Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Inverze teploty vzduchu neboli teplotní inverze je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Inverze teploty vzduchu neboli teplotní inverze je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá."— Transkript prezentace:

1 . Inverze teploty vzduchu neboli teplotní inverze je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá. meteorologickýatmosférymeteorologickýatmosféry

2 Vznik inverze Vznik inverze Někdy však dochází k obrácení neboli inverzi teplotního gradientu. Lokální inverze například v údolí může být způsobena stékáním chladného vzduchu po svazích dolů. U dna kotliny se potom vytváří vrstva studeného vzduchu, v níž mnohdy dochází ke kondenzaci vodní páry a vzniku mlhy/nízké oblačnosti. Ve větším měřítku může inverzi způsobit nasunutí teplejší masy vzduchu nad vrstvu vzduchu studeného, čímž dojde k zastavení konvekčního proudění.kondenzaci

3 Důsledky inverze Důsledky inverze  Notoricky známým důsledkem inverze je velká koncentrace škodlivin z výfuků a komínů v nehybné přízemní vrstvě vzduchu. K inverzním situacím, trvajícím řadu dní, dochází zpravidla v podzimních a zimních měsících. Charakteristická je nízká oblačnost, zahalující nížiny, zatímco vystupující horské oblasti se těší jasnému a teplému počasí. Na rozhraní chladné a teplé masy vzduchu (které mají různý index lomu pro procházející záření) může docházet k zajímavým projevům zrcadlení, označovaným jako fata morgána, či šíření rádiových vln odrazem o inverzní rozhraní (tzv. troposférické vedení). Inverzní situace tak bývají pro radioamatéry zajímavou příležitostí, jak zachytit signál stanic, které jsou při vysílání za běžných podmínek pro velkou vzdálenost nedosažitelné. index lomuzrcadlenífata morgána radioamatéryindex lomuzrcadlenífata morgána radioamatéry

4 OBRÁZKY OBRÁZKY

5 zejména v zimě velice nepříznivě působí na rozptyl znečištění z různých zdrojů: Teplotní inverze zejména v zimě velice nepříznivě působí na rozptyl znečištění z různých zdrojů:

6 Při takovém počasí se škodliviny hromadí u země a mají velmi nepříznivý vliv na naše zdraví. Znečištění vzduchu je dnes celosvětovou příčinou řady úmrtí a výskytů nemocí dýchacích cest. Výskyt znečišťujících prvků v atmosféře se částečně podařilo snížit díky restriktivním opatřením, jako jsou zákony o ochraně ovzduší v USA, Kanadě, Evropské unii, Japonsku a v dalších zemích.dýchacích cestatmosféře


Stáhnout ppt ". Inverze teploty vzduchu neboli teplotní inverze je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá."

Podobné prezentace


Reklamy Google