Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 1 ATMOSFÉRA – ochranný štít Země Přírodopis 9. třída Zpracovala: Mgr. Jana Richterová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 1 ATMOSFÉRA – ochranný štít Země Přírodopis 9. třída Zpracovala: Mgr. Jana Richterová."— Transkript prezentace:

1 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 1 ATMOSFÉRA – ochranný štít Země Přírodopis 9. třída Zpracovala: Mgr. Jana Richterová

2 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 2 Atmosféra - nejsvrchnější z geosfér - souvislý plynný obal naší planety - odděluje nás od okolního vesmíru - chrání Zemi před přímým působením UV zářením Slunce - zemský povrch je tak díky ní daleko chladnější => voda Vznik atmosféry: - prvotní atmosféra – horká, plná jedovatých plynů (CO 2, CO, NH 3, CH 4, SO 2, H 2 S) => neumožňovaly vznik a rozvoj života - velmi řídká a unikala do kosmického prostoru - též vliv velkého množství tepelného a UV – záření - v době, kdy se utvářela prvotní atmosféra, hydrosféra a zemská kůra – období bez života na Zemi - původně neobsahovala ani dusík, ani kyslík - množství kyslíku se začalo výrazně zvyšovat až v důsledku činnosti organismů => mořské sinice, řasy => fotosyntéza (koncem prahor - během období starohor) - vznik ozonové vrstvy (konec starohor) => vznikaly podmínky pro rozšíření života ve vodě i na souši Vysvětlete, jak funguje proces zvaný fotosyntéza. Které látky při ní vznikají a co je k ní potřebné? Pojmenuj základní části rostlinné buňky. Která její část je důležitá pro fungování fotosyntézy? Pojmenuj názvy původních plynů obsažených v prvotní atmosféře (viz výše chem. vzorce těchto plynů). ?

3 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 3 Složení atmosféry: dusík …..…..… 78% kyslík ………… 21% oxid uhličitý vzácné plyny vodík metan ozon O 3 1% Zakreslete do kruhového diagramu složení vzduchu. Pojmenujte vzácné plyny - He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Vyjmenujte vlastnosti kyslíku a vodíku, které si pamatujete z hodin chemie, nebo fyziky. Kterou sloučeninu znázorňuje model její molekuly? Vyjmenujte nejčastější virová a bakteriální onemocnění, která se mohou přenášet vzdušnou cestou. Další části obsažené v atmosféře: vodní pára – pylová zrnka – prachové částice – spory hub - mikroorganismy (bakterie, viry) Jsou souhrnně označovány jako tzv. atmosférický aerosol ?

4 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 4 Vrstvy atmosféry: Atmosféra dosahuje do výšky zhruba 700 km nad zemský povrch. V horní části – velmi řídká, pozvolna přechází v kosmický prostor. Horní vrstvy atmosféry pohlcují většinu UV záření ze Slunce. Teploty zde dosahují 1500°C. Pro organismy včetně člověka je nejvýznamnější spodní vrstva – troposféra a další vrstva – stratosféra, v níž je zvýšené množství ozonu. Teplota a složení zemské atmosféry se liší podle nadmořské výšky. Konkrétní úměra mezi výškou a teplotou se však rovněž mění s výškou. Podle tohoto vztahu tedy dělíme zemskou atmosféru na tyto vrstvy: - Troposféra - sahá do průměrné výšky 15 km nad zem.povrchem, odehrávají se v ní všechny povětrnostní změny, její teplota klesá s nadmořskou výškou - Stratosféra – sahá do výšky cca 50 km nad zem.povrchem, její teplota s nad- mořskou výškou stoupá, ve výšce 15-30 km obsahuje nejvíce ozonu => ozonosféra - Mezosféra - sahá do výšky 50-85 km nad zem.povrchem, hustota vzduchu je zde natolik vysoká, že dokáže zabrzdit většinu meteoritů, které zde většinou shoří, její teplota s nadmořskou výškou klesá - Termosféra – teplota s nadmořskou výškou stoupá - Exosféra - teplota s nadmořskou výškou klesá

