Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fórum pro příjemce Diskusní fórum pro příjemce dotací z ROP MS o dobré praxi a překážkách při realizaci podpořených projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fórum pro příjemce Diskusní fórum pro příjemce dotací z ROP MS o dobré praxi a překážkách při realizaci podpořených projektů."— Transkript prezentace:

1 Fórum pro příjemce Diskusní fórum pro příjemce dotací z ROP MS o dobré praxi a překážkách při realizaci podpořených projektů.

2 ROP Moravskoslezsko - dosavadní výsledky v kostce 712 přijatých žádostí o dotaci 250 schválených projektů 5,6 miliardy korun nasměrováno k příjemcům 1,2 miliardy korun na účtech příjemců

3 Hosté a náměty k diskusi Marian Lebiedzik, Dotace na kofinancování projektů Kateřina Dostálová, Veřejné zakázky z pohledu řídícího orgánu Radim Mrázek, Lze urychlit proplacení projektů? Hynek Orság, Projektový tým musí být komplexní Pavel Kotlář, Správný harmonogram projektu zvažuje možná rizika

4 Dotace na kofinancování projektů Čerpání za kraj ve všech operačních programech Pro: informování potencionálních příjemců (ÚRR, ARR, MSK včetně finanční účasti při přípravě a kofinancování) 3 dotační tituly MSK: A) příprava projektové dokumentace (podmínka: nevyřazení na formálních náležitostech), 80 mil. Kč B) nový titul z r.2009 - kofinancování projektů (obce do 10 tis. obyvatel., OP ŽP, přeshraniční spolupráce, PRV); alokace 100 mil. Kč, schváleno 60 mil., pro rok 2010 možnost i kofinancování DPH C) příprava projektů v rámci programu VVI (věda a výzkum pro inovace), 20 mil. Kč Podpora regenerace brownfield, 8 mil. Kč

5 Veřejné zakázky Základ pro úspěšné proplacení projektu Kontrola dokumentace k veř.zakázce – ihned po rozhodnutí o výběru uchazeče (lze zrušit, eliminovat neproplacení) Metodický pokyn ÚRR pro zadávání VZ: platí pro zakázky malého rozsahu ! Aplikace ÚRR pro zveřejňování zakázek malého rozsahu Konzultace, semináře k procesu zadávání veřejných zakázek Chyby: dělení zakázek, vícepráce, obchodní názvy, dobré znění smlouvy s poradenskou firmou, dokladování Ne vše znamená 100% porušení

6 Lze urychlit proplácení projektu? 10 dnů na kontrolu faktur (oddělené účetnictví, %ní limity, uznatelnost, přiměřenost, kontrola položkového stavebního rozpočtu, mzdy, atd.) 1.kontrola - ÚRR (existence i dalších, navazujících kontrol) připravenost podkladů a rychlost doplňování výzev (100 kontrol, 66 výzev i opakovaných) 4 úskalí: komplikovanost pravidel (50%), chybovost podkladů (30%), nastavení procesů (10%), efektivita lidí (10%) Kontrola – malá část z celého harmonogramu projektu

7 Projektový tým 15 mld. Kč – požadované dotace žadatele-MSK Obecné pravidlo – čím méně, tím lépe Fungování v týmu – efektivnější Vytvoření týmu specialistů – odbor evropských projektů (cca 30 lidí), fungování napříč úřadem 120 projektových záměrů, 30 v realizaci, cca 25 schválených Vytipování lidí, zaměstnanců, spolupráce s odborníky Externí zdroje – pouze z hlediska projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti pomoc

8 Harmonogram projektu zvažuje možná rizika Obec Hať – úspěšná žádost, 2.600 obyvatel, 4 zaměstnanci OÚ Důvod: zkušenost ze staveb (rekonstrukce ZŠ-období prázdnin), krátký čas realizace – ne za cenu kvality! Období „očekávání“ výsledků hodnocení a podpis Smlouvy – využití tohoto času – příprava VŘ (úspora několika měsíců) Harmonogram – vystihuje návaznost kroků s čas.rezervami Eliminace rizik: nastudování podmínek (lhůty pro VŘ), zákonné požadavky lhůt správního řízení, podmínky publicity, finanční řízení/vypořádání (lhůty pro úvěr.smlouvu), konzultace s ŘO-vyvarování se chyb!, komunikace se zpracovatelem žádosti, seznámení se s projektovou dokumentací, lhůty pro dodavatele (mokré procesy, výroba prvků) – PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU Největší možná míra eliminace rizik – technická (počasí, technologie…)

9 Témata k diskusi Dotace na kofinancování projektů Veřejné zakázky z pohledu řídícího orgánu Lze urychlit proplacení projektů? Projektový tým musí být komplexní Správný harmonogram projektu zvažuje možná rizika

10 DISKUZE Čerpání fondů – bude v tomto období důležité Najít zdroje na vlastní spolufinancování ! – výpadek v rozpočtech obcí Spolufinancování ve výši 7,5 % - minimum účasti žadatele (účast MSK-příprava projektové dokumentace) Konzultace – důležitá jak pro veřejné zakázky, tak pro samotnou realizaci – indikátory, žádost o platbu, vícepráce, příprava smlouvy apod. (pověřený referent OIP, OPL)

11 5 tipů pro úspěšnou realizaci projektu Konzultace s ŘO (podklady, žádosti o platbu) Správně provedené výběrové řízení dle zákona a podmínek (aplikace pro malé zakázky) Dobrý harmonogram Dobrý projektový tým


Stáhnout ppt "Fórum pro příjemce Diskusní fórum pro příjemce dotací z ROP MS o dobré praxi a překážkách při realizaci podpořených projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google