Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji Evaluace projektu rozvoj metod sociální práce a tvorba kritérií efektivity služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji Evaluace projektu rozvoj metod sociální práce a tvorba kritérií efektivity služeb."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji Evaluace projektu rozvoj metod sociální práce a tvorba kritérií efektivity služeb

2 2 Aktivity Rozvoj metod a technik sociální práce s uživateli Systém kontrol efektivity sociálních služeb Evaluace projektu Definice ukazatelů efektivity Kvalitativní analýza dopadů intervencí služby

3 3 Rozvoj metod a technik sociální práce s uživateli Rozvoj technik práce s uživateli směřující k efektivitě sociálních služeb Garance schopnosti sociální služby: mapovat potřeby uživatelů v rámci základních činností podporovat uživatele služeb a přispívat k řešení nepříznivé sociální situaci Zavádění tzv. karet sociálních služeb do praxe, příp. jejich aktualizace 18 setkání s poskytovateli služeb (1x ročně ke každé službě)

4 4 Systém kontrol efektivity sociálních služeb Nastavení kritérií kontrol efektivity ve vazbě na regionální karty sociálních služeb 35 individuálních metodických návštěv ve službách Součástí systému kontrol bude kontrola plnění pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

5 5 Evaluace projektu Evaluace procesu X výstupu/dopadu Evaluace projektu hodnocení projektu z hlediska 5U (účinnost, účelnost, úspornost, užitečnost, udržitelnost) hodnocení procesu realizace projektu řízení projektu naplňování cílů projektu plnění indikátorů (kapacita služeb, počet uživatelů)

6 6 Evaluace projektu Evaluace výstupů/dopadů projektu hodnocení dopadů poskytování sociálních služeb na uživatele hodnocení efektivity vynaložených finančních prostředků definice ukazatelů efektivity předpoklad využití ukazatelů po skončení projektu předpoklad využití v rámci benchmarkingové databáze

7 7 Evaluace projektu Evaluace výstupů/dopadů projektu Kvalitativní analýza dopadů intervencí sociálních služeb na konkrétní uživatele vytipování 30 uživatelů služeb ve spolupráci s poskytovateli vytvoření dotazníku/otázek a ukazatelů sběr informací v pravidelných intervalech po dobu poskytování služby a optimálně i po jejím ukončení

8 8 Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Mgr. Pavla Morávková 466 026 454, pavla.moravkova@pardubickykraj.cz Ondřej Flégr 466 026 176, ondrej.flegr@pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji Evaluace projektu rozvoj metod sociální práce a tvorba kritérií efektivity služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google