5 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 5 Skleníkové plyny = plyny vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv. skleníkovému jevu (efektu) Skleníkovými plyny přirozeného původu jsou: vodní pára oxid uhličitý metan oxid dusný Skleníkové plyny – skleníkový jev Popiš, jak a k čemu se využívá skleník při pěstování rostlin. Pokus se svými slovy popsat, jak funguje skleníkový efekt. (Zkontroluj si na následující stránce prezentace). Skleníkový jev – sám o sobě přirozená součást fungování atmosféry Zvýšená produkce plynů = zvyšuje se skleníkový efekt => GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ?

6 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 6 SKLENÍKOVÝ EFEKT – popis Sluneční záření dopadá na zemský povrch – ten se zahřívá a nespotřebované teplo vyzařuje zpět do atmosféry Troposféra se zahřívá odspodu => u povrchu nejteplejší Sálavé teplo je některými plyny v atmosféře po určitou dobu zadržováno => k úniku tepla zpět do kosmického prostoru dochází se zpožděním => přízemní část troposféry je tak neustále prohřátá Plyny zadržující teplo => podobná funkce jako skleněné stěny skleníku => skleníkové plyny Hlavní zdroje oxidu uhličitého a metanu: PLYNPřirozené zdrojeUmělé zdroje Oxid uhličitý - dýchání organismů -rozklad organických látek v půdě - vulkanická činnost - odplyňování oceánů - lesní požáry - spalování fosilních paliv - vypalování deštných pralesů Metan - vulkanická činnost - bahenní plyn - tlení -těžba uhlí a zemního plynu - chov hospodářských zvířat - skládkování odpadů

7 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 7 VÍTR = horizontální proudění vzduchu v atmosféře = vyvolaný rozdíly v tlaku vzduchu a rotací Země = při jeho popisu nás zajímá jeho rychlost, směr a ochlazovací účinek = směr větru se udává v meteorologii pomocí světových stran, udává, odkud vítr vane Anemometr = přístroj k měření rychlosti a směru větru orkán Kyrill - Šumava hurikán Katrina tornádo monzunové větry - Asie

8 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 8 Beaufortova stupnice je stupnice pro odhad síly (rychlosti) větru bez užití přístrojů, tj. podle účinku větru na různé objekty. Udává se ve stupních Beauforta - rychlosti větru se týkají standardní výšky 10 m nad zemí ve volném terénu: rychlost stupeňvítrkm.h -1 m.s -1 hladina mořevýška vln v metrech 0bezvětří< 1< 0,5zrcadlo< 0,03 1vánek1 - 5~ 1,25vlnky~ 0,03 2větřík6 - 11~ 3světlejší hřbety vln~ 0,13 3slabý vítr12 - 19~ 5lom vln0,3 - 0,7 4mírný vítr20 - 28~ 7místy bílé hřebeny0,6 - 1,2 5čerstvý vítr29 - 39~ 9,5nad vlnami vodní tříšť1,2 - 2,4 6silný vítr40 - 49~ 12silná vodní tříšť2,4 - 4 7mírný vichr50 - 61~ 14,5bílá pěna na vlnách4 - 6 8čerstvý vichr62 - 74~ 17,5dtto4 - 6 9silný vichr75 - 88~ 21vysoké rolující vlny~ 6 10plný vichr89 - 10224,5přepadající hřebenatky6 - 9 11vichřice103 - 114~ 29vlny pokryté pěnou> 14 12 - 17orkán> 117> 30vlnobití, pěna ve vzduchu> 14 Využití síly větru ve prospěch člověka:

9 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 9 Počasí = okamžitý stav v ovzduší, na určitém místě - je nestálé, neustále se mění, je proměnlivé - je dáno stavem všech atmosférických jevů, pozorovaných na určitém místě v krátkém časovém úseku nebo okamžiku - popisuje se za pomoci meteorologických prvků : teplota vzduchu stav oblačnosti rychlost a směr větru déšť sněžení apod. Změny počasí jsou způsobeny zemskou rotací: - masy vzduchu a vody vlivem zemské rotace mají na severní polokouli tendenci se pohybovat ve směru hodinových ručiček - na jižní polokouli je pohyb vzduchu a vody opačný Pozorujte počasí během jednoho dne a zjistěte, jaká byla jeho průměrná denní teplota vzduchu. ?

