnický pracovník (ZP) pracuje mezi lidmi, pracuje s tělesnou stránkou, ale i s psychikou člověka a s jeho okolím (působí odbornými zákroky, komunikuje, vytváří si vztah k člověku,…) 2. Předpoklady pro vykonávání profese ZP: a) somatické předpoklady určitý stupeň vývoje organizmu + jeho zralost (energie, síla, orientace) určitý stupeň vlastního zdraví

6 OSOBNOST ZP b) psychické předpoklady c) sociální předpoklady
OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI: charakterové vlastnosti (DOBRÝ ČLOVĚK – čestnost, osobní statečnost, snášenlivost, sebekritičnost, taktnost, ochota, ohleduplnost, laskavost, vlídnost, jemnost, pozornost, schopnost pochopit, srdečnost, úcta k druhým, sebeúcta, důvěra….) + zdravé sebevědomí (sebedůvěra, sebeúcta,solidnost, skromnost,….) temperamentové a citové vlastnosti (autoregulační vlastnosti – trpělivost, sebeovládání, veselost, klid, přiměřená cílevědomost) c) sociální předpoklady společenská pravidla, normy a zákony hodnotová orientace a světonázor schopnost navazovat společenské kontakty a vztahy

7 OSOBNOST ZP 3. Profesionální vlastnosti ZP
= je možné je získat během výchovy a práce (příprava na škole, praxe) = jsou spojeny se služebními povinnostmi (mlčenlivost, poskytnout PP, celoživotní vzdělávání) a) intelektové – vědomosti + schopnost řešit složitost pracovních situaci b) senzomotorické – pohybové dovednosti, kvalita vnímání, spojení pohybu a vnímání c) autoregulační – sebeovládání, sebezapření d) sociální – schopnost navazovat společenské kontakty a vztahy, komunikace smysl pro povinnost (dochvilnost, přesnost, důslednost, iniciativa, angažovanost, pořádkumilovnost, tvořivost, organizační vlastnosti,….) seberealizace – důležitý pocit (jsem prospěšný) identifikace - je proces, během kterého se jedinec ztotožní s rolí nebo osobou, která ji představuje (pojme do sebe názory, hodnoty, motivy, postoje )

8 OSOBNOST ZP 4. Identifikace s rolí ZP je ovlivněna:
Identifikace s rolí ZP – ztotožnění se s postupy, zásadami, pravidly chování, metodami, odpovědností, technickou stránkou oboru a) vliv rodiny jako prvotní skupina Základní ladění osobnosti – optimismus (mám rád lidi) - pesimismus vytvořený pozitivní vztah k lidem dává vzniknout i empatii (lze ji v životě i dále rozvíjet, společně s tolerancí k lidem) b) socializace ZA se stává sociálně zralým jedincem (sociocentrismus, přizpůsobivost, autonomie – nezávislý vztah k autoritám, kooperace,……)

9 OSOBNOST ZP Není ani tak důležité, jaký člověk je, jako to,
c) sebepoznání - kam patřím, jaký jsem, co pro druhého dokážu, mohu udělat, jakou mám pro ně hodnotu - i bolestné poznání (nehodím se pro tu práci – přiznám si to = mám vysokou zodpovědnost vzhledem k druhým lidem) Není ani tak důležité, jaký člověk je, jako to, aby to věděl a naučil se s tím zacházet (žít).

10 OSOBNOST ZP TYPOLOGIE SESTER: Rutinní typ
- rychlá, přesná, zvládá velmi dobře veškeré výkony, uniká jí ale lidská stránka Nervózní typ - afektovaná, snaží se navenek dělat dobrý dojem, zapůsobit, upozornit na sebe, má hysterické reakce, permanentní únava, Robustní typ - mužský typ, organizují, energičnost, rozhodnost, nekompromisnost, bývají spíše ve vyšších postaveních (staniční x vrchníx hlavní setra) Mateřský typ - milé a empatické, citlivé, komunikace na velmi dobré úrovní (dětské odd.) Typ SPECIALISTKA - po absolvování SZŠ,VOŠ,…….pracují na odd. ARO, JIP - Povyšují se nad sestry pracující na standardním odd.


Stáhnout ppt "POŽADAVKY NA OSOBNOST ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU"

Podobné prezentace


Reklamy Google