10 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 10 Teplotní inverze Teplotní inverze : = meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá = znemožňuje normální proudění vzduchu a rozptýlení nečistot v ovzduší Např.: v nížině je chladno a vlhko - na horách je vyšší teplota vzduchu a svítí slunce Normální atmosférická situace: Teplota vzduchu v troposféře se stoupající výškou klesá Teplý vzduch stoupá vzhůru, studený klesá k zemi => nečistoty se tak dobře rozptylují Následky teplotní inverze vzduchu: = výrazné zvýšení koncentrace škodlivin z výfuků a komínů v nehybné přízemní vrstvě vzduchu K inverzním situacím, trvajícím řadu dní, dochází zpravidla v podzimních a zimních měsících Ve kterých oblastech ČR se s tímto jevem setkáme nejčastěji? Jak se projevuje? ?

11 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 11 Podnebí (klima) = dlouhodobý stav počasí na určitém území = změny probíhají v dlouhodobých časových úsecích Popisuje se podobně jako počasí za pomoci klimatických prvků: zejména teplota vzduchu + průměrné úhrny srážek Na Zemi rozlišujeme různé podnebné (klimatické) pásy: - tropický - subtropický - mírného pásma - subpolární - polární (arktický a antarktický) Ve kterém podnebném pásu leží ČR? Charakterizujte podnebí mírného pásu. Porovnejte podnebí v těchto oblastech: pouště – savany – deštné tropické lesy – polární oblasti Jak jsou přizpůsobeny životu v těchto oblastech rostliny a zvířata? ?

12 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atmosphere_layers-cs.svg Zdroje obrázků: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:STS-128_ISS_Approach_Moon.jpg?uselang=c http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schema_sklenikovy_efekt.gif https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Greenhouse_6.JPG https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Global_Santa_Fe_Rig_140.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Firefighting_exercise.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rainforest_Fatu_Hiva.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landfill_compactor.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sow_with_piglet.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anemometer.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poledn%C3%ADk_%2815%29.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hurricane_Katrina_August_28_2005_NASA.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:101st_Rescue_Squadron_-_Hurricane_Katrina_Rescue.jpg?uselang=cs http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Punta_Gorda_waterspout.jpg http://pinterest.com/pin/304555993520804789/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monsoon_clouds_Lucknow.JPG https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turbiny_wiatrowe_ubt.jpeg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bredevoort_003.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GoldenMedows.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lightning_over_Oradea_Romania_cropped.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Regnbyge.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cloud_forest_mount_kinabalu.jpg C:\Users\Libor\Desktop\fotky\mamka\dovolená 2012\1. Dovolená Horní Libchava 21.7. - 28.7.2012\2. Panská skála,Sloup v Čechách, Bezděz - neděle 22.7.2012 –VLASTNÍ ZDROJ OBRÁZKU (foto)

13 ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 13 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PodzimniInverzeHrubyJesenik.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SmokeCeilingInLochcarron.jpg http://www.tatanamaterske.cz/kvalita-ovzdusi-rozptylove-podminky-inverze http://www.obrazky.cz/?q=klimatick%C3%A9%20p%C3%A1sy#utm_source=encyklopedie.seznam.cz&utm_medium=li nk&utm_campaign=lista http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moose_in_Gros_Ventre_Campgroud_4.jpg http://cs.wikiquote.org/wiki/Soubor:Lightmatter_chimp.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giraffe_standing.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chameau_de_bactriane.JPG


Stáhnout ppt "ICT2-1-32 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 1 ATMOSFÉRA – ochranný štít Země Přírodopis 9. třída Zpracovala: Mgr. Jana Richterová."

Podobné prezentace


Reklamy Google